Wander in a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Wander in a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 806. Její identifikační číslo je 46347429

Výpis z obchodního rejstříku Wander in a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 806

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9q2gzth

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba marionet a upomínkových předmětů.
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Klempířství a oprava karoserií
Vodoinstalatérství
Zednictví
Zámečnictví, nástrojářství
Provádění průmyslových staveb
Podlahářství
Provádění bytových a občanských staveb
Tesařství
Truhlářství
Pokrývačství
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Projektová činnost v investiční výstavbě
Topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy.
Sklenářství.
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...

Adresa společnosti

Sídlo: Dobšická 3662/25, 66902 Znojmo

Adresy: Dobšická 3662/25, 669 02 Znojmo
od 29. 12. 2015
Znojmo, Dobšická 3662/25, PSČ 66902
od 27. 09. 2007 od 29. 12. 2015
Znojmo, Dobšická č.p.3660/28, PSČ 66974
od 21. 08. 2001 od 27. 09. 2007
Znojmo, Dobšická 5
od 01. 05. 1992 od 21. 08. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 01. 2016

  Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Wander in a.s. přijatém dne 3.12.2013 se základní kapitál společnosti snižuje z původní hodnoty 20,856.680,-Kč o částku 12,032.700,-Kč na novou hodnotu 8,823.980,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty roku 2012 a minulých let ve výši 12,032.700,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přednostně použita na úhradu ztráty roku 2012 a minulých let, evidované v účetnictví společnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2012. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedený v § 213a Obchodního zákoníku, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tak že u všech 40109 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě, jmenovité hodnoty 520,-Kč každé akcie, se jmenovitá hodnota 520,-Kč každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 220,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s novou jmenovitou hodnotou s podpisem předsedy představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem výměny za nové akcie s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny akcií činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Znojmo, Dobšická 3662/25, PSČ: 669 02.
od 30. 12. 2013 od 20. 02. 2014

  Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Wander in a.s. přijatém dne 19. 10. 2009 se základní kapitál této společnosti snižuje z původní hodnoty 40.109.680,-Kč na novou hodnotu 20.856.680,-Kč, a to o částku 19.252.320,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých období, která je vedena v účetnicví ve výši 19.252.320,-Kč, proti této ztrátě bude zučtována částka odpovídající snížení základního kapitálu, akcionářům nebudou vypláceny žádné prostředky. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 520,-Kč. Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnsti. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na předložených listinných akciích. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií, přičemž lhůty k předložení akcií se určuje na třicet dní od zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 30. 11. 2009 od 27. 01. 2010

  Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15.03.2003, č.j. Nc 4262/2003-5, které nabylo právní moci dne 20.06.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému SCHÄFFER SOF, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného Odborná zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Praha, Roškotova 2225/1, IČ: 47114321.Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Petr Kocián, soudní exekutor, Brno, Příkop 6, PSČ: 604 20 .
od 20. 06. 2003 od 16. 10. 2003

  Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou16.4.1997.
od 10. 11. 1997 od 05. 01. 2016

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Stavební podnik Znojmo.
od 09. 06. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku Stavební podnik Znojmo ve smyslu par.11odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisubylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
od 30. 04. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 39.472 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 04. 1992 od 09. 06. 1993

  Výše základního jmění společnosti činí 39,472.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStavební podnik Znojmo.
od 30. 04. 1992 od 09. 06. 1993

  Dozorčí rada společnosti:Ing. Aleš Čelada, Znojmo, Loucká 4Zdeněk Kubeš, Palackého 23, ZnojmoMiloslav Bernát, Božice 127
od 30. 04. 1992 od 09. 06. 1993

Akcie

Počet: 40 109 ks v hodnotě: 220 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 02. 2014 od 05. 01. 2016

Počet: 40 109 ks v hodnotě: 520 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 01. 2010 od 20. 02. 2014

Počet: 40 109 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 30. 05. 2006 od 27. 01. 2010

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WILLMANNOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 10. 2006 od 05. 01. 2016
Dozorčí rada - předsedkyně
od 10. 11. 1997 od 19. 10. 2006
Dozorčí rada - předsedkyně
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997


Název/Jméno: ČERNOTA STANISLAV

IČO: 10113134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 1997 od 05. 01. 2016


Název/Jméno: PRYHODA JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 10. 2006 od 05. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 12. 08. 2002 od 19. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 06. 10. 1999 od 12. 08. 2002


Název/Jméno: DEMEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2006 od 05. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 2000 od 19. 10. 2006


Název/Jméno: FLORIÁN JIŘÍ

IČO: 86555391

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2006 od 05. 01. 2016


Název/Jméno: ČERNOTOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2006 od 05. 01. 2016


Název/Jméno: ŠUPKA JIŘÍ

IČO: 13068199

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2002 od 19. 10. 2006


Název/Jméno: HALOUZKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1998 od 12. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 1995 od 27. 11. 1995


Název/Jméno: DEMEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1998 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: SCHÄFFER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1997 od 28. 08. 2000


Název/Jméno: ČERNOTOVÁ VĚRA

IČO: 42354277

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 10. 11. 1997 od 06. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997


Název/Jméno: ŽIŠKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1997 od 12. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 1997 od 11. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: BĚLÁKOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 11. 1997 od 11. 11. 1998
Dozorčí rada - členka
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 31. 07. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: BERKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 11. 1997 od 14. 12. 2005
Dozorčí rada - členka
od 31. 07. 1995 od 10. 11. 1997


Název/Jméno: ČERNOTA STANISLAV

IČO: 10113134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 09. 1996 od 10. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 11. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: KLADENSKÁ OLDŘIŠKA

IČO: 74754181

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 31. 07. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 31. 07. 1995 od 23. 09. 1996


Název/Jméno: KOŠŤÁL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 1995 od 10. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: SUK JOSEF

IČO: 40608484

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1994 od 31. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1993 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: MANETH FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1994 od 31. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1993 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: ZAPLETAL OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ EVA

IČO: 48919268

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 09. 11. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA FRANTIŠEK

IČO: 46014799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: PŘIBIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: ČELADA ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1993 od 09. 11. 1993


Název/Jméno: BUCHTA MIROSLAV

IČO: 45664269

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1993 od 31. 07. 1995


Název/Jméno: BERNÁT MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1993 od 09. 11. 1993


Název/Jméno: TROJKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 09. 11. 1993


Název/Jméno: KAFKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 09. 11. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 195762


Výroba marionet a upomínkových předmětů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 195775

Zánik oprávnění:28. 09. 1996


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195762

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Zánik oprávnění:25. 03. 1999


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 03. 2001


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 19357

Zánik oprávnění:15. 12. 2000


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 04. 1998


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195766

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 08. 1996


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 08. 1996


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195770

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Zánik oprávnění:18. 11. 1996


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195766

Zánik oprávnění:11. 10. 1996


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195766

Zánik oprávnění:15. 12. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195771

Zánik oprávnění:22. 05. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Přerušení: od 11. 02. 2002 od 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 195777

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Obory činnosti: Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 01. 01. 1993 od 15. 09. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 18. 11. 1992
Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy.
od 18. 11. 1992 od 15. 09. 2009
Sklenářství.
od 18. 11. 1992 od 15. 09. 2009

Odpovědní zástupci:


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sklenářství.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 11. 1992

Přerušení: od 04. 10. 2007 od 16. 09. 2009
od 04. 10. 2005 od 03. 10. 2007

Zánik oprávnění:16. 09. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46347429

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1257551Gesce s.r.o.46970118Rudoleckého 909/8, 66902 Znojmo - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
564787"J. STEINBRENER, VIMPERK, s.r.o."45021970Vimperk, 38301, Vimperk I, Steinbrenerova, 3
473789"Společenství vlastníků jednotek domu č. 4182, Obeciny XVIII, Zlín"26314118Obeciny XVIII 4182, 76001 Zlín
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
455995ALFA MODEL s.r.o.26708353Nový Svět 89/4, 11800 Praha
465235APAREX PLUS, spol. s r.o. - v likvidaci25552775368, 67171 Hostěradice
204518Atelier - U, spol. s r.o. v likvidaci25661787Legerova 775/58, 12000 Praha
435845Atelier Flera s.r.o.24831328Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
584063Aveo, s.r.o.26502194Na Křtině 298, 14900 Praha
388847B2Call s.r.o.4126998Šafránkova 1243/3, 15500 Praha
213130BAUSEKO s.r.o.3552454Václavská 754, 67201 Moravský Krumlov
89955BEMAS, spol. s r.o.4790797533, 67106 Lančov
316123Bernatík a.s. "v likvidaci"25364456Orlová, 73514, Poruba, Slezská, 970
584183Betonové stavby - servis, s. r. o.63506556Akátová 578, 33901 Klatovy
196597Blue Frog, a.s.24667404Haštalská 760/27, 11000 Praha
560671CIOBY s.r.o. v likvidaci27717895198, 67169 Hevlín
471771CSK Beskydy s.r.o.28561643201, 73995 Nýdek
253857Českomoravský cement, a.s.26209578359, 66404 Mokrá-Horákov
279476Deponest, s.r.o.24722014Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha
499334DIESELSERVIS Kroměříž s.r.o.29210313Hulínská 1799/1, 76701 Kroměříž
64313Družena, výrobní družstvo, pletárny, tkalcovny, konfekce- v likvidaci30635Brno, Bratislavská 48/50
420255Družstvo Savvy1448862Hraničky 1305/8C, 72525 Ostrava
237978DT POLY PRAHA s.r.o.24285048Praha 4, Augustinova 2076/11, PSČ 148 00
208197E.E., a.s.27274306Žižkova 152, 43601 Litvínov
218365EKOTIERRA a.s.28074955Jílovská 1167/71a, 14200 Praha
326621ELIO Slezsko a.s.60913860Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74

Související osoby

#NázevICOAdresa
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
62864ANDRLOVÁ KATEŘINA4812999230, 56982 Oldřiš
357350BADÍN JIŘÍ66578361Purkyňova 2812/21, 61200 Brno
97920BALVÍN PETR75498383Liliová 883, 28401 Kutná Hora
496928BANČÁK MIROSLAV42290708204, 69674 Javorník
281665BARÁK ROMAN71025693K farmě 360, 27304 Kačice
60059BÁRTA MARTIN63265486Lipová 497/3, 39102 Sezimovo Ústí
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
46561BARTOŇ JIŘÍ16803701Studénka 160, 54931 Velké Poříčí
239749BARTOŠEK KAREL72838540Křičkova 415, 53009 Pardubice
257508BARTŮNĚK PETR62375784Sojovická 573/27, 28922 Lysá nad Labem
233573BAUER PETR18405835Augustinova 2058/26, 14800 Praha
31608BAUER TOMÁŠ1139147220, 35002 Lipová
162589BAUMRT TOMÁŠ61323420Kochova 1185, 43001 Chomutov
298928BAXA JAROSLAV7260999117. listopadu 4614, 43004 Chomutov
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
221478BEDNÁŘOVÁ ANNA73763900Libina, 78805, Libina, , 743
100005BENDA VÁCLAV49877453614, 43151 Klášterec nad Ohří
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
12075BENEŠOVÁ IVANA64867854Braunerova 995, 25263 Roztoky
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk
1494BENEŠOVÁ VĚRA86809547Zlatá výšina 685, 46334 Hrádek nad Nisou
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí