Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1714. Její identifikační číslo je 47115289

Výpis z obchodního rejstříku Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Datum zápisu: 28. 9. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1714

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ksig3ce

Adresa společnosti

Sídlo: Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha

Adresy: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
od 21. 09. 2016
Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023
od 02. 02. 2009 od 21. 09. 2016
Praha 5, Janáčkovo nábř. 41
od 12. 01. 1996 od 02. 02. 2009
Praha 2, Jugoslávská 29
od 02. 08. 1994 od 12. 01. 1996
Praha 4 - Podolí, Podolská 50
od 28. 09. 1992 od 02. 08. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 07. 05. 2014 od 03. 03. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 07. 05. 2014 od 24. 12. 2014

  a) Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) z částky ve výši 820,364.160,-- Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedestá korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1,070,364.160,-- Kč (slovy: jednu miliardu sedmdesát milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.000 ks (slovy: jednoho tisíce kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem zůsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomuto účelu zřízený účet číslo 0200000013/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
od 30. 04. 2009 od 01. 07. 2009

  Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24.6.2008 přijala toto rozhodnutí:Valná hromada:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 81.164.160,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820.364.160,-Kč,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24.640,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123.200,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,3) akcie budou upsány peněžitými vklady,4) emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě,5) konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to takto:- akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,- akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící najméno a mající zaknihovanou podobu,7) konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněny všechny níže uvedené podmínky:- usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku,- akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot & Württembergische AG ve Středisku cenných papírů-akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů- představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohodypočátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek9) emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,10) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160,-Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých).
od 11. 08. 2008 od 21. 11. 2008

  10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude každému určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41 nebo na jiném místě dohodnutém smluvními stranami,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek jednotlivých určitých (předem určených) zájemců vůči společnosti proti jednotlivým pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií; titulem všech pohledávek je právo na vyplacení dividendy za rok 2004 tak, jak byly schváleny dnešního dne valnou hromadou společnosti v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku;všechny pohledávky jsou peněžité a jejich výše pak u jednotlivých zájemců činí:a) u společnosti Wüstenrot & Württenbergische, AG: 57.706.000,-Kč (slovy: padesátsedmmilionůsedmsetšesttisíc korun českých),b) u společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH: 44.880.000Kč. (slovy: čtyřicetčtyřimilionyosmesetosmdesáttitís korun českých),c) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.: 5.759.600,-Kč (slovy pětmilionůsedmsetpadesátdevěttisícešestset korun českých),d) u Svazu českých a moravských bytových družstev: 374.000,- (slovy: třistasedmdesátčtyřitisíce korun českých),e) u Stavebního bytového družstva Hradec Králové: 168.300,-Kč (slovy: jednostošedesátosmtisíctřista korun českých),
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, běžící od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta běží od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a současně, kdy právní moci usnesení soudu nabylo; návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých) na jednu akcii
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  7) konstantuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 5000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto:- společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart bude nabídnuto celkem 2623 kusů akcií,- společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg, se sídlem Alpenstrasse 70, Salzburg, bude nabídnuto celkem 2040 kusů akcií,- společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, bude nabídnuto celkem 308 kusů akcií,- Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 50, Praha 4, bude nabídnuto celkem 20 kusů akcií- Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 2, Hradec Králové bude nabídnuto celkem 9 kusů akcií.
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  5) konstantuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení, viz výše
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  3) akcie budou upsány pěněžitými vklady,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu nebude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, stanovuje se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) v návaznosti na ustanovení § 203 odst. 2 písm. 1) obchodního zákoníku, že zbytek emisního kursu upsaných akcií (tj. ta část emisního kursu, která nebude splacena započtením pohledávek) bude splacen na zvlášť k tomu zřízený účet. č.0000183011/4000, vedený u BAWAG Bank Z, a.s. ve lhůtě 30 (slovy:třicet) dnů ode dne upsání akcií; tj. na tento účet společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. doplatí částku 1.016.400,-Kč (slovy: jedenmilionšestnáctttisícčtyřista korun českých), Svaz českých a moravských bytových družstev doplatí částku 66.000,-Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) a Stavební bytové družstvo Hradec Králové doplatí částku 29.700,-Kč (slovy: dvacetdevěttisícsedmset korun českých).
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 110.000.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  Válná hromada na svém jednání dne 25.5.2005 v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti na celkovou částku 660.000.000,-Kč učinila takovéto rozhodnutí:
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 660.000.000,-Kč (slovy: šestsetšedesátmilionů korun českých).
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 5.000,-(slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající zaknihovanou podobu,
od 26. 09. 2005 od 27. 12. 2005

  Valná hromada schválila zvýšení základního jmění z vlastníchzdrojů a sice ze zisku, z důvodu pozitivního ekonomického vývojea posilování pozice společnosti na trhu, z 500.000.000,- Kč nacelkem 550.000.000,- Kč (z pětisetmilionů korun českých o pade-sátmilionů korun českých na pětsetpadesátmilionů korun českých),akcionáři se na zvýšení základního jmění budou podílet v závis-losti na jmenovitých hodnotách, bude měněna pouze jmenovitá hod-nota akcie a sice ve formě vyznačení vyšší nominální hodnoty do-savadních akcií, přičemž po zvýšení základního jmění se hodnotajedné akcie zvýší ze 100.000,- Kč o 10.000,- Kč na 110.000,- Kč(z jednohostatisíce korun českých o desettisíc korun českých najednostodesettisíc korun českých).
od 13. 08. 1999 od 23. 05. 2000

  Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti.
od 08. 09. 1997 od 05. 10. 2010

  Prokuristé zastupují a podepisují za společnost vždy dvaspolečně nebo společně s jedním členem představenstva.Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti.
od 07. 06. 1995 od 08. 09. 1997

  Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena dle §§ 154-220 zák. č. 513/91 Sb., dále uvedenými zakladateli, kteří složilisvůj vklad bankovním převodem na účet u čs. banky a to zaklada-telskou smlouvou ze dne 10.8.1992.
od 28. 09. 1992 od 28. 04. 1995

  Zakladatelé: BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Ludwibsburg, SRNvklad: 9.000.000,- KčsBAUSPARKASSE WŰSTENROT, Salzburg, Rakouskovklad: 7.000.000,- KčsSvaz českých a moravských bytových družstev, Praha 4vklad: 2.000.000,- KčsKOOPERATIVA a.s. Československá družstevní pojišťo-vna, Bratislavavklad: 2.000.000,- Kčs
od 28. 09. 1992 od 21. 10. 1993

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 250000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 250000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2009 od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2008 od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2008 od 05. 10. 2010

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 11. 2008 od 21. 11. 2008

Počet: 5 549 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 11. 2008 od 21. 11. 2008

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 24640 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 06. 2007 od 18. 11. 2008

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 123200 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 06. 2007 od 18. 11. 2008

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 22000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2005 od 06. 06. 2007

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 110000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 07. 2005 od 06. 06. 2007

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 110000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 05. 2000 od 28. 07. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: Wüstenrot & Württembergische AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOHLER LARS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 2009 od 03. 03. 2016


Název/Jméno: ČUCHRAN BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 2016


Název/Jméno: SCHEUERMANN KURT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2015


Název/Jméno: STEFANIDES CHRISTOPH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2014 od 22. 06. 2016


Název/Jméno: STEFFAN JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2013 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: GRUTSCHNIG THILO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2015


Název/Jméno: RIESS SUSANNE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 12. 2014 od 03. 03. 2016


Název/Jméno: VANÍČEK VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2004 od 03. 03. 2016


Název/Jméno: BREUER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2014 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: MAREK TOMÁŠ

IČO: 87506572

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2009 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: Dr. JAN MARTIN WICKE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 2014 od 31. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2008 od 24. 07. 2013


Název/Jméno: VANĚK PAVEL

IČO: 10035036

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 02. 2009 od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2008 od 12. 02. 2009


Název/Jméno: GROSSE THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2013 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: JAN MARTIN WICKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2013 od 24. 03. 2014


Název/Jméno: DIRK HENDRIK LEHNER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: KUČEROVÁ IVA

IČO: 43901921

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2012 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: LINDAUEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: BRATRŠOVSKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2012 od 22. 07. 2016


Název/Jméno: CHMELAŘ DAVID

IČO: 70443742

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2012 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: ERDLAND ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2011 od 12. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2011 od 14. 07. 2011
Dozorčí rada - člen a předseda dozorčí rady
od 11. 07. 2006 od 29. 04. 2011


