Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1714. Jeho identifikační číslo je 47115289

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Datum zápisu: 28. 9. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1714

Identifikační číslo:47115289

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ksig3ce

Adresa společnosti

Sídlo: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
od 21. 09. 2016
Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023
od 02. 02. 2009 do 21. 09. 2016
Praha 5, Janáčkovo nábř. 41
od 12. 01. 1996 do 02. 02. 2009
Praha 2, Jugoslávská 29
od 02. 08. 1994 do 12. 01. 1996
Praha 4 - Podolí, Podolská 50
od 28. 09. 1992 do 02. 08. 1994
Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 07. 05. 2014 do 03. 03. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 07. 05. 2014 do 24. 12. 2014

  a) Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) z částky ve výši 820,364.160,-- Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedestá korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1,070,364.160,-- Kč (slovy: jednu miliardu sedmdesát milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.000 ks (slovy: jednoho tisíce kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem zůsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomuto účelu zřízený účet číslo 0200000013/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
od 30. 04. 2009 do 01. 07. 2009

  Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24.6.2008 přijala toto rozhodnutí:Valná hromada:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 81.164.160,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820.364.160,-Kč,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24.640,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123.200,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,3) akcie budou upsány peněžitými vklady,4) emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě,5) konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to takto:- akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,- akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící najméno a mající zaknihovanou podobu,7) konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněny všechny níže uvedené podmínky:- usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku,- akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot & Württembergische AG ve Středisku cenných papírů-akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů- představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohodypočátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek9) emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,10) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160,-Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých).
od 11. 08. 2008 do 21. 11. 2008

  Válná hromada na svém jednání dne 25.5.2005 v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti na celkovou částku 660.000.000,-Kč učinila takovéto rozhodnutí:
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 110.000.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 5.000,-(slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající zaknihovanou podobu,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  3) akcie budou upsány pěněžitými vklady,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení, viz výše
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  5) konstantuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 5000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto:- společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart bude nabídnuto celkem 2623 kusů akcií,- společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg, se sídlem Alpenstrasse 70, Salzburg, bude nabídnuto celkem 2040 kusů akcií,- společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, bude nabídnuto celkem 308 kusů akcií,- Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 50, Praha 4, bude nabídnuto celkem 20 kusů akcií- Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 2, Hradec Králové bude nabídnuto celkem 9 kusů akcií.
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  7) konstantuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, běžící od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta běží od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a současně, kdy právní moci usnesení soudu nabylo; návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých) na jednu akcii
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek jednotlivých určitých (předem určených) zájemců vůči společnosti proti jednotlivým pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií; titulem všech pohledávek je právo na vyplacení dividendy za rok 2004 tak, jak byly schváleny dnešního dne valnou hromadou společnosti v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku;všechny pohledávky jsou peněžité a jejich výše pak u jednotlivých zájemců činí:a) u společnosti Wüstenrot & Württenbergische, AG: 57.706.000,-Kč (slovy: padesátsedmmilionůsedmsetšesttisíc korun českých),b) u společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH: 44.880.000Kč. (slovy: čtyřicetčtyřimilionyosmesetosmdesáttitís korun českých),c) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.: 5.759.600,-Kč (slovy pětmilionůsedmsetpadesátdevěttisícešestset korun českých),d) u Svazu českých a moravských bytových družstev: 374.000,- (slovy: třistasedmdesátčtyřitisíce korun českých),e) u Stavebního bytového družstva Hradec Králové: 168.300,-Kč (slovy: jednostošedesátosmtisíctřista korun českých),
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude každému určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41 nebo na jiném místě dohodnutém smluvními stranami,
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu nebude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, stanovuje se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) v návaznosti na ustanovení § 203 odst. 2 písm. 1) obchodního zákoníku, že zbytek emisního kursu upsaných akcií (tj. ta část emisního kursu, která nebude splacena započtením pohledávek) bude splacen na zvlášť k tomu zřízený účet. č.0000183011/4000, vedený u BAWAG Bank Z, a.s. ve lhůtě 30 (slovy:třicet) dnů ode dne upsání akcií; tj. na tento účet společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. doplatí částku 1.016.400,-Kč (slovy: jedenmilionšestnáctttisícčtyřista korun českých), Svaz českých a moravských bytových družstev doplatí částku 66.000,-Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) a Stavební bytové družstvo Hradec Králové doplatí částku 29.700,-Kč (slovy: dvacetdevěttisícsedmset korun českých).
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 660.000.000,-Kč (slovy: šestsetšedesátmilionů korun českých).
od 26. 09. 2005 do 27. 12. 2005

  Valná hromada schválila zvýšení základního jmění z vlastníchzdrojů a sice ze zisku, z důvodu pozitivního ekonomického vývojea posilování pozice společnosti na trhu, z 500.000.000,- Kč nacelkem 550.000.000,- Kč (z pětisetmilionů korun českých o pade-sátmilionů korun českých na pětsetpadesátmilionů korun českých),akcionáři se na zvýšení základního jmění budou podílet v závis-losti na jmenovitých hodnotách, bude měněna pouze jmenovitá hod-nota akcie a sice ve formě vyznačení vyšší nominální hodnoty do-savadních akcií, přičemž po zvýšení základního jmění se hodnotajedné akcie zvýší ze 100.000,- Kč o 10.000,- Kč na 110.000,- Kč(z jednohostatisíce korun českých o desettisíc korun českých najednostodesettisíc korun českých).
od 13. 08. 1999 do 23. 05. 2000

  Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti.
od 08. 09. 1997 do 05. 10. 2010

  Prokuristé zastupují a podepisují za společnost vždy dvaspolečně nebo společně s jedním členem představenstva.Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti.
od 07. 06. 1995 do 08. 09. 1997

  Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena dle §§ 154-220 zák. č. 513/91 Sb., dále uvedenými zakladateli, kteří složilisvůj vklad bankovním převodem na účet u čs. banky a to zaklada-telskou smlouvou ze dne 10.8.1992.
od 28. 09. 1992 do 28. 04. 1995

  Zakladatelé: BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Ludwibsburg, SRNvklad: 9.000.000,- KčsBAUSPARKASSE WŰSTENROT, Salzburg, Rakouskovklad: 7.000.000,- KčsSvaz českých a moravských bytových družstev, Praha 4vklad: 2.000.000,- KčsKOOPERATIVA a.s. Československá družstevní pojišťo-vna, Bratislavavklad: 2.000.000,- Kčs
od 28. 09. 1992 do 21. 10. 1993

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 250000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 250000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2009 do 01. 07. 2009

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2008 do 21. 11. 2008

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2008 do 21. 11. 2008

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 11. 2008 do 18. 11. 2008

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 11. 2008 do 18. 11. 2008

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 06. 2007 do 06. 06. 2007

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 06. 2007 do 06. 06. 2007

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 22000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2005 do 27. 12. 2005

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 110000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 07. 2005 do 28. 07. 2005

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 110000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 05. 2000 do 23. 05. 2000

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 12. 01. 1996 do 12. 01. 1996

Počet: 3 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 21. 10. 1993 do 21. 10. 1993

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 28. 09. 1992 do 28. 09. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: Wüstenrot & Württembergische AG

Adresa: 70176 Stuttgart, Gutenbergstr. 30, Spolková republika Německo
od 21. 09. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHEUERMANN KURT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2015

Adresa: 70825 Korntal-Münchingen, Danziger Straße 4/1, Spolková republika Německo
od 21. 09. 2016
70825 Korntal-Münchingen, Am Gänsegarten 11, Spolková republika Německo
od 18. 09. 2015 do 21. 09. 2016


Název/Jméno: STEFFAN JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2013 do 18. 09. 2015

Adresa: Ludwigsburg, Heilbronner Str 8/2, Spolková republika Německo
od 22. 06. 2016
71634 Ludwigsburg, Heilbronner Str 8/2, Spolková republika Německo
od 12. 08. 2013 do 22. 06. 2016


Název/Jméno: STEFANIDES CHRISTOPH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2014 do 22. 06. 2016

Adresa: 70565 Stuttgart, Brühlbachweg 5, Spolková republika Německo
od 31. 07. 2014


Název/Jméno: KOHLER LARS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2009 do 03. 03. 2016

Adresa: 71638 Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, Spolková republika Německo
od 12. 02. 2009


Název/Jméno: GRUTSCHNIG THILO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2015

Adresa: 73760 Ostfildern, Kirchheimerstr. 55, Spolková republika Německo
od 18. 09. 2015


Název/Jméno: VANÍČEK VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2004 do 03. 03. 2016

Adresa: Skuhrovecká 133, Božkov, 251 64 Mnichovice
od 24. 12. 2014 do 03. 03. 2016
Mnichovice, Skuhrovecká 133
od 30. 12. 2004 do 24. 12. 2014


Název/Jméno: RIESS SUSANNE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 12. 2014 do 03. 03. 2016

Adresa: 5230 Schleedorf, Engerreich 18, Rakouská republika
od 24. 12. 2014 do 03. 03. 2016


Název/Jméno: BREUER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2014 do 18. 09. 2015

Adresa: 50169 Kerpen, Villestr. 30, Spolková republika Německo
od 31. 07. 2014 do 18. 09. 2015


Název/Jméno: MAREK TOMÁŠ

IČO: 87506572

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2009 do 18. 09. 2015

Adresa: Nademlejnská 1086/14, Hloubětín, 198 00 Praha 9
od 24. 07. 2014 do 18. 09. 2015
Praha 3, Bořivojova 1058/36, PSČ 13000
od 04. 12. 2009 do 24. 07. 2014


Název/Jméno: Dr. JAN MARTIN WICKE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 2014 do 31. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2008 do 24. 07. 2013

Adresa: 70619 Stuttgart, Wellingstrasse 5, Spolková republika Německo
od 24. 03. 2014 do 31. 07. 2014
70619 Stuttgart, Wellingstrasse 5, Spolková republika Německo
od 02. 09. 2008 do 24. 07. 2013


Název/Jméno: VANĚK PAVEL

IČO: 62667441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 02. 2009 do 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2008 do 12. 02. 2009

Adresa: Nad Komornickou 205/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 06. 10. 2013 do 03. 03. 2016
Praha 6 - Dejvice, Nad Komornickou 6, PSČ 16000
od 12. 02. 2009 do 06. 10. 2013
Praha 6, Nad Komornickou 6, PSČ 16000
od 18. 11. 2008 do 12. 02. 2009


Název/Jméno: GROSSE THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2013 do 31. 07. 2014

Adresa: 70192 Stuttgart, Lenzhalde 18, Spolková republika Německo
od 12. 08. 2013 do 31. 07. 2014


Název/Jméno: JAN MARTIN WICKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2013 do 24. 03. 2014

Adresa: 70619 Stuttgart, Wellingstrasse 5, Spolková republika Německo
od 24. 07. 2013 do 24. 03. 2014


Název/Jméno: DIRK HENDRIK LEHNER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 do 18. 09. 2015

Adresa: 85435 Erding, St. Paul 11/b, Spolková republika Německo
od 21. 01. 2013 do 18. 09. 2015


Název/Jméno: LINDAUEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 do 18. 09. 2015

Adresa: Praha 8 - Troja, Písečná 451/6, PSČ 18200
od 12. 06. 2007 do 18. 09. 2015


Název/Jméno: KUČEROVÁ IVA

IČO: 43901921

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2012 do 18. 09. 2015

Adresa: Praha 5 - Sobín, Ke Břvům 39, PSČ 15521
od 21. 03. 2012 do 18. 09. 2015


Název/Jméno: BRATRŠOVSKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2012 do 22. 07. 2016

Adresa: Chotěboř, Na Výsluní 1216, PSČ 58301
od 20. 01. 2012 do 22. 07. 2016


Název/Jméno: CHMELAŘ DAVID

IČO: 70443742

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2012 do 19. 11. 2015

Adresa: Praha 6, Rooseveltova 256/6, PSČ 16000
od 20. 01. 2012 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: ERDLAND ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2011 do 12. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2011 do 14. 07. 2011
Dozorčí rada - člen a předseda dozorčí rady
od 11. 07. 2006 do 29. 04. 2011

Adresa: Stuttgart, Degerloch, Kauzenhecke 30, 70597, Spolková republika Německo
od 29. 04. 2011 do 12. 08. 2013
Michelfeld-Gnadental, Haldenweg 9, PSČ: 74545, Spolková republika Německo
od 11. 07. 2006 do 29. 04. 2011


Název/Jméno: RIESS-PASSER SUSANNE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 10. 2010 do 24. 12. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2009 do 05. 10. 2010

Adresa: 5203 Schleedorf, Engerreich 18, Rakouská republika
od 19. 05. 2009 do 24. 12. 2014


Název/Jméno: PEKTOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 do 30. 12. 2011

Adresa: Praha 8 - Troja, K Haltýři 686/11, PSČ 18100
od 13. 08. 2009 do 30. 12. 2011
Praha 8 - Troja, K Haltýři 686/11
od 28. 04. 2004 do 13. 08. 2009
Praha 4 - Modřany, Petržilova 3311/33
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: WABSCHEG WERNER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2008 do 18. 09. 2015

Adresa: A - 5301 Eugendorf, Kirchenstrasse 19, Rakouská republika
od 18. 11. 2008 do 18. 09. 2015


Název/Jméno: VLČEK JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2008 do 12. 02. 2009
Prokura - prokurista
od 21. 08. 1995 do 30. 06. 2006

Adresa: Praha 2, Máchova 56/20, PSČ 12000
od 11. 08. 2008 do 12. 02. 2009
Praha 2, Máchova 20/56
od 21. 08. 1995 do 30. 06. 2006


Název/Jméno: SEBERA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 2005 do 18. 11. 2008

Adresa: Praha 7, Letohradská 367/5, PSČ 17000
od 11. 08. 2008 do 18. 11. 2008
Borovany, Jižní 530, PSČ 37312
od 28. 07. 2005 do 11. 08. 2008


Název/Jméno: Radlegger Wolfgang

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 06. 2007 do 19. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2001 do 12. 06. 2007

Adresa: Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ: 5020, Rakouská republika
od 11. 07. 2006 do 19. 05. 2009
Prinzingerstrase 10, 5020 Salzburg, Rakouská republika
od 03. 12. 2001 do 11. 07. 2006


Název/Jméno: KRAUS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 do 02. 09. 2008

Adresa: Plzeň, Kaznějovská 58, PSČ 32300
od 12. 06. 2007 do 02. 09. 2008


Název/Jméno: LECHNER MATTHIAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 do 12. 08. 2013

Adresa: 71229 Leonberg, Hoffmannstrasse 175, Spolková republika Německo
od 12. 06. 2007 do 12. 08. 2013


Název/Jméno: OEHLER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 do 02. 09. 2008

Adresa: 70180 Stuttgart, Leierwiesen 19, Spolková republika Německo
od 12. 06. 2007 do 02. 09. 2008


Název/Jméno: KOUSAL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 21. 03. 2012

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žherská 1666
od 28. 04. 2004 do 21. 03. 2012


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 09. 1997 do 02. 03. 2010

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Názovská 3254/8
od 12. 06. 2007 do 02. 03. 2010
Praha 4, Plickova 565
od 08. 09. 1997 do 12. 06. 2007


Název/Jméno: Bidermann Annerose

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2006 do 12. 06. 2007

Adresa: Freiberg am Neckar, Grose Äcker 1, PSČ: 71691, Spolková republika Německo
od 11. 07. 2006 do 12. 06. 2007


Název/Jméno: Wohlrabe Hans-Jürgen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2006 do 11. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1999 do 03. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Výchozí 21/3
od 11. 07. 2006 do 11. 08. 2008
Praha 4, Výchozí 21/3, PSČ 14000
od 30. 06. 1999 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: Dr. EDMUND KURT SCHWAKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2006 do 12. 06. 2007

Adresa: Weissach, Ahornweg 5, PSČ: 71287, Spolková republika Německo
od 11. 07. 2006 do 12. 06. 2007


Název/Jméno: POLÁNECKÁ OLGA

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 07. 2006 do 02. 03. 2010

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Engelova 859, PSČ 14000
od 01. 07. 2006 do 02. 03. 2010


Název/Jméno: Dr. Hans Jürgen Wohlrabe

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2001 do 11. 07. 2006

Adresa: Praha 4, Výchozí 21/3
od 03. 12. 2001 do 11. 07. 2006


Název/Jméno: W Klaus

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 11. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 2004

Adresa: Bietigheim-Bissingen, Schillerstrasse 40, Spolková republika Německo
od 28. 04. 2004 do 11. 07. 2006
Bietigheim-Bissingen, SRN, Schillerstrasse 40
od 28. 04. 1995 do 28. 04. 2004
Bietigheim-Bissingen, Rakousko, Schillerstrasse 40
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 1995


Název/Jméno: STEINER OSKAR

IČO: 74219545

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2001 do 28. 07. 2005
Prokura - prokurista
od 20. 04. 2001 do 03. 12. 2001

Adresa: okr.Plzeň-sever - Nekmíř 138
od 28. 04. 2004 do 28. 07. 2005
Plzeň-město, Rabštejnská 38, PSČ 32332
od 03. 12. 2001 do 28. 04. 2004
Plzeň, Rabštejnská 38, okres Plzeň-město, PSČ 32332
od 20. 04. 2001 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: HALLER GERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2004 do 11. 07. 2006

Adresa: 71634 Ludwigsburg, Favoritengärten 17, Spolková republika Německo
od 28. 04. 2004 do 11. 07. 2006


Název/Jméno: GEIER HELMUT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 02. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 2004

Adresa: Elsbethen, Schiesstandstrasse 2a, Rakouská republika
od 28. 04. 2004 do 02. 09. 2008
Elsbethen, Rakousko, Schiessstandstrasse 2a
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: PŘIKRYL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 30. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 2004

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Poříčská 2079
od 28. 04. 2004 do 30. 12. 2004
Praha 8, Bublíkova 2187/1
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004
Litoměřice, Muchova 9
od 02. 08. 1994 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: HAVELKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 12. 06. 2007

Adresa: Stochov, Jaroslava Šípka 373
od 28. 04. 2004 do 12. 06. 2007


Název/Jméno: NETOPILOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 12. 06. 2007

Adresa: Praha 9, Rochovská 758
od 28. 04. 2004 do 12. 06. 2007


Název/Jméno: BALAŠOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2001 do 11. 07. 2006

Adresa: Praha 5, Neústupného 26/1830, PSČ 15500
od 03. 12. 2001 do 11. 07. 2006


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2001 do 03. 12. 2001

Adresa: Brno, Antonínská 26, okres Brno-město, PSČ 60200
od 20. 04. 2001 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: MEISEL FRANZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 1999 do 03. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 do 30. 06. 1999

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 23
od 08. 09. 1997 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: BRAUN BERNHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 1997 do 30. 06. 1999

Adresa: Praha 5, Děvínská 13
od 08. 09. 1997 do 30. 06. 1999


Název/Jméno: HOMOLKA JAROSLAV

IČO: 12254673

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 do 03. 12. 2001

Adresa: Kladno, Wednesbury 2182
od 08. 09. 1997 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: WALTERSKIRCHEN HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 do 03. 12. 2001

Adresa: Anif 323, Rakouská republika
od 08. 09. 1997 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: DITTMANN LEO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004

Adresa: Praha 10, Pod Altánem 46
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: RÖHM WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004

Adresa: Marbach am Neckar, Stollenäckerweg 11, Spolková republika Německo
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: HALLE GERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 1996 do 28. 04. 2004

Adresa: 71634 Ludwigsburg, Favoritengärten 17, Spolková republika Německo
od 08. 09. 1997 do 28. 04. 2004
71634 Ludwigsburg, Favoritengärtem 17, Spolková republika Německo
od 16. 12. 1996 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: Dr. Bernard Alfred Michael Braun

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 1995 do 08. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1995 do 24. 08. 1995

Adresa: Praha 5, Pod Kesnerkou 41
od 21. 08. 1995 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: Franz Karl Meisel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1995 do 08. 09. 1997
Prokura - prokurista
od 07. 06. 1995 do 21. 08. 1995

Adresa: Praha 3, Seifertova 5
od 07. 06. 1995 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: Dr. Bernhard Alfred Michael Braun

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 1995 do 21. 08. 1995

Adresa: Praha 5, Pod Kesnerkou 41
od 07. 06. 1995 do 21. 08. 1995


Název/Jméno: ROESLER OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zást. předsedy představenstva
od 28. 04. 1995 do 21. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1994 do 28. 04. 1995

Adresa: Praha 4, Podolská 52
od 02. 08. 1994 do 21. 08. 1995


Název/Jméno: WALTERSKIRCHEN HERIBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 do 08. 09. 1997

Adresa: Rakousko, Anif 323
od 02. 08. 1994 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: RÁC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 do 20. 04. 2001

Adresa: Praha 4, Mezivrší 27
od 02. 08. 1994 do 20. 04. 2001


Název/Jméno: SCHÄFER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 08. 1994 do 16. 12. 1996

Adresa: Ludwigsburg, SRN, Koenigsbergerstrasse 49
od 02. 08. 1994 do 16. 12. 1996


Název/Jméno: BASTAM INA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 1993 do 21. 08. 1995

Adresa: Praha 4, Podolská 52, PSČ 14000
od 21. 10. 1993 do 21. 08. 1995


Název/Jméno: RÖSLER OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 1993 do 02. 08. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 09. 1992 do 21. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Španielova 666, PSČ 16000
od 21. 10. 1993 do 02. 08. 1994
5081 Anif 166, Rakouská republika
od 28. 09. 1992 do 21. 10. 1993


Název/Jméno: KEDROUTEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1992 do 21. 10. 1993

Adresa: 8034 Germering, SRN, Kur fůrstenstr. 16
od 28. 09. 1992 do 21. 10. 1993


Název/Jméno: PEKTOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1992 do 08. 09. 1997

Adresa: Praha 4, Petržilova 3311
od 28. 09. 1992 do 08. 09. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115289

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2011

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1220249Vlastmil KahnouPraha 2, Čelakovského sady 8
113195A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.)45314772Praha 6, Matějská 2416, PSČ 16000
1074986KOSTRUBIEC ADAMGdaňsk, ul. Stanislawa Skarzynskiego 3d m. 14, 80463, Polská republika
1074983ADAM MARCIN STRONIAWSKI88100 Inowrocłav, Szarych Szeregóv 8/16, Polská republika
40800ŘEZÁČ ADAM88309711Čechova 1631, 765 02 Otrokovice

Firmy v okolí