VPV TRADING OSTRAVA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem VPV TRADING OSTRAVA a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2228. Její identifikační číslo je 25845543

Výpis z obchodního rejstříku VPV TRADING OSTRAVA a.s.

Datum zápisu: 22. 10. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2228

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yrtgykf

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem nemovitostí
Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení...

Adresa společnosti

Sídlo: Nováčkova 717/5, 70030 Ostrava

Adresy: Nováčkova 717/5, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 26. 10. 2015
Ostrava - Výškovice, Nováčkova 717/5, PSČ 70030
od 28. 08. 2006 od 26. 10. 2015
Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15, PSČ 70030
od 31. 10. 2001 od 28. 08. 2006
Ostrava-Vítkovice, Rudná 30a
od 27. 07. 2000 od 31. 10. 2001
Ostrava - Výškovice, Drůbeží 697/15
od 22. 10. 1999 od 27. 07. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 10. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 02. 06. 2014 od 26. 10. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 06. 2014 od 26. 10. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 06. 2014 od 26. 10. 2015

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek:- částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 5.000.000,-Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští- upisuje se 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč- místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 1398/3A, PSČ 702 00, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemnou zprávou představenstva doručenou jedinému akcionáři osobním předáním v místě jeho bydliště- s využitím přednostního práva se upisuje 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč za emisní kurs rovnající se její jmenovité hodnotě, tedy za emisní kurs 5.000.000,-Kč- akcie , které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou ani zčásti upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky akcií, avšak budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Mgr. Jana Glogarová, r.č. 825419/5587, bydliště: Ostrava-Polanka, K Lípě 1258/5a, PSČ 725 25- místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 1398/3A, PSČ 702 00, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude upisovateli - určitému zájemci - oznámen písemnou zprávou představenstva doručenou upisovateli - určitému zájemci - osobním předáním v místě jeho bydliště, emisní kurs takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tedy činí 5.000.000,-Kč- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští- upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií, a to na účet číslo 160613754/0300 u Československé obchodní banky a.s.- upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje- vydání poukázek na akcie se neschvaluje.
od 04. 04. 2007 od 21. 05. 2007

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií zatěchto podmínek:- částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští,- upisuje se 1 kmenová akcie na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korunčeských,- místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie jesídlo společnosti na adrese Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15,PSČ 700 30, lhůta pro vykonání přednostního práva činí 1 měsíc apočátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemnouzprávou představenstva doručenou jedinému akcionáři osobnímpředáním v místě jeho bydliště,- na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá podíl 1/10na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč, slovy:čtrnáct milionů korun českých,- s využitím přednostního práva se upisuje 1 kmenová akcie namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 14.000.000,-Kč,slovy: čtrnáct milionů korun českých, za emisní kurs rovnajícíse její jmenovité hodnotě, tedy za emisní kurs 14.000.000,-Kč,slovy: čtrnáct milionů korun českých,- akcie, která nebudou upsány s využitím přednostního práva,nebudou ani zčásti upsány akcionáři na základě dohody podle §205 obchodního zákoníku, nebudou nabídnuty k upsání na základěveřejné nabídky akcií, avšak budou nabídnuty určitému zájemci,jímž je Jana Kovářová, rodné číslo: 825419/5587, bydliště:Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15, PSČ 700 30,- místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti na adrese Ostrava-Výškovice, Drůbeží 697/15,PSČ 700 30, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva činí 1 měsíc a počátek běhu této lhůty bude upisovateli -určitému zájemci - oznámen písemnou zprávou představenstvadoručenou upisovateli - určitému zájemci - osobním předáním vmístě jeho bydliště, emisní kurs takto upisované akcie je rovenjejí jmenovité hodnotě, tedy činí 14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáctmilionů korun českých- pro případ využití možnosti započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti, a to pohledávky vzniklé na základě smlouvy ofinanční půjčce dle zákona číslo 568/1992 Sb. uzavřené dne31.12.2001 mezi Ing. Přemyslem Kovářem, r.č. 591021/1450, bytemDrůbeží 15, PSČ 700 30 Ostrava-Výškovice, jako věřitelem a VPVTRADING OSTRAVA a.s., se sídlem Drůbeží 15, 700 30Ostrava-Výškovice, IČ 25845543, jako dlužníkem, proti pohledávcena splacení emisního kursu se stanoví tato pravidla postupu prouzavření smlouvy o započtení: pokud upisovatel v den upsáníakcie oznámí společnosti, že hodlá využít možnost započtenípeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu a současně s tímto oznámením dojdespolečnosti písemný návrh upisovatele na uzavření smlouvy ozapočtení, je představenstvo společnosti povinno návrh do třídnů projednat; shledá-li návrh přijatelným z hlediska existencepohledávky upisovatele navrhované k započtení, písemným úkonemnávrh v uvedené lhůtě přijme, jinak návrh s písemným odůvodněnímodmítne,- upisovatel je povinen splatit část -30 %- emisního kursuupsaných akcií ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií, a to na účetčíslo 160613754/0300 u Československé obchodní banky, a.s.,zbývající část ve výši 70 % emisního kursu upsaných akcií budesplacena nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu,- upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje,- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu se připouští,- vydání poukázek na akcie se neschvaluje.
od 27. 12. 2002 od 27. 01. 2003

Akcie

Počet: 3 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 06. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 4000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 06. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 5000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 05. 2007 od 02. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 4000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 05. 2007 od 02. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 14000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003 od 21. 05. 2007

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 10. 1999 od 02. 06. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: KOVÁŘ PŘEMYSL

Datum narození:21. 10. 1959

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 06. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOVÁŘ PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 22. 10. 1999 od 31. 10. 2001


Název/Jméno: GLOGAROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 05. 2007 od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 28. 07. 2005 od 21. 05. 2007
Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 2005 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - předsedkyně
od 31. 10. 2001 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: KOVÁŘ LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2001 od 02. 06. 2014


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 05. 2007 od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 08. 2006 od 21. 05. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2005 od 28. 08. 2006


Název/Jméno: ŠINDEL RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 2005 od 02. 06. 2014
Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 1999 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: JANČO VLADIMÍR

IČO: 69210187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2001 od 28. 07. 2005


Název/Jméno: MOLATA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 2000 od 31. 10. 2001


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ JANA

IČO: 44536241

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 2000 od 06. 04. 2005


Název/Jméno: LIČKOVÁ ŽANETA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1999 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: GALIOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 1999 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: ŠINDEL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 10. 1999 od 21. 05. 2007


Název/Jméno: MADĚRYČ JAN

IČO: 43966551

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 10. 1999 od 31. 10. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 01. 2014

Odpovědní zástupci: 217239


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 10. 2009


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 08. 2008

Odpovědní zástupci: 439574


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 439573


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 05. 2001

Obory činnosti: - pronájem stavebních strojů-jeřáby,bagry
od 22. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1999

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 22. 10. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 22. 10. 2008
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 22. 10. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 22. 10. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 09. 2004
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 09. 2004
Ubytovací služby
od 01. 09. 2004
Projektování pozemkových úprav
od 01. 09. 2004
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 05. 2001 od 25. 08. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 10. 2000
Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 08. 2000
Velkoobchod a maloobchod
od 28. 08. 2000
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 28. 08. 2000
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 08. 2000
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 08. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 10. 1999 od 25. 08. 2008
Zprostředkovatelská činnost
od 22. 10. 1999 od 25. 08. 2008
Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí
od 22. 10. 1999 od 25. 08. 2008
Pronájem nemovitostí
od 22. 10. 1999 od 25. 08. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 439574

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 439574

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 439574

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 439574

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25845543

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:11. 01. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
735212AB - BETON PRAHA a.s. v likvidaci25840924Praha 5-Hlubočepy, Voskovcova 1075/61, PSČ 152 00
1392403Agrodružstvo Velká Kraš "v likvidaci"47677635Velká Kraš
1113946AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.25355414Petruškova 2780/4, 70030 Ostrava
1425170AJAX CZ s.r.o.28977653Dělnická 537, 26401 Sedlčany
435790Alajchem s.r.o.278058831. máje 493, 73961 Třinec
2610392Alfaprojekt Bohemia s.r.o.28137795Široká 432/11, 37001 České Budějovice
506441ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.28594851Františka Lýska 1599/6, 70030 Ostrava
795288ARIELFIN a.s.25374982Na příkopě 393/11, 11000 Praha
3025377ART HOLDING PRAHA, a. s.40762378Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), U Papírny, 9, čp. 614
2152048BARM s.r.o.26165481K cihelně 243/2, 40801 Rumburk
2558123Bednář Ostrava s.r.o.25876678Ostrava - Nová Ves, Spojná 192/17
1509839Betontrans a. s.19015160Otrokovice, 76502, , Napajedelská, 1552
2630291Buy and sell a.s.4790898Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha
2534086Bytové družstvo Božkova 4+5+628586514Božkova 406/61, 73401 Karviná
1581083Bytové družstvo Kosmonautů, v likvidaci18225250Karlovy Vary, 36005, Rybáře, Kosmonautů, 6
1885451Bytové družstvo RUPRECHT, družstvo26206463Ruprechtická 2273/4, 19300 Praha
14476BYTOVÉ DRUŽSTVO TROSKY47306297908, 46849 Kořenov
772752Colingsby, s.r.o.2846900Varšavská 715/36, 12000 Praha
2567627COOPREX, a. s. v likvidaci505811Počernická 524/64, 10800 Praha
1924932DAROP servis, a.s.25820478tř. T. G. Masaryka 1099, 73801 Frýdek-Místek
38204Deckard & Penfield s.r.o.26427966V kapslovně 2767/2, 13000 Praha
3097293EBC Czech, s.r.o. v likvidaci25344277Zarámí 4432, 76001 Zlín
2078416EGADA, a.s.25677161Napajedla, 76361, Napajedla, Kvítkovická, 1533
1733357ENVIROZONE s.r.o.4335716Hodolanská 36/38, 77900 Olomouc
479560EUROMAX HOLDING s.r.o.27760464Tovární 202/3, 17000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
928220Appeltová Michaela70611904Ostrava, 70030, Výškovice, Nováčkova, 723/17
1553587Buchwaldková Jarmila65474091Nováčkova 725/21, 70030 Ostrava
2523862David Daniel61952192Nováčkova 743/14, 70030 Ostrava
262122Indra Ivo14603977Proskovická 690/104, 70030 Ostrava
970945Indrová Olga5064384Proskovická 690/104, 70030 Ostrava
2653837Ježek Oldřich65489519Štefkova 35/1, 70030 Ostrava
1884152Knopp Ladislav47164425Nováčkova 373/1, 70030 Ostrava
2921300Konečná Dagmar63353024Nováčkova 744/12, 70030 Ostrava
2682946Konečný Luděk64082008Nováčkova 744/12, 70030 Ostrava
1760825KOŘÍSTKA VÁCLAV63350769Proskovická 691/106, 70030 Ostrava
113466Kořístková Dana66914736Proskovická 691/106, 70030 Ostrava
2927771Kovář Luděk65475810Nováčkova 717/5, 70030 Ostrava
577385Krämer Michal48719501Nováčkova 729/29, 70030 Ostrava
2904686KRÄMER PAVEL70612102Nováčkova 729/29, 70030 Ostrava
1270135Kubica Kamil48424455Proskovická 119/86, 70030 Ostrava
2095921Liška Petr64080129Koncová 757/13, 70030 Ostrava
979625Lišková Silvie73920932Koncová 757/13, 70030 Ostrava
2583976Macura Jiří14603497Nováčkova 745/10, 70030 Ostrava
2848420Mach Petr12468029Štefkova 730/4, 70030 Ostrava
2399332Malík Lukáš63736632Proskovická 692/108, 70030 Ostrava
1364808Palát Michal2619504Proskovická 694/112, 70030 Ostrava
2818998Palát Milan65491866Proskovická 694/112, 70030 Ostrava
459023Palátová Radka73961019Proskovická 694/112, 70030 Ostrava
2831248Pavlíček Jiří15500187Štefkova 337/5, 70030 Ostrava
3331339Přibyla Tomáš63353334Nováčkova 718/7, 70030 Ostrava