XODAX, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem XODAX, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976. Její identifikační číslo je 25772775

Výpis z obchodního rejstříku XODAX, a.s.

Datum zápisu: 16. 6. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 499g3kr

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Branická 1881/187, 14000 Praha

Adresy: Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000
od 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 14700
od 30. 03. 2002 od 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
od 14. 07. 1999 od 30. 03. 2002
Praha 4, Branická, PSČ 14700
od 16. 06. 1999 od 14. 07. 1999

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 10. 2014

  Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ExYes, a.s., IČ: 266 83 539, se sídlem Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 28. 12. 2011

  Společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775 se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností ExYes, a.s., IČ: 266 83 539.
od 28. 12. 2011

  Valná hromada společnosti dne 15.6.2009 přijala následující usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionářů na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům.Základní kapitál bude snížen o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milióny korun českých).Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením.Výše úplaty bude stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcii k 31.12.2008.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2009 od 15. 01. 2010

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 25.srpna 2006, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti XODAX, a.s. se zvyšuje takto:I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 143,000.000,- Kč (slovy stočtyřicettři miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacetjeden milión korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164,000.000,- Kč (slovy stošedesátčtyři miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 21 (slovy dvacetijedna) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie),o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. ---------------------------II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1,190.000,- Kč (slovy jeden milión stodevadesáttisíc korun českých). - IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Ing. Vlastimilem Jiříkem, r.č. 680901/0626, bytem Děčín 1, Nerudova 231/10, PSČ 405 01.V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. ---------------------------------VI. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. -----------------------------------------------------VIII.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.---------------------------IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 51-1099290267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. ----------------------------X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.--------
od 07. 09. 2006 od 20. 09. 2006

  Jediný akcionář rozhodl dne 9. července 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 120 000 000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší o částku 23 000 000,- Kč (slovy dvacetři miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 143 000 000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 23 (slovy dvacettři) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je1 130 000,- Kč (slovy jeden milión stotřicettisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem společností INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, identifikační číslo 14 86 46 31. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli-předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 1089502/0800, vedený u České spořitelny, a.s., za tímto účelem zřízený.X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.
od 09. 08. 2003 od 26. 11. 2003

Akcie

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2014

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 01. 2010 od 20. 10. 2014

Počet: 164 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 09. 2006 od 15. 01. 2010

Počet: 143 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 11. 2003 od 20. 09. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: REDASH, a.s.

IČO: 44012080

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 03. 2002 od 23. 02. 2004


Název/Jméno: 4 Praha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 1999 od 30. 03. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVÁKOVÁ EVA

IČO: 1122959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2002


Název/Jméno: SAMEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2007 od 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2005 od 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 1999 od 30. 06. 2005


Název/Jméno: ŠMAHEL OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2012 od 11. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2007 od 11. 09. 2012


Název/Jméno: JIŘÍKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGHOVÁ SVĚTLANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2007 od 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGH ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2005 od 11. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2004 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 od 20. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 12. 1999 od 23. 02. 2004


Název/Jméno: STÖHR MIROSLAV

IČO: 5559111

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2006 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: STAŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2000 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: JIŘÍK VÁCLAV

IČO: 49727435

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1999 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: REICHMANOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2004 od 20. 06. 2007


Název/Jméno: MATERNA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 06. 1999 od 17. 12. 1999


Název/Jméno: SLÁDEČKOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 od 23. 02. 2004


Název/Jméno: FLORIAN EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 od 17. 12. 1999


Název/Jméno: CHLÁDKOVÁ OLGA

IČO: 67954201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 od 02. 08. 2000


Název/Jméno: ŠVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 od 30. 03. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2007

Odpovědní zástupci: 95625

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 1231631

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 95625

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 1231631

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 95625

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 1231631

Zánik oprávnění:21. 11. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 95625


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
14250481.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost46357238118, 27737 Chorušice
1895297A - projekt, s.r.o.45475725Dvořákova 2924/21, 66902 Znojmo
1074314Agentura Axella s.r.o.26239957Souhrady 667/10, 62500 Brno
1086150Agentura FAME, spol. s r.o.49689584Žateckých 1091/16, 14000 Praha
1830910Alkoma Group a.s.24840238Podbabská 1112/13, 16000 Praha
209763ALPEX real a.s.28606159Nad Porubkou 2227/31, 70800 Ostrava
196953ALPEX servis a.s.26867150Nad Porubkou 2227/31, 70800 Ostrava
1014656AMCAN TEXTILES a.s.26127211Pekařská 422/42, 60200 Brno
1888906Autoškola - Letná s.r.o.26418428Ovenecká 849/3, 17000 Praha
1877600AZP, spol. s r.o.63978431Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 140 00
82240BAU corporation marketing-engineering s.r.o.4286413Úvalská 593/23, 25101 Říčany
1457046Bella, společnost s ručením omezeným44565313Dolní náměstí 643/8, 46601 Jablonec nad Nisou
710486BEN, spol. s r.o.47284650Liberec, 46020, , tř.1.máje, 97
254676BISTROT, s.r.o.25714384Holečkova 403/7, 15000 Praha
265721BOHEMIATOUR a.s.25060163Opletalova 1284/37, 11000 Praha
350834Bytové družstvo Na Hlídce 2413/12 - v likvidaci27580334Na hlídce 2413/12, 13000 Praha
805266Bytové družstvo Präsident25887378Štefánikova 1154/3, 74221 Kopřivnice
1480482Bytové družstvo Stránského 46 a 48 v likvidaci27273075Stránského 1765/46, 41201 Litoměřice
125671C.S. Fond, a.s., v likvidaci43003401Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
663245C.S.I, a.s. v likvidaci44795670Bakovská 885/3, 19700 Praha
919642Café Bar Retro s.r.o.5540836Šubertovo nám. 113, 51801 Dobruška
1317626CRONSVALE PORTFOLIO, a.s.45245151Pakoměřická 1775/5, 18200 Praha
670571Cukrovar Litovel a. s.45192227Litovel, 78401, Litovel, Loštická, 131
19092Česká půjčovna, a.s.26509369Branická 1881/187, 14000 Praha
1831572Český holding, a.s.44265590Uhelný trh 414/9, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
388284DataProComm17006864Branická 1882/189, 14000 Praha
1196035Adámková Aneta4931742Točitá 1717/8, 14000 Praha
2041709Benáková Jitka Cox69329818Točitá 1722/18, 14000 Praha
369834Bronská Milada49642499Točitá 1717/8, 14000 Praha
2515644Bronský Jiří71937242Točitá 1717/8, 14000 Praha
3180956CSc. Karel Hříbal63977231Točitá 1718/10, 14000 Praha
70606CSc. Ladislav Gerle18944299Točitá 1717/8, 14000 Praha
1081526Čížkovský David41125380Točitá 1721/16, 14000 Praha
1317694Dobiaš Pavol62376829Točitá 1722/18, 14000 Praha
1215444Douša Daniel74289845Točitá 1718/10, 14000 Praha
2944057Doušová Tamara40641236Točitá 1718/10, 14000 Praha
553112Dub Jiří71653848Točitá 1722/18, 14000 Praha
1913724Farník Zdeněk15106381Točitá 1722/18, 14000 Praha
2049244Fencl František76062317Točitá 1719/12, 14000 Praha
1167954Fenclová Eva1472615Točitá 1719/12, 14000 Praha
1071905Flek Vítězslav64923312Točitá 1720/14, 14000 Praha
1380080Gabriel Ondřej75338572Točitá 1721/16, 14000 Praha
2441534Hodoušek Jan13781791Točitá 1720/14, 14000 Praha
564459Horečná Michaela74916904Točitá 1718/10, 14000 Praha
1943311Hříbalová Miluše62375504Točitá 1718/10, 14000 Praha
2303147Jásenská Eva71676431Točitá 1721/16, 14000 Praha
1419118Jásenský Martin48106411Točitá 1721/16, 14000 Praha
772482KAJ Kateřina Jásenská-16194179Točitá 1721/16, 14000 Praha
2881165Knotková Andrea62388282Točitá 1717/8, 14000 Praha
3194510Kohout Jiří66471265Točitá 1720/14, 14000 Praha