XODAX, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem XODAX, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976. Její identifikační číslo je 25772775 a sídlo firmy je Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000.

Výpis z obchodního rejstříku XODAX, a.s.

Datum zápisu: 16. 6. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 499g3kr

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Branická 1881/187, 14000 Praha

Adresy: Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000
od 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 14700
od 30. 03. 2002 do 10. 05. 2011
Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
od 14. 07. 1999 do 30. 03. 2002
Praha 4, Branická, PSČ 14700
od 16. 06. 1999 do 14. 07. 1999

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 10. 2014

  Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ExYes, a.s., IČ: 266 83 539, se sídlem Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 28. 12. 2011

  Společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775 se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností ExYes, a.s., IČ: 266 83 539.
od 28. 12. 2011

  Valná hromada společnosti dne 15.6.2009 přijala následující usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionářů na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům.Základní kapitál bude snížen o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milióny korun českých).Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením.Výše úplaty bude stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcii k 31.12.2008.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 07. 2009 do 15. 01. 2010

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 25.srpna 2006, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti XODAX, a.s. se zvyšuje takto:I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 143,000.000,- Kč (slovy stočtyřicettři miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacetjeden milión korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164,000.000,- Kč (slovy stošedesátčtyři miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 21 (slovy dvacetijedna) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie),o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. ---------------------------II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1,190.000,- Kč (slovy jeden milión stodevadesáttisíc korun českých). - IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Ing. Vlastimilem Jiříkem, r.č. 680901/0626, bytem Děčín 1, Nerudova 231/10, PSČ 405 01.V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. ---------------------------------VI. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. -----------------------------------------------------VIII.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.---------------------------IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 51-1099290267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. ----------------------------X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.--------
od 07. 09. 2006 do 20. 09. 2006

  Jediný akcionář rozhodl dne 9. července 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 120 000 000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší o částku 23 000 000,- Kč (slovy dvacetři miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 143 000 000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 23 (slovy dvacettři) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je1 130 000,- Kč (slovy jeden milión stotřicettisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem společností INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, identifikační číslo 14 86 46 31. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli-předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 1089502/0800, vedený u České spořitelny, a.s., za tímto účelem zřízený.X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.
od 09. 08. 2003 do 26. 11. 2003

Akcie

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 10. 2014

Počet: 140 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 01. 2010 do 20. 10. 2014

Počet: 164 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 09. 2006 do 15. 01. 2010

Počet: 143 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 26. 11. 2003 do 20. 09. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: REDASH, a.s.

IČO: 44012080

Adresa: Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
od 30. 03. 2002 do 23. 02. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 03. 2002 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: 4 Praha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NOVÁKOVÁ EVA

IČO: 1122959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2002

Adresa: Stamicova 3856/11, 586 01 Jihlava
od 28. 05. 2016
Jihlava, Stamicova 11, PSČ 58601
od 30. 03. 2002 do 28. 05. 2016


Název/Jméno: SAMEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2005 do 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 1999 do 30. 06. 2005

Adresa: Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 25246
od 20. 06. 2007
Vrané nad Vltavou, Březovská 552, PSČ 25246
od 30. 06. 2005 do 03. 11. 2006
Praha 5, Hostinského 1539
od 17. 12. 1999 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: ŠMAHEL OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2012 do 11. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012

Adresa: Děčín, Pohraniční 1220/23, PSČ 40502
od 11. 09. 2012 do 11. 09. 2012
Děčín, Pohraniční 1220, PSČ 40502
od 20. 06. 2007 do 11. 09. 2012


Název/Jméno: JIŘÍKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGHOVÁ SVĚTLANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2007 do 11. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 do 03. 11. 2006

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 15200
od 11. 08. 2011
03101 Liptovský Mikuláš, Socháňova 20, Slovenská republika
od 20. 06. 2007 do 11. 08. 2011
97401 Bánská Bystrica, Limbová 15/6467, Slovenská republika
od 27. 12. 2005 do 03. 11. 2006


Název/Jméno: ORSZÁGH ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2005 do 11. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2004 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 15200
od 17. 07. 2009
Bánská Bystrica, Limbová 6467/15, Slovenská republika
od 23. 02. 2004 do 17. 07. 2009


Název/Jméno: JIŘÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 do 20. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 17. 12. 1999 do 23. 02. 2004

Adresa: Děčín, Nerudova 10, PSČ 40502
od 03. 11. 2006 do 20. 06. 2007
Děčín, Nerudova 231
od 17. 12. 1999 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: STÖHR MIROSLAV

IČO: 5559111

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2006 do 03. 11. 2006

Adresa: Praha 8, Křivenická 410/10, PSČ 18100
od 19. 01. 2006 do 03. 11. 2006


Název/Jméno: STAŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2000 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5, Fantova 1751/21, PSČ 15500
od 30. 06. 2005 do 27. 12. 2005
Praha 5, Fantova 1751/21
od 02. 08. 2000 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: JIŘÍK VÁCLAV

IČO: 49727435

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 27. 12. 2005

Adresa: Děčín, Nerudova 231/10, PSČ 40501
od 30. 06. 2005 do 27. 12. 2005
Děčín I., Nerudova 213
od 16. 06. 1999 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: REICHMANOVÁ RENATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 02. 2004 do 20. 06. 2007

Adresa: Děčín, Družstevní 127/19
od 23. 02. 2004 do 20. 06. 2007


Název/Jméno: MATERNA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 3, Na Jarově 13
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: SLÁDEČKOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 23. 02. 2004

Adresa: Děčín, Družstevní 19
od 16. 06. 1999 do 23. 02. 2004


Název/Jméno: FLORIAN EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999

Adresa: Praha 3, Biskupcova 48
od 16. 06. 1999 do 17. 12. 1999


Název/Jméno: CHLÁDKOVÁ OLGA

IČO: 67954201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 1999 do 02. 08. 2000

Adresa: Hodonín, Brandlova 98
od 16. 06. 1999 do 02. 08. 2000


Název/Jméno: ŠVEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002

Adresa: Praha 6, Na Kocínce 8
od 16. 06. 1999 do 30. 03. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa majetkových účastí,vyjma činností uvedených v § 3 zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Jiřík

Zánik oprávnění:21. 11. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1999

Odpovědní zástupci: RNDr. Jan Materna, Ph.D.


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
14250481.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost46357238č.p. 118, 277 37 Chorušice
1895297A - projekt, s.r.o.45475725Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
3101356A.W.-TRA INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.25786482Mukařov - Svojetice, Na obci 159, PSČ 25162
2426880Adventure agency s.r.o.25627066Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
1074314Agentura Axella s.r.o.26239957Souhrady 667/10, Bohunice, 625 00 Brno
1086150Agentura FAME, spol. s r.o.49689584Praha 4, Žateckých 1091/16, PSČ 14000
3457556AGRO Radomyšl a.s.48201022č.p. 89, 387 31 Radomyšl
3298235AGROCHEMICKÝ PODNIK VOLYNĚ a.s.48202452č.p. 24, 387 01 Volyně
2763764Al Ex Pleasure, a.s.28220048Praha 1 - Staré Město, Karlova 455/48, PSČ 11000
1830910Alkoma Group a.s.24840238Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000
209763ALPEX real a.s.28606159Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 708 00 Ostrava
196953ALPEX servis a.s.26867150Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 708 00 Ostrava
1014656AMCAN TEXTILES a.s.26127211Pekařská 422/42, Staré Brno, 602 00 Brno
2425343AMP Chomutov a.s.25402188Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
2731960ATEA s.r.o.25506471Svánovského 2343/5, Líšeň, 628 00 Brno
2300324ATR, a.s. v likvidaci61672572Běchovice č.p.539, 190 11 Praha
1888906Autoškola - Letná s.r.o.26418428Ovenecká 849/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
3297497AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.49356089Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
2073107Axelerator, a.s.24686212Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1
1877600AZP, spol. s r.o.63978431Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000
82240BAU corporation marketing-engineering s.r.o.4286413Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
1457046Bella, společnost s ručením omezeným44565313Dolní náměstí 643/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
710486BEN, spol. s r.o.47284650Liberec, tř. 1.máje 97
1941651BIO 2000 spol. s r.o. v likvidaci45795461Mezipolí 16/1293, 141 00 Praha
254676BISTROT, s.r.o.25714384Holečkova 403/7, Smíchov, 150 00 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
472228ADAMCOVÁ IVANA6358479479, 58001 Kyjov
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
1329105ADLEROVÁ MICHAELA41105192Hosínská 427, 37367 Borek
349284ANDĚL JAROSLAV14714876U Bachmače 1495/19, 32600 Plzeň
412834ANTONČÍK LADISLAV12529249Mikoláše Alše 974/2, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
35967AŠKOVÁ EVA14692368U zastávky 1344, 25263 Roztoky
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
395353AUGUSTINOVÁ LENKA62600338Kukučínova 1148/4, 14200 Praha
535213BABKA JOSEF73694517Elišky Krásnohorské 745/32, 32300 Plzeň
682639BABKA VÁCLAV6114438026, 33901 Mochtín
654123BALLOŠOVÁ ADÉLA48131687K Hlásku 686, 16400 Praha
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
3212BARTOŠOVÁ BLANKA44614241Anglická 2392/14, 35201 Aš
163626BEDNAŘÍKOVÁ MONIKA72331062204, 68501 Rašovice
925008BECHYNKA MIROSLAV42510210Bubenská 577/19, 17000 Praha
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
460260"Klub Horizont XXI"27005208Točitá 1721/16, 14000 Praha
12825AUDIOBERG s.r.o.27409813Branická 1931/177, 14000 Praha
1614797AZ-Klima Praha, s.r.o.61056243Točitá 1718/10, 14000 Praha
836354AmeriCzech International Consulting s.r.o. "v likvidaci"26447185Branická 1931/177, 14000 Praha
1388657Auto Veteran Company s.r.o.3454525Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
2513127Britský Textil s.r.o.5321191Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
982258Bytové družstvo Točitá 1717-171927165001Točitá 1719/12, 14000 Praha
1543493CzechDate s.r.o.25743996Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
779560D & C AGENCY s.r.o.4748425Branická 1931/177, 14000 Praha
1918629DC MEDIA s.r.o.49621998Branická 1931/177, 14000 Praha
2174056Energie Markvartická s.r.o.4016939Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
44843JK T.G. Masaryka - Hektor z.s.67980325Točitá 1718/10, 14000 Praha
282460JPS, spol. s r.o.48110019Praha 4, Branická 1932/173, PSČ 14000
1394989KERNER,spol. s r.o.25079263Praha 4, Nad obcí II 1743/10, PSČ 14000
2994270Kyberit Trading s.r.o.2455579Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
501278LIMA, v.o.s.48119199Točitá 1721/16, 14000 Praha
317528LORD APPLIANCES LTD, odštěpný závod5774489Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4
1095736REDASH, a.s.44012080Branická 1881/187, 14000 Praha
2547240RUSKÁ DIASPORA V ČESKÉ REPUBLICE o.s.28557875Praha, 14000, Krč, Točitá, 1721/16
1848746Radioklub OK1KYP71165398Branická 1882/189, 14000 Praha
1881231Rodinný lékař s.r.o.24190489Točitá 1718/10, 14000 Praha
1124714Studia, s.r.o.26188163Branická 1932/173, 14000 Praha
1901347TRIMEN COMPANY, spol. s r.o.62583760Točitá 1721/16, 14000 Praha
1893363Tristars group s.r.o.4378504Nad obcí II 1746/30, Krč, 140 00 Praha 4
1682884Vice Versa s.r.o.2467933Branická 1884/193, Krč, 140 00 Praha 4

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1126130TAMA SERVICE - export, import, consulting - T.Křivková18676499Branická 1899/203, 14000 Praha
2280283JUDr. Josef Gabriel - INBROS13837397Praha, 14000, Krč, TOČITÁ, 1721/16
388284DataProComm17006864Branická 1882/189, 14000 Praha
1196035Adámková Aneta4931742Točitá 1717/8, 14000 Praha
2041709Benáková Jitka Cox69329818Točitá 1722/18, 14000 Praha
369834Bronská Milada49642499Točitá 1717/8, 14000 Praha
2515644Bronský Jiří71937242Točitá 1717/8, 14000 Praha
3180956CSc. Karel Hříbal63977231Točitá 1718/10, 14000 Praha
70606CSc. Ladislav Gerle18944299Točitá 1717/8, 14000 Praha
1317694Dobiaš Pavol62376829Točitá 1722/18, 14000 Praha
1215444Douša Daniel74289845Točitá 1718/10, 14000 Praha
2944057Doušová Tamara40641236Točitá 1718/10, 14000 Praha
553112Dub Jiří71653848Točitá 1722/18, 14000 Praha
1913724Farník Zdeněk15106381Točitá 1722/18, 14000 Praha
2049244Fencl František76062317Točitá 1719/12, 14000 Praha
1167954Fenclová Eva1472615Točitá 1719/12, 14000 Praha
1071905Flek Vítězslav64923312Točitá 1720/14, 14000 Praha
1380080Gabriel Ondřej75338572Točitá 1721/16, 14000 Praha
2441534Hodoušek Jan13781791Točitá 1720/14, 14000 Praha
564459Horečná Michaela74916904Točitá 1718/10, 14000 Praha
1943311Hříbalová Miluše62375504Točitá 1718/10, 14000 Praha
2303147Jásenská Eva71676431Točitá 1721/16, 14000 Praha
1419118Jásenský Martin48106411Točitá 1721/16, 14000 Praha
772482KAJ Kateřina Jásenská-16194179Točitá 1721/16, 14000 Praha
2881165Knotková Andrea62388282Točitá 1717/8, 14000 Praha