Název/Jméno: RIESS-PASSER SUSANNE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 10. 2010 od 24. 12. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2009 od 05. 10. 2010


Název/Jméno: PEKTOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 od 30. 12. 2011


Název/Jméno: WABSCHEG WERNER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2008 od 18. 09. 2015


Název/Jméno: SEBERA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 2005 od 18. 11. 2008


Název/Jméno: VLČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2008 od 12. 02. 2009
Prokura - prokurista
od 21. 08. 1995 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: KOUSAL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 21. 03. 2012


Název/Jméno: KRAUS PAVEL

IČO: 68834616

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 od 02. 09. 2008


Název/Jméno: RADLEGGER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 06. 2007 od 19. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2001 od 12. 06. 2007


Název/Jméno: OEHLER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 od 02. 09. 2008


Název/Jméno: LECHNER MATTHIAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2007 od 12. 08. 2013


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 09. 1997 od 02. 03. 2010


Název/Jméno: Wohlrabe Hans-Jürgen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2006 od 11. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1999 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: Bidermann Annerose

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2006 od 12. 06. 2007


Název/Jméno: Dr. EDMUND KURT SCHWAKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2006 od 12. 06. 2007


Název/Jméno: POLÁNECKÁ OLGA

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 07. 2006 od 02. 03. 2010


Název/Jméno: Dr. HANS JÜRGEN WOHLRABE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2001 od 11. 07. 2006


Název/Jméno: PŘIKRYL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 30. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: NETOPILOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 12. 06. 2007


Název/Jméno: HAVELKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 12. 06. 2007


Název/Jméno: HALLER GERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 04. 2004 od 11. 07. 2006


Název/Jméno: W Klaus

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 11. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: GEIER HELMUT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 02. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: STEINER OSKAR

IČO: 74219545

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2001 od 28. 07. 2005
Prokura - prokurista
od 20. 04. 2001 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: BALAŠOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2001 od 11. 07. 2006


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2001 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: MEISEL FRANZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 1999 od 03. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 od 30. 06. 1999


Název/Jméno: WALTERSKIRCHEN HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: RÖHM WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: DITTMANN LEO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: HALLE GERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 1996 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: BRAUN BERNHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 1997 od 30. 06. 1999


Název/Jméno: HOMOLKA JAROSLAV

IČO: 14843013

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1997 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: Dr. Bernard Alfred Michael Braun

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 08. 1995 od 08. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1995 od 24. 08. 1995


Název/Jméno: Franz Karl Meisel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1995 od 08. 09. 1997
Prokura - prokurista
od 07. 06. 1995 od 21. 08. 1995


Název/Jméno: Dr. Bernhard Alfred Michael Braun

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 1995 od 21. 08. 1995


Název/Jméno: ROESLER OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zást. předsedy představenstva
od 28. 04. 1995 od 21. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1994 od 28. 04. 1995


Název/Jméno: WALTERSKIRCHEN HERIBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 od 08. 09. 1997


Název/Jméno: RÁC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 1994 od 20. 04. 2001


Název/Jméno: SCHÄFER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 08. 1994 od 16. 12. 1996


Název/Jméno: RÖSLER OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 1993 od 02. 08. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 09. 1992 od 21. 10. 1993


Název/Jméno: BASTAM INA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 1993 od 21. 08. 1995


Název/Jméno: PEKTOR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1992 od 08. 09. 1997


Název/Jméno: KEDROUTEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1992 od 21. 10. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115289

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2015

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1393088" Virtuální výstavy EXPONET o.p.s."27630404Klimentská 2062/6, 11000 Praha
696020"CORPUS s.r.o. v likvidaci"60469676Baranova 672/31, 13000 Praha
310326"Společenství vlastníků jednotek domu Pražská 85, ČB"26053632Pražská tř. 963/85, 37004 České Budějovice
172224"Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2092 Kamarýtova ul., Tábor"26048299Kamarýtova 2092/4, 39002 Tábor
973709A-TECH-COM, s.r.o.65409957Chudenická 1059/30, 10200 Praha
997270ADP Employer Services Česká republika, a.s.61858684Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha
1764373AGENTA Consulting s.r.o. v likvidaci26717913Praha, 16000, Břevnov (Praha 6), Bělohorská, 19/269
358223Amsterdam, spol. s r.o.26158345Slezská 169/10, 12000 Praha
972886ASPIRAX a.s.27901165Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Srbova, 360/1
623623AUDITA vzdělávání, s.r.o.26465477Běhounkova 2456/43, 15800 Praha
1344389AUREUS, spol. s r.o. v likvidaci62411713Sobolákova 228/19, 14800 Praha
568836AVZO TSČ ČR ZO 80018 Neplachovice, p. s.70630372Na Návsi 17, 74774 Neplachovice
1535165AXP, a.s. v likvidaci27200191U plynárny 1002/97, 10100 Praha
42613BIDDING s.r.o.29043972náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
319222body form s.r.o.28340515Na Vyhlídce 1513, 68605 Uherské Hradiště
107983BRIEFING Invest s.r.o.24839388Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
1584696Bytové družstvo Antonínská 2626901102Antonínská 568/26, 60200 Brno
1550824Bytové družstvo Kupeckého, družstvo26514532Kupeckého 762/7, 14900 Praha
805266Bytové družstvo Präsident25887378Štefánikova 1154/3, 74221 Kopřivnice
123498Bytové družstvo Rochovská 757 a 75827864197Rochovská 758/3, 19800 Praha
137067Byty - Čelakovského sady, spol. s r.o.49678507Čelakovského sady 434/8, 12000 Praha
466430CAAC LEASING a.s. v likvidaci63468557Svatopetrská 35/7, 61700 Brno
1282546CAPS Consult s.r.o.4662202Bělehradská 858/23, 12000 Praha
863941CLASSIC RESTAURANT spol. s r.o.45240094Řipská 1676/25, 13000 Praha
989940ČEKOS – konzult, s.r.o.291319283, 29474 Předměřice nad Jizerou

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1733266"KIT Digital Prague Employees Union"1768921Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
30464621000 DNÍ DO ŽIVOTA, nadační fond2430789Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
2209524Adexpres.com, s.r.o.28490797Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2156457AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o.25728113Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
627174AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.26628783Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
1397316Algorithmiq Ventures, s.r.o.5320151Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
102532Aligátor top, s.r.o.27890309Na hřebenech II 1163/3a, 14700 Praha
3360502Amaio Technologies, a.s.26165406Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
939051AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o.25599208Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2220014Base Agency, s.r.o.4355521Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1905681Bileto Clearing s.r.o.4715136Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1496553Bileto Holding s.r.o.3301320Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
87471Bileto s.r.o.1797824Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1485847Bileto Technologies s.r.o.3886450Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1755361Bistro Social s.r.o.3704556Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2504529Bohdalecká Project Development, s.r.o.27935990Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
613647Bonnet.cz spol. s r.o.29048770Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1439349Brand Embassy Ltd., odštěpný závod2808251Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2512830Brands Diffusion, a.s.29037531Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
991624Brasinex Bohemia a.s.4196805Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1475499BSC PRAHA, spol. s r.o.549533Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
3335571Club Shop s.r.o.28093887Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1739314CROCUS GROUP s.r.o.27246515Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
2225000ČESKÁ TELEVIZE27383Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
21887MUDr. Iva BROŽOVÁ - praktický lékař49279696Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
2173131MUDR. PETR KALDARAR, PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ60434791Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
980963Abdi Bekim74961403Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha
1116723Adelakun Adetunji Adetayo71394613Na hřebenech II 1163/3a, 14700 Praha
2711585Batohau Aliaksandr69351236Na hřebenech II 1152/1, 14700 Praha
501982Bouša Ladislav47136987Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
2989320Brdička Vojtěch75990920Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
3455930Bresslau Barbara67399291Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
626422Černá Lenka40871118Na hřebenech II 1152/1, 14700 Praha
24832Černá Milena61022993Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
127084Černý Filip68841558Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
2572372Doc.PhDr. Dušan Prokop48101915Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
1111674Dostál Oldřich75729750Na hřebenech II 1163/3b, 14700 Praha
383594Dostálová Kristina71145494Na hřebenech II 1163/3b, 14700 Praha
1204053DROZDOVÁ Jarmila41104501Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
3357891Dufková Jindřiška15435032Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
173778Funda Tomáš71515640Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
2049631GEPRT Svatopluk71765549Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
903098Geržová Šárka25805339Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1433566Gorlova Tatiana27577961Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
1864755Grunt Petr61491543Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
1051099Gruntová Jana66131642Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
1738706Hák Daniel75381770Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
795405Hák Stanislav12502073Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
2974409Hanzlík Michal66249511Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha