VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751. Její identifikační číslo je 26823357 a sídlo firmy je Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Výpis z obchodního rejstříku VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2751

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x36cige

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Obráběčství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Zastupování v celním řízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Ubytovací služby
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Grafické práce a kresličské práce
Kopírovací práce
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Příprava a vypracování technických návrhů
Testování, měření, analýzy a kontroly
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví,...
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze...
Balicí činnosti
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Projektování elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Klempířství a oprava karoserií
Zámečnictví, nástrojářství
Přípravné práce pro stavby
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Povrchové úpravy a svařování kovů
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Smaltérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Galvanizérství, smaltérství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 02. 2014

  Na společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením a v důsledku rozdělení odštěpením sloučením:(1.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE - Export, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 005 49 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1729, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(2.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE HARD a.s., se sídlem Jeseník, Jaroslava Ježka 925/20, PSČ 790 01, IČ 259 08 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 2588, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem;(3.) vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) představující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 830 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineerging a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2486.
od 01. 06. 2008

  6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.7.2004 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtyři).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  5. Veškeré nové akcie jsou určení zájemci oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcíí, kterou určení zájemci uzavřou se společností VÍTKOVICE- ENVI, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE - ENVI, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určeným zájemcům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto zapisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  4. Všechny nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to:stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 7 (slovy: sedm) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25 87 79 50, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2486 v rozsahu 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách- 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na částku 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí a všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. je část jeho podniku v rozsahu PJ 831 ENVI, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 58,000.000,-Kč (slovy: padesát osm miliónů korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 15/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5023/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 41,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájmece VÍTKOVICE, a.s. je část jeho podniku v rozsahu NS 640- Povrchové ochrany, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři , s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 9,100.000,-Kč (slovy: devětmiliónů jedno sto tisíc korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 16/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5022/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 7,000.000,-Kč (slovy: sedm miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli.Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 (slovy: sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

  7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady.
od 08. 03. 2004 do 30. 04. 2004

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Počet: 1 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: VÍTKOVICE, a.s.

IČO: 45193070

Adresa: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 10. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
od 07. 02. 2005 do 10. 06. 2014
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70202
od 01. 01. 2004 do 30. 04. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2005
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2004 do 30. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAČÁK RADEK

IČO: 61965821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2016

Adresa: Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: SVĚTLÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 2008 do 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 2004 do 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 06. 04. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 31. 01. 2008 do 06. 04. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
od 27. 09. 2004 do 31. 01. 2008
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4431/5
od 01. 01. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: JUŘÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009 do 07. 12. 2016

Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 18. 07. 2013
Frýdek - Místek, Na Výsluní 2801, PSČ 73801
od 11. 11. 2009 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: HÝBL SIMEON

IČO: 65170776

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 12. 2016

Adresa: č.p. 148, 789 62 Bohutín
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: SKUHRA JIŘÍ

IČO: 66445698

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 10. 2015 do 07. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 do 20. 10. 2015

Adresa: Matějkova 2443/13, Libeň, 190 00 Praha 9
od 24. 02. 2016 do 07. 12. 2016
Bubenečská 282/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 30. 04. 2015 do 24. 02. 2016


Název/Jméno: POLÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2015

Adresa: Mrkvičkova 1363/13, Řepy, 163 00 Praha 6
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: KUČERA KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2015 do 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2014 do 20. 10. 2015

Adresa: Bažanova 1008/21c, Hrabová, 720 00 Ostrava
od 04. 03. 2015 do 16. 12. 2015
U Haldy 1539/54, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 25. 02. 2014 do 04. 03. 2015


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ JARMILA

IČO: 71273981

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 06. 2015

Adresa: Malánky 1139/11, 748 01 Hlučín
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: SVĚTLÍKOVÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010 do 07. 12. 2016
Dozorčí rada - člen
od 09. 09. 2008 do 27. 05. 2010

Adresa: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 25. 02. 2014 do 07. 12. 2016
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 09. 09. 2008 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: MIŠUN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2010 do 08. 06. 2015

Adresa: Břustkova 598/17, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 25. 02. 2014 do 08. 06. 2015
Ostrava - Výškovice, Břustkova 598/17, PSČ 70030
od 27. 05. 2010 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: NITKA BŘETISLAV

IČO: 2321009

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2013 do 25. 02. 2014

Adresa: U Březinek 1277, 739 32 Vratimov
od 18. 07. 2013 do 25. 02. 2014


Název/Jméno: SIVČÁK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2013 do 30. 04. 2015

Adresa: Nad Vodárnou 1090/5, 747 14 Ludgeřovice
od 18. 07. 2013 do 30. 04. 2015


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2011 do 18. 07. 2013
Prokura - prokurista
od 17. 05. 2011 do 20. 07. 2011

Adresa: Frýdek-Místek - Skalice 339, PSČ 73908
od 17. 05. 2011 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: TRCHALÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 2010 do 18. 07. 2013

Adresa: Vřesina u Bílovce, Hradčanská 622, PSČ 74285
od 11. 01. 2010 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: ONDRUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 2008 do 20. 07. 2011

Adresa: Ostrava - Bělský les, J. Herolda 1559/10, PSČ 70030
od 06. 11. 2008 do 20. 07. 2011


Název/Jméno: Beněk Milan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 01. 2008 do 06. 11. 2008

Adresa: Ostrava - Poruba, Schovaná 2235/6, PSČ 70800
od 31. 01. 2008 do 06. 11. 2008


Název/Jméno: HUDÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2008 do 11. 01. 2010

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, Zlenická 883/8, PSČ 10400
od 31. 01. 2008 do 11. 01. 2010


Název/Jméno: HLADKÁ LIBĚNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 09. 09. 2008

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
od 24. 10. 2007 do 09. 09. 2008
Ostrava - Třebovice, Martinovská 5251/34
od 01. 01. 2004 do 24. 10. 2007


Název/Jméno: MÁCHA ZDENĚK

IČO: 71622101

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008

Adresa: Frýdek-Místek, Foerstrova 714, PSČ 73802
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008


Název/Jméno: PASTUŠEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 06. 2004 do 31. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Bastlova 1008/34, PSČ 70030
od 22. 12. 2006 do 31. 01. 2008
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 2680/54
od 01. 01. 2004 do 22. 12. 2006


Název/Jméno: TAJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 2006 do 22. 12. 2006

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Úlehlova 34/9, PSČ 70030
od 09. 01. 2006 do 22. 12. 2006


Název/Jméno: ŠPAČEK PETR

IČO: 68112378

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 06. 2004 do 11. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Studénka, Panská 721
od 01. 01. 2004 do 11. 11. 2009


Název/Jméno: VODVÁŘKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2005 do 27. 05. 2010

Adresa: Brušperk, Sportovní č.p. 767, PSČ 73944
od 27. 05. 2005 do 27. 05. 2010


Název/Jméno: PALIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 2004 do 27. 05. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 06. 2004 do 27. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 2004 do 21. 06. 2004

Adresa: Ostrava - Proskovice, Staroveská 158/20
od 01. 01. 2004 do 27. 05. 2005


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 72715944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2004 do 09. 01. 2006

Adresa: Srch, U Hřiště 242
od 01. 01. 2004 do 09. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 8. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 7. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ivo Míček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 5. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tajchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Bernard Slischka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Bc. Petr Grygar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 2006


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 5. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 5. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 6. 2004


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Odpovědní zástupci: Alois Metzner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Švejkovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 5. 2004


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Zdeněk Krecich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Zdeněk Krecich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Radim Suška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Radim Suška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 1. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26823357

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 3. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2832891"AVC Praha, spol. s r.o."47120207Hřenská 573/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8
2632574"OPERA NOVA EDITION PRAHA spol. s r.o."49197975Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
2588265"Společenství pro dům č.p. 1017, Praha 4 - Nusle"28914635Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 1017/11, PSČ 14000
1564926"Společnost 55" - veřejná obchodní společnost "v likvidaci"561380Odry, náměstí J. Masaryka 55, okres Nový Jičín
7429141. české servis centrum, spol. s r.o.25557793Tovární 739/1, Chrlice, 643 00 Brno
13467131. TRIUMF, spol. s r.o.60717416Jihlava 1, Palackého 45, PSČ 58601
6613402P - pěkná práce s.r.o.3446557Mexická 95/23, Muglinov, 712 00 Ostrava
855712PM event production s.r.o.24293482Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9
18258813 - R.B., s.r.o. - v likvidaci60749202Kounicova 17, 602 00 Brno
28919313Ki s.r.o.4249810Biskupská 267/8, Brno-město, 602 00 Brno
20274185 PRO,spol.s r.o.45802793Praha 10, Arménská 1369/4, PSČ 10100
18474649.květen, bytové družstvo25530950Blansko, 9.května 7, PSČ 67801
2415938ACE Development s.r.o.4273869Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
2219493ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci25935267č.p. 375, 542 35 Velké Svatoňovice
2944104ACS PROPERTIES, a.s.28460545Milady Horákové 1066/98, Bubeneč, 170 00 Praha 7
1475485Adient Czech Republic k.s.46711953Dubická 1800/54, 470 01 Česká Lípa
448352ADLERBERG, a.s.26157446Praha 2, Chodská 1366/9, PSČ 12000
2314088ADREMOT Technologies s.r.o.25818821Čs. exilu 473/17, Poruba, 708 00 Ostrava
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč
274751Agentura Pro-pojištění s.r.o.3639339Poděbradská 489/116, Hloubětín, 198 00 Praha 9
980570AGLAS s.r.o.27725588Janáčkova 333, 666 01 Tišnov
1310330AIR OSTRAVA spol. s r. o.60778920742 51 Mošnov
2942365AIRCRAFT RENT a.s.27800458Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
1990421Akademie Tabor o.p.s.2541980Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
1423117Albatech, s.r.o.27610179Sazovická 455/26, Zličín, 155 21 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
113030ADÁMEK RADEK72468301Husova 1667/23, 68001 Boskovice
29410ADÁMEK VLADIMÍR18835503nám. Míru 315, 53807 Seč
141736ADAMÍK MARTIN87587556Peřinkova 2391/6, 76701 Kroměříž
380186ADAMÍRA JAN43228038Liberec, 46007, Liberec III-Jeřáb, Americká, 762/56
43818ADÁMKOVÁ LIBUŠE10637915Novosady 29/17, 75131 Lipník nad Bečvou
595152ADOLT ZDENĚK62186973Jurkovičova alej 1068, 76326 Luhačovice
1303857ANTL MILAN76590241Anny Rybníčkové 2822/9, 15500 Praha
1054099ANTONČÍK VILÉM48718092Bobrovnická 343/70, 72528 Ostrava
165333ANTOŠ PAVEL4165748Masarykovo nám. 118/24, 69501 Hodonín
261681ANTOŠ RADOMIL63450569Hornická čtvrť 2686/26, 69501 Hodonín
261684ANTOŠOVÁ JITKA67002889Za Humny 493/2, 69601 Rohatec
26760ARNOŠT FRANTIŠEK1057088859, 76311 Zlín
31039AUGUSTA BOHUMIL48993131Severní 158, 50711 Valdice
434881BABINEC PAVEL11180617Janáčkova 1416, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
1024977BABJAK RADEK68801149Vackova 1560/10, 15500 Praha
1024973BABJAKOVÁ PAVLA63942801Klausova 2448/6, 15500 Praha
291530BABKA FRANTIŠEK71391592Branická 1326/95, 14700 Praha
240137BAČÁK RADEK61965821Nad Lipinou 1729, 73801 Frýdek-Místek
398833BAČE JAROMÍR11200871Prosluněná 557/5, 15200 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD25593Na padesátém 3268/81, 10000 Praha
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: Kateřina Paciorková63000644383, 76324 Vlachovice
Firma: HALAMA LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.24693006Praha 1, Národní 58/32, PSČ 11000
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Fyzická osoba: Jakub Sedlák88148823Souhrady 669/14, 62500 Brno
Fyzická osoba: Zdeněk Štádler49009788179, 38481 Čkyně
Firma: MAINLY LEAGUE s.r.o.5610460Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Firma: FRESH Friends, s.r.o.3610993Ortenovo náměstí 1494/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: H E S F I T, spol. s r.o. - v likvidaci871591Lítov, Chebská 3
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Fyzická osoba: Edita Kuklová48081558Květinková 418/12, 13000 Praha
Adresa: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků Znojmo, Pontassievská 942/426310121Znojmo, Pontassievská 942/4, PSČ 66902
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: Římskokatolická farnost Sedlec u Mikulova67010431Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053

Firmy v okolí