VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2485. Její identifikační číslo je 25877933

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Datum zápisu: 23. 4. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2485

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ehkcign

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Povrchové úpravy a svařování kovů
Grafické práce a kresličské práce
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-B30 ze dne 29.11.2016, které nabylo právní moci dne 21.12.2016, byl ustanoven oddělený insolvenční správce Mgr. Monika Cihelková.
od 08. 02. 2017

  Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-A19 ze dne 21.9.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Bc. David Vandrovec.
od 02. 11. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Na společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE MKV s.r.o., se sídlem Plzeň 1, Lochotínská 407/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 66, IČ 263 25 985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 13579 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012.
od 30. 11. 2012

  1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s.. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. ze stávajících 57,000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých) o částku 43,000.000, - Kč ( slovy: čtyřicet tři milióny korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 4 ks (slovy: čtyř kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá.3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek:a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii.b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ 258 77 933, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485.Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., číslo účtu 434488770217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.
od 07. 07. 2009 od 21. 07. 2009

  7. Schvaluje se upisování všech akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře- NS 540 Ozubárna včetně nemovitosti, která tvoří samostatnouorganizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jinýchorganizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahuvlastní předmět činnosti a je jako organizační složka taktooznačena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jepro ni vedené oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popisnepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku nížeuvedených znalců. Část podniku - NS 540 Ozubárna se nachází vareálu, který územně spadá do městského obvodu města Ostrava, ato Vítkovice. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným posudkemdvou znalců jmenovaných soudem ing. Lubošem Tichým aing. Miroslavem Běšíkem ze dne 10.10. 2001, číslo 36-341/01,1840-82/01, na částku 70.000.000,- Kč. V souladu s ust. § 163aodst. 3 obch.zák. se stanovuje, že na vklad upisovatele dozákladního kapitálu bude započítána částka 55.000.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovoujmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli, vevýši 15.000.000,- Kč bude vyplacen upisovateli. Za tentonepeněžitý vklad se vydají tyto akcie:- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 5.000.000,- Kč za jednu akcii- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii- 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisnímkursu po 100.000,- Kč za jednu akcii- 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisnímkursu po 20.000,- Kč za jednu akcii- 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- a v emisním kursupo 1.000,- Kč za jednu akcii
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE,a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO:45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2001.
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  5. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněnupisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava -Vítkovice, Ruská 101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvěo upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře sespolečností VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. Upisování akciízačne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE,a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhusdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři.Lhůta pro upisování akcií končí šedesátým dnem poté, cousnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs taktoupisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  4. Všechny akcie nově upisované budou nabídnuty k úpisustávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE,a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO:45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu vOstravě, oddíl B, vložka číslo 302.
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  3. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinémuakcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsát akcie.
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedenýchjmenovitých hodnotách:- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 5.000.000.,- Kč za jednu akcii- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii- 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisnímkursu po 100.000,- Kč za jednu akcii- 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisnímkursu po 20.000,- Kč za jednu akcii- 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000,- Kč za jednu akcii
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti zestávajících 2.000.000,- Kč o částku 55.000.000,- Kč (slovy:padesát pět miliónů korun českých) na 57.000.000,- Kč (slovy:padesát sedm miliónů korun českých). Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE OCELOVÉKONSTRUKCE, a.s. takto:
od 12. 12. 2001 od 01. 02. 2002

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2009 od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2009 od 19. 09. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 19. 09. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 19. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 19. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 19. 09. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 21. 07. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 od 21. 07. 2009

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 04. 2001 od 01. 02. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE, a.s.

IČO: 45193070

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 04. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BABIŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2017


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2003 od 24. 01. 2017


Název/Jméno: BINDZÁR VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 2016 od 24. 01. 2017


Název/Jméno: ŠILER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2014 od 24. 01. 2017


Název/Jméno: GAJDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2016


Název/Jméno: MĚKOTA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 07. 2015 od 24. 01. 2017


Název/Jméno: SCHAUER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2015 od 19. 01. 2016


Název/Jméno: LOBODINSKÝ JAROSLAV

IČO: 43620116

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2006 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: HUBIČKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 10. 2012 od 29. 07. 2015


Název/Jméno: BORSKÝ PAVEL

IČO: 63626551

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2011 od 25. 04. 2016


Název/Jméno: PAWLAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2003 od 10. 10. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 15026981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2013


Název/Jméno: POLÁŠEK VLADAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 2008 od 16. 10. 2012
Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 od 15. 12. 2008


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2006 od 16. 11. 2011


Název/Jméno: ŠKOPEK JAN

IČO: 18404308

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2008 od 08. 04. 2013
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2002 od 02. 04. 2008


Název/Jméno: KŇURA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2008 od 15. 12. 2008
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2002 od 02. 04. 2008


Název/Jméno: PLUCNAR MARTIN

IČO: 62262947

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2006 od 15. 12. 2008


Název/Jméno: FÖRSTL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 od 02. 02. 2006


Název/Jméno: MATOUŠKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 od 02. 02. 2006


Název/Jméno: TOUŠEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 12. 2003 od 15. 12. 2008


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72715944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 10. 2003 od 13. 01. 2006


Název/Jméno: BROŽ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2003 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: GOCMAN MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 03. 2002 od 13. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 od 20. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: SKIPALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 2001 od 02. 07. 2003


Název/Jméno: SEIDLER ANDĚLÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2002 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 od 08. 12. 2003


Název/Jméno: KRÁL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 od 08. 12. 2003


Název/Jméno: ROJKO KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 11. 2001 od 08. 12. 2003


Název/Jméno: SMOLÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 11. 2001 od 20. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: ZAPLETAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 od 20. 03. 2002


Název/Jméno: CHLÁDEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 od 27. 11. 2002


Název/Jméno: FRANEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 od 20. 03. 2002


Název/Jméno: VALAS RADIM

IČO: 71487182

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 od 08. 12. 2003


Název/Jméno: ŠKANDERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: BALCÁREK VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

IČO: 73213233

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: PALIČKA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 od 06. 09. 2002


Název/Jméno: SEIDLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: KALIVODA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Název/Jméno: KOSTRUH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 od 29. 11. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 2014

Zánik oprávnění:22. 10. 2015


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 68025

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 2001

Odpovědní zástupci: 68025

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25877933

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 06. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
287786Agrodružstvo Okřínek47048204Okřínek, 29001, , ,
306309AGROSERVIS, spol. s r.o.48907570Podivínská 1236, 69102 Velké Bílovice
268714AGROSTAV, akciová společnost46904662Jihlava, Hruškové Dvory 3, PSČ 586 01
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
116791Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.28921381Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
33530ARS VÍTKOVICE s.r.o.25365401Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 681/72A
249578ARTAMA s.r.o. v likvidaci26086450Vinohrady 793/43, 63900 Brno
444638AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.25272420Sokolovská 1169, 57001 Litomyšl
184373AZ BARVY s.r.o.27434818Bílkova 132/4, 11000 Praha
254693Barevniny s.r.o.25010808K Pivovaru 45/23, 40004 Trmice
178112BARVY SAN MARCO, s.r.o.2780623Příkop 843/4, 60200 Brno
431567BD Botanická - Šumavská, družstvo v likvidaci2549484Botanická 62/69, 60200 Brno
120376BENESTAR s.r.o.2646111Nádražní 344/23, 15000 Praha
514433BEST QUALITY, s.r.o.25863967Těšínská 120/54, 71000 Ostrava
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
478964Bytové družstvo Krátká 27 v likvidaci25093720Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Krátká, 1790/27
42905Bytové družstvo LUNA25382012Podroužkova 6047/57, 70800 Ostrava
158965C line, spol. s r.o.25126130Praha 8, Sokolovská 161, PSČ 180 00
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
401322CPM Uničov, a.s.268486191032, 78391 Uničov
329195CS - stojany, s.r.o. v likvidaci26954044Třebíč, 67401, Jejkov, Janáčkovo stromořadí, 42
355657CS International Czech republic, a.s.26910845Nechvílova 1825/24, 14800 Praha
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
330753Czech Export Agency s.r.o.60466405Na Vrškách 286, 25241 Zlatníky-Hodkovice
479740DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o.5256861Na úseku 2360/3, 10000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí