Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1143. Její identifikační číslo je 49451723

Výpis z obchodního rejstříku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Datum zápisu: 1. 11. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1143

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8jngx3s

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Provádění zemních prací
Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod.
Investiční činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Odvádění a čištění odpadních vod
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Obchodní činnost - prodej vodoinstalačního zařízení, materiálů...
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provozování služeb cisternovými vozy
Výroba a dodávka vody, provoz vodohospodářských zařízení.

Adresa společnosti

Sídlo: Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov

Adresy: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
od 01. 07. 2015
Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 79601
od 10. 05. 2002 od 01. 07. 2015
Prostějov, Krapkova 26, PSČ 79601
od 01. 11. 1993 od 10. 05. 2002

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01, IČ 494 51 723, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143: Schvaluje nepeněžitý vklad dosavadního akcionáře jako předem určeného zájemce - Statutárního města Prostějov, IČ 00288659, který tvoří inženýrské sítě jako majetek ve smyslu § 509 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění: 1) Inženýrské sítě v oblasti Severní obslužná komunikace - stavba splaškové kanalizace a vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 7630/1 ostatní plocha a č.parc. 6020/174 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov:1. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) oceněno na ....................................... 251.979,-- Kčslovy: dvě sta padesát jedna tisíc devět set sedmdesát devět, 1. 2) Vodovody trubní (profil 80 mm) oceněno na ............................................173.727,-- Kč slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc sedm set dvacet sedm korun českých, 1) Inženýrské sítě v oblasti Severní obslužná komunikace............................... 425.706,-- Kčslovy: čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set šest korun českých, 2) Dobudování IS Žešov .................................................................................1.034.318,-- Kčslovy: jeden milion třicet čtyři tisíc tři sta osmnáct korun českých, - stavba kanalizační stoky situovaná v části Prostějov Žešov, 3) 44 a 55 bytových jednotek, ul. Polišenského................................................ 166.163,-- Kčslovy: jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto šedesát tři korun českých, - stavba splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod z objektů na pozemku č.parc. 6020/171 a na pozemku č.parc. 6020/159, vedoucí přes pozemek č.parc. 6020/161 ostatní plocha, vše kat.úz. Prostějov, 4) Jednotná kanalizace ul. U Spalovny ............................................................ 889.410,-- Kčslovy: osm set osmdesát devět tisíc čtyři sta deset korun českých,- inženýrská stavba jednotné kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 8024/1 ostatní plocha, č.parc. 7389/5 ostatní plocha, č.parc. 8020/1 ostatní plocha, č.parc. 7265/1 orná půda a č.parc. 7220/1 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, 5) Prodloužení kanalizačního sběrače ...................................................... 229.288,-- Kčslovy: dvě sta dvacet devět tisíc dvě sta osmdesát osm korun českých, - stavba prodloužení kanalizačního sběrače vedoucí přes pozemky č.parc. 238/1 orná půda, č.parc. 243/2 ostatní plocha, č.parc. 240/1 ostatní plocha a č.parc. 521 ostatní plocha, kat.úz. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov, 6) Splašková kanalizace Vrahovice-Čechůvky - stavba splaškové kanalizace, výtlaku a čerpací stanice splaškových vod, situována v okolí ulic Karolíny Světlé, Sokolovská, Čs. Armádního sboru, Jaselská, Kyjevská, Trpínky, Prešovská a průmyslové zóny Kralický Háj: 6. 1) SO 01 Splašková kanalizace - DN 250 ...............................................2.320.038,-- Kčslovy: dva miliony tři dvacet tisíc třicet osm korun českých, 6. 2) SO 01 Splašková kanalizace - DN 300 ...................................................3.512.670,-- Kčslovy: tři miliony pět set dvanáct tisíc šest set sedmdesát korun českých, 6. 3) SO 01 Stoka A - DN 400 .................................................................... 631.462,-- Kčslovy: šest set třicet jedna tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, 6. 4) SO 01 Stoka A - DN 500 ..............................................................................137.774,-- Kčslovy: jedno sto třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých, 6. 5) SO 02 Výtlak - DN 150 ............................................................................... 961.175,-- Kčslovy: devět set šedesát jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých, 6. 6) SO 02 Výtlak - DN 150 (protlak).................................................................. 93.268,-- Kčslovy: devadesát tři tisíc dvě sta šedesát osm korun českých, 6. 7) Čerpací stanice..............................................................................................100.841,-- Kčslovy: jedno sto tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých, 6) Splašková kanalizace Vrahovice-Čechůvky ................................................7.757.228,-- Kčslovy: sedm milionů sedm set padesát sedm tisíc dvě sta dvacet osm korun českých, 7) Kanalizace v ulicích M.Alše, - inženýrská stavba splaškové kanalizace a čerpací stanice s výtlakem, situovaná v ulicích M. Alše, Husitská a P. Jilemnického v městě Prostějov: 7. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..........................................................317.978,-- Kčslovy: tři sta sedmnáct tisíc devět set sedmdesát osm korun českých, 7. 2) Kanalizace trubní (profil 50 mm) - výtlačný řád ......................................5.253,-- Kčslovy: pět tisíc dvě sta padesát tři korun českých, 7. 3) Čerpací stanice ...............................................................................................84.035,-- Kčslovy: osmdesát čtyři tisíc třicet pět korun českých, 7) Kanalizace v ulicích M.Alše, ..........................................................................407.266,-- Kčslovy: čtyři sta sedm tisíc dvě sta šedesát šest korun českých, 8) Brněnská, 50 bytových jednotek ............................................................... 281.967,-- Kč- inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 7835/1 ostatní plocha, č.parc. 2566/18 ostatní plocha, č.parc. 2544/33 ostatní plocha, č.parc. 2566/17 ostatní plocha a č.parc. 2566/2 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov. 9) Domamyslice - vodovod IV a V. etapa - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky - č.parc. 432/2 ostatní plocha, č.parc. 433/1 ostatní plocha, č.parc. 481/1 ostatní plocha, č.parc. 433/2 ostatní plocha, č.parc. 434 ostatní plocha, č.parc. 225/2 ostatní plocha, č.parc. 433/4 ostatní plocha, č.parc. 307/2 ostatní plocha, č.parc. 296/6 zahrada a č.parc. 155 ostatní plocha, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov:9. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm...................................................................242.784,-- Kčslovy: dvě sta čtyřicet dva tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých, 9. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm)............................................................ 1.057.843,-- Kčslovy: jeden milion padesát sedm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých, 9) Domamyslice - vodovod IV a V. etapa ........................................................ 1.300.627,-- Kčslovy: jeden milion tři sta tisíc šest set dvacet sedm korun českých,10) Vodovod Domamyslická ulice .......................................................................591.885,-- Kčslovy: pět set devadesát jedna tisíc osm set osmdesát pět korun českých, - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 500 ostatní plocha, č.parc. 486/1 ostatní plocha, 148 ostatní plocha, č.parc. 149 ostatní plocha, č.parc. 150 ostatní plocha, č.parc. 151/1 ostatní plocha, č.parc. 151/2 ostatní plocha, č.parc. 88/1 ostatní plocha, č.parc. 515 ostatní plocha a č.parc. 432/5 ostatní plocha, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov, 11) Domamyslice-ul. Na Splávku vodovod - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 147/1 ostatní plocha, č.parc. 158 ostatní plocha, č.parc. 482/1 ostatní plocha, č.parc. 483/1 ostatní plocha a č.parc. 56 zahrada, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov, 11. 1) Vodovodní potrubí (profil 110 mm)...............................................................97.185,-- Kčslovy: devadesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých, 11. 2) Vodovod trubní (profil 90 mm)...................................................................535.981,-- Kčslovy: pět set třicet pět tisíc devět set osmdesát jedna korun českých, 11) Domamyslice-ul. Na Splávku - vodovod .................................................... 633.166,-- Kčslovy: šest set třicet tři tisíc jedno sto šedesát šest korun českých,12) 52+1 malých bytů za Finskou ul. v Prostějově - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 6079/5 ostatní plocha, č.parc. 6079/25 ostatní plocha, č.parc. 6078/1 orná půda, č.parc. 6079/14 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov: 12. 1) Vodovod trubní (profil 150 mm) .................................................................260.757,-- Kčslovy: dvě sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých, 12. 2) Kanalizace trubní (profil 500 mm) ..............................................................297.207,-- Kčslovy: dvě sta devadesát sedm tisíc dvě sta sedm korun českých, 12) 52+1 malých bytů za Finskou ul. v Prostějově ..............................................557.964,-- Kčslovy: pět set padesát sedm tisíc devět set šedesát čtyři korun českých, 13) Prodloužení inž. sítí a odkanalizování ul. Ječná - stavba prodloužení splaškové kanalizace a stavba odkanalizování ulice Ječná 2 vedoucí přes pozemek č.parc. 570/1 ostatní plocha, kat.úz. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov, 13. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) .............................................................378.933,-- Kčslovy: tři sta sedmdesát osm tisíc devět set třicet tři korun českých, 13. 2) Kanalizace trubní (profil 200 mm) ................................................................75.292,-- Kčslovy: sedmdesát pět tisíc dvě sta devadesát dva korun českých, 13. 3) Vodovod trubní (profil 80 mm)....................................................................144.950,-- Kčslovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát korun českých, 13) Prodloužení inž. sítí a odkanalizování ul. Ječná ......................................... 599.175,-- Kčslovy: pět set devadesát devět tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých, 14) Ul. Čs. armádního sboru - splašková kanalizace- stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemek č.parc. 893 ostatní plocha, č.parc. 889 ostatní plocha a č.parc.93/1 ostatní plocha, kat.úz. Vrahovice, obec Prostějov, 14. 1) Kanalizace trubní (profil 250 mm) .............................................................117.496,-- Kčslovy: jedno sto sedmnáct tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých, 14. 2) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..............................................................581.272,-- Kčslovy: pět set osmdesát jedna tisíc dvě sta sedmdesát dva korun českých, 14) Ul. Čs. armádního sboru - splašková kanalizace ............................................ 698.768,-- Kčslovy: šest set devadesát osm tisíc sedm set šedesát osm korun českých, 15) Sektor G průmyslové zóny v Prostějově stavba jednotné kanalizace vedoucí přes - pozemky č.parc. 7357/13 ostatní plocha, č.parc. 7358/7 ostatní plocha, č.parc. 7358/4 ostatní plocha, č.parc. 8020/1 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, - pozemky č.parc. 309/32 ostatní plocha, 988/8 vodní plocha, č.parc. 988/7 ostatní plocha, č.parc. 904/2 ostatní plocha, č.parc. 904/1 ostatní plocha, kat.úz. Kralice na Hané, obec Kralice na Hané,15. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) .............................................................600.992,-- Kčslovy: šest set tisíc devět set devadesát dva korun českých, 15. 2) Vodovod trubní (profil 150 mm), k.ú. Prostějov ......................................1.880.494,-- Kčslovy: jeden milion osm set osmdesát tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých, 15. 3) Vodovod trubní (profil 150 mm), k.ú. Kralice n.H. ....................................346.021,-- Kčslovy: tři sta čtyřicet šest tisíc dvacet jedna korun českých, 15) Sektor G průmyslové zóny v Prostějově ......................................................2.827.507,-- Kčslovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc pět set sedm korun českých, 16) Vodovod ulice V Loučkách - jedná se o stavbu vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 432/2 ostatní plocha, č.parc. 147/1 ostatní plocha a č.parc. 485 ostatní plocha, kat.úz Domamyslice, obec Prostějov, 16. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm) ................................................................. 10.895,-- Kčslovy: deset tisíc osm set devadesát pět korun českých, 16. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) ............................................................ 210.796,-- Kčslovy: dvě sta deset tisíc sedm set devadesát šest, 16) Vodovod ulice V Loučkách ............................................................................221.691,-- Kčslovy: dvě sta dvacet jedna tisíc šest set devadesát jedna korun českých, 17) Místní komunikace Určická-Okružní PV, SO 05 - stavba kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 7773 ostatní plocha, č.parc. 2075/1 ostatní plocha a č.parc. 7761 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, 17. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ................................................................43.817,-- Kčslovy: čtyřicet tři tisíc osm set sedmnáct korun českých, 17. 2) Kanalizace trubní (profil 500 mm) ............................................................. 204.609,-- Kčslovy: dvě sta čtyři tisíc šest set devět korun českých, 17) Místní komunikace Určická-Okružní PV, SO 05 ...........................................248.426,-- Kčslovy: dvě sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých, 18) Rekonstrukce splaškové kan. - Olympijská ulice - stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 5914/6 ostatní plocha, č.parc. 5930/28 ostatní plocha, č.parc. 5930/14 ostatní plocha, č.parc. 5930/16, č.parc. 5930/31 ostatní plocha, č.parc. 5930/32 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov,18. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..............................................................744.099,-- Kčslovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc devadesát devět korun českých, 18) Rekonstrukce splaškové kan. - Olympijská ulice........................................... 744.099,-- Kčslovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc devadesát devět korun českých, 19) ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí - stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 110/10 ostatní plocha, č.parc. 110/19 ostatní plocha, č.parc. 110/18 ostatní plocha, č.parc. 110/5 ostatní plocha, č.parc. 472/3 ostatní plocha, č.parc. 93/2 ostatní plocha, č.parc. 100/3 ostatní plocha, č.parc. 318/4 ostatní plocha, č.parc. 473 ostatní plocha, č.parc. 540 ostatní plocha a č.parc. 105/3 ostatní plocha, č.parc. 110/2 ostatní plocha, č.parc. 110/50 ostatní plocha, č.parc. 110/12 ostatní plocha, č.parc. 110/38 ostatní plocha, č. parc. 110/11 ostatní plocha, kat.úz. Krasice, obec Prostějov, 19. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ............................................................. 973.629,-- Kčslovy: devět set sedmdesát tři tisíc šest set dvacet devět korun českých, 19. 2) Kanalizace trubní (profil 400 mm) ............................................................. 908.962,-- Kčslovy: devět set osm tisíc devět set šedesát dva korun českých, 19. 3) Kanalizace trubní (profil 400 mm) ................................................................93.554,-- Kčslovy: devadesát tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých, 19. 4) Vodovody trubní (profil 80 mm) .................................................................409.082,-- Kčslovy: čtyři sta devět tisíc osmdesát dva korun českých, 19. 5) Vodovody trubní (profil 110 mm)............................................................ 1.413.046,-- Kčslovy: jeden milion čtyři sta třináct tisíc čtyřicet šest korun českých, 19. 6) Vodovody trubní (profil 200 mm)................................................................772.954,-- Kčslovy: sedm set sedmdesát dva tisíc devět set padesát čtyři korun českých, 19) ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí ................................................4.571.227,-- Kčslovy: čtyři miliony pět set sedmdesát jedna tisíc dvě sta dvacet sedm korun českých.Nepeněžitý vklad akcionáře Statutárního města Prostějov je oceněn na částku 24.186.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých, podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 7.5.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov, IČ 25599186, postupem podle § 251 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění. Akcionář Statutární město Prostějov upíše tyto nové akcie: - 48 ks, slovy: čtyřicet osm kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, - 18 ks, slovy: osmnáct kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, - 6 ks, slovy: šest kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01, IČ 494 51 723, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143: Schvaluje nepeněžitý vklad předem určeného zájemce Obce Hradčany - Kobeřice, IČ 00530468, který tvoří inženýrské sítě jako majetek ve smyslu § 509 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění: 20) Přívodní řad Brodek u Pv - Kobeřice (řad A) - inženýrská stavba vodovodu, který je situován mezi obcemi Brodek u Prostějova a Kobeřice (část obce Hradčany Kobeřice),20. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm), k.ú. Brodek u Pv ................................. 874.499,-- Kčslovy: osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých, 20. 2) Vodovody trubní (profil 150 mm), k.ú. Kobeřice ...................................1.113.626,-- Kčslovy: jeden milion jedno sto třináct tisíc šest set dvacet šest korun českých, 20. 3) Vodovody trubní (profil 80 mm), k.ú. Kobeřice ................................... 62.451,-- Kčslovy: šedesát dva tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých,20) Přívodní řad Brodek u Pv - Kobeřice (řad A) ..............................................2.050.576,-- Kčslovy: dva miliony padesát tisíc pět set sedmdesát šest korun českých, 21) Rozvodná síť Kobeřice - stavba rozvodné sítě vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 924/1 ostatní plocha, č.parc. 796/2 ostatní plocha, č.parc. 1006/2 ostatní plocha, č.parc. 796/5 ostatní plocha, č.parc. 1006/3 ostatní plocha, č.parc. 795/4 ostatní plocha, č.parc. 799/1 ostatní plocha, č.parc. 799/25 ostatní plocha, č.parc. 440/1 ostatní plocha, č.parc. 796/3 ostatní plocha, č.parc. 1006/1 ostatní plocha, č.parc. 796/4 ostatní plocha, č.parc. 796/1 ostatní plocha, č.parc. 795/3 ostatní plocha, č.parc. 795/1 ostatní plocha, č.parc. 800/62 ostatní plocha, č.parc. 196/14 trvalý travní porost, č.parc. 539/2 ostaní plocha, kat.úz. Kobeřice, obec Hradčany-Kobeřice, 21. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm)...............................................................1.051.927,-- Kčslovy: jeden milion padesát jedna tisíc devět set dvacet sedm korun českých, 21. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) ...............................................................435.306,-- Kčslovy: čtyři sta třicet pět tisíc tři sta šest korun českých, 21. 3) Vodovody trubní (profil 50 mm) .....................................................................5.896,-- Kčslovy: pět tisíc osm set devadesát šest korun českých, 21) Rozvodná síť - Kobeřice ..............................................................................1.493.129,-- Kčslovy: jeden milion čtyři sta devadesát tři tisíc jedno sto dvacet devět korun českých, 22) Přívodní řad "B" - Kobeřice-Hradčany - inženýrská stavba vodovodu situována mezi částmi obce Kobeřice a Hradčany, 22. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm) ............................................................1.444.867,-- Kčslovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set šedesát sedm korun českých, 22) Přívodní řad "B" - Kobeřice-Hradčany.........................................................1.444.867,-- Kč23) Rozvodná síť Hradčany - stavba rozvodné sítě vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 451 orná půda, č.parc. 521/1 ostatní plocha, č.parc. 454 ostatní plocha, č.parc. 42/1 ostatní plocha, č.parc. 455 ostatní plocha, č.parc. 525 vodní plocha, č.parc. 456 ostatní plocha, č.parc. 518/3 ostatní plocha, č.parc. 518/1 ostatní plocha, č.parc. 457/1 ostatní plocha, č.parc. 79/2 trvalý travní porost, č.parc. 519/2 ostatní plocha, č.parc. 33 ostatní plocha, č.parc. 478 ostatní plocha, č.parc. 519/1 ostatní plocha, č.parc. 60 ostatní plocha, č.parc. 244/1 ostatní plocha, č.parc. 520/2 ostatní plocha, č.parc. 520/1 ostatní plocha a č.parc. 155 ostatní plocha, kat. úz. Hradčany u Prostějova, obec Hradčany-Kobeřice, 23. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm) .................................................................605.501,-- Kčslovy: šest set pět tisíc pět set jedna korun českých, 23. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) .......................................................1.303.601,-- Kčslovy: jeden milion tři sta tři tisíc šest set jedna korun českých, 23. 3) Vodovody trubní (profil 50 mm) ...................................................................30.401,-- Kčslovy: třicet tisíc čtyři sta jedna korun českých, 23. 4) Vodovody trubní (profil 25 mm) .....................................................................7.255,-- Kčslovy: sedm tisíc dvě sta padesát pět korun českých, 23. 5) Vodovody trubní (profil 150 mm) .................................................................56.823,-- Kčslovy: padesát šest tisíc osm set dvacet tři korun českých, 23) Rozvodná síť - Hradčany .............................................................................2.003.581,-- Kčslovy: dva miliony tři tisíce pět set osmdesát jedna korun českých, 24) Přívodní řad "C" - Hradčany-Dobromilice - inženýrská stavba vodovodu situována mezi obcí Hradčany a Dobromilice, 24. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm)............................................................1.014.613,-- Kčslovy: jeden milion čtrnáct tisíc šest set třináct korun českých, 24) Přívodní řad "C" - Hradčany-Dobromilice ...................................................1.014.613,-- Kčslovy: jeden milion čtrnáct tisíc šest set třináct korun českých. Nepeněžitý vklad je oceněn na částku 8.007.000,-- Kč, slovy: osm milionů sedm tisíc korun českých podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 7.5.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov, IČ 25599186, postupem podle § 251 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění; Obec Hradčany - Kobeřice upíše tyto nové akcie: - 16ks, slovy: šestnáct kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, - 7 ks, slovy: sedm kusů kmenových akcí, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Lhůta pro upsání nových akcií a vnesení nepeněžitých vkladů postupem podle § 479 a ustanovení o správě vkladu zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění se stanoví v délce 30, slovy: třiceti dnů ode dne usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií; místem pro upsání nových akcií a vnesení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti na adrese Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01. Představenstvo zdůvodňuje návrh usnesení hospodářským a právním zájmem společnosti mít inženýrské sítě, jejichž prostřednictvím se realizuje dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod jako podnikatelská činnost společnosti, v majetku společnosti i co do jeho správy, oprav a údržby se týče.
od 29. 04. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 16.5.2014
od 03. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 03. 07. 2014 od 30. 07. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014 od 30. 07. 2015

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 30.05.2006.
od 07. 02. 2007

  Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49451723, rozhodlo na svém mimořádném zasedání, konaném dne 28.11.2003 v zasedací místnosti přesedy představenstva v sídle společnosti, na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 21.06.2001 a v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií takto:1. Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., dále jen společnost, se zvyšuje o částku Kč 27,619.000,-, slovy: dvacetsedmmilionůšestsetdevatenácttisíckorunčeských z dosavadní výše základního kapitálu Kč 414,529.000,-, slovy: čtyřistačtrnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských na výslednou výši Kč 442,148.000,-, slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůjednostočtyřicetosmtisíckorunčeských.S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a peněžitým vkladem předem určeným zájemcům z řad akcionářů a jednoho zájemce, který dosud není akcionářem společnosti, se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti:Počet akcií: 304 kusůJmenovitá hodnota: 275 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč10 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč19 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- KčDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné3. Údaje o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatní akcionáře z důvodu zájmu předem určených zájemců podílet se touto formou na zvýšení základního kapitálu ve společnosti nepeněžitými vklady, jejichž zjištěná cena dle znaleckých posudků činí 27,121.300,- Kč a peněžitým vkladem 500.000,- Kč.Tento postup je v důležitém zájmu společnosti na rozšíření a dalším rozvoji její podnikatelské činnosti, ke kterému vložené nepeněžité vklady mohou podstatným způsobem napomoci. Nepeněžité vklady, representované vesměs vodovodními a kanalizačními řady, vybudovanými v posledních období, totiž představují majetek, který společnost může efektivně využívat ve své podnikatelské činnosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.Co se týká peněžitého vkladu je důležitý zájem společnosti dán především skutečností, že prvořadým zájmem společnosti je snižování jejich finančních závazků, k čemuž tento postup může výrazně napomoci a bude tak vytvořena jedna ze základních podmínek nezbytných a vedoucích k žádoucímu posílení finanční stabilizace společnosti.Pokud by přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno, nebylo by možné zvýšení základního kapitálu realizovat a náhradní způsob řešení těchto záměrů by nebylo možné uskutečnit bez vynaložených značných finančních prostředků, se kterými společnost nedisponuje.4. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydané akcie nabídnuty určitým zájemcům jednak z řad akcionářů a jednak ze strany zájemce, který dosud akcionářem společnosti není a zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním všech 304 kusů nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií.Těmito určitými zájemci jsou:Město Prostějov, náměstí T.G.Masaryka 13, IČ 288659, které vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářská díla a jejich technologie, jak jsou podrobně popsány ve společném znaleckém posudku soudních znalců Ing. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského, jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 08.11.2003 číslo posudku 2371-155/03 a Ing. Aleše Galatíka, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2003 č.j. 50 Nc 6120/2003-9, ze dne 10.11.2003 číslo posudku 120/2003.Obec Kralice na Hané, Masarykova náměstí 41, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ 288390, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1720-98/2003.Obec Víceměřice, IČ 288888, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1718-096/2003.Obec Lipová, IČ 288438, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1717-095/2003.Společnost FTL-First Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, který vloží do základního kapitálu společnosti peněžitý vklad ve výši 500.000,- Kč.Obec Suchdol, IČ 288837, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1719-097/2003.5. Lhůta pro upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu je 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1143.Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. doručí osobně den následující po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1143, starostům Města Prostějova, Obce Kralice na Hané, Obce Víceměřice, Obce Lipová, Obce Suchdol a předsedovi představenstva společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování.Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou uzavření smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v Prostějově, Krapkova 1635/26 - sekretariát prokuristy společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný a je totožný se jmenovitou hodnotou nových akcií.V návaznosti na ocenění nepeněžitých vkladů a hodnotu peněžitého vkladu činí emisní kurs u 257 kusů akcií 100.000,- Kč každé jedné akcie, u 10 kusů akcií 10.000,- Kč každé jedné akcie a u 19 kusů akcií 1.000,- Kč každé jedné akcie.Upisovatelé Město Prostějov, Obec Kralice na Hané, Obec Víceměřice, Obec Lipová a Obec Suchdol jsou povinni ve lhůtě 15-ti dnů, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že v této lhůtě předají v sídle společnosti prokuristovi společnosti předmětné nemovitosti - nepeněžité vklady spolu s písemných prohlášením o splacení nepeněžitých vkladů sepsaným a učiněným ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku v platném znění.Upisovatel FTL - First Transport Lines, a.s. je povinen ve shora uvedené lhůtě splatit emisní kurs upsaných akcií uzavřením písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku v platném znění podle dále stanovených pravidel.6. Určití zájemci se budou podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti následujícími nepenětitými vklady a peněžitým vkladem v rozsahu:Město Prostějov nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 11,101.000,- Kč, slovy: jedenáctmilionůjednostojedentisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Město Prostějov 112 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 111 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských.Nepeněžitý vklad Města Prostějova je specifikován ve společném znaleckém posudku soudních znalců Ing. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského, jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 08.11.2003 číslo posudku 2371-155/03 a Ing. Aleše Galatíka, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2003 č.j. 50 Nc 6120/2003-9, ze dne 10.11.2003 číslo posudku 120/2003.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - vodovodní a kanalizační řady, čistírna odpadních vod v Žešově, včetně pozemků a její technologie, ve vlastnictví Města Prostějova, a to:- kanalizace a kanalizační přípojky pro 72 bytových jednotek v Prostějov - Krasice, Myslbekova ulice,- vodovod a vodovodní přípojky pro 72 bytových jednotek v Prostějově-Krasice, Myslbekova ulice,- tlaková kanalizace v Prostějově, Slunečná ulice,- kanalizace v průmyslové zóně v Prostějově, Kralická ulice,- vodovod v průmyslové zóně v Prostějov, Kralická ulice,- tlaková kanalizace v Prostějově, Určická ulice,- kanalizace Žešov,- kanalizace splašková v Prostějově, Hacarova ulice (IS pro 44+55 bytových jednotek DPS Za Nerudovou ulicí - SO 04.2),- vodovod v Prostějově, Hacarova ulice (IS pro 44+55 bytových jednotek DPS Za Nerudovou ulicí - SO 04.3),- kalanizace, dobudování IS v Žešově,- vodovod Severní obslužná komunikace v Prostějově,- kanalizace + vodovod Severní oblužná komunikace v Prostějově,- kanalizace + vodovod v Prostějově, Přikrylovo náměstí,- vodovod v Prostějově, Rejskova ulice,- vodovod SO 02 pro 50 bytových jednotek v Prostějově, Plumlovská ulice,- splašková kanalizace SO 03 pro 50 bytových jednotek v Prostějově, Plumlovská ulice,- čištička odpadních vod v Žešově, včetně pozemků p.č.st. 180 a p.č. 127/3 v k.ú. Žešov.Shora uvedený nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského oceněn částkou ve výši 10,237.670,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Aleše Galatíka částkou ve výši 864.000,- Kč, celkem tedy částkou 11,101.670,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckými posudky ve výši 11,101.670,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 11,101.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio.Obec Kralice na Hané nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 7,162.000,- Kč, slovy: sedmmilionůjednostošedesátdvatisícekorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec Kralice na Hané 79 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 71 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy:jednostotisíckorunčeských, šest kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských.Nepeněžitý vklad Obce Kralice na Hané je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1720-098/2003.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - přečerpávací stanice VO2 a výtlačný řad z Kralic na Hané do ČOV v Kralickém háji v obci Kralice na Hané.Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 7,162.860,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 7,162.860,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 7,162.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio.Obec Víceměřice nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 124.000,- Kč, slovy: jednostodvacetčtyřitisícekorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec Víceměřice 7 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 1 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských.Nepeněžitý vklad Obce Víceměřice je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1718-096/2003.Předmětem nepeněžitého vkladu je vodohospodářské dílo - vodovod - akce "Vodovod Víceměřice SO-03".Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 124.140,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 124.140,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 124.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio.Obec Lipová nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 3,925.000,- Kč, slovy: třimilionydevětsetdvacetpěttisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec Lipova 46 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 39 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a pět kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských.Nepeněžitý vklad Obce Lipová je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účelusnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1717-095/2003.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - vodovod a vodojem - akce "Vodovod Hrochov - Seč" v obci Lipová.Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 3,925.050,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 3,925.050,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 3,925.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio.Obec Suchdol nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 4,807.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyosmsetsedmtisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec Suchdol 55 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 48 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a sedm kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských.Nepeněžitý vklad Obce Suchdol je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1719-097/2003.Předmětem nepeněžitého vkladu je vodohospodářské dílo - vodovod - akce "Vodovod Suchdol" v obci Suchdol.Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 4,807.580,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 4,807.580,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 4,807.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio.FTL - Firsrt Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, peněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 500.000,- Kč, přičemž za tento peněžitý vklad obdrží FTL - First Transport Lines, a.s. 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč bude splacena tak, že tato pohledávka bude započtena na základě uzavřené smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a FTL - First Transport Lines, a.s., jejímž předmětem bude zápočet pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč s pohledávkou FTL - First Transport Lines, a.s. plynoucí ze smlouvy o budoucí smlouvě, na základě které společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. uhradila dne 29.06.1995 společnosti částkou 500.000,- Kč.Podle tvrzení auditora společnost je částka 500.000,- Kč zaplacená firmou FTL - First Transport Lines, a.s. v účetní evidenci společnosti vedena jako dosud nevypořádaný závazek společnosti a podle stanoviska auditora FTL - First Transport Lines, a.s. je částka 500.000,- Kč evidována v jejím účetnictví jako pohledávka za společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky FTL - First Transport Lines, a.s. ve výši 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč, stanovuje představenstvo společnosti následovně:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě ve lhůtě 15-ti dnů, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Smlouva o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy o započtení, který vypracuje společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a první den lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií předloží návrh smlouvy prostřednictvím prokuristy společnosti předsedovi představenstva společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.Po obdržení písemného návrhu smlouvy o započtení vyzve představenstvo společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k uzavření smlouvy o započtení pohledávek, a to kterýkoliv pracovní den v průběhu 15-ti denní lhůty, stanovení ke splacení emisního kursu upsaných akcií.8. Důvodem pro upisování akcií nepeněžitými vklady je dle stanoviska představenstva, obsaženého ve zpracované písemné zprávě, důležitý zájem společnosti representovaný možností získat majetek, který společnost potřebuje k dalšímu žádoucímu rozvoji své podnikatelské činnosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Tento majetek totiž společnost v současné době v naprosté většině již provozuje na základě uzavřených obchodních smluv a je jí proto dobře znám jeho stav. Současně se společnost měla možnost z provozní činnosti seznámit se všemi dalšími podstatnými okolnostmi, nezbytnými pro jeho efektivní hospodářské využívání.Poskytnutí majetku, který tvoří předmět nepeněžitých vkladů, vytváří kvalitnější základnu k dalšímu zlepšování hospodářských výsledků společnosti, neboť jde vesměs o majetek relativně nový, vybudovaný v nedávném období, a tuto základnu také žádoucím způsobem rozšiřuje, což jsou jedny ze základních předpokladů vedoucích k postupnému zvyšování hodnoty akcií pro všechny akcionáře společnosti.Společnost má vytvořeny všechny materiální, technické, personální a další podmínky nezbytné k řádnému provozování předmětného majetku a lze proto důvodně předpokládat, že jeho začlenění do majetkové sféry společnosti bude touto formou pro společnost zajištěn po všech stránkách hospodárnější provoz a z něj plynoucí ekonomický efekt.Emisní kurs 100.000,- Kč za jednu akcii, 10.000,- Kč za jednu akcii a 1.000,- Kč za jednu akcii byl dle rozhodnutí představenstva stanoven v uvedené výši proto, že ocenění nepeněžitých vkladů tak, jak bylo vyčísleno znaleckými posudky, objektivně vystihuje skutečnou hodnotu nepeněžitých vkladů, vycházející jak se současných tržních podmínek tak z definice obvyklé ceny tohoto majetku ve smyslu ustanovení § 2 odstavce 1 zákona číslo 151/97, o oceňování majetku ve znění pozdějších změn a doplňků. Z tohoto důvodu je jmenovitá hodnota každé nově vydané akcie rovna jejímu emisnímu kursu.
od 01. 04. 2004 od 22. 07. 2004

  7. Upisovatel Město Prostějov je povinen ve lhůtě 15 dnů, kterázačíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisováníakcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brněsplatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 8,000.000,-Kč(slovy: osmmilionůkorunčeských) na zvlášť k tomu zřízený účetemitenta Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vedený u ČSOB,a.s. pobočka Prostějov, číslo účtu 176367308/0300.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu vespolečnosti peněžitým vkladem předem určeného zájemce jeposílení finanční stability společnosti, zájem na získání aposílení základního kapitálu k rozvoji společnosti a z tohoplynoucí posílení její důvěryhodnosti.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  6. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akciíbudou všechny nově vydané akcie nabídnuty určitému zájemci.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizovánoupsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií, a tonabídnutím akcií určetému zájemci z řad akcionářů společnostiVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., kterým je MěstoProstějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, IČ 288659. Tento zájemcevloží do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. peněžitý vklad ve výši 8,000.000,-Kč.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nabídnutím všech 80kusů nových akcií tomuto určitému zájemci, tedy Městu Prostějov.Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního právaje sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. naadrese Prostějov, Krapkova 26, a to sekretariát ředitelespolečnosti.Pro upisování nových akcií na zvýšení základního kapitálu bezvyužití přednostního práva, které budou upsány na základěsmlouvy o upsání akcií se navrhuje 15-ti denní lhůta, kterázačne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápisrozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s tím,že upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií budevázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutíKrajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, žeprokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.doručí osobně v den podání návrhu na zápis záměru zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu vBrně starostovi Města Prostějova návrh smlouvy o upsání akciíbez využití přednostního práva k upisování. Navrhovaná výšeemisního kursu upisovaných akcií je 100.000,-Kč (jedno sto tisíckorun českých) za 1 akcii. Tento navrhovaný emisní kurs je dánvýší peněžitého vkladu předem určeného zájemce, který je rovenjmenovité hodnotě a počtu nově vydávaných akcií.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  5. Údaje o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatníakcionáře z důvodu zájmu předem určeného zájemce podílet setouto formou na zvýšení základního kapitálu ve společnostipeněžitým vkladem 8,000.000,-Kč, přičemž tento postup je vdůležitém zájmu společnosti na právně jistém a urychlenémposílení základního kapitálu ve společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. a z toho plynoucí finančnístabilizaci. Pokud by přednostní právo na upisování akcií nebylovyloučeno, nebylo by možné zvýšení základního kapitálu určitýmzájemcem uskutečnit a získání potřebných finančních prostředkůjinou formou by bylo časově a finančně náročnější a předevšímpak značně nejisté.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.se sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ: 49451723, rozhodlo nazákladě usnesení valné hromady společnosti ze dne 21.6.2001 a vsouladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upisováním nových akcií bezučinění veřejné nabídky akciítakto:1.Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. se zvyšuje o částku Kč 8,000.000,-, slovy:osmmilionůkorunčeských z dosavadní výše základního kapitálu Kč406,529.000,-,čtyřistašestmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských navýslednou výši základního kapitálu Kč 414,529.000,-, slovy:čtyřistačtrnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  4. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nověupisovaných akcií společnosti:-počet akcií :80ks (slovy:osmdesát kusů)-jmenovitá hodnota:100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých)každé akcie-druh :kmenové-forma :na jméno-podoba :listinné
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  3. S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu peněžitýmvkladem předem určeného zájemce z řad akcionářů se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu.
od 06. 09. 2002 od 18. 10. 2002

  2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nověupisovaných akcií společnosti:- počet akcií: 574 ks (slovy: pětsetsedmdesátčtyři kusů)- jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč akcie (slovy: jednostotisíckorun českých)/ 1ks (slovy Jeden kus)akcie- druh: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinné
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  4. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akciíbudou všechny nově vydávané akcie nabídnuty určitým zájemcům.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsánímnových akcií bez učinení veřejné nabídky akcií, a to nabídnutímakcií určitým zájemcům z řad akcionářů společnosti Vodovody akanalizace Prostějov a.s., tj. Městu Prostějov, nám. T.G.Masaryka 13, IČ 288659, a Obci Kralice na Hané, Masarykovo nám.č. 41, Kralice na Hané, IČ 288390, kteří vloží do základníhokapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.nepeněžité vklady, specifikované ve znaleckém posudku č. 3828 zedne 8. října 2001 znalců Ing. Vladimíra Knapa, Vyškov,Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105, jmenovanýchpro ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Brněze dne 10.9.2001 pod č.j. 50Cm 209/2001 a usnesením Krajskéhosoudu v Brně ze dne 8.10.2001 pod č.j. 50Cm 231/2001, a současněvkladem peněžité pohledávky akcionáře Města Prostějov, které sena zvýšení základního kapitálu ve společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. bude podílet vkladem peněžitépohledávky, specifikované ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvyo upsání akcií ze dne 23.2.2001 v platném znění, přičemžpohledávka na splacení emisního kursu nově upsaných akcií budena základě následně uzavřené dohody o započtení započtena speněžitou pohledávkou Města Prostějov ve výši 6.500.000,- Kč(slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých), kterou má zaspolečností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s..Zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu ust. § 59odst. 8 - druhá věta, § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s ust.§§ 203 - 209 a 210 zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platnémznění, tj. nabídnutím nových akcií určitým zájemcům, tedy MěstuProstějov a Obci Kralice na Hané.Určití zájemci se budou na zvýšení základního kapitálu podílet vtomto rozsahu:Město Prostějov:a) nepeněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši37,400.000,- Kč (slovy Třicetsedmmilionůčtyřistatisíc korunčeských), přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží MěstoProstějov 374 ks (slovy Třistasedmdesátčtyři kusů) kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyJednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě.b) peněžitou pohledávkou vůči společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov a.s. ve výši 6,500.000,- Kč (slovyŠestmilionůpětsettisíc korun českých), přičemž za tento vkladpeněžitou pohledávkou obdrží Město Prostějov 65ks (slovyŠedesátpět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých),vydaných v listinné podobě,tj. v celkovém rozsahu 43.900.000,- Kč (slovyČtyřicettřimilionůdevětsettisíc korun českých), jakožto vkladudo základního kapitálu, přičemž mu bude po zápisu zvýšenízákladního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu vBrně vydávo celkem 439 ks (slovy Čtyřistatřicetdevět kusů)nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korunčeských).Obec Kralice na Hané:Nepeněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 13,500.000,-Kč (slovy Třináctmilionůpětsettisíc korun českých),přičemž jíbude po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Brně vydáno 135 ks (slovyJednostotřicetpět kusů) nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyJednostotisíc korun českých).
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. -sekretariát ředitele společnosti na adrese Prostějov, Krapkova26.Pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které budouupsány výlučně na základě Smlouvy o upsání akcií se navrhuje15-ti denní lhůta, která začíná běžet dnem následujícím poprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o záměruzvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajskéhosoudu v Brně.Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, žeprokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.doručí osobně v den, kdy nabude rozhodnutí o zápisu záměruzvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u KS v Brněprávní moci, starostovi Města Prostějov a starostovi ObceKralice na Hané návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bezvyužití přednostního práva k upisování.Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 100.000,- Kč(slovy Jednostotisíc korun českých) za jednu akcii.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  6. Upisovatel Město Prostějov je povinno ve lhůtě 15 (slovyPatnácti) dnů, která počíná běžet následující den po uplynutílhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajskéhosoudu v Brně splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu6.500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých) tímzpůsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. uzavře statutární zástupce MěstaProstějov se statutárním zástupcem společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. písemnou dohodu o započtení vesmyslu ust. § 204 odst. 2 obch.zák. v platném znění a současně vtéže lhůtě a tomtéž místě splatí nepeněžitý vklad v rozsahuemisního kursu upsaných akcií v částce 37.400.000,- Kč (slovyTřicetsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) tak, že statutárnízástupce Města Prostějov předá statutárnímu zástupci společnostiVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., jakožto správci vkladu,písemné prohlášení o splacení nepeněžitého vkladu ve smyslu ust.§ 60 obchod. zák. v platném znění.Upisovatel obec Kralice na Hané je povinna ve lhůtě 15 (slovyPatnácti) dnů, která počíná běžet následující den po uplynutílhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajskéhosoudu v Brně splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu13.500.000,- Kč (slovy Třináctmilionůpětsettisíc korun českých)tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. splatí nepeněžitý vklad tak, žestatutární zástupce Obce Kralice na Hané předá statutárnímuzástupci společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,jakožto správci vkladu, písemné prohlášení o splacenínepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 60 obchod. zák. v platnémznění.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  7. Předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalců apočet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež sevydají za tyto nepeněžité vklady.a) Nepeněžitý vklad Města Prostějov je podrobněji specifikovánve znaleckém posudku č. 3828 znalců Ing. Vladimíra Knapa,Vyškov, Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105,jmenovaných pro účely podání tohoto společného posudku usnesenímKrajského soudu v Brně, pod č.j. 50 cm 209/2001 ze dne10.9.2001.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - kanalizační avodovodní řády ve vlastnictví Města Prostějov, podrobněji veznaleckém posudku specifikovaném takto:- Kanalizace a vodovod v Prostějově,- kanalizace Domamyslice IV., V., VI. a VII. Etapa,- kanalizace ul. Ječná, Ovesná, Čechovická,- kanalizace ul. Lipová, V Loučkách,- kanalizace ul. Západní - jih, Brachlava, sever,- kanalizace centrum města (Židovská ul.)- kanalizační sběrač "F" Čechovice - Domamyslice- kanalizační stoka "A" II. podél komunikace do Kralic, ČOV- kanalizace I. Olbrachta- kanalizace ul. Čs. Odboje, J. Kohlera, Hrázky- kanalizace splašková a dešťová - M. Alše, Husitská,- kanalizace splašková a prodloužení vodovodu I. etapa,- kanalizace splašková a vodovod - severní obsl. komunikace I.etapa a Domamyslice VII. Etapa - ul. ŽitnáNepeněžitý vklad shora uvedený byl oceněn znaleckým posudkem včástce 37,479.160,- Kč (slovyTřicetsedmmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícjednostošedesátkorun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, se považuje emisní ážio.Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, MěstuProstějov, vydáno 374 ks (slovy Třistasedmdesátčtyři kusů)kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých).b) Nepeněžitý vklad obce Kralice na Hané je podrobnějispecifikován ve znaleckém posudku č. 3829 znalců Ing. VladimíraKnapa, Vyškov, Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105,jmenovaných pro účely podání tohoto společného posudku usnesenímKrajského soudu v Brně, pod č.j. 50 cm 231/2001 ze dne8.10.2001.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - kanalizačnířády ve vlastnictví Obce Kralice na Hané, podrobněji veznaleckém posudku specifikovaném jako kanalizace větev 1 - 19,jakožto hlavní stavby a venkovní úpravy, tj. šachty 1. - 10.Nepeněžitý vklad shora uvedený byl oceněn znaleckým posudkem včástce 13,787.900,- Kč (slovyTřináctmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícdevětset korun českých).Rozdíl mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, sepovažuje emisní ážio.Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, Obci Kralice naHané, vydáno 135 ks (slovy Jednostotřicetpět kusů) kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých).
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžitépohledávky ve výši 6.500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíckorun českých), kterou má určitý zájemce Město Prostějov vůčispolečnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. dle smlouvy ouzavření budoucí smlouvy o upsání akcií ze dne 23.2.2001 vplatném znění, stanovuje představenstvo společnosti takto:a) Smlouva (dohoda) o započtení bude uzavřena v písemné formě, ato v době před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně.b) Smlouva o započtení bude uzavřena v souladu s obsahem Smlouvyo upsání akcií ve lhůtě, stanovené tímto rozhodnutím prosplacení emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem.c) Smlouva o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhusmlouvy, zpracovaného společností Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s., který doručí statutární zástupce společnostiVodovody a kanalizace Prostějov, a.s. statutárnímu zástupciMěsta Prostějov v první den lhůty ke splacení emisního kursuupsaných akcií. Po předložení písemného návrhu smlouvustatutárnímu zástupci Města Prostějov vyzve statutární zástupceMěsta Prostějov statutárního zástupce společnosti Vodovody akanalizace Prostějov, a.s. k uzavření Smlouvy o započtení, a tokterýkoliv pracovní den (v době od 9.00 - 15.00 hod.) v průběhupatnácti denní lhůty, stanovené tímto rozhodnutím ke splaceníemisního kursu upsaných akcií.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  9. Důvodem k upisování akcií nepeněžitými vklady dle předloženépísemné zprávy představenstva je skutečnost, že společnostVodovody a kanalizace Prostějov, a.s. bude nepeněžité vklady,specifikované ve znaleckých posudcích, hospodářsky využívat,když v současné době tyto nepeněžité vklady společnost, jakožtosprávce spravuje, za úplatu využívá. Následně po vkladu dozákladního kapitálu tyto nemovitosti - nepeněžité vklady, dosudve vlastnictví určitých zájemců Města Prostějov a Obce Kralicena Hané, bude moci společnost Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s., jakožto vlastník nemovitostí nejen hospodářsky využívat,ale rovněž efektivně a hospodářně spravovat a udržovat vodpovídajícm technickém stavu. Začleněním těchto kanalizačních avodovodních řádů dvou určitých zájemců do celkového systémukanalizačních a vodovodních řádů v režii a správě Vodovodů akanalizací Prostějov, a.s. bude možné daleko efektivněji ajednotně využívat technický, odborný, personální a kapitálovýpotenciál společnosti při provozu těchto zařízení.Výší navrhovaného emisního kursu, tj. v částce 100.000,- Kč(slovy Jednostotitíc korun českých) za 1 ks (slovy Jeden kus)akcie, odůvodňuje představenstvo dle předložené písemné zprávytím, že hodnota nepeněžitých vkladů, oceněná předmětnýmiznaleckými posudky, reálně a objektivně vystihuje skutečnouhodnotu vkládaných nemovitostí. Z tohoto důvodu je jmenovitáhodnota jedné nově vydané akcie rovna emisnímu kursu jedné nověvydané akcie, tj. v částce 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorun čekých).
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akciíbez učinění veřejné nabídky akcií dle ust. § 210 obchod. zák. vtomto znění:
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  1. Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov a.s. se zvyšuje o celkovou částku 57,400.000,- Kč(slovy: Padesátsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) zdosavadní výše základního kapitálu 349,129.000,- Kč(Třistačtyřicetdevětmilionůjednostodvacetdevěttisíc korunčeských) na výslednou výši 406,529.000,- Kč(Čtyřistašestmilonůpětsetdvacetdevěttisíc korun českých)základního kapitálu.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve společnostije potřeba snížení závazku společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. vůči Městu Prostějov, za účelem posílenívlastního jmění společnosti vkladem peněžité pohledávky a dáleposílení základního kapitálu společnosti vkladem nemovitostí -kanalizačních a vodovodních řádů ve vlastnictví akcionářů MěstaProstějov a obce Kralice na Hané, tedy nepeněžitých vkladů,které bude společnost Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. povkladu do základního kapitálu hospodářsky využívat ve vztahu kesvému předmětu podnikání.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu konkrétníminepeněžitými vklady dvou určitých zájemců a konkrétní peněžitoupohledávkou určitého zájemce se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  3. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akciíVylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatníakcionáře, neboť je v důležitém zájmu společnosti, aby se nazvýšení základního kapitálu podíleli výlučně tito konkrétníurčití zájemci z řad akcionářů společnosti, tedy Město Prostějova Obec Kralice na Hané, kteří projevili zájem o zvýšení kapitálusvými nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady těchto určitýchzájemců, které budou vkládat do základního kapitálu společnostiVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., bude tato společnost dálehodpodářsky využívat.Důvodem proč má dojít k vyloučení přednostního práva pro ostatníakcionáře ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. jepředevším ta skutečnost, že o zvýšení základního kapitáluprojevili zájem pouze tito určití zájemci. Aby mohl být základníkapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s.relevantním způsobem a v důležitém zájmu společnosti zvýšen,podílí se na zvýšení základního kapitálu právě a pouze ti určitízájemci, kteří budou do základního kapitálu vkládat nejenpeněžitou pohledávku, ale i konkrétní nepeněžité vklady okonkrétní hodnotě, jež bude společnost Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. hospodářsky využívat. Pokud by přednostní právorozhodnutím představenstva nebylo vyloučeno, nebylo by možnétento způsob zvýšení základního kapitálu určitými zájemcirealizovat, což by ve společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. vyvolalo potřebu dalších finančních prostředkůpro zefektivnění zprávy vkládaných vodovodních a kanalizačníchřádů.
od 12. 12. 2001 od 10. 05. 2002

  9. Z důvodu zvýšení základního jmění postupem dle ust. § 203odst. 2, písm. d) zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platnémznění, tj. nabídnutím akcií určitému zájemci Městu Prostějov,bude vyloučeno v souladu s pověřením valné hromady ze dne24.7.1997 přednostní právo akcionářů na upisování akcií podleust. § 204 obchod. zák. v platném znění.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne19.12.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akciípostupem dle ust. § 203 odst.2 písm. c) - nabídnutím akciíurčitému zájemci Městu Prostějov, IČ 288659, kapitalizacípohledávek dle ust. § 59 odst. 7 ve spojení s ust. § 204 obch.zák. v platném znění o částku 25.500.000,- Kč s tím, že se zdůvodu zvýšení základního jmění určitým zájemcem nepřipouštímožnost upisování akcií nad částku schváleného zvýšenízákladního jmění.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  Předmětem vkladu do základního jmění společnosti je pohledávkaMěsta Prostějov se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 13, IČ288659, ve výši 25.500.000,- Kč, kterou má za společnostíVodovody a kanalizace Prostějov, a.s. z titulu poskytnutéinvestiční dotace dle dohody ze dne 20.10.2000.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění ve společnostije potřeba snížení závazku společnosti Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. vůči Městu Prostějov, IČ 288659, za účelemposílení vlastního jmění společnosti vkladem pohledávek.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  3. Společnost na schválené zvýšení základního jmění o částku25.500.000,- Kč z částky 323.629.000,- Kč na výslednou částku349.129.000,- Kč vydá 51 ks nových kmenových akcií v listinnépodobě, znějících na jméno, každá o nominální hodnotě 500.000,-Kč. Veškeré nově vydané akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  4. Upsané akcie budou všechny s ohledem na vyloučenípřednostního práva nabídnuty výlučně tomuto určitému zájemci,tj. Městu Prostějov, které v souvislosti se zvýšením základníhojmění obdrží 51 ks akcií, přičemž tato nabídka určitému zájemcibude učiněna bez veřejné výzvy k upisování akcií.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  5. Lhůtu pro upsání nových akcií: od 1. března 2001 do 31.března 2001 v sídle společnosti Prostějov, Krapkova 26, a tovždy v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, nikolivvšak dříve, než bude učiněna nabídka určitému zájemcipředstavenstvem společnosti v písemné formě. Písemnou nabídku -výzvu určitému zájemci k upsání akcií učiní představenstvo velhůtě do 15ti dnů po zápisu usnesení Krajského obchodního souduv Brně o záměru zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  6. Úpis akcií bude uskutečněn výlučně v rozsahu učiněné nabídkyurčitému zájemci, tj. Městu Prostějov, podle tohoto usnesení.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  7. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro upisovatele ve výši500.000,- Kč za 1 nově upsanou akcii o nominální hodnotě500.000,- Kč. Emisní kurs nových akcií bude splacen pouze tímtovkladem pohledávky určitého zájemce Městem Prostějov.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  8. Upisovatel - určitý zájemce Město Prostějov bude povinensplatit v plném rozsahu emisní kurs jim upsaných akcií tím, ževe lhůtě do 14-ti dnů po právní moci usnesení soudu o zápisuzáměru zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, uzavře vesmyslu ust. § 59 odst.7, druhá věta, zákona č. 513/1991 Sb.obchod. zákoníku v platném znění smlouvu o postoupenípohledávky, kterou má za společností Vodovody a kanalizaceProstějov, a.s. z titulu poskytnuté investiční dotace dledohody ze dne 20.10.2000 s tím, že vklad pohledávky dozákladního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s. je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, kterou má vkladatel - určitý zájemce Město Prostějovvůči společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
od 05. 02. 2001 od 06. 04. 2001

  VII. Splácení akciíSplácení akcií je přípustné peněžitými a nepeněžitými vklady.Emisní kurs upsaných akcií se splácí na účet společnostič. 27006-701/0100 vedený u Komerční banky,a.s., pobočkaProstějov nejpozději ke dni upisování, pokud upisovatel zvolísplácení peněžitými vklady.Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předánímpísemného prohlášení dle § 60 odst.1 obchodního zákoníku, a tonejpozději 10 dnů po upsání akcií.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  VI. Emisní kursEmisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich nominálníhodnotě, tj. emisní kurs akcie jmenovité hodnoty 1000 Kč serovná 1000 Kč. Akcie se splácejí bez emisního ážia.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  V. Upsání akcií bez využití přednostního právaAkcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty na základě veřené výzvy k upisování a mohou být upsányzájemci dvacátýšestý den po zveřejnění tohoto rozhodnutí vObchodním věstníku v sídle společnosti v sekretariátě ředitelespolečnosti a to od 9 do 13 hodin. Při překročení maximálnínavrhované výše zvýšení základního jmění dle tohoto rozhodnutíse bude účinnost upsání posuzovat dle toho, kdy k upsání došlo,tj. bude uplatněna časová priorita.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  IV. Upsání akcií s využitím přednostního právaVšichni akcionáři, kteří mají listinné akcie společnosti, avšichni akcionáři, kteří mají zaknihované akcie společnosti krozhodnému dni stanovenému § 204a odst.4 obchodního zákoníku,mají přednostní právo na upsání akcií. Na každých tisíc korunjmenovité hodnoty akcií v majetku akcionáře je možno upsat0,32728 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlujímatematicky.Na každou akcii v nominální hodnotě 1 tis. Kč, kterou mástávající akcionář, je možno upsat 0,32728 akcie o nominálníhodnotě 1 tis. Kč, přičemž případný majitel právě jedné akcie máprávo upsat jednu akcii, na každou akcii o nominální hodnotě 10tis. Kč je možno upsat 3,2728 akcie o nominální hodnotě 1 tis.Kč, na každou akcii nominální hodnoty 100 tis. Kč je možnoupsat 32,728 akcie o nominální hodnotě 1. tis. Kč, na každouakcii o nominální hodnotě 500 tis. Kč je možno upsat 163,64akcie nominální hodnoty 1 tis. Kč.Emisní kurs je určen v čl. VI. tohoto rozhodnutí.Toto právo lze uplatnit sedmý až dvacátýprvný den po zveřejněnítohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku v kanceláři BohemiaIuris Kapitál, a.s., Kaprova ulice 13, 2.patro, Praha 1- Staré město a to v pracovní dny v době od 10 do 12 hodin.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  III. Druh, podoba a forma upisovaných akciíVšechny upisované akcie budou mít následující určení:druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: akcie na jménoV souladu s ustanovením § 5 ost.3 zákona č.591/1992 Sb. vplatném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listinynahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitelehromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu zajednolivé akcie. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na čtyřiměsíce od přijetí žádosti společností.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíS ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsánonejméně 10 tisíc a nejvýše 90 tisíc akcií každá o jmenovitéhodnotě jeden tisíc korun českých.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  I. Částka zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti má být na základě tohoto rozhodnutízvýšeno o částku 10,000.000,-Kč /slovy deset milionů korunčeských/. Upisování akcií nad tuto navrženou částku jepřípustné, avšak základní jmění může být takto zvýšeno maximálněcelkem o 90 mil. Kč /slovy devadesát miliónů korun českých/.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, jepředstavenstvo.
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  Poznamenává se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne26.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
od 02. 03. 1998 od 18. 09. 1998

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 24.7.1997.
od 19. 11. 1997

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadoukonanou dne 21. 5. 1996.
od 10. 10. 1996

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle§ 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2,Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podnikuve smyslu § 11 odst. 2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb..
od 01. 11. 1993

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVodovody a kanalizace Prostějov.
od 01. 11. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 12.10.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 11. 1993

Akcie

Počet: 229 283 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 07. 2014 od 30. 07. 2015

Počet: 229 283 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 12. 2012 od 03. 07. 2014

Počet: 34 392 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 07. 12. 2012 od 03. 07. 2014

Počet: 229 283 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 02. 2007 od 07. 12. 2012

Počet: 945 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 07. 2004 od 07. 12. 2012

Počet: 31 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 07. 2004 od 07. 12. 2012

Počet: 48 663 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 07. 2004 od 07. 12. 2012

Počet: 670 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 10. 2002 od 22. 07. 2004

Počet: 21 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2002 od 22. 07. 2004

Počet: 48 644 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2002 od 22. 07. 2004

Počet: 229 282 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2002 od 07. 02. 2007

Počet: 70 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2002 od 07. 12. 2012

Počet: 34 392 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 05. 2002 od 07. 12. 2012

Počet: 590 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2002 od 18. 10. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OPLETAL DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 1999 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: ŠMÍD VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: SMETANA PAVEL

IČO: 48243400

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 06. 2012 od 12. 05. 2016


Název/Jméno: ZACPAL RADEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007


Název/Jméno: POSPÍŠIL JIŘÍ

IČO: 64492222

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 07. 2014


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 2004


Název/Jméno: HANÁK MIROSLAV

IČO: 66548187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 1999 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: PUDIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 25. 06. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: UCHYTIL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2004 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 1999 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2004 od 02. 06. 2004


Název/Jméno: CHUDÁČEK STANISLAV

IČO: 45188262

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 2002 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: KAŠPAROVSKÝ PETR

IČO: 88673219

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: POUR MILOUŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: GRMELA MILAN

IČO: 72361387

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: PIŠŤÁK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2004 od 07. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: Sochůrková Věra

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 02. 03. 1998 od 07. 02. 2007
Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: SLEPÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 od 03. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 1995 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: BLAHOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: CHALÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: MAREK TOMÁŠ

IČO: 87506572

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: KREJSOVÁ TAŤÁNA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 05. 2002 od 03. 01. 2004


Název/Jméno: HRUŠKA LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 08. 2000 od 02. 11. 2004


Název/Jméno: MARKO DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 1999 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: ŠINDLER PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 11. 1998 od 28. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 03. 1998 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 1995 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 od 01. 11. 1995


Název/Jméno: SUCHÁNEK JIŘÍ

IČO: 86605216

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1998 od 12. 06. 2002


Název/Jméno: MAČÁK ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1998 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: PROVAZNÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1998 od 11. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 od 11. 11. 1998


Název/Jméno: BALÁŠ LUBOMÍR

IČO: 61187208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1998 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: TESAŘ JAN

IČO: 67688641

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1998 od 11. 08. 1999


Název/Jméno: TINCL VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 1998 od 11. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: VŠETIČKA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 03. 1998 od 11. 09. 2000
Prokura - prokurista
od 31. 03. 1994 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: ZIKMUND MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 1998 od 10. 05. 2002
Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1995 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: VAVROUCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 03. 1998 od 11. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 1996 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 1996 od 10. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: SKOUPIL MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 1998 od 11. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: Kopečný Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 1998 od 11. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: OPLETAL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 od 02. 03. 1998


Název/Jméno: Provazník Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 1996 od 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 1995 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: Mgr. Václav P r o v a z n í k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 od 01. 11. 1995


Název/Jméno: ŠKORÍK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1993 od 22. 03. 1995


Název/Jméno: POSPÍŠIL LADISLAV

IČO: 88329674

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: MOLOTA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 od 22. 03. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 05. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 03. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 03. 1995

Přerušení: od 27. 07. 2006 od 27. 07. 2008

Zánik oprávnění:02. 12. 2011


Provádění zemních prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Investiční činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 466837

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 03. 1994


Odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 11. 1993

Zánik oprávnění:19. 12. 1996


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 1993

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 03. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- úprava a rozvod užitkové vody
od 03. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 03. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní činnost - prodej vodoinstalačního zařízení, materiálů všeho druhu a nákup.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 466837

Zánik oprávnění:11. 02. 2002


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Obory činnosti: - železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 13. 02. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Obory činnosti: Provádění zemních prací
od 22. 02. 1995
Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod.
od 23. 01. 1995
Investiční činnost
od 23. 01. 1995
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 01. 11. 1993
Velkoobchod
od 23. 09. 1992
Provozování služeb cisternovými vozy
od 10. 08. 1992

Odpovědní zástupci:


Provozování služeb cisternovými vozy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 27. 07. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dodávka vody, provoz vodohospodářských zařízení.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 12. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49451723

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
370338"BYTOVÉ DRUŽSTVO Padlých Hrdinů 8" - družstvo25517651nám. Padlých hrdinů 2528/8, 79601 Prostějov
696020"CORPUS s.r.o. v likvidaci"60469676Baranova 672/31, 13000 Praha
1044023"FOODLAND s.r.o."25376527tř. Svobody 956/31, 77900 Olomouc
624494AB MERIT, a.s.25322729U Rybníka 3343/10, 58601 Jihlava
311433AGRA Velký Týnec, a. s.25855476Bystřická 704, 78372 Velký Týnec
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
619209AK TOP-INSTAL s.r.o.25294962Zahradní 75, 54101 Trutnov
738195ARTA REALITY GROUP s.r.o. "v likvidaci"28582438tř. Svornosti 1177/57, 77900 Olomouc
1033207AUREA Z.M., s.r.o.60744278Brno -18, Charbulova 94, PSČ 618 00
897467AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.60748982Drnovská 51/2, 68201 Vyškov
962275B - holding,a.s. v likvidaci44993366Prušánecká 4179/10, 62800 Brno
109271B.Trade obalové materiály s.r.o.26277760Cejl 825/20, 60200 Brno
3152BD - KONSTRUKT s.r.o.26271567Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské náměstí, 53
135654BD - TECHNIK s.r.o.26271591Archeologická 2256/1, 15500 Praha
16512BIMAT, s.r.o.28120361117, 39001 Tábor
792031Bytové družstvo Buzulucká 525117173Buzulucká 592/5, 16000 Praha
1028311Bytové družstvo vlastníků domu Kubíkova 1177/3, Praha 861862088Kubíkova 1177/3, 18200 Praha
360403Bytový dům Úpa, s.r.o. v likvidaci28256018Horská 922, 54101 Trutnov
380894CAMPING BALDOVEC s.r.o.63486377319, 79861 Rozstání
260627CAN s. r. o.60915404Na bojišti 1469/26, 12000 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
746319COMETO PLUS s.r.o.25301799K Mlýnům 80, 59501 Velká Bíteš

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí