VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751. Jeho identifikační číslo je 26823357

 
 

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751

Identifikační číslo:26823357

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x36cige

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Obráběčství
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zastupování v celním řízení
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Projektování elektrických zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Balicí činnosti
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze...
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví,...
Testování, měření, analýzy a kontroly
Příprava a vypracování technických návrhů
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Kopírovací práce
Grafické práce a kresličské práce
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Ubytovací služby
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Projektová činnost ve výstavbě
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství
Klempířství a oprava karoserií
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Příprava a vypracování technických návrhů
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Smaltérství
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Povrchové úpravy a svařování kovů
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Přípravné práce pro stavby

Adresa společnosti

Sídlo: Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 03. 10. 2013
Ostrava - Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 70600
od 01. 01. 2004 do 03. 10. 2013
Ruská 1142/30, 70300 Ostrava

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 02. 2014

  Na společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením a v důsledku rozdělení odštěpením sloučením:(1.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE - Export, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 005 49 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1729, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(2.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE HARD a.s., se sídlem Jeseník, Jaroslava Ježka 925/20, PSČ 790 01, IČ 259 08 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 2588, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(3.) vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) představující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 830 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineerging a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2486.
od 01. 06. 2008

  5. Veškeré nové akcie jsou určení zájemci oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcíí, kterou určení zájemci uzavřou se společností VÍTKOVICE- ENVI, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE - ENVI, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určeným zájemcům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto zapisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.7.2004 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtyři).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na částku 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí a všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájmece VÍTKOVICE, a.s. je část jeho podniku v rozsahu NS 640- Povrchové ochrany, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři , s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 9,100.000,-Kč (slovy: devětmiliónů jedno sto tisíc korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 16/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5022/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 7,000.000,-Kč (slovy: sedm miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 (slovy: sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. je část jeho podniku v rozsahu PJ 831 ENVI, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 58,000.000,-Kč (slovy: padesát osm miliónů korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 15/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5023/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 41,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách- 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  4. Všechny nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to:stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 7 (slovy: sedm) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25 87 79 50, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2486 v rozsahu 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Počet: 48 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 04. 2004

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 04. 2004

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2004 do 01. 01. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE, a.s.

IČO:45193070

Adresa: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 10. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
od 07. 02. 2005 do 10. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70202
od 01. 01. 2004 do 30. 04. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2005
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2004 do 30. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SKUHRA JIŘÍ

IČO: 66445698

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 do 20. 10. 2015

Adresa: Matějkova 2443/13, Libeň, 190 00 Praha 9
od 24. 02. 2016
Bubenečská 282/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 30. 04. 2015 do 24. 02. 2016


Název/Jméno: POLÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2015

Adresa: Mrkvičkova 1363/13, Řepy, 163 00 Praha 6
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: KUČERA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2015 do 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2014 do 20. 10. 2015

Adresa: Bažanova 1008/21c, Hrabová, 720 00 Ostrava
od 04. 03. 2015 do 16. 12. 2015
U Haldy 1539/54, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 25. 02. 2014 do 04. 03. 2015


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ JARMILA

IČO: 64778193

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2015

Adresa: Malánky 1139/11, 748 01 Hlučín
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010
Dozorčí rada - člen
od 09. 09. 2008 do 27. 05. 2010

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 25. 02. 2014
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 09. 09. 2008 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: JUŘÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009

Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 18. 07. 2013
Frýdek - Místek, Na Výsluní 2801, PSČ 73801
od 11. 11. 2009 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: MIŠUN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010 do 08. 06. 2015

Adresa: Břustkova 598/17, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 25. 02. 2014 do 08. 06. 2015
Ostrava - Výškovice, Břustkova 598/17, PSČ 70030
od 27. 05. 2010 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: SIVČÁK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013 do 30. 04. 2015

Adresa: Nad Vodárnou 1090/5, 747 14 Ludgeřovice
od 18. 07. 2013 do 30. 04. 2015


Název/Jméno: NITKA BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2013 do 25. 02. 2014

Adresa: U Březinek 1277, 739 32 Vratimov
od 18. 07. 2013 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

IČO: 66956412

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 2004 do 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 06. 04. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 31. 01. 2008 do 06. 04. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
od 27. 09. 2004 do 31. 01. 2008
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4431/5
od 01. 01. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2011 do 18. 07. 2013
Prokura - prokurista
od 17. 05. 2011 do 20. 07. 2011

Adresa: Frýdek-Místek - Skalice 339, PSČ 73908
od 17. 05. 2011 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: TRCHALÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2010 do 18. 07. 2013

Adresa: Vřesina u Bílovce, Hradčanská 622, PSČ 74285
od 11. 01. 2010 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 2008 do 20. 07. 2011

Adresa: Ostrava - Bělský les, J. Herolda 1559/10, PSČ 70030
od 06. 11. 2008 do 20. 07. 2011


Název/Jméno: BENĚK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 01. 2008 do 06. 11. 2008

Adresa: Ostrava - Poruba, Schovaná 2235/6, PSČ 70800
od 31. 01. 2008 do 06. 11. 2008


Název/Jméno: HUDÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2008 do 11. 01. 2010

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, Zlenická 883/8, PSČ 10400
od 31. 01. 2008 do 11. 01. 2010


Název/Jméno: HLADKÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 09. 09. 2008

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 24. 10. 2007 do 09. 09. 2008
Ostrava - Třebovice, Martinovská 5251/34
od 01. 01. 2004 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: PASTUŠEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 06. 2004 do 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Bastlova 1008/34, PSČ 70030
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 2680/54
od 01. 01. 2004 do 22. 12. 2006


Název/Jméno: MÁCHA ZDENĚK

IČO: 74203533

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008

Adresa: Frýdek-Místek, Foerstrova 714, PSČ 73802
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008


Název/Jméno: TAJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 2006 do 22. 12. 2006

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Úlehlova 34/9, PSČ 70030
od 09. 01. 2006 do 22. 12. 2006


Název/Jméno: ŠPAČEK PETR

IČO: 72244518

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 06. 2004 do 11. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Studénka, Panská 721
od 01. 01. 2004 do 11. 11. 2009


Název/Jméno: VODVÁŘKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2005 do 27. 05. 2010

Adresa: Brušperk, Sportovní č.p. 767, PSČ 73944
od 27. 05. 2005 do 27. 05. 2010


Název/Jméno: PALIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2004 do 27. 05. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 06. 2004 do 27. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Ostrava - Proskovice, Staroveská 158/20
od 01. 01. 2004 do 27. 05. 2005


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72391251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 09. 01. 2006

Adresa: Srch, U Hřiště 242
od 01. 01. 2004 do 09. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 8. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Švejkovský


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Konečný


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bohuslav Planka


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Alois Metzner


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Bc. Petr Grygar


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Krecich


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Mácha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Mácha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- přeprava fekálií
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Mácha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - překládka sypkých a kusových zásilek
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - balení zboží mechanizovaným způsobem
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- ruční kompletace obalů a balení zboží
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - železničních vozů bez vlastního pohonu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- samohybných železničních a tramvajových vozů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- lokomotiv
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - činnost energetického auditora
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- zemědělství a lesnictví
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- chemie
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- strojírenství, hutnictví a energetiky
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- potravinářství
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- stavebnictví a architektury
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - služby osobní dozimetrie
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- posuzování vlastnosti zdrojů ionizujícího záření
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- měření hluku a vibrací
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- kontroly technických a sportovních zařízení
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro průmysl
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - zhotovení technických výkresů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- zhotovení webových stránek
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- písmomalířství
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - motorů a turbin
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 07. 05. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Zdeněk Krecich


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 5. 2006


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 5. 2006

Obory činnosti: - výzkum a vývoj
od 19. 05. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 6. 2004


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Obory činnosti: - v dopravě
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Obory činnosti: - topných těles a kotlů ústředního topení
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- kovových prefabrikátů pro stavby
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- zásobníků a kontejnerů
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Obory činnosti: - pecí, sušáren a hořáků
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- zvedacího a dopravního zařízení
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 26. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Mácha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Vladimír Vodvářka


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 18. 07. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 18. 07. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 18. 07. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 18. 07. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 07. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 18. 07. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 18. 07. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 18. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 18. 07. 2008
Poskytování technických služeb
od 18. 07. 2008
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 18. 07. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 18. 07. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 18. 07. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 06. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 06. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 06. 2008
Ubytovací služby
od 01. 06. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 06. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 06. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 01. 06. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 05. 2004
Výroba strojů a zařízení
od 26. 05. 2004
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 26. 05. 2004


Smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - technická pomoc
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- svařování
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- hutním materiálem, - smaltovanými plechy, - pozinkovanými produkty
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Bernard Slischka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ocelovými konstrukcemi, čistírnami odpadních vod, smaltovanými nádržemi, bioplynovými stanicemi, technologickými ocelovými nádržemi, technologickými strojními zařízeními, zvedacími mechanismy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vladimír Vodvářka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Obory činnosti: - výkopové práce
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- montážní práce
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Mácha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26823357

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 3. 2004

Související firmy

Související osoby