Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2377. Její identifikační číslo je 46356967

Výpis z obchodního rejstříku Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2377

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fyrgxwx

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
pronájem bytových a nebytových prostor
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
inženýrská činnost
služby v oblasti rozvodu a měření kapalin
ubytovací služby
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady /likvidace odpadních vod ze...
práce zemními stroji
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Revize elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací
laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění:...
úprava - čištění - výroba a distribuce vody, odkanalizování...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., na svém zasedání konaném dne 4. 11. 2016, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti, přijalo tato usnesení:1.Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje ocenění následujících nepeněžitých vkladů :(a)Vklad města Čáslav, IČO: 002 36 021, - tlaková a gravitační kanalizace, včetně sběrných čerpacích stanic a zásobní a rozvodné vodovodní řady, včetně revizní šachty, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Filipov u Čáslavi a kat. úz. Drobovice tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2649/69/16.Ocenění nepeněžitého vkladu: 3. 000. 000,-- Kč (slovy : třimiliony korun českých), emisní kurs jedné akcie: 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 611 (slovy : šestsetjedenáct) kusů, emisní kurs všech akcií : 2. 995. 122,-- Kč (slovy : dvamilionydevětsetdevadesátpěttisícjednostodvacetdva korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 4. 878,-- Kč (slovy : čtyřitisíceosmsetsedmdesátosm korun českých).(b)Vklad obce Úmonín, IČO : 002 36 535, - tlaková a gravitační splašková kanalizace a zásobovací řad vodovodní, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Úmonín a kat. úz. Lomec u Úmonína a pozemky parc. č. st. 157 a parc. č. 687, vše v kat. úz. Lomec u Úmonína se stavbou vodojemu, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Úmonín, kat. úz. Lomec u Úmonína vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2640/60/16.Ocenění nepeněžitého vkladu : 15. 200. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionůdvěstětisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 3. 100 (slovy : třitisícejednosto) kusů, emisní kurs všech akcií: 15. 196. 200,-- Kč (slovy : patnáctmilionůjednostodevadesátšesttisícdvěstě korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 3. 800,-- Kč (slovy : třitisíceosmset korun českých).(c)Vklad obce Chlístovice, IČO: 002 36 110, splašková kanalizace a vodovod, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Chlístovice, příslušenstvím vodovodu je automatická tlaková stanice vystrojená čerpací stanicí VHD 2.14/4-400-2 Hydrovar, stoka C2, vrtaná studna Ch-1, včetně elektročásti a odradonovací stanice a dále pozemek parc. č. st. 208 v kat. úz. Chlístovice, jehož součástí je stavba č. p. 120, (čistírna odpadních vod (ČOV) Chlístovice), zapsáno na LV č. 10001 pro obec a kat. úz. Chlístovice vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2610/30/16.Ocenění nepeněžitého vkladu 6. 100. 000,-- Kč (slovy : šestmilionůjednostotisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 1. 244 (slovy : jedentisícdvěstěčtyřicetčtyři) kusů, emisní kurs všech akcií: 6. 098. 088,-- Kč (slovy : šestmilionůdevadesátosmtisícosmdesátosm korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 1. 912,-- Kč (slovy : jedentisícdevětsetdvanáct korun českých).(d)Vklad obce Křesetice, IČO : 002 36 187, tlaková a gravitační splašková kanalizace Křesetice a zásobovací řad vodovodní Křesetice v kat. úz. Křesetice a příslušenství v kat. úz. Bykáň, Chrást u Křesetic, Krupá u Křesetic a Křesetice, okres Kutná Hora, a dále pozemek parc. č. 61/4 v kat. úz. Krupá u Křesetic, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Křesetice a kat. úz. Krupá u Křesetic vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, a tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2637/57/16.Ocenění nepeněžitého vkladu : 15. 000. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionů korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií 3. 059 (slovy : třitisícepadesátdevět) kusů, emisní kurs všech akcií : 14. 995. 218,-- Kč (slovy : čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdvěstěosmnáct korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 4. 782 (slovy : čtyřitisícesedmsetosmdesátdvě koruny české).2.Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., činí následující rozhodnutí :(a)Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8. 014. 000,-- Kč (slovy : osmmilionůčtrnácttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští a upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští.(b)Rozhoduje, že zvýšený základní kapitál bude upsán 8. 014 (slovy : osmitisícičtrnácti) kusy kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), jejichž převoditelnost je omezena v souladu se stanovami.(c)Rozhoduje, že upisované akcie budou upsány dosavadními vlastníky níže uvedených nepeněžitých vkladů a schvaluje se upisování nových akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady :-vkladem města Čáslav, IČ 002 36 021, - tlaková a gravitační kanalizace, včetně sběrných čerpacích stanic a zásobní a rozvodné vodovodní řady, včetně revizní šachty, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Filipov u Čáslavi a kat. úz. Drobovice tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2649/69/16 na částku 3. 000. 000,-- Kč (slovy : třimiliony korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Čáslavi vydáno 611 (slovy : šestsetjedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 2. 995. 122,-- Kč (slovy : dvamilionydevětsetdevadesátpěttisícjednostodvacetdva korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 4. 878,-- Kč (slovy : čtyřitisíceosmsetsedmdesátosm korun českých);-vkladem obce Úmonín, IČO : 002 36 535, - tlaková a gravitační splašková kanalizace a zásobovací řad vodovodní, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Úmonín a kat. úz. Lomec u Úmonína a pozemky parc. č. st. 157 a parc. č. 687, vše v kat. úz. Lomec u Úmonína, se stavbou vodojemu, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Úmonín, kat. úz. Lomec u Úmonína, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví : ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2640/60/16 na částku 15. 200. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionůdvěstětisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Úmonín vydáno 3. 100 (slovy : třitisícejednosto) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 15. 196. 200,-- Kč (slovy : patnáctmilionůjednostodevadesátšesttisícdvěstě korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 3. 800,-- Kč (slovy : třitisíceosmset korun českých);- vkladem obce Chlístovice, IČ 002 36 110, splašková kanalizace a vodovod, vše, včetně příslušenství, v kat. úz. Chlístovice, příslušenstvím vodovodu je automatická tlaková stanice vystrojená čerpací stanicí VHD 2.14/4-400-2 Hydrovar, stoka C2, vrtaná studna Ch-1, včetně elektročásti a odradonovací stanice a dále pozemek parc. č. st. 208 v kat. úz. Chlístovice, jehož součástí je stavba č. p. 120, (čistírna odpadních vod (ČOV) Chlístovice), zapsáno na LV č. 10001 pro obec a kat. úz. Chlístovice vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví : ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku 2610/30/16 na částku 6. 100. 000,-- Kč (slovy : šestmilionůjednostotisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Chlístovice vydáno 1. 244 (slovy : jedentisícdvěstěčtyřicetčtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN: CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 6. 098. 088,-- Kč (slovy : šestmilionůdevadesátosmtisícosmdesátosm korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 1. 912,-- Kč (slovy : jedentisícdevětsetdvanáct korun českých);-vkladem obce Křesetice, IČO : 002 36 187, tlaková a gravitační splašková kanalizace Křesetice a zásobovací řad vodovodní Křesetice v kat. úz. Křesetice a jejich veškeré příslušenství v kat. úz. Bykáň, Chrást u Křesetic, Krupá u Křesetic a Křesetice, okres Kutná Hora, a dále pozemek parc. č. 61/4 v kat. úz. Krupá u Křesetic, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Křesetice a kat. úz. Krupá u Křesetic vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou všechny tyto vkládané věci uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2637/57/16 na částku 15. 000. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionů korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Křesetice vydáno 3. 059 (slovy : třitisícepadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 14. 995. 218,-- Kč (slovy : čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdvěstěosmnáct korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 4. 782,-- Kč (slovy : čtyřitisícesedmsetosmdesátdvě koruny české).(d)Rozhoduje, že upisovatelé uvedení pod písmenem c), tohoto rozhodnutí upíší akcie ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro upsání akcií bude upisovatelům pod písm. c), sdělen písemným oznámením zaslaným na jimi sdělenou adresu. Smlouva o úpisu akcií bude ve výše uvedené lhůtě předložena upisovatelům společností v sídle společnosti.(e)Rozhoduje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů bude padesát dnů ode dne upsání nových akcií společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny v sídle společnosti.Výše emisního kursu byla určena v souladu s Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů společnosti schválenými na valné hromadě společnosti konané dne 27. 6. 2016, jimiž je zajištěn jednotný postup při navyšování základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady infrastrukturního charakteru, stanoveno odpovídající emisní ážio a objektivizována výše ocenění nepeněžitých vkladů objektivními ekonomickými kritérii.
od 07. 11. 2016

  Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 27.6.2016, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti přijala toto usnesení:Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
od 03. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 07. 2014

  Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. konaná dne 2.6. 2008 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 99.000, -- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.2. S ohledem na navrhované zvýšení základního kapitálu na základě "Rozhodnutí o privatizaci majetku státu vydaného Ministerstvem financí České republiky pod čj. 41/6693/97 aktualizovaného privatizačního projektu v evidenci Ministerstva financí České republiky č. 50 420" ( dále jen "privatizační projekt") budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1 obchodního zákoníku a akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ministerstvo financí České republiky.3. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.4. Lhůta pro upisování akcií je 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchdního rejstříku.5. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií tj. ve výši 1.000, -- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000, -- Kč.7. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 018. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.9. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek specifikovaný v příloze privatizačního projektu, který byl oceněný částkou 99.000, -- Kč v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, kdy ocenění majetku obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci ( v daném případě k převodu majetku do základního kapitálu společnosti ) nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti doložené odborným odhadem a vyžadovanépodle zvláštních právních předpisů.10. Za nemovitý majetek uvedený v příloze privatizačního projektu bude vydáno 99 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000, -- Kč a tyto akcie budou v souladu s privatizačním projektem bezúplatně převedeny na Město Kutná Hora v počtu 71 kusů, na obec Chlístovice v počtu 21 a na obec Podveky - část Ježovice v počtu 7 kusů akcií.11. Důvodem zvýšení základního kapitálu je vydání nemovitého majetku souvisejícího s majetkem převedených do společnosti Ministerstvem financí České republiky na základě privatizačního projektu, který společnost provozuje.12. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.13. Akcie na jméno budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno.
od 04. 07. 2008 od 08. 10. 2008

  1. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 5.12.2005 (dále jen ,,Valná hromada´´), schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., o částku 25,359.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionůtřistapadesátdevěttisíckorun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.Valná hromada schvaluje vydat 25.359 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Valná hromada schvaluje, aby vydané akcie na jméno byly převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, že valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno.Valná hromada schvaluje, že s ohledem na nevrhované zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady předem určenými zájemci Obec Bratčice, se sídlem Bratčice, PSČ 285 63, IČ 00 64 02 12, Obec Vlkaneč, se sídlem Vlkaneč 20, PSČ 285 64, IČ 00 23 66 08, Obec Tupadly, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, IČ 00 23 65 19, Obec Zbýšov, se sídlem Zbýšov, PSČ 285 65, IČ 00 23 66 59, Obec Potěhy, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, Potěhy, IČ 00 23 63 65, Obec Horky, se sídlem Horky, PSČ 285 63, IČ 00 64 01 91, Obec Adamov, se sídlem Adamov, PSČ 285 63, IČ 00 63 96 64, Obec Malešov, se sídlem Malešov, PSČ 285 41, IČ 00 23 62 17, Obec Šebestěnice, se sídlem Šebestenice, PSč 285 65, IČ 00 64 00 51, Město Čáslav, se sídlem Náměstí J.Žižky 1, PSČ 286 15, IČ 00 23 60 21 a Město Sázava se sídlem Školská 194, PSČ 285 06, Sázava, IČ 00 23 64 11, budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 1 Obchodního zákoníku.Valná hromada schvaluje místo pro upisání akcií sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.Valná hromada schvaluje lhůtu pro upisování akcií 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. Valná hromada schvaluje emisní kurz upisovaných akcií ve výši 7.256,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada schvaluje, aby rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, byl použit nejprve na splacení emisního ážia upisovaných akcií a zbývající část hodnoty nepeněžitého vkladu, která nebude použita na splacení emisního ážia byla vyplacena upisovateli v souladu s § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku do třiceti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada schvaluje místo splacení nepeněžitého vkladu sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01. Valná hromada schvaluje lhůtu pro splacení nepeněžitých vkladů do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady předem určených zájemců:2. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Bratčice - Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 2764/118/05 na částku 37,157.714,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 23,843.167,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců Obec Bratčice v části vkladu ve výši 18,295.575,- Kč, za který bude vydáno 2.521 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 4,906.542,- Kč, za který bude vydáno 676 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Tupadly v části vkladu ve výši 185.416,- Kč, za který bude vydáno 25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Potěhy v části vkladu ve výši 301.840,- Kč, za který bude vydáno 41 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Horky v části vkladu ve výši 125.048,- Kč, za který bude vydáno 17 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Adamov v části vkladu ve výši 28.746,- Kč, za který budou vydány 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Vlkaneč - Zbýšov - Kozohlody´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1539/91/05 na částku 52,900.430,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 27,856.937,- Kč, za který bude vydáno 3.839 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Zbýšov v části vkladu ve výši 25,043.493,- Kč, za který bude vydáno 3.451 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.4. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1537/89/05 na částku 13,301.640,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Tupadly, za který bude vydáno 1.833 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.5. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Horky´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1534/86/05 na částku 10,777.960,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Horky, za který bude vydáno 1.485 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.6. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Lochy´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1536/88/05 na částku 1,610.320,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Čáslav, za který bude vydáno 221 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.7. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Malešov´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1538/90/05 na částku 39,052.670,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Malešov, za který bude vydáno 5.382 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.8. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležejícího obci Šebestěnice oceněný znaleckým posudkem č. 2771/125/05 an částku 7,880.900,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Šebestěnice, za který bude vydáno 1.086 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležející obci Zbýšov oceněný znaleckým posudkem č. 2763/117/05 na částku 3,143.640,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Zbýšov, za který bude vydáno 433 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč9. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Veřejný vodovod Sázava´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1540/92/05 na celkovou částku 58,155.940,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 27,914.851,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, za který bude vydáno 3.847 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.10. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Čeřenice´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1535/87/05 na částku 3,622.070,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, za který bude vydáno 499 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.
od 11. 02. 2006 od 12. 07. 2006

  Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod-notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb.,zák.č. 264/1992 Sb., zák.č. 541/1992 Sb., zák.č.544/1992 Sb.zák.č. 210/1993 Sb. a zák.č.306/1993 Sb. uvedena ve stano-vách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenýmis výkonem hlasovacího práva.
od 31. 10. 1994 od 05. 09. 2006

  Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základně privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČRze dne 16.9.1993č.j. 24/93 - 360.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2016 od 28. 11. 2016

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2016 od 19. 07. 2016

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 07. 2012 od 11. 04. 2016

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 07. 2012 od 01. 10. 2013

Počet: 466 278 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2008 od 17. 07. 2012

Počet: 466 179 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2006 od 08. 10. 2008

Počet: 466 179 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 08. 2006 od 05. 09. 2006

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 08. 2005 od 17. 07. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 11. 2003 od 03. 08. 2006

Počet: 440 819 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 11. 2003 od 03. 08. 2006

Počet: 49 529 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 01. 2003 od 19. 08. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 01. 2003 od 29. 11. 2003

Počet: 440 819 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2003 od 29. 11. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠIBRAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007


Název/Jméno: STRNAD JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 25. 10. 2003 od 16. 08. 2007


Název/Jméno: VÝBORNÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: VIKTORA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: FEDOROVIČ RADIM

IČO: 71256521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: MORAVČÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: HORÁK PAVEL

IČO: 49110802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 02. 2015


Název/Jméno: BUCHTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2011


Název/Jméno: JANSA RADEK

IČO: 73773662

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2011 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: PISKAČOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2013 od 25. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2009 od 25. 07. 2013


Název/Jméno: BŘINČILOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 07. 2013 od 25. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 2003 od 25. 07. 2013


Název/Jméno: MÁLEK VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: HAVLÍČEK JIŘÍ

IČO: 5125529

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2011 od 23. 07. 2014


Název/Jméno: MUDr. EVA KOŠŤÁL MATĚJKOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2013 od 26. 02. 2015


Název/Jméno: KVAPIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 1995 od 23. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 20. 12. 1995


Název/Jméno: JELÍNEK JAROSLAV

IČO: 69887659

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 od 26. 06. 2003


Název/Jméno: MATĚJKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2006 od 15. 10. 2013


Název/Jméno: KOUBSKÝ KAREL

IČO: 65250699

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2011 od 26. 02. 2015


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 10277421

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2011 od 08. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 02. 2011 od 02. 12. 2014


Název/Jméno: ŠANC IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2011 od 26. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1995 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: ŠALÁTEK IVO

IČO: 16532988

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 2007 od 20. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 od 16. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2003 od 02. 08. 2003


Název/Jméno: VANČURA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2007 od 08. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 10. 2003 od 16. 08. 2007


Název/Jméno: TOBIÁŠ VÁCLAV

IČO: 12363162

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2003 od 21. 06. 2011


Název/Jméno: BOHATEC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2001 od 12. 10. 2010


Název/Jméno: HAMRAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2007 od 25. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 od 16. 08. 2007


Název/Jméno: BENADA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2007 od 08. 02. 2011


Název/Jméno: ŠANĚK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2005 od 18. 06. 2009
Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2003 od 19. 08. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK BOHUMIL

IČO: 65034147

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 2003 od 16. 08. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: FIALA JOSEF

IČO: 62131419

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2003 od 16. 08. 2007


Název/Jméno: BARTOŇ JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2003 od 25. 10. 2003
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2000 od 01. 01. 2003


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2001 od 01. 08. 2003


Název/Jméno: HLAVATÝ KVĚTOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 od 25. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 od 30. 01. 2002


Název/Jméno: JUREK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 od 26. 03. 2003


Název/Jméno: VIEWEGH JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 od 25. 10. 2003


Název/Jméno: KLATOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 od 26. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: JECH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2000 od 11. 08. 2001


Název/Jméno: PUSTELNÍKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2000 od 11. 08. 2001


Název/Jméno: MAJEROVÁ ZDEŇKA

IČO: 46370048

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2000 od 09. 02. 2006


Název/Jméno: JIRÁSEK MILAN

IČO: 64746119

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 12. 1995 od 01. 01. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 20. 12. 1995


Název/Jméno: VAŠÍČEK STANISLAV

IČO: 13847422

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 26. 06. 2003


Název/Jméno: MAJEROVÁ ZDENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: DYTRYCH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: NOVÁK BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: HRABAŇ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: AUFRECHT JULIUS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1995 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: KRUML JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 20. 12. 1995


Název/Jméno: PLECHATÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 20. 12. 1995


Název/Jméno: MELOUN MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA PAVEL

IČO: 71135596

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 24. 03. 2000


Název/Jméno: VACEK PETR

IČO: 69031568

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 20. 12. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 04. 2015

Odpovědní zástupci:


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 07. 2001

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 12. 2006 od 25. 06. 2008

Zánik oprávnění:25. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 04. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 04. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 09. 1996

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 12. 2006 od 25. 06. 2008

Zánik oprávnění:25. 06. 2008


inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


služby v oblasti rozvodu a měření kapalin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 04. 2001


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 593871

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 05. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 07. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady /likvidace odpadních vod ze septiků a žump/

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 07. 1994

Zánik oprávnění:19. 09. 1996


práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1994

Zánik oprávnění:09. 07. 1996


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 06. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 09. 1995


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 06. 1994

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 06. 1994

Odpovědní zástupci:


poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 06. 2008


laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění: Nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


úprava - čištění - výroba a distribuce vody, odkanalizování odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 08. 1996


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 739403

Zánik oprávnění:07. 05. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 03. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1994

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356967

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
999124KAPKA spol. s r.o.6296798385, 28401 Miskovice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
174705"AKRIS" společnost s ručením omezeným v likvidaci13503774Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec II, Schwaigerova, 1118/II
3653584-GREEN s.r.o.28868218Štefánikova 339/39, 15000 Praha
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
27604ACKERMANN, spol. s.r.o. v likvidaci46710787Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
351006AGROCAPITAL PRAHA a.s.27652777Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Olivova, 4/2096
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
92119AGROS Bohemia, a.s. v likvidaci45806438Osvoboditelů 1107, 43801 Žatec
176973AGROZA, spol. s r.o.49062581Hradecká 756, 39468 Žirovnice
431211ALMONTE, s.r.o.25615726Karla Havlíčka Borovského 2199, 35601 Sokolov
48350AUTOCENTRUM KV-CZ, s.r.o.63508796Karlovy Vary, 36006, Dvory, Chebská, 113/108
313838AUTOVETERAN s.r.o. v likvidaci47473801Jaroměř, 55101, , KOSTELNÍ ULICE, 37
397576BARTH,s.r.o.26293862154, 66407 Sivice
307695BASCEKO, a.s.27387119Peckova 280/9, 18600 Praha
316219Benefit Solutions s.r.o.2446707Rybná 716/24, 11000 Praha
13330BRIO,spol. s r.o.45786844Oderská 333/5, 19600 Praha
420730BYDLENÍ společnost s ručením omezeným25250370Velká 35/79, 50341 Hradec Králové
179029Bytové družstvo Biskupcova 1733, Praha 3 v likvidaci27422089Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Biskupcova, 1733/31
149141Bytové družstvo Bolelouc61974455Bolelouc č.p. 562, PSČ 783 75
114764Bytové družstvo Laurinova III.27061060U Kasáren 1377, 29301 Mladá Boleslav
84310Bytové družstvo Osada26730073Osadní 716/37A, 17000 Praha
75417Bytové družstvo Větrná25170520Větrná 860/54, 37005 České Budějovice
416651Bytové družstvo VOLKOVA25121995Volkova 1125/4, 19800 Praha
212230CAR LEASING s.r.o.28345401Svitavská 500/7, 67801 Blansko
391124CDW a.s. v likvidaci47468068Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Žitná, 49
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2688544Obchodní zprostředkovatelská společnost Kutná Hora - Březina Ladislav15847586Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 387
1334952Bára Stanislav48675415Ke Kuklíku 785, 28401 Kutná Hora
345065Benšová Helena87315131Do Polí 908, 28401 Kutná Hora
1713790Březina David46397329Ku ptáku 387, 28401 Kutná Hora
2871898Dantchev Stefan64171604Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
3439960Dimitrov Plamen64172015Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
2481742Grandisch Libor3047075Ke Kuklíku 785, 28401 Kutná Hora
966328Grandischová Eva64156303Ke Kuklíku 785, 28401 Kutná Hora
70184Gueorguiev Valentin Ivanov64174522Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
2754942Ilnytskyy Vasyl64172040Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
2348912Ivanov Mitko64172503Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
54260Karel Jan16534018U Havírny 598, 28401 Kutná Hora
424035Kocourek Milan18605508Růžová 824, 28401 Kutná Hora
2089747Kocourková Jana64176533Ke Kuklíku 785, 28401 Kutná Hora
750696Lagush Mykola64172058Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
3366344Lánská Renáta64150071Ke Kuklíku 784, 28401 Kutná Hora
2832424Lánský Čestmír65248368Ke Kuklíku 784, 28401 Kutná Hora
1885537Lebeda Petr4159373Litoměřická 798, 28401 Kutná Hora
216828Lebeda Zdeněk66758688Litoměřická 798, 28401 Kutná Hora
2149259Lukashchuk Oleksandr64172091Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
447788Pivnyuk Valeriy64171892Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ku Ptáku, 908
958850Pospíšil Miloš49541293U Havírny 598, 28401 Kutná Hora
42335Poula Pavel15847845Za Kolíňáčkem 898, 28401 Kutná Hora
3311840Rohlíček Jaroslav63842491Kutná Hora, 28401, Žižkov, Ke kuklíku, 785
3398699Sýkorová Miloslava1517074U Havírny 921, 28401 Kutná Hora