VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2485. Jeho identifikační číslo je 25877933

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Datum zápisu: 23. 4. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2485

Identifikační číslo:25877933

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ehkcign

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Grafické práce a kresličské práce
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 11. 04. 2013
Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 70602
od 23. 04. 2001 do 11. 04. 2013
Ruská 83/24, 70300 Ostrava

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Na společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE MKV s.r.o., se sídlem Plzeň 1, Lochotínská 407/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 66, IČ 263 25 985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 13579 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012.
od 30. 11. 2012

  1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s.. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. ze stávajících 57,000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých) o částku 43,000.000, - Kč ( slovy: čtyřicet tři milióny korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 4 ks (slovy: čtyř kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá.3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek:a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii.b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ 258 77 933, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485.Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., číslo účtu 434488770217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.
od 07. 07. 2009 do 21. 07. 2009

  5. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněnupisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava -Vítkovice, Ruská 101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvěo upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře sespolečností VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. Upisování akciízačne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE,a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhusdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři.Lhůta pro upisování akcií končí šedesátým dnem poté, cousnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs taktoupisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE OCELOVÉKONSTRUKCE, a.s. takto:
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  7. Schvaluje se upisování všech akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře- NS 540 Ozubárna včetně nemovitosti, která tvoří samostatnouorganizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jinýchorganizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahuvlastní předmět činnosti a je jako organizační složka taktooznačena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jepro ni vedené oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popisnepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku nížeuvedených znalců. Část podniku - NS 540 Ozubárna se nachází vareálu, který územně spadá do městského obvodu města Ostrava, ato Vítkovice. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným posudkemdvou znalců jmenovaných soudem ing. Lubošem Tichým aing. Miroslavem Běšíkem ze dne 10.10. 2001, číslo 36-341/01,1840-82/01, na částku 70.000.000,- Kč. V souladu s ust. § 163aodst. 3 obch.zák. se stanovuje, že na vklad upisovatele dozákladního kapitálu bude započítána částka 55.000.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovoujmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli, vevýši 15.000.000,- Kč bude vyplacen upisovateli. Za tentonepeněžitý vklad se vydají tyto akcie:- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 5.000.000,- Kč za jednu akcii- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii- 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisnímkursu po 100.000,- Kč za jednu akcii- 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisnímkursu po 20.000,- Kč za jednu akcii- 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- a v emisním kursupo 1.000,- Kč za jednu akcii
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE,a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO:45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2001.
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti zestávajících 2.000.000,- Kč o částku 55.000.000,- Kč (slovy:padesát pět miliónů korun českých) na 57.000.000,- Kč (slovy:padesát sedm miliónů korun českých). Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedenýchjmenovitých hodnotách:- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 5.000.000.,- Kč za jednu akcii- 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii- 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisnímkursu po 100.000,- Kč za jednu akcii- 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisnímkursu po 20.000,- Kč za jednu akcii- 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a v emisnímkursu po 1.000,- Kč za jednu akcii
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  3. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinémuakcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsát akcie.
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

  4. Všechny akcie nově upisované budou nabídnuty k úpisustávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE,a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO:45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu vOstravě, oddíl B, vložka číslo 302.
od 12. 12. 2001 do 01. 02. 2002

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2014

Počet: 8 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2009 do 21. 07. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 07. 2009 do 21. 07. 2009

Počet: 9 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 4 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2002 do 01. 02. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 04. 2001 do 23. 04. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE, a.s.

IČO:45193070

Adresa: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 25. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
od 01. 03. 2005 do 25. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 101
od 23. 04. 2001 do 01. 03. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 04. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BINDZÁR VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 2016

Adresa: Snina, Letná 2392/8, Slovenská republika
od 25. 04. 2016


Název/Jméno: GAJDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2016

Adresa: č.p. 258, 739 51 Horní Domaslavice
od 19. 01. 2016


Název/Jméno: MĚKOTA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 07. 2015

Adresa: K Březince 254/30, Březiněves, 182 00 Praha 8
od 29. 07. 2015


Název/Jméno: SCHAUER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2015 do 19. 01. 2016

Adresa: Těšínská 912, 739 34 Šenov
od 29. 07. 2015 do 19. 01. 2016


Název/Jméno: ŠILER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2014

Adresa: č.p. 206, 739 36 Sedliště
od 10. 10. 2014


Název/Jméno: HUBIČKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 10. 2012 do 29. 07. 2015

Adresa: Průběžná 1720/3, Poruba, 708 00 Ostrava
od 16. 10. 2012 do 29. 07. 2015


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

IČO: 66956412

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 10. 2003

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 27. 11. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 04. 11. 2008 do 27. 11. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
od 01. 03. 2005 do 04. 11. 2008
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4431/5
od 13. 10. 2003 do 01. 03. 2005


Název/Jméno: BORSKÝ PAVEL

IČO: 43186297

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2011 do 25. 04. 2016

Adresa: č.p. 660, 739 51 Dobrá
od 27. 11. 2013 do 25. 04. 2016
Dobrá 660, PSČ 73951
od 16. 11. 2011 do 27. 11. 2013


Název/Jméno: LOBODINSKÝ JAROSLAV

IČO: 43620116

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2006 do 29. 07. 2015

Adresa: Marty Krásové 4450/11, Poruba, 708 00 Ostrava
od 27. 11. 2013 do 29. 07. 2015
Ostrava - Poruba, Marty Krásové 4450, PSČ 70800
od 15. 12. 2008 do 27. 11. 2013
Ostrava - Poruba, Marty Krasové 4450, PSČ 70800
od 02. 02. 2006 do 15. 12. 2008


Název/Jméno: PAWLAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2003 do 10. 10. 2014

Adresa: Na Potoku 409/23, Hrabová, 720 00 Ostrava
od 27. 11. 2013 do 10. 10. 2014
Ostrava - Hrabová, Na Potoku 409/23, PSČ 72000
od 04. 11. 2008 do 27. 11. 2013
Ostrava - Hrabová, Na Potoku 409/23
od 27. 07. 2005 do 04. 11. 2008
Havířov - Město, Na Důlňáku 18/1387
od 13. 10. 2003 do 27. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODA JOSEF

IČO: 69321477

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2013

Adresa: Dr. Martínka 1143/21, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 08. 04. 2013


Název/Jméno: POLÁŠEK VLADAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 2008 do 16. 10. 2012
Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 do 15. 12. 2008

Adresa: Ostrava - Stará Bělá, Mitrovická 1170/293, PSČ 72400
od 15. 12. 2008 do 16. 10. 2012
Ostrava - Stará Bělá, Mitrovická 1170/293
od 08. 12. 2003 do 15. 12. 2008


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2006 do 16. 11. 2011

Adresa: Ostrava - Bělský les, J. Herolda 1559/10, PSČ 70030
od 13. 01. 2006 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: KŇURA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2008 do 15. 12. 2008
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2002 do 02. 04. 2008

Adresa: Velká Polom, Ve mlýnku 376, PSČ 74764
od 27. 11. 2002 do 15. 12. 2008


Název/Jméno: ŠKOPEK JAN

IČO: 10399283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2008 do 08. 04. 2013
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2002 do 02. 04. 2008

Adresa: Horní Bludovice 450, PSČ 73937
od 27. 11. 2002 do 08. 04. 2013


Název/Jméno: PLUCNAR MARTIN

IČO: 62262947

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2006 do 15. 12. 2008

Adresa: Ostrava - Jih, J. Maluchy 91/221, PSČ 70030
od 02. 02. 2006 do 15. 12. 2008


Název/Jméno: TOUŠEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 12. 2003 do 15. 12. 2008

Adresa: Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2608
od 08. 12. 2003 do 15. 12. 2008


Název/Jméno: MATOUŠKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 do 02. 02. 2006

Adresa: Slatiňany, Tyršova 705
od 08. 12. 2003 do 02. 02. 2006


Název/Jméno: FÖRSTL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 2003 do 02. 02. 2006

Adresa: Pardubice - Zelené Předměstí, Boženy Vikové-Kunětické 2572
od 08. 12. 2003 do 02. 02. 2006


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72391251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 10. 2003 do 13. 01. 2006

Adresa: Srch, U hřiště 242, PSČ 53352
od 13. 10. 2003 do 13. 01. 2006


Název/Jméno: BROŽ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2003 do 13. 10. 2003

Adresa: Krmelín, Bělská 452, PSČ 73924
od 02. 07. 2003 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: GOCMAN MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 03. 2002 do 13. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Janovského 2270/5
od 02. 07. 2003 do 13. 10. 2003
Olomouc - Nová Ulice, Mošnerova 843/4
od 23. 04. 2001 do 02. 07. 2003


Název/Jméno: SKIPALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 2001 do 02. 07. 2003

Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava, Hýbnerova 1952/6
od 06. 09. 2002 do 02. 07. 2003
Ostrava - Moravská Ostrava, Ahepjukova 2788/2
od 29. 11. 2001 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: SEIDLER ANDĚLÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2002 do 13. 10. 2003

Adresa: Ostrava - Hrabová, Šrobárova 28
od 20. 03. 2002 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: FRANEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002

Adresa: Pustá Polom č.p. 102, okr. Opava
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: CHLÁDEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 do 27. 11. 2002

Adresa: Frýdek - Místek, J. Čapka č.p. 3085
od 29. 11. 2001 do 27. 11. 2002


Název/Jméno: ROJKO KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Podolkovická 1421/8A
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003


Název/Jméno: VALAS RADIM

IČO: 71487182

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003

Adresa: Frýdek - Místek, Fráni Šrámka 1959
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003


Název/Jméno: ZAPLETAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002

Adresa: Ostrava - Hrabová, Viktora Huga 554/29
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: SMOLÍK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 11. 2001 do 20. 03. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 2019/16
od 23. 04. 2001 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: KRÁL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003

Adresa: Ostrava - Poruba, B. Martinů 714/31
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2539/108
od 29. 11. 2001 do 08. 12. 2003


Název/Jméno: ŠKANDERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Dobratice 167
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: BALCÁREK VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Bohumín - Záblatí, Anenská 174
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: KOSTRUH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Opava - Kylešovice, Joži Davida 1156/38
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: PALIČKA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Rodinná 675/18
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 do 06. 09. 2002

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, U haldy 1541/58
od 23. 04. 2001 do 06. 09. 2002


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Kralupy nad Vltavou, V Olších 867
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: SEIDLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Krnov - Pod Bezručovým vrchem, sv. Ducha 76/8
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: KALIVODA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Vokovická 685/14
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

IČO: 73213233

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001

Adresa: Nový Jičín, Resslova 1213/1
od 23. 04. 2001 do 29. 11. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 11. 2014

Zánik oprávnění:22. 10. 2015


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2008

Obory činnosti: - technická pomoc
od 10. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 10. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 10. 03. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Škandera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- svařování
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - pro dopravu kapalin a plynů
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
zařízení pro převod otáčivého momentu, převodové skříně, spojky
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 12. 2001

Obory činnosti: - stroje a zařízení pro manipulaci s roztavených kovem, zařízení válcových stolic, zařízení pro třídění, míchání
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 2001

Obory činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 15. 03. 2010
Poskytování technických služeb
od 15. 03. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 15. 03. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 15. 03. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 15. 03. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 03. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 03. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 03. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 03. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 15. 03. 2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 10. 03. 2008 do 15. 03. 2010
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 05. 12. 2001 do 15. 03. 2010
Grafické práce a kresličské práce
od 05. 12. 2001 do 15. 03. 2010
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 05. 12. 2001 do 15. 03. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 05. 12. 2001 do 15. 03. 2010
Velkoobchod
od 23. 04. 2001 do 15. 03. 2010
Zprostředkování obchodu
od 23. 04. 2001 do 15. 03. 2010


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 2001

Obory činnosti: - strojírenské produkty
od 23. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 2001

Obory činnosti: - strojírenskými produkty (jiným zbožím)
od 23. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Škandera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25877933

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 6. 2001

Související firmy

#NázevICOAdresa
726976" LeGal, spol. s r.o. "62240374Lom, Litvínovská 342
3267945"AVC Praha, spol. s r.o."47120207Hřenská 573/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8
1767803"KOVO-KOVO s.r.o." v likvidaci44936630Dvořákova 1117/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2497539"OPERA NOVA EDITION PRAHA spol. s r.o."49197975Praha 1, Václavské nám. 3
784881"Společenství pro dům č.p. 1017, Praha 4 - Nusle"28914635Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 1017/11, PSČ 14000

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí