VKJ HOLDING a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VKJ HOLDING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1120. Její identifikační číslo je 61974561

Výpis z obchodního rejstříku VKJ HOLDING a.s.

Datum zápisu: 27. 9. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1120

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4e4gxhx

Předmět podnikání: Realitní činnost
Velkoobchod
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
účetnické práce
výkon inženýrské činnosti v investiční výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží...
zprostředkovatelská činnost
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb

Adresa společnosti

Sídlo: Vinohradská 13/4, 73542 Těrlicko

Adresy: Vinohradská 13/4, Hradiště, 735 42 Těrlicko
od 11. 07. 2014
Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 73542
od 03. 07. 2000 od 11. 07. 2014
Český Těšín, Karvinská 1959
od 25. 11. 1999 od 03. 07. 2000
Český Těšín, Karvinská 1901
od 27. 09. 1995 od 25. 11. 1999

Skutečnosti

  Počet členů správní rady: 1
od 04. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 04. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 07. 2014

  lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií, započtením peněžité pohledávky v celkové výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) vůči této společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti VKJ HOLDING a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561 vůči Monice Stanieczkové, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, čímž dojde k posílení ekonomické stability společnosti
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  f) Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku,
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  e) dnem podpisu Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu,
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30 ) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení rozhodnutí valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva: Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce Monika Stanieczková upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 ods t. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j. 5 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) za jednu akcii a 1 ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvěstětisíckorunčeských)
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Usnesení valné hromady ze dne 28.11.2003 o zvýšení základního kapitálu:
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Valná hromada společnosti VKJ HOLDING a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií ze stávajících 29.800.000,-Kč (slovy: dvacetdevětmiliónůosmsettisíckorunčeských) na 40.000.000.,-Kč (slovy: čtyřicetmiliónůkorunčeských) o 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Valná hromada společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky - jistiny ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) oproti pohledávce na splacení vkladu při zvýšení základního kapitálu, v celkové výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských), a to upisovatele Moniky Stanieczkové, r.č.755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, za společností VKJ HOLDING a.s., se sídlem Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, v její nominální výši, jak vyplývá z citované Smlouvy o půjčce, proti pohledávce společnosti VKJ HOLDING a.s. na splacení emisního kursu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu v této společnosti. Tato pohledávka je způsobilá k započtení.
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Celková výše pohledávky - jistiny činí k dnešnímu dni činí 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských)
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady existuje pohledávka akcionáře Moniky Stanieczkové, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39 za obchodní společností VKJ HOLDING a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, a to : pohledávka ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmilionůdvěstětisíckorunčeských), vyplývá ze Smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2003, uzavřené mezi Monikou Stanieczkovou, jako věřitelem a obchodní společností VKJ HOLDING a.s., jako dlužníkem, s úrokem 1,5 % p.a. z půjčené částky, lhůta splatnosti činí do dne 31.12.2003.
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) za jednu akcii a 1 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských)
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  akcionáři Monika Stanieczková, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39, Lucie Čechová, r.č. 746231/0845, bytem Praha 5, Na Březince 4/1111 a Ing. Rudolf Ovčaří , r.č. 490624/119, bytem Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01, této obchodní společnosti se vzdávají přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu této společnosti
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  valná hromada proto určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: Monika Stanieczková, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště č. 39
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  d) peněžitá pohledávka se započítává bez příslušenství ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských),
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  c) peněžitá pohledávka upisovatele Moniky Stanieczkovou bude započtena ve výši 10.200.000,-Kč (slovy: desetmiliónůdvěstětisíckorunčeských) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu,
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře,
od 05. 02. 2004 od 03. 11. 2004

  Způsob provedení zvýšení základního jmění:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií na majitele, z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, Odboje 7/120
od 22. 11. 2002 od 03. 11. 2004

  b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů, počíná běžet prvnímpracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, vněmž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu ozápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisováníakcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnostiTěrlicko, Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny vdobě od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií serovná jejich nominální hodnotě, t.j. 400.00,- Kč za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 400.000,- Kč a 2.000.000,-Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 2.000.000,- Kč.
od 22. 11. 2002 od 03. 11. 2004

  Zájemci upíšou nové akcie takto:Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodoběLucie Ovčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podoběIng. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, Odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
od 22. 11. 2002 od 03. 11. 2004

  c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku čísloparcely 99/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochou staveništěm, 102/1ostatní plocha staveniště plochou, 102/2 ostatní plochoustaveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou, 1052/1 ornoupůdou, 1052/2 ornou půdou
od 22. 11. 2002 od 03. 11. 2004

  Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti, která sekonala dne 7.11.2000, schválila návrh na zvýšení základníhojmění společnosti VKJ HOLDING, a.s. nepeněžitými vklady sestávajících 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) na9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských).
od 22. 11. 2002 od 03. 11. 2004

  Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva vsídle společnosti Těrlicko - Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, vždyv pracovní dny, v době od 10.00 - 15.00 hodin. Předem určenýzájemce Ing. Rudolf Ovčaří upíše akcie ve Smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavře se společností, a která musí mít písemnouformu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovatminimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Kupsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě,tj. 5.000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorunčeských) za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských)
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  Valná hromada společnosti VKJ HOLDING a.s. dne 9.10. 2001:rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií zestávajících 9.800.000,- Kč (slovy:devětmiliónůosmsettisickorunčeských) na 29.800.000,- Kč (slovy:dvacetdevětmiliónůosmsettisíckorunčeských) o 20.000.000,- Kč(slovy: dvacetmiliónůkorunčeských). Nepřipouští se možnostupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu tétospolečnosti je posílení stability hospodářské i ekonomickésituace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů.
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 4 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy:pětmiliónůkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcienebudou registrovány
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci: Ing. Rudolf Ovčaří,r.č. 490624/119, bytem Český Těšín, Odboje 7/120
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počínáběžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následujepo týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušnéhoKrajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnostio zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným naadresu upisovatele
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  ke dni konání valné hromady existuje pohledávka akcionáře Ing.Rudolfa Ovčaří ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmiliónůkorunčeských) za společností VKJ HOLDING a.s., sesídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42, IČ 61974561, tatopohledávka vznikla Ing. Rudolfu Ovčaří na základě Smlouvy opůjčce, uzavřené mezi obchodní společností VKJ HOLDING a.s. aIng. Rudolfem Ovčaří ve smyslu ustanovení § 497 obchodníhozákoníku dne 5.3. 2001, tato pohledávka je způsobilá k započtení
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávkyupisovatele Ing. Rudolfa Ovčaří v nominální výši 5.000.000,-(slovy: pětmiliónůkorunčeských) za obchodní společností VKJHOLDING a.s., se sídlem Těrlicko-Hradiště č.p. 13, PSČ 735 42,IČ 61974561, jak vyplývá ze Smlouvy o půjčce ze dne 20.3. 2001,uzavřené mezi obchodní společností VKJ HOLDING a.s. a Ing.Rudolfem Ovčaří proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  valná hromada stanoví pravidla pro uzavření dohody o započtenítakto:a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecněplatnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějšíchpředpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkve znění pozdějších předpisůb) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovánapohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jednáo pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnouhromadou společnostic) peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Ing. Rudolfa Ovčaříbude započtena ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) na splacení emisního kursu akcie upsanétímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálud) peněžitá pohledávka se započítává včetně jejího příslušenstvíe) dnem podpisu dohody o započtení dochází k započtení předmětnépohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady,účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a je tímtosplněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie nazvýšení základního kapitáluf) dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti VKJHOLDING a.s. vůči Ing. Rudolfu Ovčaří, čímž dojde k posílenístability společnosti
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  účet u banky a lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií:upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akciíve výši 30 % před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií, a topeněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (slovyjedenmilionkorunčeských) na zvláštní účet u banky, číslo účtu8010-0809069053/0300, vedený u ČSOB a.s., který za tím účelemspolečnost otevře na firmu společnosti a započtením peněžitépohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) vůči společnosti proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, zbytek emisníhokursu upsaných akcií ve výši 70 % je upisovatel povinen splatitdo jednoho roku ode dne úpisu akcií, na účet společnosti, čísloúčtu 8010-0809069053/0300, vedený u ČSOB a.s.
od 21. 02. 2002 od 22. 11. 2002

  Usnesení valné hromady této společnosti o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, v sídle společnostiTěrlicko-Hradiště, č.p. 13. Nové vklady budou splaceny předánímProhlášení vkladatelů o vložení nemovitosti při zvýšenízákladního jmění do společnosti spolu s předáním nemovitostí.
od 01. 12. 2000 od 03. 11. 2004

  Ing. Oldřich Hoder, znalecký posudek číslo 2746-55/2000, ze dne23.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo2747-56/2000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 514oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znalecký posudek číslo2745-54/2000 ze dne 23.5.2000, nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 553, oceněny na částku 400.000,- Kč,aktualizovaný ke dni 7.11.2000
od 01. 12. 2000 od 03. 11. 2004

  Ing. Ivo Klus, znalecký posudek číslo 1636-053/2000, ze dne22.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo1637-054/2000 ze dne 22.5.2000 nemovitosti zapsané na listuvlastnictví 514 oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znaleckýposudek číslo 1638-055/2000 ze dne 22.5.2000, nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582, oceněny na částku400.000,- Kč, aktualizovaný ke dni 7.11.2000
od 01. 12. 2000 od 03. 11. 2004

  d) místo, lhůta pro splácení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, nejpozdějivšak do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní mociusnesení příslušného Krajského soudu o zápisu.
od 01. 12. 2000 od 03. 11. 2004

  Valná hromada této společnosti dále schválila výši nepeněžitýchvkladů při zvýšení základního jmění této společnosti dleznaleckých posudků takto: nepeněžitý vklad a to nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582 k.ú. Hradiště, obecTěrlicko ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 k.ú.Hradiště, obec Těrlicko ve výši 400.000,- Kč(čtyřistatisíckorunčeskcýh) a nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 514 k.ú. Hradiště, obec Těrlicko ve výši8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských).
od 01. 12. 2000 od 03. 11. 2004

  nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to: zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku čísloparcely 99/4 zastavěné ploše s pozemky čísla parcel 99/4zastavěnou plochou, 100 ostatní plochou, manipulační plochou,101/2 ostatní plochou staveništěm
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to pozemky čísla parcel 91/5orná půda, 91/7 orná půda, 103 pastvina, 104/1 ostatní plochaneplodná, 104/2 ostatní plocha neplodná, 106/2 ostatní plochaneplodná, 106/3 ostatní plocha neplodná, 106/4 ostatní plochaneplodná, 107/1 ostatní plocha neplodná, 110/1 orná půda, 111ostatní plocha neplodná, 1045/1 pastvina, 1045/2 pastvina,1046/1 orná půda
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházejícího se na pozemku čísloparcely 99/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochou staveništěm, 102/1ostatní plocha staveniště plochou, 102/2 ostatní plochoustaveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou, 1052/1 ornoupůdou, 1052/2 ornou půdou
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Zájemci upíšou nové akcie takto:Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodoběLucie Ovčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podoběIng. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, Odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů, počíná běžet prvnímpracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, vněmž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu ozápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisováníakcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnostiTěrlicko, Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy v pracovní dny vdobě od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií serovná jejich nominální hodnotě, t.j. 400.00,- Kč za jednuupisovanou akcii v nominální hodnotě 400.000,- Kč a 2.000.000,-Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 2.000.000,- Kč.
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Způsob provedení zvýšení základního jmění:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií na majitele, z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, Odboje 7/120
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění, bez omezení.
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti, která sekonala dne 7.11.2000, schválila návrh na zvýšení základníhojmění společnosti VKJ HOLDING, a.s. nepeněžitými vklady sestávajících 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) na9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských).
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckými posudky soudníchznalců:
od 01. 12. 2000 od 22. 11. 2002

  Nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckými posudky soudníchznalců:
od 03. 07. 2000 od 03. 11. 2004

  nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to: zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku čísloparcely 99/4 zastavěné ploše s pozemky čísla parcel 99/4zastavěnou plochou, 100 ostatní plochou, manipulační plochou,101/2 ostatní plochou staveništěm
od 03. 07. 2000 od 03. 11. 2004

  nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582 katastrálníúzemí Hradiště, obec Těrlicko a to pozemky čísla parcel 91/5orná půda, 91/7 orná půda, 103 pastvina, 104/1 ostatní plochaneplodná, 104/2 ostatní plocha neplodná, 106/2 ostatní plochaneplodná, 106/3 ostatní plocha neplodná, 106/4 ostatní plochaneplodná, 107/1 ostatní plocha neplodná, 110/1 orná půda, 111ostatní plocha neplodná, 1045/1 pastvina, 1045/2 pastvina,1046/1 orná půda
od 03. 07. 2000 od 03. 11. 2004

  Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění, bez omezení.
od 03. 07. 2000 od 03. 11. 2004

  Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Způsob zvýšení základního jměnía) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií- na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 6 kusůkmenových akcií na majitele, z toho 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 400.000,- Kč za jednu akcii a 4 kusy akcií o jmenovitéhodnotě 2.000.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě.Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů na upisování novýchakcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, fyzickýmosobám: Monika Stanieczková, Těrlicko Hradiště, č.p. 39, LucieOvčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111, Ing. Rudolf Ovčaří,Český Těšín, odboje 7/120
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  b) lhůta a místo pro upisování akcií, bez využití přednostníhopráva, emisní kurs- lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počíná běžetprvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje potýdnu, v němž nabude po právní moci usnesení příslušnéhoKrajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnostio zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem proupisování akcií je kancelář předsedy představenstva v sídlespolečnosti Těrlicko Hradiště, č.p. 13, PSČ 735 42, vždy vpracovní dny v době od 10.00 - 15.00 hodin. Emisní kursupisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j.400.000,- Kč za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě400.000,- Kč a 2.000.000,- Kč za jednu upisovanou akcii vnominální hodnotě 2.000.000,- Kč. Zájemci upíšou nové akcietakto:
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Valná hromada této společnosti dále schválila výši nepeněžitýchvkladů při zvýšení základního jmění této společnosti dleznaleckých posudků takto: nepeněžitý vklad a to nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582 k.ú. Hradiště, obecTěrlicko ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),nemovitostí zapsané na listu vlastnictví číslo 553 k.ú.Hradiště, obec Těrlicko v výši 400.000,- Kč(čtyřistatisíckorunčeských) a nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 514 k.ú. Hradiště, obec Těrlicko v výši8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských).
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  d) místo, lhůta pro splácení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v den úpisunových akcií, v sídle společnosti Těrlicko - Hradiště, čp. 13.Nové vklady budou splaceny předáním Prohlášení vkladatelů ovložení nemovitosti při zvýšení základního jmění do společnostispolu s předáním nemovitostí.
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Ing. Ivo Klus, znalecký posudek číslo 1636-053/2000, ze dne22.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 553oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo1637-054/2000 ze dne 22.5.2000 nemovitosti zapsané na listuvlastnictví 514 oceněny na čásku 8.000.000,- Kč, znaleckýposudek číslo 1638-055/2000 ze dne 22.5.2000, nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 582, oceněny na částku400.000,- Kč
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Ing. Oldřich Hoder, znalecký posudek číslo 2746-55/2000, ze dne23.5.2000, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 582oceněny na částku 400.000,- Kč, znalecký posudek číslo2747-56/2000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 514oceněny na částku 8.000.000,- Kč, znalecký posudek číslo2745-54/2000 ze dne 23.5.2000, nemovitosti zapsané na listuvlastnictví číslo 553, oceněny na částku 400.000,- Kč
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  c) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 514,katastrální území Hradiště, obec Těrlicko a to objekt bydlení,číslo popisné 39 nacházející se na pozemku číslo parcely 98/1zastavěné ploše, objekt bydlení číslo popisné 13 nacházející sena pozemku číslo parcely 98/2 zastavěné ploše, zemědělskáhospodářská budova bez čísla popisného nacházející se na pozemkučíslo parcely 99/1 zastavěné ploše, zemědělská hospodářskábudova bez čísla popisného nacházející se na pozemku čísloparcely 95/5 zastavěné ploše, s pozemky čísla parcel 98/1zastavěnou plochou, 98/2 zastavěnou plochou, 99/1 zastavěnouplochou, 99/5 zastavěnou plochou, 101/1 ostatní plochoustaveništěm, 102/1 ostatní plocha staveniště plochou, 102/2ostatní plochou staveniště, 110/2 pastvinou, 110/3 pastvinou,1052/1 ornou půdou, 1052/2 ornou půdou
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Usnesení valné hromady: valná hromada této společnosti schválilanávrh na zvýšení základního jmění společnosti VKJ HOLDING, a.s.nepeněžitými vklady se stávajících 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) na 9.800.000,- Kč (devětmilionůosmsettisíckorunčeských) o 8.800.000,- Kč (osmmilionůosmsettisíckorunčeských).
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Ing. Rudolf Ovčaří, Český Těšín, odboje 7/120 upíše 1 kmenovouakcii na majitele, o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, v listinnépodobě
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

  Lucie Ovčaříová, Praha 5, Na Březince 4/1111 upíše 4 kmenovéakcie na majitele, o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč za 1akcii, v listinné podobě
od 03. 07. 2000 od 22. 11. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STANIECZKOVÁ MONIKA

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 04. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 05. 1999 od 04. 07. 2014


Název/Jméno: STANIECZEK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 04. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 05. 02. 2004 od 04. 10. 2007
Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2002 od 05. 02. 2004


Název/Jméno: STANIECZKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 2010 od 04. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2005 od 09. 09. 2010


Název/Jméno: WOJNAR OLEG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2000 od 04. 07. 2014


Název/Jméno: PELCOVÁ KARIN

IČO: 12404608

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2010 od 04. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2004 od 09. 09. 2010


Název/Jméno: STANIECZKOVÁ INKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2010 od 04. 07. 2014


Název/Jméno: MALINIAKOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007 od 09. 09. 2010
Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2002 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: MYRDACZOVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 12. 2000 od 05. 02. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 05. 1999 od 01. 12. 2000


Název/Jméno: BURYSZ MICHAL

IČO: 67312756

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1999 od 22. 11. 2002


Název/Jméno: BURYSZOVÁ TEREZA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 05. 1999 od 25. 11. 1999


Název/Jméno: MOLIN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 1999 od 22. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 05. 05. 1999


Název/Jméno: KRZYŽÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1999 od 30. 09. 2005


Název/Jméno: Burysz Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 05. 05. 1999


Název/Jméno: MATOUŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 03. 07. 2000


Název/Jméno: ALEXOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 od 05. 05. 1999


Název/Jméno: HODER OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 od 05. 05. 1999


Název/Jméno: OVČAŘÍ RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 09. 1995 od 05. 05. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 6558

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 10. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 455564

Zánik oprávnění:03. 10. 2006


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 11. 09. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


účetnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 455564

Zánik oprávnění:03. 07. 2000


výkon inženýrské činnosti v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 455564

Zánik oprávnění:19. 10. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 6558


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3 živnostenského zákona č. 455/91 Sb./

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 05. 1997


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 6558

Zánik oprávnění:15. 11. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 6558

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 6558

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61974561

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
969844" G A S T R O N spol. s r.o. "18055435Orlová, 73514, , Kpt.Jaroše, 1292
26456551. Silas, a.s. "v likvidaci"19015046Třinec, 73961, , náměstí Svobody, 526
2549812AGRIS, v.o.s.47906316Brno-Medlánky, Kytnerova 1
1451649AIRSTOP.CZ, s.r.o.27374513Lublaňská 689/40, 12000 Praha
1632224ARIMI trade s.r.o.25386492Karviná - Mizerov, Těreškovové 2347/50, PSČ 734 01
1845730AUTOTIP HALFAR s.r.o.25394789Opavská 236, 74722 Dolní Benešov
587132B-FONTES společnost s ručením omezeným "v likvidaci"48394645K Muzeu 952, 73541 Petřvald
1332030Báňský a hutní penzijní fond, a.s.47677864Třinec, 73961, , Lánská, 128
3390781BEMAT - INTERMONT spol. s r.o.41325095Vrskmaň, 43115, , Kyjice Parc.č., 154
1443609BETAFIN, a.s.64609961Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Malešická, 39
121586Bourdon, a.s.283865151, 25210 Trnová
1127501CEMEX Czech Republic, s.r.o.25821903Praha, 15521, Třebonice (Praha-Zličín), Řevnická, 170/4
3184220CZ GOLF a.s.27397645Opletalova 1284/37, 11000 Praha
2152996CZ GOLF INVESTMENT, a.s.25986228Opletalova 1284/37, 11000 Praha
3150087Česká gumárenská společnost, a.s.18559760Praha, 10000, , ŠVEHLOVA, 1900
3325823Česká zbrojovka a.s.46345965Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod
2924294Dialog Jessenius o.p.s.28908686V kolkovně 921/3, 11000 Praha
2877642Doprava a obchod, s.r.o.26322803Evropská 675/154, 16000 Praha
1920212EKOSILESIA, s. r. o.48400769Husova 712/14, 73701 Český Těšín
750766Energetika Návsí s.r.o.28568851Šemberova 66/9, 77900 Olomouc
1258373ENERGETIKA TŘINEC, a.s.47675896Průmyslová 1024, 73961 Třinec
2515004ENERGO-Slezsko, s.r.o.28629264Hradišťská 79, 73562 Český Těšín
1322589EnergoFuture, a.s.27810577Nádražní 391, 73925 Sviadnov
2767499EPOS spol. s r.o.1662894274, 73953 Hnojník
1671697ESATTEZZA, a.s.27746640Opletalova 1284/37, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
363666ADAM MICHAL74533134Větrná 1384/6, 66491 Ivančice
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
445579ANDĚL HYNEK45083924Cintlovka 75, 268 01 Hořovice
201399BÁČA PAVEL60889314Bezručova 1147/9a, 56802 Svitavy
1092291BALON ZBIGNĚV189713771007, 73994 Vendryně
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
77322BARTOŇOVÁ ALENA63689197440, 75606 Velké Karlovice
317744BARTULCOVÁ TEREZA68300425Mánesova 2272, 73801 Frýdek-Místek
655966BASSOLI MARCO68327919308, 75606 Velké Karlovice
437716Bednarz Miroslav559411110, 73994 Vendryně
22411BEDNÁŘ LADISLAV62212575Sněhurčina 689/31, 46015 Liberec
1210372BĚLOUSOV PETR4213467bratří Křičků 1561/28, 62100 Brno
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
454074BERÁNEK DANIEL63224968Pražská 875, 54301 Vrchlabí
172936BILDIRES MARCELA76215911Arnošta Valenty 669/33, 19800 Praha
869231BILINCOVÁ LÍVIA66129087Pod Kavalírkou 489/36, 15000 Praha
479142BIRHANZL TOMÁŠ66022479U nových domů III 534/3, 14000 Praha
164478BLECHA JIŘÍ63767406Podhorská 662/60, 46601 Jablonec nad Nisou
22413BRABEC BEDŘICH16974964Mostecká 47/16, 11800 Praha
8116BRABEC JIŘÍ71319344Bělohorská 1703/144, 16900 Praha
664729BRČICA ANTON60963123Dlouhá 2011/1, 73301 Karviná
272470BRUNCLÍK PAVEL67184391Trnková 1790/3, 37005 České Budějovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí