VÍTKOVICE, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VÍTKOVICE, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 302. Její identifikační číslo je 45193070

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE, a.s.

Datum zápisu: 31. 1. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 302

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gr9gw8a

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Zámečnictví, nástrojářství
Výkon zeměměřických činností
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Psychologické poradenství a diagnostika
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Silniční motorová doprava nákladní - Vnitrostátní provozovaná...
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Reklamní činnost a marketing
Technické činnosti v dopravě
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Psychologické poradenství a diagnostika
Silniční motorová doprava osobní - Vnitrostátní příležitostná...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Poskytování technických služeb
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Psychologické poradenství a diagnostika
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní agentury
Poskytování telekomunikačních služeb
Poskytování telekomunikačních služeb
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
Topenářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování technických služeb
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření...
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Povrchová úprava kovů
Jiné činnosti spojené se zpracováním dat
Technické testování, měření a analýzy
Agenturní činnost
Překladatelská činnost
Administrativní práce
Promítání filmů
Zprostředkování prací a služeb
Skladovací služby
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
Výroba motorových dopravních prostředků
Zasilatelství
Zemní práce
Výroba, instalace a opravy vzduchotechniky
Výroba a instalace a opravy chladicích zařízení
Výroba a distribuce plynných paliv potrubím
Výroba strojů a zařízení
Výroba gumárenských a plastikových přípravků
Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Koksování
Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
Leasing spojený s financováním
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
zřizování poplašných zařízení
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Opravy ostatních dopravních prostředků
výroba a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost
Výroba, opravy a montáž měřidel
Výkon zeměměřických činností
výroba a opravy ostatních motor. doprav. prostředků /mimo př.č.1/
Ubytovací služby
Reklama, propagace a inzerce
Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení...
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
směnárenská činnost
Truhlářství
Opravy silničních vozidel
Polygrafická výroba
Montážní práce (kromě vázaných živností)
Protipož. ochrana a ost. záchr. práce kromě příloh z. 455/91 Sb.
Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.), a konzultace
Technická a inženýrská činnost
Obchod s potravinami a tabákem
Zprostředkování obchodu
Výroba technických plynů kromě plnění
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
Svářečské práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Letecká doprava a letecké práce
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní
Silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava
Obkladačství
Tesařství
Zednictví
Čištění fasád a pomníků
provádění průmyslových staveb
provádění bytových a občanských staveb
Vodoinstalatérství
ubytovací služby v ubyt. zařízeních vč. hostinské činnosti hotel a...
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení
Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů
Výroba kovových konstrukcí a jejich částí
Mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě
Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely
Výroba strojů na výrobu železa a oceli
Velkoobchod s kovy a kovovými rudami
Výroba předvalků, plechů, drátů, profilů a jiné zpracování železa a...
Hutní výroba
Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
Výroba železa, ocele a feroslitin
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Projektování elektrických zařízení
Výroba nežáru a žáruvzdorného keramického zboží mimo stavební
Výroba textilních výrobků
Obchod se smíšeným zbožím
Obchod s pevnými a plynnými palivy
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
Výroba ostatních účelových strojů
Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků
Lisování, ražení a válcování kovů, prášková metalurgie
Výroba ocelových trubek
Zpracování tuhých a plynných paliv
Sazba a zhotovování tiskařských předloh
Vázání knih a konečné zpracování
Vydávání novin
Ostatní textilní výroby
Maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní vzdělávání dospělých
Fotografické služby
Jiné ubytovací možnosti
Pronájem jiných strojů a přístrojů
Poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Dobývání a úprava vybr. nerostů kromě uhlí (mimo horní zákon)
Pronájem jiných dopravních zařízení
Pronájem motorových vozidel
Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství
Malování, lakování a sklenářské práce
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Fotografické služby
Provozování vodovodů a kanalizací
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hostinská činnost
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a...
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
elektroinstalatérství
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía...
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
provozování drah s výjimkou celostátních (§3 odst.2.g živ.zák.)
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení
výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízení
výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízení
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění...
Revize elektrických zařízení
Plynoinstalatérství
Projektování elektrických zařízení
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače,...
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Smaltérství
Galvanizérství
Leštění kovů s vyjímkou nožů, nůžek a jedn. nástrojů
Zámečnictví
Nástrojářství
Kovoobráběčství
Slévárenství
Kovářství
Podlahářství
Izolatérství
Klempířství
Pokrývačství
Vodoinstalatérství, topenářství
výroba cementového zboží a umělého kamene
Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svařování...

Adresa společnosti

Sídlo: Ruská 2887/101, 70300 Ostrava

Adresy: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 04. 12. 2012
Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
od 10. 11. 2001 od 04. 12. 2012
Ostrava-Vítkovice, Ruská 101
od 15. 06. 1993 od 10. 11. 2001
Ostrava-Vítkovice
od 31. 01. 1992 od 15. 06. 1993

Skutečnosti

  Na společnost VÍTKOVICE, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o., se sídlem Ostrava Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČO 277 86 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51792, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016.
od 01. 05. 2016

  Valná hromada rozhodla dne 19.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o :1. Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 132 792 030,- Kč o částku 3 850 968 870,- Kč na novou výši 3 983 760 900,- Kč. 2. Základní kapitál bude zvýšen z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce ověřené auditorem a sestavené ke dni 31. 12. 2014 v části pasiv na řádku A.IV.1 nerozdělený zisk minulých let.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10,- Kč o částku 290,- Kč na částku 300,- Kč.
od 01. 09. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014 od 24. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 07. 2014 od 24. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 02. 2014 od 24. 03. 2015

  Na společnost VÍTKOVICE, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti AIRCRAFT RENT a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 00 458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 3239 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012.
od 31. 08. 2012

  Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen "Společnost") rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 132 792 030,- Kč (jedno sto třicet dva miliony sedm set devadesát dva tisíce třicet korun českých) upsáním nových akcií o částku 265.584.060,- Kč (dvě stě šedesát pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce šedesát korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 398.376.090,- Kč (tři sta devadesát osm milionů tři sta sedmdesát šest tisíc devadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Bude vydáno 26.558.406 ks (dvacet šest milionů pět set padesát osm tisíc čtyřista šest kusů) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (deset korun českých), které nebudou kótované.Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku 265.584.060,- Kč ani možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. Upisování akcií v obou upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle Společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady (Hospodářské noviny). Nové akcie mohou stávající akcionáři upisovat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 10,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 2 nové kmenové akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst 4 obchodního zákoníku první den lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Lhůta k upisování akcií, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, však skončí okamžikem upsání všech zbývajících nových akcií. Účinnost upisování nových akcií při dosažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu Společnosti bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo. Zájemci mohou splácet emisní kurz pouze peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro úpis nových akcií ve druhém kole úpisu.Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,- Kč za jednu akcii.Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 35-9389200297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a to ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §203 a násl.), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a stanov Společnosti.
od 03. 07. 2007 od 12. 08. 2009

  Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 640 - Povrchové ochrany. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s.
od 16. 06. 2004

  Dne 18.10.2002 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřenasmlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s.a VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice,Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 25877950. Předmětem vkladu ječást podniku vkladatele, a to Divize 400 - Strojírenství.Smlouvou, která nabyla účinnosti 18.10.2002 byl splacennepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICESTROJÍRENSTVÍ, a.s.
od 24. 03. 2003

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto:---------------------------------------
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1 460712 330,- Kč, slovyjednumiliardučtyřistašedesátmiliónůsedmsetdvanácttisíctřistatřicetkorunčeských. Upisování akcií nad tuto částku se připouští stím, že celkový maximální rozsah zvýšení základního kapitálunesmí přesáhnout částku 4 514 929 020,- Kč, slovyčtyřimiliardypětsetčtrnáctmiliónůdevětsetdvacetdevěttisícnuladvacetkorunčeských.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 146 071 233 ks až451 492 902 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10,- Kč v zaknihované podobě.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (prvníkolo) za následujících podmínek:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  a)přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 velhůtě 14 kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty aostatní informace o přednostním právu představenstvo společnostizveřejní v Obchodním věstníku a oznámí akcionářům v oznámeníuveřejněném v Hospodářských novinách. Upisování akcií budevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  b) s využitím přednostního práva lze upsat všech 451 492902 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 34 ks nově emitovaných akciío jmenovité hodnotě 10,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celéakcie a emisní kurs jedné akcie činí 10,- Kč.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  e)návrh smlouvy o započtení pohledávek bude níže uvedenýmvěřitelům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty proupisování bez využití přednostního práva (druhé kolo) a návrhemsmlouvy o upsání akcií ve smyslu shora uvedeného bodu 5. Provyloučení pochybností se stanoví, že uvedenými návrhy smluv serozumí nepodepsaný text těchto smluv bez doplnění údajů, kterévyplývají z počtu nových akcií společnosti VÍTKOVICE, a. s.upsaných příslušným věřitelemf)stanovení konkrétního vhodného termínu pro uzavření smlouvy ozapočtení je předmětem předchozí dohody mezi společnostíVÍTKOVICE, a. s. a příslušným věřitelemg)k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejichpříslušenství) za společností VÍTKOVICE, a. s.:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  c) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den,kdy lze toto právo vykonat poprvé. Tento den bude oznámenzpůsobem popsaným shora v písmenu a).
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  4.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty k úpisu (druhé kolo) níže uvedenýmvěřitelům společnosti VÍTKOVICE, a. s., kteří v rámcivyrovnacího řízení společnosti VÍTKOVICE, a. s. přihlásili svépohledávky nebo jejich části jako oddělené, a to v rozsahu, vekterém tyto oddělené pohledávky nebo jejich části nebyly dosuduspokojeny:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  10.V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 591/1992 Sb.,o cenných papírech, v platném znění společnostVÍTKOVICE, a. s. podá žádost o přijetí nově upsaných akciík obchodování na veřejném trhu (RM-Systém). Podánítéto žádosti bude předcházet vyhotovení úplného prospektu, kterýspolečnost VÍTKOVICE, a. s. po schválení Komisí pro cenné papíryuveřejní způsobem předepsaným zákonem č. 591/1992 Sb., ocenných papírech, v platném znění.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  9.Před dnem zveřejnění a oznámení informace akcionářům omožnosti úpisu akcií s využitím přednostního práva(první kolo) společnost VÍTKOVICE, a. s. vypracuje auveřejní užší prospekt, který bude po schválení Komisí pro cennépapíry akcionářům k dispozici ve formě brožury bezplatněposkytované v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s na adrese Ostrava- Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02. Prospekt budeobsahovat zejména informace týkající se stavu majetku a závazkůspolečnosti, její finanční situace a vyhlídek budoucího vývoje.Informace o uveřejnění prospektu bude zveřejněna vObchodním věstníku.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.1 pohledávka na zaplacení kupní ceny za dodávky surovéhoželeza na základě kupní smlouvy č. 915/022/0499 uzavřenémezi společností SURVIT, a.s. jako prodávajícím aspolečností VÍTKOVICE, a. s. jako kupujícím dne 1. 4. 1999,která byla postoupena na společnost Shiran nazákladě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené téhoždne mezi společností SURVIT, a.s. jako postupitelem aspolečností Shiran jako postupníkem
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  D. Shiran General Trade Limited
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.2 pohledávky z úvěrových smluv postoupených na společnost SMEspolečností Union banka, a. s., a to č. 11-242/95/TÚ zedne 5. 12. 1995, č. 0/00/TÚ/111/98 ze dne 30. 9. 1998, č.0/00/TÚ/116/98 ze dne 20. 10. 1998, č. 0/00/TÚ/136/98 ze dne 20.11. 1998, č. 0/00/TÚ/153/98 ze dne 17. 12. 1998
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.1 pohledávky ze smluv o dodávkách elektřiny uzavřených meziSME a společností VÍTKOVICE, a. s., a to č. 701994 ze dne18. 11. 1992 ve znění pozdějších dodatků, č. 700124 zedne 23. 5. 1996, ve znění pozdějších dodatků, č. 770273 ze dne20. 10. 1997, č. 770437 ze dne 21. 12. 1988, č. 776404 ze dne12. 12. 1997, č. 76650 ze dne 17. 10. 1994 ve znění dodatku zedne 28. 4. 1997, č. 70629 ze dne 24. 9. 1993 ve zněnípozdějších dodatků
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  C. Severomoravská energetika, a. s.:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.1 pohledávky ze smlouvy o úvěru číslo 50098300 uzavřené meziRAIF jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jakodlužníkem dne 24. 6. 1998, ve znění pozdějších dodatků.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.4 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 208295084 uzavřené mezispolečností Investiční a poštovní banka, a. s., se sídlemPraha 1, Senovážné náměstí 32, IČ 45 31 66 19, jako věřitelem aspolečností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 27. listopadu1995, ve znění pozdějších dodatků.B. Raiffeisenbank, a.s.:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.3 pohledávky ze smlouvy č. 9/SDÚ/96 uzavřené meziKonsolidační bankou Praha, s. p. ú. jako věřitelem a společnostíVÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 11. června1996, ve znění pozdějších dodatků.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.2 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 714098200384 uzavřené meziKB jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkemdne 4. září 1998, ve znění pozdějších dodatků.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  A)Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského438/2, PSČ 170 06, IČ 70 10 99 66, která je dle zákona č.239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, v platném znění, od1. 9. 2001 právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s. p. ú.(dále jen "ČKA")B)Raiffeisenbank, a. s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ111 21, IČ 49 24 09 01 (dále jen "RAIF")C)Severomoravská energetika, a. s., se sídlem 709 02 Ostrava,28. října 152, IČ 47 67 56 91 (dále jen "SME")
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  1.1 pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 714098200383uzavřené mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlemPraha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54 (dále jen"KB"), jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s.jako dlužníkem dne 13. července 1998, ve zněnípozdějších dodatků.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  A. Česká konsolidační agentura:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  D)Shiran General Trade Limited, se sídlem 19 Peel Road, Douglas,Isle of Man, adresa pro doručování v České republice ShiranGeneral Trade, Ltd., Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00(dále jen "Shiran").
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  5.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva(druhé kolo), lze upsat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s. naadrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ve lhůtě,která začne první pracovní den po uplynutí sedmi kalendářníchdnů od skončení lhůty pro upisování akcií s využitímpřednostního práva (první kolo) a skončí dne 30. 6. 2003.Stanovení konkrétního vhodného termínu pro upsání akcií v rámciuvedené lhůty je předmětem předchozí dohody mezi společnostíVÍTKOVICE, a. s. a příslušným upisovatelem. Počátek běhu lhůtypro upisování oznámí společnost VÍTKOVICE, a. s. určenýmzájemcům faxem nebo elektronickou poštou a současně doporučenýmdopisem odeslaným do jejich sídla společně s návrhem smlouvy oupsání akcií nejpozději v první pracovní den následující poskončení lhůty pro výkon přednostního práva na upsání akcií(první kolo). Emisní kurs akcií upisovaných bez využitípřednostního práva činí 10,- Kč na jednu akcii. Upisování akciíbude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  6.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena do15. 7. 2003 (včetně).V případě akcií upsaných s využitím přednostního práva jeupisovatel povinen splatit emisní kurs v penězích tak, abyplatba byla nejpozději v uvedený den připsána na zvláštní účetna jméno společnosti VÍTKOVICE, a. s., číslo účtu865223640227/0100, vedený u Komerční banky, a. s. V případěakcií upsaných bez využití přednostního práva je upisovatelpovinen splatit emisní kurs nejpozději v uvedený den uzavřenímsmlouvy o započtení své níže uvedené pohledávky proti pohledávcespolečnosti VÍTKOVICE, a. s. na splacení emisního kursu.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  7.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodnepředstavenstvo společnosti.
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  8.V případě upisování akcií bez využití přednostního práva(druhé kolo) se připouští možnost započtení níže uvedenýchoddělených pohledávek níže uvedených věřitelů vůči společnostiVÍTKOVICE, a. s. proti pohledávce společnosti VÍTKOVICE, a. s.na splacení emisního kursu vůči příslušnému věřiteli. Smlouvy ozapočtení musí být uzavřeny podle následujících pravidel:
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  a)pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nespornéb)započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvouc)započtení lze provádět i na nesplatné pohledávkyd)pohledávky upisovatelů v cizí měně budou přepočteny kurzemČeské národní banky (ČNB) k pracovnímu dni, kterýbezprostředně předchází dni, v němž začne běžet lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva (dále jen "Denstanovení")
od 04. 02. 2003 od 16. 07. 2003

  Dne 19.12.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřenasmlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s.a VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruskáč.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ: 25877933. Předmětem vkladu je částpodniku vkladatele, a to NS 540 - Ozubárna. Smlouvou, kteránabyla účinnosti 19.12.2001 byl splacen nepeněžitý vklad dozákladního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Ozubárna, a.s.
od 06. 08. 2002

  Dne 13.5.2002 byla dle § 60 odst. odst. 2 obch. zákoníkuuzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelemVÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. se sídlem Ostrava -Vítkovice, Ruská č.p. 94/29, PSČ 706 02, IČ: 25909339. Předmětemvkladu je část podniku, a to NS 107 - Železniční doprava.Smlouvou, která nabyla účinnosti 13.5.2002 byl splacennepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICEDoprava, a.s.
od 06. 08. 2002

  G)České správy sociálního zabezpečení - pracoviště Ostrava, sesídlem Ostrava, Zelená 3158/34a, PSČ 702 00, identifikační číslo00006963 -------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  F)Severomoravské energetiky, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října152, PSČ 709 02, identifikační číslo 47675691 ("dále jen SME")--------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  E)Celnímu úřadu Ostrava, se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ700 39, identifikační číslo 48137430 z celních dluhů vyměřenýchrozhodnutími č.j. 9534/99, 9815/99. -------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  D)Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Novéměsto, Na příkopě 14, identifikační číslo 00001350, Hlavnípobočka Ostrava, se sídlem Ostrava, Hollarova 5, Ostrava -Moravská Ostrava (,,dále je ČSOB")-------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  C)Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 11121, identifikační číslo 49240901 (,,dále jen RAIF"):---------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  B)Union bance, a.s. se sídlem Ostrava, ul. 30 dubna č. 35, PSČ702 00, identifikační číslo 41034261 (,,dále jen UB").------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  A)České konsolidační agentuře, se sídlem Praha 7, Janovského438/2, PSČ 170 06, identifikační číslo 70109966, která je dlezákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře od 1.9.2001právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (,,dále jenKOB").------------------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  4.Všechny akcie které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva (druhé kolo), budou nabídnuty k úpisu všem oddělenýmvěřitelům společnosti VÍTKOVICE, a.s.:----------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  d)rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdylze toto právo vykonat poprvé.-------------------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  c)s využitím přednostního práva lze upsat všech 150.000.000 kusůnových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč vemisním kursu 10,- Kč na jednu akcii v zaknihované podobě.-----------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  b)na jednu dosavadní akcii (po snížení základního kapitálu) ojmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 11,2958586445 nové akcie ojmenovité hodnotě 10,- Kč, s tím, že lze upisovat pouze celéakcie.-------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářůmoznámením uveřejněnýmv Obchodním věstníku nejpozději v den počátku běhu této lhůty.----------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (prvníkolo) za následujících podmínek:---------------------------------------------------------------------------------------------a)předností právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE,a.s., se sídlem Ruská 101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, ve lhůtě14 dnů počínaje 3. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.----------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o1.500.000.000,- Kč (slovy:jednu miliardu pět set miliónů korunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se připouští bez omezení.------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto:---------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno alespoň 150.000.000ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 10,- Kč v zaknihované podobě.
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  Pohledávka v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB krozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovnímdnem bude tato pohledávka přepočtena kurzem ČNB vyhlášeným knejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu.------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  z titulu části neuhrazené faktury číslo 99/003 a 99/004 zadodávky surového železa do května 1999 v celkové výši 2 179295,47 USD, která byla přihlášena v rámci odděleného uspokojení.------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  H.Společnosti Shiran General Trade, Limited, se sídlem 19 PeelRoad, Douglas, Isle of Man, zastoupené v České republice ShiranGeneral Trade, limited, se sídlem Praha, U mlýna 22, PSČ 161 00---------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku nastátní politiku zaměstnanosti vyměřené výkazem nedoplatků č.j.12795/99 ze dne 13.10.1999 ve výši zůstatku jistiny přihlášené vrámci odděleného uspokojení k rozhodnému datu---------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  G.České správy sociálního zabezpečení - pracoviště Ostrava, sesídlem Ostrava, Zelená 3158/34a, PSČ 702 00, identifikační číslo00006963 -------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  z titulu úroků z prodlení v celkové výši 32 118 368,80 Kčvyčíslených za dobu od 13.10.2000 do 28.12.2000.---------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  11-242/95/TÚ ze dne 5.12.1995, 0/00/TÚ/111/98 ze dne 30.9.1998,0/00/TÚ/116/98 ze dne 20.10.1998, 0/00/TÚ/136/98 ze dne20.11.1998, 0/00/TÚ/153/98 ze dne 17.12.1998,---------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  a z úvěrových smluv získaných postoupením od Union banky, a.s.,a to následujících registračních čísel:-----------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  ze smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi SME a VÍTKOVICE,a.s., a to čísla 701994 ze dne 18.11.1992 ve zněnípozdějších dodatků, 700124 ze dne 23.5.1996, ve znění pozdějšíchdodatků, 770273 ze dne 20.10.1997, 770437 ze dne 21.12.1988,776404 ze dne 12.12.1997, 76650 ze dne 17.10.1994 ve zněnídodatku ze dne 28.4.1997, 70629 ze dne 24.9.1993 ve zněnípozdějších dodatků
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  F.Severomoravské energetiky, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října152, PSČ 709 02, identifikační číslo 47675691 ("dále jen SME")--------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  2.Příslušenství přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši857 694,00 Kč---------------------------------------------------------------------3.Příslušenství narostlé od 16.9.2000 do rozhodnéhodata----------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.Jistinu přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ve výši 883703,00 Kč -
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  E.Celního úřadu Ostrava, se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ700 39, identifikační číslo 48137430 z celních dluhů vyměřenýchrozhodnutími č.j. 9534/99, 9815/99, a sice: --------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  Vzhledem k tomu, že uvedené pohledávky jsou cizoměnové budounásledně přepočteny kurzem ČNB k rozhodnému datu. V případě, žerozhodné datum nebude pracovním dnem bude tato pohledávkapřepočtena kurzem ČNB vyhlášeným k nejbližšímu pracovnímu dnipředcházejícímu rozhodnému datu.
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.Zůstatek jistiny úvěru přihlášeného v rámci oddělenéhouspokojení k rozhodnému datu------------------------------------------------------------------2.Příslušenství nesplacené jistiny - úroky z prodlení (sankčníúroky) narostlé od 1.7.2001 do rozhodného data--------------------------------------------------3.Příslušenství nesplacených sankčních úroků - úroky z prodlení(sankční úroky) narostlé od 1.7.2001 do rozhodnéhodata--------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  z rámcové smlouvy uzavřené mezi ČSOB jako věřitelem aVÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 31.7.1993, ve zněnípozdějších dodatků, a sice: ------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  D.Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 1 - Novéměsto, Na příkopě 14, identifikační číslo 00001350, Hlavnípobočka Ostrava, se sídlem Ostrava, Hollarova 5, Ostrava -Moravská Ostrava (,,dále je ČSOB")-------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.Zůstatek jistiny úvěru přihlášeného vrámci odděleného uspokojeník rozhodnému datu--------------------------------------------------------------------2.Příslušenství nesplacené jistiny krozhodnému datu -------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  ze smlouvy o úvěru číslo 50098300 uzavřené mezi RAIF jakověřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 24.6.1998, veznění pozdějších dodatků a sice:-------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  C.Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 11121, identifikační číslo 49240901 (,,dále jen RAIF"):---------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  8.Úroky z prodlení z úroků v prodlení narostlé od 16.9.2000 dorozhodného data-----------------------------------------------------------------------------------9.Poplatky za období od 16.9.2000 do rozhodného data-------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.Jistinu úvěru ve výši 53 910 000,00 Kč přihlášenou v rámciodděleného uspokojení ke dni 15.9.2000-------------------------------------------------------2.Úroky po lhůtě splatnosti ve výši 5 372 537,00 Kč přihlášené vrámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000-----------------------------------------3.Úroky z prodlení z jistiny v prodlení ve výši 2 953 972,00 Kčpřihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000-------------------------------4.Úroky z prodlení z úroků v prodlení ve výši 600 008,71 Kčpřihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000-------------------------------5.Smluvní pokuta za neplnění smluvního obratu ve výši 5 000000,00 Kč přihlášená v rámci odděleného uspokojení ke dni15.9.2000 ----------------6.Úroky po lhůtě splatnosti narostlé od 16.9.2000 do rozhodnéhodata -------7.Úroky z prodlení z jistiny v prodlení narostlé od 16.9.2000 dorozhodného data-----------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  ze smlouvy o úvěru registrační číslo 0/00/TÚ/43/99 uzavřené meziUB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 5. října1999, ve znění pozdějších dodatků, a sice:------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  B.Union banky, a.s. se sídlem Ostrava, ul. 30 dubna č. 35, PSČ702 00, identifikační číslo 41034261 (,,dále jen UB"):------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  6.1. Jistinu úvěru ve výši 50 000 000,00 Kč přihlášenou v rámcioddělenéhouspokojení ke dni 15.9.2000---------------------------------------------------6.2.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data-------------------------6.3.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data-------------6.4.Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 dorozhodného data ----
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  6. ze smlouvy o úvěru č. 208295084 uzavřenémezi společností Investiční apoštovní banka, a.s., se sídlem Praha 1,Senovážné náměstí 32, identifikačníčíslo 45316619 (dále jen "IPB"), jakověřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jakodlužníkem dne 27. listopadu 1995, veznění pozdějších dodatků,kterou věřitel stanovil přihláškou dovyrovnání ze dne 12. 10. 2000 jakozajištěnou ve výši 50 000 000,-- Kč, asice: -----------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  5.1. Jistinu úvěru ve výši 503 900 000,00 Kč přihlášenou v rámcioddělenéhouspokojení ke dni 15.9.2000----------------------------------------------------5.2. Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data-------------------------5.3. Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data------------5.4 Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 dorozhodného data --
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  5. ze smlouvy č. 9/SDÚ/96 uzavřené KOB jako věřitelem aVÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 11. června 1996, ve zněnípozdějších dodatků, kterou věřitel stanovil doplněnímpřihlášky do vyrovnání č. 2 ze dne 25.10. 2000 jakozajištěnou ve výši 503 900 000,-- Kč, a sice: --------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  4.1. Jistinu úvěru ve výši 100 000,00 Kč přihlášenou vrámci oddělenéhouspokojení ke dni 15.9.2000------------------------------------------------4.2. Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data---------------------4.3. Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodnéhodata --------4.4. Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 dorozhodného data
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  4. ze smlouvy o úvěru registračního číslo14/DÚ/99 uzavřené mezi KOB jakověřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jakodlužníkem dne 5. listopadu 1999,kterou věřitel stanovil doplněnímpřihlášky pohledávky do vyrovnání č. 2 zedne 25. 10. 2000 jako zajištěnou vevýši 100 000,-- Kč, a sice: ----------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  3.1. Jistinu úvěru ve výši 100 000,00 Kč přihlášenou v rámcioddělenéhouspokojení ke dni 15.9.2000-----------------------------------------------3.2.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data---------------------3.3.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data---------3.4. Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 dorozhodného data
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  3. ze smlouvy o úvěru č. 714099200011, uzavřené mezi KB jakověřitelem aVÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 9.února 1999, ve znění pozdějšíchdodatků, kterou věřitel stanovildoplněním přihlášky č. 1 ze dne 25. 10. 2000jako zajištěnou ve výši 100 000,--Kč, a sice: -------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  -- Pohledávky v cizí měně budou následně přepočteny kurzem ČNBk rozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovnímdnem budou tyto pohledávky přepočteny kurzem ČNB vyhlášeným knejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu.----------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  2.1.Jistinu úvěru ve výši 200 000 000,00 Kč a jistinu úvěru vevýši 10 800 000,00 DEM přihlášené v rámciodděleného uspokojení ke dni 15.9.2000---------------------------------------------------------------2.2.Úroky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15. 9.20002.3.Úroky z prodlení přihlášené v rámci odděleného uspokojeníke dni 15. 9. 2000------------------------------------------------------------------2.4.Poplatky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9. 2000-------------------------------------------------------------------------2.5.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodnéhodata--------------------2.6.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data------2.7.Poplatky za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data--------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  2. ze smlouvy o úvěru č. 714098200384uzavřené mezi KB jako věřitelem aVÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 4.září 1998, ve znění pozdějšíchdodatků, a sice:------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.7.Poplatky za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data----------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.1.Jistinu úvěru ve výši 1 200 000 000,00 Kč přihlášenou vrámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000--------------------------------1.2.Úroky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši103 246 569,56 Kč ke dni 15. 9. 2000-----------------------------------1.3.Úroky z prodlení přihlášené v rámci odděleného uspokojení vevýši64 075 502,58 Kč ke dni 15. 9. 2000------------------------------------1.4.Poplatky a ceny za poskytované služby (dále jen "poplatky")přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši 2 700,00 Kč kedni15. 9. 2000--------------------------------------------------------------------1.5.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do posledního dne měsícepředcházejícího měsíci, ve kterém nabude právní moci sníženízákladního kapitálu VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "rozhodné datum")1.6.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data---------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  1.ze smlouvy o úvěru č. 714098200383 uzavřené mezi společnostíKomerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407, identifikační číslo 45317054 (dále jen "KB"), jako věřitelema VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 13. července 1998, ve zněnípozdějších dodatků, a sice:-------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  A.České konsolidační agentury, se sídlem Praha 7, Janovského438/2, PSČ 170 06, identifikační číslo 70109966, která je dlezákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře od 1.9.2001právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (,,dále jenKOB"): ------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  8.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Smlouvy o započtení lze uzavřít podle těchto pravidel:----------a)pohledávky budou vzájemně prohlášeny zanesporné--------------------------------------b)započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou---------------------------------c)k započtení lze použít pouze tyto pohledávky:-----------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  7.Budou-li upsány akcie nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, rozhodne o konečné částce zvýšenípředstavenstvospolečnosti.--------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  6.100% emisního kursu akcií upsaných s využitím i bez využitípřednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštníúčet č. 309394036/2400 u peněžního ústavu eBanka, a.s.,respektive uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávkyproti pohledávce na splacení emisního kursu, a to ve lhůtě 30dnů od posledního dne lhůty pro upisování akcií bez využitípřednostního práva.---------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  5.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního právalze upsat v sídle společnosti v Ostravě- Vítkovicích, Ruská101, ve lhůtě 3 měsíců počínaje 18. dnem po dni nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.-------------------------------------------Počátekběhu této lhůty oznámí představenstvo určeným zájemcůmelektronickou poštou (tj. faxem, e-mailem) a současnědoporučeným dopisem do jejich sídla odeslaným nejpozději v denpočátku běhu lhůty pro úpis. Emisní kurs takto upsaných akciíčiní10,- Kč na jednu akcií.----------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  H)Společnosti Shiran General Trade, Limited, se sídlem 19 PeelRoad, Douglas, Isle of Man, zastoupené v České republice ShiranGeneral Trade, limited, se sídlem Praha, U mlýna 22, PSČ 161 00 ---------------------------------------------------------------------------------------
od 06. 05. 2002 od 14. 10. 2002

  Dne 17.7.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřenasmlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s.a VÍTKOVICE STEEL,a.s. se sídlem Ostrava - Hulváky, Štramberskáč.p. 2871/47, PSČ 709 00, IČ: 25874942. Předmětem vkladu je částpodniku vkladatele, a to Divize 200 - Ploché výrobky. Smlouvou,která nabyla účinnosti 17.7.2001 byl splacen nepeněžitý vkladdo základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
od 10. 04. 2002

  Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto:
od 22. 01. 2002 od 17. 04. 2002

  1. Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a)obchodního zákoníku za účelem částečné úhrady ztráty minulýchlet. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu budepoužita na částečnou úhradu ztráty minulých let.
od 22. 01. 2002 od 17. 04. 2002

  2. Dle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se základníkapitál snižuje o částku 10.490.570.370,-Kč(slovy: desetmiliardčtyřistadevadesátmilionůpětsetsedmdesáttisíc-třistasedmdesátkorunčeských), a to z původní výše základníhokapitálu 10.623.362.400,-Kč na 132.792.030,-Kč.
od 22. 01. 2002 od 17. 04. 2002

  3. Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníkusnížením jmenovité hodnoty zaknihovaných (registrovaných) akciíznějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každépůvodní akcie ve výši 800,-Kč ISIN CZ0005098558 se snižuje najmenovitou hodnotu 10,-Kč (slovy: desetkorunčeských). Sníženíjmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovanýchcenných papírů.
od 22. 01. 2002 od 17. 04. 2002

  Dne 28.12.2000 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodníhozákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícímVÍTKOVICE, a.s. a kupujícím Energetika - Vítkovice, a.s. sesídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 52/3153, PSČ 709 02,IČ: 25854712.Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, kteránabyla účinnosti dne 29.12.2000 je část podniku prodávajícího, ato Divize 108 - Energetika.
od 13. 08. 2001

  Usnesení valné hromady ze dne 23.7.1999 o snížení základníhojmění společnosti:Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti.Důvodem ke snížení základního jmění je částečná úhrada ztrátyhospodaření společnosti z minulých let podle § 216a odst. 1písm. b) obchodního zákoníku a dále převod do rezervního fonduna úhradu budoucí ztráty společnosti podle § 216a odst. 1 písm.c) obchodního zákoníku.Schvaluje se snížení základního jmění v rozsahu o2 655 840 600,- Kč ze stávající výše 13 279 203 000,- Kč navýslednou výši 10 623 362 400,- Kč. Podle § 216a odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku se snižuje základní jmění o1 327 920 300,- Kč a podle § 216a odst. 1 písm. c) obchodníhozákoníku o 1 327 920 300,- Kč.Základní jmění bude sníženo způsobem podle § 213a obchodníhozákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj.zaknihovaných veřejně obchodovatelných akcií znějících namajitele ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 1 000,-Kč/ISIN: CZ0005098558 na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie800,- Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti seprovede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci vedenéStřediskem cenných papírů poté co bude snížení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku.
od 30. 08. 1999 od 18. 11. 1999

  Rezervní fond společnosti činí 1 327 920 000 Kčs.
od 31. 01. 1992

  Den vzniku: 31.1.1992
od 31. 01. 1992

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91Sb.
od 31. 01. 1992

  Obchodní názvy:v jazyce anglickém : VÍTKOVICE, Joint-stock company S.C.v jazyce německém : VÍTKOVICE, Aktiengesellschaft A.G.v jazyce francouzském : VÍTKOVICE, Sociéte Annonyme S.Av jazyce ruském : VÍTKOVICE, Akcioněrnoe obščestvo A.O.v jazyce španělském : VÍTKOVICE, Saciedad Annonima S.A.
od 31. 01. 1992 od 12. 01. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BROSKEVIČ RODAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2016


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 09. 2003 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: BABKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 12. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2008 od 22. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2006 od 08. 09. 2008


Název/Jméno: JUŘÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2013 od 22. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2009 od 08. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 12. 2005 od 16. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2003 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: WITASSEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2016 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: VLČEK IGOR

IČO: 41132734

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 12. 2016


Název/Jméno: ŠILER JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2003 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: ŽÁK MARTIN

IČO: 45860262

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2016


Název/Jméno: METNAR LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2016 od 22. 12. 2016


Název/Jméno: RYŠKOVÁ HALINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 01. 2008


Název/Jméno: KOŚCIELNIAK JERZY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2016


Název/Jméno: FILIPČÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2005 od 01. 06. 2016


Název/Jméno: SOTÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2011 od 22. 04. 2016


Název/Jméno: SCHAUER MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2014 od 14. 01. 2016


Název/Jméno: VACA DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2013 od 12. 02. 2014


Název/Jméno: ČERNOCHOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 07. 2011 od 08. 08. 2013


Název/Jméno: DOSTÁL VÁCLAV

IČO: 63653427

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2009 od 04. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2006 od 16. 01. 2009
Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 od 17. 03. 2006


Název/Jméno: IHRING ĹUDOVÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2008 od 07. 09. 2011


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 08. 09. 2008


Název/Jméno: PASTUŠEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2006 od 08. 09. 2008


Název/Jméno: TOUŠEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 03. 2006 od 08. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 2004 od 17. 03. 2006
Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 od 06. 09. 2004


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 03. 2006 od 08. 09. 2008
Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 09. 2004 od 17. 03. 2006
Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 od 06. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 04. 08. 1997 od 30. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1993 od 04. 08. 1997


Název/Jméno: MERTA KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 14. 01. 2008


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72715944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 od 17. 03. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 09. 2003 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: ŠAROCH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 17. 03. 2006


Název/Jméno: JANŠTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 06. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: HOLUŠA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 06. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: RAŠÍK MARIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 od 02. 05. 2005


Název/Jméno: VESELÝ MARTIN

IČO: 61670367

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 2003 od 19. 01. 2004
Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 2003 od 04. 09. 2003


Název/Jméno: POLÁŠEK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 2003 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: VÍZEK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 04. 2003 od 19. 01. 2004
Dozorčí rada - člen
od 10. 04. 2002 od 23. 04. 2003


Název/Jméno: SKLENÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2003 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: OSMANČÍK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1997 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: SKIPALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2001 od 25. 09. 2003


Název/Jméno: SCHROM VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2002 od 24. 03. 2003


Název/Jméno: ABRAHAMČÍK PETR

IČO: 2515911

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: PEKÁRKOVÁ RADOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: BROŽ MARTIN

IČO: 41952413

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: ČEPELKOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 04. 2002 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: KNAP JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 04. 2002 od 06. 08. 2002


Název/Jméno: WÁGNER MILAN

IČO: 87534398

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 04. 2002 od 06. 08. 2002


Název/Jméno: ŠIKL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 04. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: KUBA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 04. 2002 od 19. 01. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 24. 11. 2000 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: KRÁL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 2001 od 25. 09. 2003


Název/Jméno: ROJKO KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2001 od 25. 09. 2003


Název/Jméno: VALAS RADIM

IČO: 71487182

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2001 od 25. 09. 2003


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2001 od 25. 09. 2003


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

IČO: 73213233

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2000 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: MRKVA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 05. 2001 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: LANG PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 24. 11. 2000 od 25. 08. 2003


Název/Jméno: SUK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 11. 2000 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: URBAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 11. 2000 od 02. 12. 2002


Název/Jméno: CHMELÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 11. 2000 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: VORLÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 2000 od 24. 11. 2000


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 2000 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: BALCÁREK VILÉM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2000 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: KOSTRUH DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2000 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

IČO: 75367670

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 2000 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ JARMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 12. 1999 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: URBÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1999 od 29. 05. 2000


Název/Jméno: ČERMÁK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 10. 1999 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: PALIČKA BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1999 od 10. 11. 2001


Název/Jméno: BROŽ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1999 od 29. 05. 2000


Název/Jméno: TKAČÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 1999 od 29. 05. 2000


Název/Jméno: JANÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 1999 od 29. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1996 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: HORKEL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 10. 04. 2002


Název/Jméno: CHLUPATÝ BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: RANOCHOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 06. 08. 2002
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 16. 01. 1997 od 08. 10. 1999
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 29. 06. 1994 od 21. 08. 1996
Dozorčí rada - člen
od 27. 05. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 24. 11. 2000


Název/Jméno: FOJTÍK IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 24. 11. 2000


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 10. 1999 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: VLASÁKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 10. 1999 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: HRADIL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1996 od 08. 10. 1999


Název/Jméno: CHMELAŘ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1998 od 29. 05. 2000


Název/Jméno: DUSÍLEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 1992 od 08. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 14. 02. 1992


Název/Jméno: PRAŽÁK ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 1998 od 30. 08. 1999


Název/Jméno: MARTÍNEK PAVEL

IČO: 87449714

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 1998 od 30. 08. 1999


Název/Jméno: PASTRŇÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 12. 1993 od 08. 10. 1999


Název/Jméno: CHVOJKA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 1997 od 30. 08. 1999


Název/Jméno: ŠANDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 1997 od 30. 08. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 16. 01. 1997 od 04. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 16. 01. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1993 od 21. 08. 1996
Dozorčí rada - místopředseda
od 15. 12. 1993 od 21. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: ANIOL SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 od 08. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1993 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: FOLTA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1997 od 06. 08. 2002
Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 1994 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: PARMOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 05. 1996 od 04. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 19. 07. 1995 od 21. 05. 1996


Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 47836024

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 07. 1995 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: MALARZ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 05. 1995 od 08. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 1995 od 08. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1993 od 25. 04. 1995
Prokura - prokurista
od 06. 01. 1993 od 25. 04. 1995


Název/Jméno: DUŠEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 04. 1995 od 30. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1993 od 25. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: LERCH BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 04. 1995 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: MENŠÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 1994 od 19. 07. 1995


Název/Jméno: HROMEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 1994 od 21. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 1992 od 15. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 14. 02. 1992


Název/Jméno: Spůra Václav

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 12. 1993 od 29. 06. 1994
Dozorčí rada - předseda
od 15. 12. 1993 od 21. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: TOŠENOVSKÝ EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1993 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: ČÍŽKOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1993 od 19. 07. 1995


Název/Jméno: MACÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1993 od 21. 05. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK ZBYNĚK

IČO: 48852881

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 05. 1992 od 15. 12. 1993
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 27. 05. 1992


Název/Jméno: CRHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 05. 1992 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: MECA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 05. 1992 od 25. 04. 1995


Název/Jméno: FRANK OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: ŠUBRT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: PŘIKRYL JAN

IČO: 60214058

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: JELÍNEK JOSEF

IČO: 45427526

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: HAVELKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: TVRDÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: ŠTALMACH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: FOJTÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Název/Jméno: HOLUB PAVEL

IČO: 1748378

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1992 od 15. 12. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 10. 2016

Odpovědní zástupci: 341768


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 10. 2016

Odpovědní zástupci: 15841


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 10. 2016

Odpovědní zástupci: 341768


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016

Odpovědní zástupci: 15841


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016

Odpovědní zástupci: 341768


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016

Odpovědní zástupci: 341775


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 05. 2016


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 01. 2009


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 03. 2006


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 03. 2005

Obory činnosti: - správa sítí
od 09. 03. 2005 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 09. 03. 2005 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 09. 03. 2005 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - Vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - Mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 02. 2005

Zánik oprávnění:07. 02. 2008


Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 2004

Obory činnosti: - knihoven
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- botanických zahrad
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- muzeí a galerií
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- divadel a koncertních sálů
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- kin
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 341760

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 2004

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 2004

Obory činnosti: - provozování garáží bez ostrahy
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- logistické služby
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- provozování parkovišť bez ostrahy
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 08. 12. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 06. 2004

Obory činnosti: - vizážistika a barvové poradenství
od 03. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- rozvoje osobnosti
od 03. 06. 2004 od 30. 06. 2008
- sociologie
od 03. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 06. 2004

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 03. 06. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 341760

Zánik oprávnění:08. 08. 2007


Silniční motorová doprava osobní - Vnitrostátní příležitostná doprava - Mezinárodní příležitostná doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:07. 02. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky a ekologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - stavební dozor
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - čištění budov
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 10. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 07. 2003

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 15. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 15. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 15. 07. 2003 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 15. 07. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 09. 2001

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 08. 2001

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 02. 1998

Zánik oprávnění:01. 05. 2006


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 02. 1998

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:20. 06. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 1997

Obory činnosti: opravy uzavřených radionuklidových zářičů
od 19. 06. 2000 od 21. 09. 2001

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 02. 1997

Zánik oprávnění:19. 06. 2000


Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Povrchová úprava kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Jiné činnosti spojené se zpracováním dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341763

Zánik oprávnění:16. 03. 2005


Technické testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Agenturní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Překladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Administrativní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 239851

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Promítání filmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:22. 06. 2000


Výroba motorových dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba, instalace a opravy vzduchotechniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Výroba a instalace a opravy chladicích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Výroba a distribuce plynných paliv potrubím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba gumárenských a plastikových přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Koksování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:19. 01. 2000


Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 239851

Zánik oprávnění:18. 12. 2000


Leasing spojený s financováním

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:04. 06. 1996


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 1995

Zánik oprávnění:28. 08. 2003


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 341761

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv vespotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv vespotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:29. 06. 2000


Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 03. 1995

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


výroba a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 15846

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


výroba a opravy ostatních motor. doprav. prostředků /mimo př.č.1/

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 341763

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 15841

Zánik oprávnění:26. 06. 2001


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 239851

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 15841

Zánik oprávnění:08. 02. 2000


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341773

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:07. 01. 1997


Montážní práce (kromě vázaných živností)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341788

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Protipož. ochrana a ost. záchr. práce kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341789

Zánik oprávnění:11. 02. 1997


Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.), a konzultace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technická a inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchod s potravinami a tabákem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341791

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba technických plynů kromě plnění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Zánik oprávnění:25. 09. 1996


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Svářečské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 86949

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 15841

Zánik oprávnění:29. 01. 1994


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Obory činnosti: - zvedacího a dopravního zařízení
od 11. 09. 2001 od 23. 04. 2003

Odpovědní zástupci: 341793

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Obory činnosti: - zásobníků a kontejnerů
od 11. 09. 2001 od 30. 05. 2002

Zánik oprávnění:30. 05. 2002


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 28. 12. 2001 od 23. 04. 2003

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:15. 09. 2000


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15841

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Čištění fasád a pomníků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:29. 04. 2005


provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:25. 11. 1996


provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:25. 11. 1996


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341771

Zánik oprávnění:20. 06. 2000


ubytovací služby v ubyt. zařízeních vč. hostinské činnosti hotel a pension

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 09. 1996


hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 227552

Zánik oprávnění:26. 03. 1996


Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 55965

Zánik oprávnění:15. 03. 2006


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 110709

Zánik oprávnění:16. 03. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Obory činnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 09. 03. 2005 od 14. 05. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 08. 12. 2004 od 14. 05. 2009
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
od 08. 12. 2004 od 14. 05. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 08. 12. 2004 od 14. 05. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 03. 06. 2004 od 14. 05. 2009
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
od 03. 06. 2004 od 14. 05. 2009
Poskytování technických služeb
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Realitní činnost
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky a ekologie
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 10. 07. 2003 od 14. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 23. 08. 2001 od 14. 05. 2009
Výroba a distribuce plynných paliv potrubím
od 26. 08. 1996 od 14. 05. 2009
Skladovací služby
od 26. 08. 1996 od 14. 05. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 26. 08. 1996 od 14. 05. 2009
Zprostředkování prací a služeb
od 26. 08. 1996 od 14. 05. 2009
Zprostředkování obchodu
od 17. 08. 1992 od 14. 05. 2009
Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.), a konzultace
od 17. 08. 1992 od 14. 05. 2009
Technická a inženýrská činnost
od 17. 08. 1992 od 14. 05. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 04. 08. 1992 od 14. 05. 2009
Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
od 04. 08. 1992 od 14. 05. 2009
Pronájem motorových vozidel
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Výroba textilních výrobků
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Obchod se smíšeným zbožím
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Hutní výroba
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Obchod s pevnými a plynnými palivy
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Zpracování tuhých a plynných paliv
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Vázání knih a konečné zpracování
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Pronájem jiných strojů a přístrojů
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009
Výroba nežáru a žáruvzdorného keramického zboží mimo stavební
od 31. 01. 1992 od 14. 05. 2009

Odpovědní zástupci: 341780


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Přerušení: od 19. 02. 2013 od 08. 05. 2016
od 14. 05. 2009 od 14. 05. 2012
od 21. 03. 2007 od 21. 03. 2009
od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006


Výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba kovových konstrukcí a jejich částí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:01. 10. 1996


Výroba strojů na výrobu železa a oceli

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 224487

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Velkoobchod s kovy a kovovými rudami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba předvalků, plechů, drátů, profilů a jiné zpracování železa a ocele

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Hutní výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:19. 01. 2000


Výroba železa, ocele a feroslitin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 24. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 341760

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba nežáru a žáruvzdorného keramického zboží mimo stavební

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba textilních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchod s pevnými a plynnými palivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 239851

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba ostatních účelových strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:19. 12. 1996


Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:01. 10. 1996


Lisování, ražení a válcování kovů, prášková metalurgie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Výroba ocelových trubek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Zpracování tuhých a plynných paliv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sazba a zhotovování tiskařských předloh

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:17. 04. 1996


Vázání knih a konečné zpracování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydávání novin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Ostatní textilní výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:22. 06. 2000


Jiné ubytovací možnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Pronájem jiných strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:21. 09. 2001


Dobývání a úprava vybr. nerostů kromě uhlí (mimo horní zákon)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:01. 10. 1996


Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Malování, lakování a sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 20. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 20. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 20. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:18. 12. 2000


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 01. 2002


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci:
287104

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:22. 03. 2006


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:11. 09. 2001


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:11. 09. 2001


revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování drah s výjimkou celostátních (§3 odst.2.g živ.zák.)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Plynoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 08. 2000


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače, reprografická zařízení, ostatní zařízení na zpracování dat, jiná kancelářská technika)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:30. 05. 1996


Smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Leštění kovů s vyjímkou nožů, nůžek a jedn. nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341760

Zánik oprávnění:04. 06. 1996


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:13. 10. 1997


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Přerušení: od 25. 11. 2004 od 25. 11. 2006

Zánik oprávnění:15. 11. 2007


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 15846

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341765

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 287104

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 86949

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341768

Zánik oprávnění:06. 09. 2001


výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 169720

Zánik oprávnění:01. 10. 1996


Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 341770

Zánik oprávnění:11. 09. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193070

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1310330AIR OSTRAVA spol. s r. o.60778920Mošnov, 74251, Mošnov, Mezinárodní letiště Ostrava, - vlastník
2942365AIRCRAFT RENT a.s.27800458Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 2887/101 - vlastník
33530ARS VÍTKOVICE s.r.o.25365401Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 681/72A - vlastník
3116099BIC Ostrava s.r.o.49608444Ruská 83/24, 70300 Ostrava - vlastník
2246455Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. (zkratka ČLPR s.r.o.)45275106Thákurova 531/4, 16000 Praha - vlastník
2110480EDUCATION UNIVERZUM a.s.28648218Ruská 2887/101, 70300 Ostrava - vlastník
241013ELTODO Ostrava, s.r.o.61974137Ostrava, 70600, Vítkovice, Ruská, 153/45 - vlastník
1118017iDTAX Česká republika, s.r.o.28588487Cihelní 1575/14, 70200 Ostrava - vlastník
3280LINGVA - soukromé gymnázium, s.r.o.26836025Hasičská 1003/49, 70030 Ostrava - vlastník
3396801MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.25870807Pohraniční 693/31, 70300 Ostrava - vlastník
1020062NADACE MACHINERY FUND27825051Výstavní 80/99, 70300 Ostrava - statutární orgán
457371NETPROSYS, s.r.o.25344536Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-sever), Cejl, 37/62 - vlastník
1518188NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o.64617882Ostrava, 70602, Hulváky, Štramberská, 2871/47 - vlastník
339424Office House Průmyslová a.s.2525019128. října 1727/108, 70200 Ostrava - vlastník
2663896PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.48392758Ruská 2887/101, 70300 Ostrava - vlastník
1893791Refravit, spol. s r.o.61943631Ostrava, 70602, Vítkovice, Kotěrova, 362/3 - vlastník
3392550SCRAPING, s.r.o. "v likvidaci"64613500Ostrava, 70900, Mariánské Hory, 28. října, 211 - vlastník
2764357Spojené slévárny, spol. s r.o.60202505Ruská 2887/101, 70300 Ostrava - vlastník
1592783STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.64617874Mostárenská 1140/48, 70300 Ostrava - vlastník
3304679VÍTKOVICE - Export, a.s.549070Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 2887/101 - vlastník
2181579VÍTKOVICE - IOS s.r.o.4730689113, 43201 Kadaň - vlastník
307004VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci"25824341Frýdek-Místek, 73801, Místek, Příborská, 333 - vlastník
2192965VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.25911368Ruská 3077/135, 70030 Ostrava - vlastník
1948862VÍTKOVICE Doprava, a.s.259093391. máje 3302/102A, 70300 Ostrava - vlastník
1389688VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s.28647491Ruská 2887/101, 70300 Ostrava - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
81631"Společenství K. ČAPKA čp. 1307, 1308 SOKOLOV"72558415Karla Čapka 1307, 35601 Sokolov
42205AD RELAX,o.p.s.26539772Jungmannova 319, 50601 Jičín
180728AD TAX s.r.o.25295471Jungmannova 319, 50601 Jičín
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
148873AGRO Brno - Tuřany, a.s.47912961Brno, 62000, Tuřany, Dvorecká, 363/31
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
34408AM 99 s.r.o. v likvidaci62062221Hradec Králové, 50002, Hradec Králové, Průmyslová, 1200
116791Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.28921381Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
133372APTFOR a.s.27824675Příkop 843/4, 60200 Brno
161671ARECA Flora, s.r.o.5623138Broskvová 548, 41201 Litoměřice
60952ARGO-AG investiční fond, a.s.15036677Litomyšl, 57001, , BĚLIDLA, 1061
33530ARS VÍTKOVICE s.r.o.25365401Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 681/72A
116324Art Fabion s.r.o.4103823Vyšší 1472/5, 14000 Praha
22506ART VIKO HORECA s.r.o.27450392U Bulhara 1611/3, 11000 Praha
15799Auto-Staiger Praha spol. s r.o. v likvidaci63072971Praha, 10000, Malešice (Praha 10), Černokostelecká, 122
65291B + M Javor, spol. s r.o.47917113Vaníčkova 812/22, 74706 Opava
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
120376BENESTAR s.r.o.2646111Nádražní 344/23, 15000 Praha
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
94096Česká voda, s.r.o.25111817U Nikolajky 1085/15, 15000 Praha
170353DESTA a.s.673102Děčín, 40528, , Ústecká, 20

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
72089ANDERLE JAN44634293Majerova 2316/28, 30100 Plzeň
150786BALÍK STANISLAV64113183Plk. Karla Hlásného 860, 78961 Bludov
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
73483BAŠTA JAN63942283Ovčí hájek 2159/16, 15800 Praha
176287BAŠTÁŘ FRANTIŠEK6433789817, 67531 Jemnice
83196BATYI EMIL71922555Jateční 1320/55, 40001 Ústí nad Labem
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
38651BEDNAŘÍK RICHARD73298182Zengrova 550/101, 70300 Ostrava
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
23428BĚLOHLÁVEK LUBOMÍR18739024Madlonova 17, 33701 Rokycany
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
23429BILÁK IVAN15920984Tupolevova 507, 19900 Praha
23432BÍLEK JIŘÍ73979058Karla Kofránka 2234, 50801 Hořice
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod
33171BITMANOVÁ HALKA71067001Za hájovnou 634/3, 14800 Praha
30437BLAKALA PETR62309391Rossenbergových 536/2, 73601 Havířov
7981BLAŽEK JIŘÍ86756133Vilová 329/43, 46010 Liberec
13896BLAŽEK PAVEL63600188Ohrazenická 163, 53009 Pardubice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1864308BAT Consulting s.r.o.5451566Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
612948CYLINDERS HOLDING a.s.1782924Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2753054DENTMEDIC OSTRAVA, s. r. o.29451949Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 703 00
2606281Dolní oblast VÍTKOVICE75125285Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2110480EDUCATION UNIVERZUM a.s.28648218Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
399505EDUN PROPERTY a.s.5654793Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
445104Hotel Yasmin-Landek, s.r.o.26290162Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
498856Národní strojírenský klastr, z.s.26629437Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
200774Odborová centrála Vítkovice72550554Ruská 101, Ostrava - Vítkovice
3394973Odborové sdružení VÍTKOVICE75110032Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
3334928Odborové sdružení VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ v likvidaci75032406Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1321958Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VÍTKOVICE - T.STROJÍRENSTVÍ44938870Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2697769Odborový svaz UNIOS Základní organizace Odborového svazu UNIOS Vítkovice HTB a.s.63731517Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1095920PK DENT s.r.o.28606426Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2663896PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.48392758Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2764357Spojené slévárny, spol. s r.o.60202505Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
463856VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.27821323Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1389688VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s.28647491Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
3449998VÍTKOVICE HAMMERING a.s.27807088Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
2826292VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.25877950Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1914161VÍTKOVICE HOLDING, a.s.25816039Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1974227VÍTKOVICE HTB a.s.45192219Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
212271VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r.o. "v likvidaci"62305492Ostrava-Vítkovice, Ruská 101
726823VÍTKOVICE NP a.s.27845206Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
1601749VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.27786749Ruská 2887/101, 70300 Ostrava

Fyzické osoby v okolí