WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem WOOD & Company investiční společnost, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2206. Její identifikační číslo je 60192445

Výpis z obchodního rejstříku WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Datum zápisu: 26. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2206

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gjkdhss

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2. Představenstvo tvoří kolektivní orgán.
od 11. 07. 2014

  Změna stanov ze dne 1.12.1998
od 31. 10. 2011

  Změna stanov ze dne 7.8.1995
od 31. 10. 2011

  Změna stanov ze dne 8.4.2010
od 31. 10. 2011

  Změna stanov ze dne 1.12.1998
od 23. 03. 1999 od 31. 10. 2011

  Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 1.12.1998:Základní jmění společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTinvestiční společnost, a.s., se zvyšuje ze stávající částky1.000.000,- Kč, o částku 19.000.000,- Kč ( slovy: devatenáctmilionů korun českých ), na novou celkovou částku základníhojmění společnosti ve výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacetmilionů korun českých ).Toto zvýšení základního jmění bude realizováno:- vydáním 1900ks nových kmenových listinných akcií na jméno,každá akcie se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, s nimiž nebudouspojena žádná zvláštní práva,- nebude vydána žádná veřejná výzva pro upsání emise těchtoakcií, tzn. závazek upsat všechny nové akcie a splatit celoučástku zvýšeného základního jmění 19.000.000,- Kč, převezmestávající jediný akcionář, tzn. společnost Credit Suisse AssetManagement Holding Europe ( Luxembourg) S.A., se sídlemLucemburské velkovévodství, L-2180 Lucemburk 5, rue Jean Monnet,- upisování akcií převyšujících částku 19.000.000,- Kč nenípovoleno- společnost vydá kmenové akcie na jméno, s nimiž nebudouspojena žádná zvláštní práva, a to v počtu 1900 ks akcií najméno, v listinné formě, se jmenovitou hodnotou akcie po 10.000,-Kč- emisní kurs každé akcie činí 10.000,- Kč za každou akcii ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč- na každou existující akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč je možno upsat 19 ks nových akciíUpsání nových akcií se uskuteční:- na základě přednostního práva jediného stávajícícho akcionáře,tzn. společnosti Credit Suisse Asset Management Holding Europe(Luxembourg) S.A., viz. shora, s místem výkonu tohoto práva vsídle společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investičníspolečnost, a.s., Praha 1, Karlova 27 - Ericsson palác, 110 00,- prioritní právo k úpisu musí být vykonáno ve lhůtě 30 dnů, spočátkem běhu lhůty v den, který bude následovat po datu nabytíprávní moci soudního usnesení o zápisu návrhu na zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku- jediný upisovatel, tzn. společnost Credit Suisse AssetManagement Holding Europe ( Luxembourg) S.A., splatí celý emisníkurs nově vydaných akcií ve výši 19.000.000,- Kč peněžitýmvkladem na účet vedený u ČSOB, a.s., pob. Praha 1, Na Příkopě14, PSČ: 115 20, č. ú.: 9000 10 773/0300, do 14 dnů od dataupsání.
od 14. 12. 1998 od 23. 03. 1999

  Akcionář:Credit Suisse Asset Management Holding Europe(Luxembourg) S.A.L-2180 Lucemburg 5, rue Jean MonnetLucemburské velkovévodství
od 24. 11. 1997 od 02. 12. 2009

  Změna stanov ze dne 7.8.1995.
od 29. 08. 1995 od 31. 10. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: WOOD & Company Group S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 12. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠOLTÝS ĽUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2017


Název/Jméno: SÝKORA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 12. 2009 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: JAROŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 2009 od 31. 10. 2011


Název/Jméno: KRABEC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 12. 2009


Název/Jméno: PILAŘ TOMÁŠ

IČO: 68994290

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2013 od 16. 01. 2017


Název/Jméno: LÁSKA VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2012


Název/Jméno: APTER ALAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2011 od 09. 03. 2012


Název/Jméno: ŠTĚRBOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 2010 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: MUSIL JIŘÍ

IČO: 49857193

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2008 od 28. 07. 2010


Název/Jméno: HOLÍNSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2005 od 08. 05. 2010


Název/Jméno: BARTOŇOVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 2009 od 29. 05. 2013


Název/Jméno: IDE JULIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2009 od 02. 12. 2009


Název/Jméno: GERHARD OTTO LOHMANN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2008 od 02. 12. 2009


Název/Jméno: HOUGHTON SARAH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2008 od 09. 02. 2009


Název/Jméno: HABER LAWRENCE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2007 od 26. 08. 2008


Název/Jméno: Mies Joachim

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2007 od 23. 01. 2008


Název/Jméno: LIŠUCHOVÁ DARINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2007 od 02. 12. 2009


Název/Jméno: WELLMAN GLENN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2005 od 04. 04. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1995 od 12. 09. 1996


Název/Jméno: POŠÍVALOVÁ BARBARA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2005 od 23. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2004 od 17. 06. 2005


Název/Jméno: ŽALUDA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2005 od 07. 08. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2002 od 07. 08. 2007


Název/Jméno: KNAPP MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2002 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: ŠUŠÁK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2002 od 07. 08. 2007


Název/Jméno: SVATOŇOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 17. 06. 2005


Název/Jméno: Eric A. Hathaway

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 2000 od 03. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 1997 od 20. 04. 2000


Název/Jméno: ZAPLETAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 04. 2000 od 03. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1997 od 20. 04. 2000


Název/Jméno: LANDOLT URS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1999 od 23. 10. 2002


Název/Jméno: KOŽUŠNÍKOVÁ KATEŘINA

IČO: 70044449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 24. 11. 1997


Název/Jméno: KAHLICH HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 1996 od 18. 01. 1999


Název/Jméno: HOFMANN HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 1996 od 23. 10. 2002


Název/Jméno: MELCHERS RAYMOND

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 1996 od 23. 10. 2002


Název/Jméno: SVOBODOVÁ PAVLA

IČO: 45784167

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1993 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 1995 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KAEMPFER STEPHEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 1995 od 12. 09. 1996


Název/Jméno: BENEŠOVÁ JANA

IČO: 67693407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1995 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: REICHER ANDREW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1995 od 12. 09. 1996


Název/Jméno: COLLINS GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1995 od 29. 08. 1995


Název/Jméno: PARKER ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 1995 od 29. 08. 1995


Název/Jméno: MULFORD DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: HERMAN CHARLES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: ČALFA MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: MAŠEK MARTIN

IČO: 48521086

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: VESELÍK ZENO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: ŠEBATKA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 10. 1993 od 25. 05. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60192445

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2016

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
896672"Společenství vlastníků jednotek v domě 611 - Žižkova ul., Tábor"26040204Žižkova 611/1, 39001 Tábor
2138281.GEOLOGICKÁ v.o.s.48119440U křížku 1392/7, 14000 Praha
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
547944ABLE makléřský dům, a.s. v likvidaci25250256Šafaříkova 1105, 54401 Dvůr Králové nad Labem
590539AROPA s.r.o. v likvidaci29003938Nademlejnská 606/3, 19800 Praha
810596AXA Česká republika s.r.o.25672703Lazarská 13/8, 12000 Praha
11364AXA investiční společnost a.s.64579018Lazarská 13/8, 12000 Praha
657428AXA penzijní společnost a.s.61859818Úzká 488/8, 60200 Brno
274944B.D. Krokova, bytové družstvo25325876Krokova 2668/26, 79601 Prostějov
141252BC GROUP a.s.28224281Praha, 15521, Třebonice (Praha-Zličín), Do Zahrádek II, 179/11
380111BENEŠOVI - ÚKLIDOVÉ SLUŽBY s.r.o.27273890Šafaříkova 2242, 43003 Chomutov
587772Bohemia Property Investments s.r.o.49812521Na Kampě 513/10, 11800 Praha
1231021BRÁZDA Continue, a.s. v likvidaci26946645Kroměříž, 76701, Kroměříž, Riegrovo nám., 193
1215289Bytové družstvo "ADAM"45798214Ostrovní 1448/24, 11000 Praha
380744Bytové družstvo Ke Kurtům 37826714060Ke kurtům 378/13, 14200 Praha
508866Bytové družstvo Nebužely č.p. 139, v likvidaci24229245139, 27734 Nebužely
1258407CASINO LE JETON a.s. v likvidaci2523634214, 35002 Františkovy Lázně
512925CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.27146171Havlíčkova 1682/15, 11000 Praha
395852Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s., v likvidaci25055259Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Myslíkova, 31
505609CONICO, spol. s r.o.47914262Brno, 60200, Veveří, Úvoz, 63
70559Core studio s.r.o.29271746Porážka 459/2, 60200 Brno
984529COUP OSTRAVA s.r.o.60774100Stodolní 1785/31, 70200 Ostrava
579192Credit Suisse First Boston (Praha) a.s. v likvidaci45281335V celnici 1031/4, 11000 Praha
546403CZECH DOOR a.s.26186349Štěrková 897/16, 15300 Praha
108346Český porcelán, akciová společnost174238Tovární 605, 41701 Dubí

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
360014ADAMEC TOMÁŠ87486946Pražská 46, 25081 Nehvizdy
350811BALHAROVÁ JANA63303272Na vinici 215/15, 10000 Praha
390729BALÚCHOVÁ ANDREA67233368Bořivojova 1775, 41301 Roudnice nad Labem
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
594279BÁRTA IVO15810321U Nových domovů 11, 38101 Český Krumlov
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
346542BARTOVIČOVÁ LENKA70085951Praha, 14000, Nusle (Praha 2), NA VESELÍ, 12
65560BARTŮNĚK MIROSLAV43053521Praha, 14000, Nusle (Praha 4), V Horkách, 1404/13
73483BAŠTA JAN63942283Ovčí hájek 2159/16, 15800 Praha
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
549442BENEŠ DAREK44595816328, 40002 Trmice
53328BENEŠ DAVID67843158Václava Havla 1075, 43201 Kadaň
1524BENEŠ FRANTIŠEK22978429Rošického 1433/14, 73401 Karviná
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
276320BENEŠ JINDŘICH46487972Tyršova 352, 56151 Letohrad
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
9080BENEŠ MIROSLAV71044094Mydlářka 1802/1, 16000 Praha
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
14000BENEŠ TOMÁŠ1136395917, 41108 Štětí
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Adresa: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3335382"ALFA PRAGUE s.r.o."49823965náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
665014"JAZZ ALLPARTHEID - MÚSIVERSITA ŠTĚPÁNA MARKOVIČE o. s."22834923Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1567574„Chráníme přírodu”22883452Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
1408186A-Consult plus, spol. s r.o.41186907Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
127305Actual situation s.r.o.3569641Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
2252283Advent International s.r.o.27873862Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1619484AGIO GROUP CENTRAL EUROPE s.r.o.24820725Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
787205Agro Pošumaví s.r.o.5182492Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
343122AI-CHUA, s.r.o. v likvidaci45276234Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
2475426Air International (US) Inc., odštěpný závod4094255Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1034970AL-7 Praha, s.r.o.26497522Truhlářská 1110/4, 11000 Praha
1252506Alshaya Czech s.r.o.27630153náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
3442587AMITY ENTERPRISES, a.s.25849174Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
2079293ANGUS GROUP s.r.o. v likvidaci28184181náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
1674262APOTEX (ČR), spol. s r.o.45314306Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
119599AuroGenio Art Investment a.s.24287199Revoluční 1080/2, 11000 Praha
251386Avanti Cars Praha, s.r.o.26510367Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
3284311Avanti Cars, s.r.o.24757683Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
3198583AVOWAL s.r.o. v likvidaci26209217Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Náměstí Republiky, 2090/3a
2961009Axatech s.r.o.2189780Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
1710838BA Betriebsobjekte Praha, spol. s r.o.61852562náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
268336Bainbridge Czech Republic Brno Královo Pole Holding s.r.o.27405231náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
375240Bainbridge Czech Republic Brno Vídeňská Hyper s.r.o.27405281náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
2067643Bainbridge Czech Republic Ostrava Hyper s.r.o.27405257náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
777378Bainbridge Czech Republic Ústí nad Labem Holding s.r.o.27405273náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1438079Barbora Dubanská JUDr. Ph.D., LL.M.72015535Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
2742460Mgr. KATEŘINA ŠULOVÁ, advokátní kancelář2283701Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
2014813Mgr. Lukáš Hejduk, advokátní kancelář70359423Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
853544Pavla Kratochvílová Mag. iur.71332022Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
3017606Voda Václav - notář2373220Revoluční 1080/2, 11000 Praha
1827010Almadová Dagmar75105730náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
1991571Bareš Ota11253231Truhlářská 1110/4, 11000 Praha
3019765Beneš Petr73735434Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
41397Berger Václav66215927Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
2634184Croker Richard71471529Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1687661ČECH ZDENĚK2699613náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
1433117Čechtická Alena66243360Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1166292Dobiš Martin87119978Truhlářská 1110/4, 11000 Praha
204155Dolenský Martin45873739Truhlářská 1110/4, 11000 Praha
2773508Dowell Hilary Mc66241588Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Na Poříčí, 1079/3a
3102674Ebm Christoph1178741náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
1907870Evans Lyudmyla Kabatsi2472597náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
1393462Fabian Claus-Peter66253934Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1702069Fiala Otakar74440519náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha
3050873Fraňo Michal73612120Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
1092032Gerrard Frances Claire73734764Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
1110603Guthan Frank4774221náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
400777Haidl Hannes76099822náměstí Republiky 1078/1, 11000 Praha
1863640Halbich Václav25800833Revoluční 1080/2, 11000 Praha
1666524Hallóová Lucie1166247Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha