XT-Card a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem XT-Card a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10398. Její identifikační číslo je 27408256

Výpis z obchodního rejstříku XT-Card a.s.

Datum zápisu: 19. 12. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10398

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xm4g3ma

Předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba nenahraných nosičů údajů
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Seifertova 327/85, 13000 Praha

Adresy: Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 13000
od 14. 09. 2011
Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
od 01. 02. 2010 od 14. 09. 2011
Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 18600
od 12. 10. 2006 od 01. 02. 2010
Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
od 19. 12. 2005 od 12. 10. 2006

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 29. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 07. 2014 od 01. 03. 2016

  Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: -----------1) V článku IV. bodu 4.3. se doplňuje nový odstavec 5. s tímto textem: ---------------------------------------------5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti, jejichž funkce vzniká jmenováním. ----------------------------------------------------------------------------------2) Za článek V. se zařazuje nově článek V.a s tímto textem: ---------------------------------------------------------- V.a Ředitel společnosti -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obsazení pracovního místa ředitele společnosti (dále jen: ředitel) se uskutečňuje na základě jmenování představenstvem společnosti a představenstvo ředitele též z pracovního místa odvolává. Ředitel je oprávněn se svého pracovního místa vzdát. Ředitelem může být pouze člen představenstva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ředitel společnosti vykonává působnost dle pověření rozhodnutími představenstva. Vždy mu přísluší: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) vykonávat zaměstnavatelská práva společnosti, ----------------------------------------------------- b) vykonávat usnesení představenstva, -------------------------------------------------------------------- c) řízení činnosti společnosti v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu. -----------3. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat pak na místopředsedu představenstva a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím představenstvo pověří. --------------------Bod 4)Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že volí novými členy představenstva: --------------------------------------1) pana Ing. Martina Rejzla, rodné číslo 771127/1040, bytem Vestec, Okružní 372, PSČ 252 42, ke dni 26.6.2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) a pana Ing. Tomáše Vacka, rodné číslo 700428/3088, bytem Labská Louka 650, Hradec Králové, Třebeš, ke dni 1.7.2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 9)Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní kapitál obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, (dále jen XT-Card a.s.), se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky základního kapitálu 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 20,000.000,- Kč, slovy dvacet miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. -------------------Celkem bude upisováno 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.------------------------------------S využitím přednostního práva bude upisováno všech 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii. -------------Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva týdny. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen po konání této valné hromady a po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámením, zveřejněném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku PRÁVO, a to v rámci informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. V tomto oznámení se uvede, že prvním dnem této lhůty je den následující poté, kdy bude v PRÁVU a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Nevyjde-li tato informace ve stejný den, počátek lhůty se určuje podle později uveřejněné informace. ----------------------------------------------------------------------------------------------Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých je možno upsat jednu novou kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. ------------------------------------------------------Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. --------------------------------------------------------------------------Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a sice ostatním akcionářům, tedy těm akcionářům, kteří svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti při tomto zvýšení základního kapitálu využili. Těmto předem určeným zájemcům budou nabídnuty k upsání tyto akcie početně v poměru podle počtu akcií, které akcionáři upsali v rámci přednostního práva. Každému tomuto předem určenému zájemci tedy budou nabídnuty k upsání v tomto poměru celé akcie, které jako celek vycházejí. Akcie, které k upsání jako celek na jednotlivé předem určené zájemce nevycházejí, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům do podílového spoluvlastnictví v poměru podle počtu akcií, které tito akcionáři upsali s využitím přednostního práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. -------------------------------------------------------------Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito předem určenými zájemci a obchodní společností XT-Card a.s. činí dva týdny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost XT-Card a.s. doručí každému předem určenému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost oznámí i den počátku běhu lhůty pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emisní kurz všech nových upisovaných akcií bez využití přednostního práva je stejný a činí 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. -------------------------------------------------------------------------------------------------Každý předem určený zájemce je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
od 11. 08. 2008 od 22. 12. 2008

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 50000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 08. 2016

Počet: 200 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2014 od 08. 08. 2016

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 10. 2010 od 29. 07. 2014

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 12. 2008 od 04. 10. 2010

Počet: 100 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 12. 2005 od 22. 12. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: OLTIS Group a.s.

IČO: 26847281

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 12. 2005 od 27. 08. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEŘÁBEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2016 od 13. 01. 2017


Název/Jméno: FLORIÁN ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 03. 2016


Název/Jméno: SMOLA DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2016


Název/Jméno: BRABEC MIROSLAV

IČO: 12765732

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2014 od 01. 03. 2016


Název/Jméno: ŠTEFAN MALATÍN MALATÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2014 od 29. 07. 2014


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2014 od 01. 03. 2016


Název/Jméno: REJZL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 2008


Název/Jméno: VACEK TOMÁŠ

IČO: 4537271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 09. 11. 2012 od 28. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2008 od 09. 11. 2012


Název/Jméno: BORECKÝ PETR

IČO: 61323136

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2012 od 01. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2007 od 18. 12. 2012


Název/Jméno: CHLUP VLADIMÍR

IČO: 63157683

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 12. 2012 od 29. 07. 2014


Název/Jméno: NEBESKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 11. 2012


Název/Jméno: NEBESKÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 2011 od 09. 11. 2012


Název/Jméno: CHLEBNIČAN PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 11. 2009 od 21. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2009 od 13. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 03. 2006 od 07. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 12. 2005 od 09. 03. 2006


Název/Jméno: STUDENÝ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 11. 2009 od 29. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2009 od 13. 11. 2009


Název/Jméno: VALÁŠKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 03. 2008 od 29. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2007 od 17. 03. 2008


Název/Jméno: JANDA ZDENĚK

IČO: 65205511

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 03. 2006 od 20. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 12. 2005 od 09. 03. 2006


Název/Jméno: RŮŽEK JIŘÍ

IČO: 14958724

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 03. 2006 od 21. 09. 2009
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2005 od 09. 03. 2006


Název/Jméno: PHILIPPOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 03. 2006 od 27. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2005 od 09. 03. 2006


Název/Jméno: JINDRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2005 od 19. 03. 2009


Název/Jméno: MORÁVEK PAVEL

IČO: 64261271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 12. 2005 od 11. 08. 2008


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 2006

Obory činnosti: - koní a jiných zvířat
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 18. 12. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - textilem, oděvy a textilní galantérií
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ....................... (jinými výrobky)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - tuhými palivy
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiným zbožím)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiných služeb)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- ....................... (jinými výrobky a komoditami)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nenahraných nosičů údajů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - osobních magnetických karet
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- výroba ...................... (jiných nosičů údajů)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- disket a pásků pro počítače
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - ....................... (další činnosti)
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- správa sítí
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - pronájem software
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 69550

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 23. 12. 2005 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 12. 2005

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 30. 06. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 08. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 12. 2006 od 18. 08. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 04. 2006
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 04. 2006
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 12. 04. 2006
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 12. 04. 2006
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 12. 04. 2006
Velkoobchod
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Výroba nenahraných nosičů údajů
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 12. 2005 od 18. 08. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27408256

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:09. 01. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
265567"BALÍRNY A SKLADY ROUDNICE N/L., státní podnik"81213Roudnice nad Labem, 41301, , Sladkovského, 1357
9974024FOUR s.r.o.27414515Za sídlištěm 2092/34, 14300 Praha
730585ADETO, z.s.22721088Revúcká 1234/20, 78401 Litovel
1053790AGREEMENT a.s.26211441Pobřežní 224/20, 18600 Praha
824610Agrodružstvo Košetice111384212, 39422 Košetice
119383AP EKO SERVICES, s.r.o. v likvidaci27804151Plzeň 2-Slovany - Doudlevce, K Vodojemu 252/3, PSČ 326 00
339367ARTCONSULT s. r.o.63979225Stochovská 29/59, 16100 Praha
69869ARTINVEST  a.s.26469839Stochovská 29/59, 16100 Praha
407136Autotechnik RSP, s.r.o.26150069Vlašim, Ctiboř, okres Benešov, PSČ 258 01
810596AXA Česká republika s.r.o.25672703Lazarská 13/8, 12000 Praha
630201Axel Springer Young Mediahouse a.s.25744101Praha, 14000, , Pod dálnicí, 6
420301BASK a.s. v likvidaci44569874Roudnice nad Labem, 41301, , Sladkovského, 1357
429156BBcon.cz, s.r.o.2020319Kaprova 42/14, 11000 Praha
801981BIOENERPO s.r.o.2641281121, 34501 Mrákov
884676BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.25080954Plzeňská 3217/16, 15000 Praha
1025549Bosch Security Systems s.r.o.26164647Praha, 14000, Krč, Pod Višňovkou, 1661/35
399080Bytové družstvo Kamenice25094505Sídliště II 26, 25168 Kamenice
844906Bytové družstvo Skuteckého - Laudova24128228Laudova 1385/31, 16300 Praha
1007392Ceba Sped s.r.o.25333364Praha, 10000, Malešice (Praha 10), Dřevčická, 224
786826Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.24758451K Hrnčířům 25, 14900 Praha
1015478CM Solutions, s.r.o.24243931Na lysině 492/2, 14700 Praha
623304ČAKO - bytové družstvo25608002Praha 9 - Prosek, Čakovická 327, PSČ 190 00
435408České sklo a.s. v likvidaci25055348Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Havlíčkova, 1682/15
41766Daily Financial s.r.o. "v likvidaci"28776909Nad Tratí 744/5, 74714 Ludgeřovice
1010978DALW s.r.o. v likvidaci62916106Trojanova 1993/5, 12000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
30388ALDORF JOSEF69662436Padochovská 506/12, 66412 Oslavany
249484ANDRLE IVO64101053Hraniční 7/1, 77900 Olomouc
99661ANTOŠOVSKÝ JIŘÍ46831223Meruňková 693/15, 32600 Plzeň
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
22214BALCÁREK MARTIN73915602Potočná 300/2, 79501 Stará Ves
64978BALEK JAN49186370Nová louka 296/21, 36001 Karlovy Vary
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
6669BARTOŠ ONDŘEJ74770233Jilemnického 296, 56201 Ústí nad Orlicí
303804BARTOŠOVÁ EVA49917803Kosmonautů 2019/10, 41201 Litoměřice
32637BAYER MICHAL47096608Do podkovy 200/36, 10400 Praha
41247BEDNAŘÍK MICHAL48825999V Poli 238/5, 75124 Přerov
344115BĚLÍK TOMÁŠ1699831Na Šiltovce 340, 25229 Lety
76221BENC ANTONÍN3708551Československé armády 1620/8, 56802 Svitavy
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
82893BENEŠ LIBOR10160400Děkanská vinice I 1643/7, 14000 Praha
230656BENEŠ OLDŘICH74423029Polní 338/19, 63900 Brno
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
165586BENEŠOVÁ JANA76383245Zahradní 1968/46, 69003 Břeclav
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
157492BERAN ZDENĚK10401016Vaníčkova 1168/21, 40001 Ústí nad Labem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
31500393 AD s.r.o.26944197Seifertova 836/46, 13000 Praha
31985966SK agency s.r.o.4011627Seifertova 681/79, 13000 Praha
136846SK s.r.o.28488211Seifertova 681/79, 13000 Praha
2096931A L A S I A s.r.o.25790366Štítného 281/27, 13000 Praha
1490389Adonay CZ s.r.o.24738859Seifertova 545/44, 13000 Praha
1077668ADS Company s.r.o.27955915Seifertova 545/44, 13000 Praha
2893408Adweb Media s.r.o.3963811Seifertova 545/44, 13000 Praha
2550205Ahn-Design Guest House s.r.o.24311219Milíčova 470/6, 13000 Praha
3380216Alasia -Arsinoe s.r.o.27364488Štítného 281/27, 13000 Praha
72808Alasia-Estia s.r.o.27582795Štítného 281/27, 13000 Praha
1234793ALEX GROUP, s.r.o.26181878Seifertova 497/38, 13000 Praha
3392837ALFA SVAR, s.r.o.26142031Seifertova 545/44, 13000 Praha
1484169AllaBella s.r.o.24674052Seifertova 545/44, 13000 Praha
460317ALMIOX s.r.o.28240669Chlumova 195/4, 13000 Praha
1703933Alshaday CZ s.r.o. v likvidaci24743259Seifertova 545/44, 13000 Praha
196423Altair cestovní agentura s.r.o.28239253Milíčova 470/6, 13000 Praha
1469458ALTOR DEUS s.r.o.27393216Seifertova 681/79, 13000 Praha
1123730Amber Swan s.r.o.24305791Seifertova 545/44, 13000 Praha
1585804Aminay s.r.o.24735205Seifertova 545/44, 13000 Praha
587208ANGELTRADE CORPORATION SE29128706Seifertova 681/79, 13000 Praha
2360400ANIF s.r.o.29017700Seifertova 545/44, 13000 Praha
229056ANTACT, spol. s r.o.48028860Seifertova 549/42, 13000 Praha
340453APAVA INTL s.r.o.24758281Seifertova 545/44, 13000 Praha
234696AQAMARIN ZATULIN s.r.o.28500059Chlumova 451/12, 13000 Praha
1519392Ariba Praha s.r.o.27430103Seifertova 545/44, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2862357André Manuel Meireles Duarte Galhardo2651076Štítného 281/27, 13000 Praha
1447877ELEKTRO - LUKŠ M.18430376Čajkovského 390/33, 13000 Praha
1064602Garik Grigoryan, T.G. Masaryka 2023/1029111153Štítného 723/25, 13000 Praha
56121Khaled Samir Abdelnabi Mohamed88731006Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Seifertova, 598/91
181957Adamec Jakub87151596Seifertova 549/42, 13000 Praha
430286Ančeski Blagojče86580582Bořivojova 1049/57, 13000 Praha
3163306Andras Jiří10190805Chlumova 204/9, 13000 Praha
356774Andrasová Alena66869684Chlumova 204/9, 13000 Praha
320298Antić Predrag48081531Štítného 585/28, 13000 Praha
967699Benda Stanislav64565637Seifertova 612/89, 13000 Praha
711213Berrezouga Hatem88798895Bořivojova 773/58, 13000 Praha
212306BEZOUŠKOVÁ MILOSLAVA76663337Štítného 281/27, 13000 Praha
3384723Bláha Petr18404910Lipanská 835/3, 13000 Praha
1138631BLÁHOVÁ Irena18901719Lipanská 835/3, 13000 Praha
3185432BLAŽKOVÁ Dagmar61487732Seifertova 836/46, 13000 Praha
188521Bohdanova Erika88162753Štítného 723/25, 13000 Praha
3120822Bolejko Maija Semenivna67802397Seifertova 683/83, 13000 Praha
2325972Botnari Fiodor87978571Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Seifertova, 598/91
2373868Bouška David43064591Štítného 710/30, 13000 Praha
2843174Boyko Anna Nikolaevna1650939Seifertova 545/44, 13000 Praha
2719946Brayila Ruslan88635686Bořivojova 773/58, 13000 Praha
1379023Brayila Svitlana88627187Bořivojova 773/58, 13000 Praha
2748847BRINDA Richard13782606Seifertova 612/89, 13000 Praha
2396423BRIXI Robin43077609Čajkovského 390/33, 13000 Praha
24776Brouček Jiří48082171Seifertova 612/89, 13000 Praha