VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751. Její identifikační číslo je 26823357

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x36cige

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Obráběčství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Zastupování v celním řízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Ubytovací služby
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Grafické práce a kresličské práce
Kopírovací práce
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Příprava a vypracování technických návrhů
Testování, měření, analýzy a kontroly
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví,...
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze...
Balicí činnosti
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Projektování elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Klempířství a oprava karoserií
Zámečnictví, nástrojářství
Přípravné práce pro stavby
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Povrchové úpravy a svařování kovů
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Smaltérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Galvanizérství, smaltérství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 02. 2014

  Na společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením a v důsledku rozdělení odštěpením sloučením:(1.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE - Export, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 005 49 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1729, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(2.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE HARD a.s., se sídlem Jeseník, Jaroslava Ježka 925/20, PSČ 790 01, IČ 259 08 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 2588, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(3.) vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) představující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 830 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineerging a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2486.
od 01. 06. 2008

  6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.7.2004 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtyři).
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  5. Veškeré nové akcie jsou určení zájemci oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcíí, kterou určení zájemci uzavřou se společností VÍTKOVICE- ENVI, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE - ENVI, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určeným zájemcům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto zapisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  4. Všechny nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to:stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 7 (slovy: sedm) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25 87 79 50, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2486 v rozsahu 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách- 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na částku 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí a všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. je část jeho podniku v rozsahu PJ 831 ENVI, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 58,000.000,-Kč (slovy: padesát osm miliónů korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 15/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5023/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 41,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájmece VÍTKOVICE, a.s. je část jeho podniku v rozsahu NS 640- Povrchové ochrany, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři , s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 9,100.000,-Kč (slovy: devětmiliónů jedno sto tisíc korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 16/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5022/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 7,000.000,-Kč (slovy: sedm miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 (slovy: sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

  7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 od 30. 04. 2004

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE, a.s.

IČO: 45193070

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2005
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2004 od 30. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAČÁK RADEK

IČO: 61965821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 2008 od 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 2004 od 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 od 21. 06. 2004


Název/Jméno: JUŘÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009 od 07. 12. 2016


Název/Jméno: HÝBL SIMEON

IČO: 65170776

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: SKUHRA JIŘÍ

IČO: 66445698

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 10. 2015 od 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 od 20. 10. 2015


Název/Jméno: POLÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: KUČERA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2015 od 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2014 od 20. 10. 2015


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ JARMILA

IČO: 71273981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010 od 07. 12. 2016
Dozorčí rada - člen
od 09. 09. 2008 od 27. 05. 2010


Název/Jméno: MIŠUN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: NITKA BŘETISLAV

IČO: 2321009

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2013 od 25. 02. 2014


Název/Jméno: SIVČÁK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2011 od 18. 07. 2013
Prokura - prokurista
od 17. 05. 2011 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: TRCHALÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2010 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 2008 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: Beněk Milan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 01. 2008 od 06. 11. 2008


Název/Jméno: HUDÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2008 od 11. 01. 2010


Název/Jméno: HLADKÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 od 09. 09. 2008


Název/Jméno: MÁCHA ZDENĚK

IČO: 71622101

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2006 od 31. 01. 2008


Název/Jméno: PASTUŠEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 06. 2004 od 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 od 21. 06. 2004


Název/Jméno: TAJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 2006 od 22. 12. 2006


Název/Jméno: ŠPAČEK PETR

IČO: 68112378

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 06. 2004 od 11. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 od 21. 06. 2004


Název/Jméno: VODVÁŘKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2005 od 27. 05. 2010


Název/Jméno: PALIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2004 od 27. 05. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 06. 2004 od 27. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 od 21. 06. 2004


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72715944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 od 09. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 08. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 07. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1073766

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 05. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1073773

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1073773

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1073773

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 1073773

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 341780

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2008

Odpovědní zástupci: 978554

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 06. 2006


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 05. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 05. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 06. 2004


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004

Odpovědní zástupci: 187861

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004

Odpovědní zástupci: 604122

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 05. 2004


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 774462

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 774462

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 125233

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 125233

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004

Odpovědní zástupci:


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26823357

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 03. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
855712PM event production s.r.o.24293482Oderská 333/5, 19600 Praha
448352ADLERBERG, a.s.26157446Chodská 1366/9, 12000 Praha
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
274751Agentura Pro-pojištění s.r.o.3639339Poděbradská 489/116, 19800 Praha
588156ALMART s.r.o.27783928Josefa Brabce 2908/19, 70200 Ostrava
116791Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.28921381Žerotínovo nám. 218/5, 77900 Olomouc
504838ARDEM - konstrukce s.r.o.27793621235, 73911 Pržno
33530ARS VÍTKOVICE s.r.o.25365401Ostrava, 70602, Vítkovice, Ruská, 681/72A
396189AVIATIK, s.r.o.45274444Za poštou 985/10, 10000 Praha
592152BAGETA, a.s.564869Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), U půjčovny, 2
254693Barevniny s.r.o.25010808K Pivovaru 45/23, 40004 Trmice
120376BENESTAR s.r.o.2646111Nádražní 344/23, 15000 Praha
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
605723Bovis Lend Lease, a.s., v likvidaci15272494Praha, 18600, Karlín, Pobřežní, 620/3
600894Bytové družstvo Prosluněná II62409620Prosluněná 557/5, 15200 Praha
587022BZT, a.s.25208977Tovární 629, 43001 Chomutov
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
271335Control Technology s.r.o.2411351Blanická 601/142, 72400 Ostrava
612948CYLINDERS HOLDING a.s.1782924Ruská 2887/101, 70300 Ostrava
330753Czech Export Agency s.r.o.60466405Na Vrškách 286, 25241 Zlatníky-Hodkovice
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
293578DEVAP servis s.r.o.27760588Šubertova 1226/4, 70200 Ostrava
31754DM-Finanzkontor Brno, spol. s r.o.46977775Novoměstská 1477/3, 62100 Brno
48511DOOS transport, s.r.o.49436058Pustiměř, 68301, Pustiměř, , 101

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí