Vodňanská drůbež, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vodňanská drůbež, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1953. Její identifikační číslo je 25396480 a sídlo firmy je Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany.

Výpis z obchodního rejstříku Vodňanská drůbež, a.s.

Datum zápisu: 15. 4. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1953

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9ksjxp6

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Řeznictví a uzenářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Řeznictví a uzenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Radomilická 886, 38901 Vodňany

Adresy: Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany
od 14. 11. 2016
Vodňany, Radomilická 886, PSČ 38901
od 31. 12. 2009 do 14. 11. 2016
Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
od 30. 12. 2003 do 31. 12. 2009
Praha 1, Opletalova 4, č.p. 1535, PSČ 11000
od 16. 09. 2003 do 30. 12. 2003
Opava, Olomoucká č. 38, PSČ 74601
od 15. 04. 1998 do 16. 09. 2003

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 05. 2014

  Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1. 3. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Z důvodu stabilizace Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 43,900.000,- Kč, slovy čtyřicet tři milionů devět set tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 373,900.000,- Kč, slovy tři sta sedmdesát tři milionů devět set tisíc korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem čtyř kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; tří kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých a devíti kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené movité věci a nemovitosti, které jsou fyzicky lokalizovány ve výrobním areálu Společnosti v Modřicích. Areál je situován v obci Modřice, těsně za jižní hranicí města Brna a nachází se u sjezdu z dálnice D2 na Bratislavu. Níže uvedený soubor věcí tvoří samostatné středisko s parametry samostatné výnosové jednotky: soubor movitých věcí: Balící stroj MULTIVAC typ R 240 (balička uzenin) inventární číslo 1073, Porážková linka inventární číslo 84, Pásová váha inventární číslo 85, Flotační zařízení inventární číslo 87, Balící stroj Multivac R 230 (hlubokotažný) inventární číslo 113, Balící stroj Waldysa 55 inventární čísla 115-121, Separátor masa, typ BEEHIVE RST 006 inventární číslo 122, Filetovací stroj BAADER 640 inventární číslo 129, Balící stroj ULMA Superchick inventární číslo 130, Narážka VEMAG, typ Robot HP10 inventární číslo 131, Kutr LASKA, typ KU200 VACK, LS90L inventární číslo 136, Masírovací stroj vakuový ES-2200-C inventární číslo 137, Masírka SCHALLER, typ 3VACOMAT 3000 inventární číslo 138, Separátor masa BAADER inventární číslo 139, Masírovací stroj vakuový SCHALLER, typ 3VACOMAT 3000 inventární číslo 140, Kondenzátor YORK, model LSCA 370 inventární číslo 141, Kondenzátor YORK, model LSCB 370 inventární číslo 142, Nastřikovací stroj - INJECT STAR, typ B/72-P inventární číslo 143, Etiketovací váhy BIZERBA inventární čísla 1286-1289 a 1291, Průběžná myčka přepravek inventární číslo 413, Balička ILPRA inventární číslo 414, Kalibrační a egalizační zařízení inventární číslo 418, Balička Multivac inventární číslo 419, Masírovací zařízení INJECT STAR inventární číslo 420, Zchlazovací tunely s dveřmi inventární čísla 421-422, Nářezový stroj Weber inventární číslo 423, Tvarovací hlava na baličku VC 999 inventární číslo 424, LINCO vzduchem chladící zařízení inventární číslo 91, Chlazení porcovny a prostor inventární číslo 105, Chlazení sladké vody, technologie inventární číslo 106, Technologické zařízení trafostanice inventární číslo 92, Ventil turbíny Lomanco 8 kusů inventární číslo 341. Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2374 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, pro katastrální území a obec Modřice, a to budovy: bez čp/če způsob využití tech, vybavení na parcele č. 1914/27 - čistička odpadních vod, bez čp/če způsob využití tech. vybavení na parcele č. 1914/66 - retenční nádrž na odpadní vody, bez čp/če způsob využití výroba na parcele č. 1914/71 - porcovna masa. Akcie budou upsány Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem; Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí. Předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn Ing. Rastislavem Machů, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Českých Budějovicích pravomocným usnesením číslo jednací 21 Nc 1729/2011-15 ze dne 14. 2. 2011, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 23. 2. 2011 znalecký posudek č. 226/06/2011 ve výši 43,901.000,- Kč. Emisní kurs Akcií je vyšší než jmenovitá hodnota upisovaných Akcií a je stanoven ve výši 10,000.227,79 Kč, slovy deset milionů dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; ve výši 1,000.022,77 Kč, slovy jeden milion dvacet dva korun českých sedmdesát sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a ve výši 100.002,27 Kč slovy jedno sto tisíc dvě koruny české dvacet sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých a u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, činí 227,79 Kč, slovy dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů; u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, činí 22,77 Kč, slovy dvacet dvě koruny české sedmdesát sedm haléřů, a u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, činí 2,27 Kč, slovy dvě koruny české dvacet sedm haléřů. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100 % jím upsaných akcií; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku dojde ke stabilizaci Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow Společnosti. Schvaluje se předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota podle znaleckého posudku činí 43,901.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem vybranému zájemci; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy. Společnost je povinna tento návrh odeslat předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti učiněné v působnosti valné hromady (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání akcií nedojde, má se za to, že upsání je neúčinné. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností a současně jeho předáním společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi společností a předem vybraným zájemcem sepsán zápis. Předem vybraný zájemce je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti; Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy.
od 28. 03. 2011 do 26. 04. 2011

  Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, změnila na základě projektu změny právní formy ze dne 8.10.2010 a následného usnesení valné hromady ze dne 15.11.2010 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1953 pod obchodní firmou Vodňanská drůbež, a.s.
od 01. 01. 2011

  Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl dne 11.6.2010 takto: základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173.136.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) na celkovou částku 563.004.000,- Kč (slovy: pět set šedesát tři miliony čtyři tisíce korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem jediného společníka Společnosti, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifikační číslo 25100025, s tím, že zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je podle ustanovení § 142 obchodního zákoníku přípustné, jelikož dosavadní vklad Společníka na základním kapitálu Společnosti byl zcela splacen. Společník převezme písemným prohlášením závazek ke zvýšení vkladu o 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) ve lhůtě nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, učiněného při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Tento vklad musí být v plném rozsahu splacen do 5 (slovy: pěti) let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu.- souhlasí, aby společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifikační číslo 25100025, převzala v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 obchodního zákoníku písemným prohlášením závazek ke zvýšení vkladu ve výši a o částku 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých).- schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Společníka za Společností v celkové výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení peněžitého vkladu ve výši 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých), a to peněžité pohledávky Společníka za Společnosti vzniklé v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Jihočeská drůbež, a.s. ze dne 13.8.2009 o snížení základního kapitálu, v důsledku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v důsledku předložení akcií ve vlastnictví společnosti Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4501, k vyznačení snížené jmenovité hodnoty akcií ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) splatné dne 31.3.2010. Závazek ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) přešel na Společnost v důsledku smlouvy o prodeji podniku společnosti Jihočeská drůbež a.s. uzavřené dne 30.4.2010 mezi prodávajícím Jihočeská drůbež a.s., IČ 606 47 850, se sídlem Tábor, Vožická 2047, PSČ 390 02, a kupujícím Vodňanská drůbež, s.r.o., se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18476 (dřive Městským soudem v Praze oddíl, vložka 95530), IČ 253 96 480
od 17. 06. 2010 do 13. 07. 2010

  Na společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění společnosti Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 871, společnosti PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a společnosti Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038, jako zanikajících společností. Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480 je podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 872, PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038.
od 31. 05. 2010

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 373900000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 08. 2016

Počet: 3 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2014 do 15. 08. 2016

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2014 do 15. 08. 2016

Počet: 7 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2014 do 15. 08. 2016

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2014 do 15. 08. 2016

Počet: 7 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 04. 2011 do 10. 05. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 04. 2011 do 10. 05. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 04. 2011 do 10. 05. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2011 do 10. 05. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2011 do 26. 04. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 01. 01. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2011


Název/Jméno: Agropol Group, a.s.

IČO: 25100025

Adresa: Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
od 15. 12. 2009 do 01. 01. 2011
Praha 1, Opletalova 4
od 16. 09. 2003 do 15. 12. 2009

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 09. 2003 do 01. 01. 2011

Částka: 563 004 000 ,- Kč od 13. 07. 2010 do 01. 01. 2011
389 868 000 ,- Kč od 15. 12. 2009 do 13. 07. 2010
164 000 000 ,- Kč od 22. 05. 2008 do 15. 12. 2009
4 000 000 ,- Kč od 16. 09. 2003 do 22. 05. 2008

Splaceno: 100 % od 16. 09. 2003 do 01. 01. 2011

Podíl: 100% od 22. 05. 2008 do 01. 01. 2011
100% základního kapitálu od 16. 09. 2003 do 22. 05. 2008


Název/Jméno: KAPRÁLEK JIŘÍ

Datum narození:14. 1. 1937

Adresa: Ludgeřovice, Hlučínská 977/23, PSČ 74714
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Částka: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Splaceno: 100 % od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Podíl: 2,5% základního kapitálu od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003


Název/Jméno: spol ALEF

IČO: 42864194

Adresa: Praha - Kunratice, Vídeňská 16/518, PSČ 14800
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Částka: 3 900 000 ,- Kč od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Splaceno: 100 % od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Podíl: 97,5% základního kapitálu od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2011

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 27. 11. 2015
Praha 9 - Kbely, Dalovická 1057/7, PSČ 19700
od 23. 04. 2012 do 27. 11. 2015
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 677/9
od 01. 01. 2011 do 23. 04. 2012


Název/Jméno: BIEBER BOLESLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2011

Adresa: Dohnalova 619/13, Soběšice, 644 00 Brno
od 27. 11. 2015
Brno - Soběšice, Dohnalova 13, PSČ 64400
od 09. 02. 2011 do 27. 11. 2015


Název/Jméno: BUBLÍKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2011

Adresa: Alešova 354/14, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
od 12. 06. 2015
České Budějovice, Alešova 354/4, PSČ 37001
od 01. 01. 2011 do 12. 06. 2015


Název/Jméno: KOLÁŘOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2011
Statutární orgán - jednatel
od 11. 12. 2009 do 01. 01. 2011

Adresa: Truhlářská 2220, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 27. 11. 2015
Písek, Truhlářská 2220, PSČ 39701
od 11. 12. 2009 do 27. 11. 2015


Název/Jméno: ŘÍHA MILAN

IČO: 12172812

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 2011 do 27. 09. 2013
Statutární orgán - jednatel
od 16. 07. 2009 do 01. 01. 2011
Statutární orgán - jednatel
od 16. 09. 2003 do 22. 04. 2005

Adresa: Staropoštovská 1237, Vodňany II, 389 01 Vodňany
od 27. 09. 2013
Vodňany, Staropoštovská 1237, PSČ 38901
od 16. 07. 2009 do 27. 09. 2013
Vodňany, Staropoštovská 1237, okres Strakonice, PSČ 38901
od 16. 09. 2003 do 22. 04. 2005


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2014

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 27. 11. 2015
Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 26. 05. 2014 do 27. 11. 2015


Název/Jméno: KRYSTIÁN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 09. 2013

Adresa: Seifertova 1727/17, 664 51 Šlapanice
od 27. 09. 2013


Název/Jméno: WAGNER ZDENEK

IČO: 65162439

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 05. 2014

Adresa: Dvořákova 247/23, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 10. 05. 2014


Název/Jméno: SOKOLOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2013 do 26. 05. 2014

Adresa: Klostermannova 364/12, Slavonín, 783 01 Olomouc
od 27. 09. 2013 do 26. 05. 2014


Název/Jméno: ALT STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2013 do 10. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2012 do 24. 07. 2013

Adresa: Havelkova 788/13, 789 83 Loštice
od 24. 07. 2013 do 10. 05. 2014
Loštice, Havelkova 788/13, PSČ 78983
od 23. 04. 2012 do 24. 07. 2013


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2013 do 27. 09. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 04. 2012 do 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2011 do 23. 04. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 26. 04. 2010 do 01. 01. 2011

Adresa: Miranova 831/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 24. 07. 2013 do 27. 09. 2013
Praha 10 - Hostivař, Miranova 831/2, PSČ 10200
od 26. 04. 2010 do 24. 07. 2013


Název/Jméno: WIEDERMANN RASTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2013 do 27. 09. 2013

Adresa: 91101 Trenčín, Opatovská, Slovenská republika
od 29. 04. 2013 do 27. 09. 2013


Název/Jméno: PONESZ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2011 do 29. 04. 2013

Adresa: 94001 Nové Zámky, Andovská 9127/104, Slovenská republika
od 30. 09. 2011 do 29. 04. 2013


Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 05. 2011 do 23. 04. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2011 do 13. 05. 2011

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 15800
od 01. 01. 2011 do 23. 04. 2012


Název/Jméno: BLÁHA PETR

IČO: 18416454

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011

Adresa: Hranice, Skalní 1089, PSČ 75301
od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 06. 2009 do 01. 01. 2011

Adresa: Louňovice, Polní 240, PSČ 25162
od 03. 06. 2009 do 01. 01. 2011


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 23. 04. 2009 do 26. 04. 2010

Adresa: Chvatěruby 96, PSČ 27801
od 23. 04. 2009 do 26. 04. 2010


Název/Jméno: PEŠTA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 11. 02. 2009 do 16. 07. 2009

Adresa: Praha 10 - Dubeč, U Starého splavu 620, PSČ 10700
od 11. 02. 2009 do 16. 07. 2009


Název/Jméno: VACEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 22. 04. 2005 do 11. 02. 2009

Adresa: Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 700/7, PSČ 19000
od 22. 05. 2008 do 11. 02. 2009
Praha 7, Stupkova 1441/7
od 22. 04. 2005 do 22. 05. 2008


Název/Jméno: PÁTEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 24. 10. 2003 do 23. 04. 2009

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1633/74, PSČ 12000
od 22. 05. 2008 do 23. 04. 2009
Praha 1, Havelská 16/516
od 24. 10. 2003 do 22. 05. 2008


Název/Jméno: MALÚŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 16. 09. 2003 do 22. 04. 2005

Adresa: Praha 6, Na Čihadle 841/8
od 30. 12. 2003 do 22. 04. 2005
Praha 6, U Hadovky 26
od 16. 09. 2003 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: KAPRÁLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003

Adresa: Ludgeřovice, Hlučínská 977/23, PSČ 74714
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003


Název/Jméno: KAPRÁLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 15. 04. 1998 do 16. 09. 2003

Adresa: Opava, Olomoucká 38, PSČ 74601
od 09. 06. 2003 do 16. 09. 2003
Opava, Olomoucká 38
od 15. 04. 1998 do 09. 06. 2003


Název/Jméno: OBRENOVIC DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 15. 04. 1998 do 09. 06. 2003

Adresa: Mladá Boleslav, Husova č. 192
od 15. 04. 1998 do 09. 06. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 4. 2015

Odpovědní zástupci: Alexander Virág


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 9. 2014

Odpovědní zástupci: Jaroslava Márová


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 6. 2009


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 5. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Otčenášek


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 5. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Pavla Bublíková


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 5. 2009


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Alexander Virág

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Hofta

Zánik oprávnění:17. 12. 2003


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25396480

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2873039"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."64826121Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno
1007619"United Partners, spol. s r.o."45787123Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
585512A T N A F spol. s r.o.63674017Vídeňská 1586/84, Kunratice, 148 00 Praha 4
2939457A-Z STAV s.r.o., v likvidaci49245864Na okruhu 380, 140 00 Praha
1340500AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče
3129862Agentura pro regionální rozvoj, a.s.47673168Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2816152AGF Energy, a.s.29137357Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
2160413AGF Food Logistics, a.s.24151114Kostelec 60, PSČ 58861
2352490AGF Logistics, s.r.o.64361594Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
2286955AGF Media, a.s.24192376Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
1654953AGF Wood, a.s.24833461Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
2759819AGP beton, s.r.o.27588483Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
2793126AGRA Přelouč a.s. "v likvidaci"45534373Přelouč, Hradecká 1383
1652467AGRI SYSTEM, a.s.28802641Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice 83, PSČ 38646
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
2841561AGROFIN Svitavy, a.s.25272110Mařákova 931, 569 67 Litomyšl
1054241Agrona, a. s.45359237Nebanice 30, 350 02 Františkovy Lázně
2313179AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.45350272Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
1485612AGROPODNIK Hodonín a.s.46971963Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice
1624464Agropodnik Svitavy, a.s.47452765Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
1263495Agropol Chem, s.r.o.25616951Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
1397373Agropol Port, a.s.64049299Přístavní 432/8, 400 07 Ústí nad Labem 7

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí