Z - E.M.O.S. trading a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Z - E.M.O.S. trading a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1508. Její identifikační číslo je 25362194

Výpis z obchodního rejstříku Z - E.M.O.S. trading a.s.

Datum zápisu: 18. 12. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1508

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rfbdv5y

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Činnost účetních poradců
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 19. 08. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 19. 08. 2014

  Emisní kurs každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovitéhodnotě a činí tedy u všech nově upisovaných akcií celkem17,760.000,-Kč (slovy :sedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských).Akcionáři splatí emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, jejichžpředmětem je:a) nemovitost-průmyslový objekt (skladištní hala) na pozemkup.č. 6868/24, (pozemek jiného vlastníka, není předmětem vkladu)v katastrálním území Přerov, kterážto nemovitost je zapsána uKatastrálního úřadu v Přerově na listu vlastnictví č. 5646 prok.ú, obec a okres Přerov, jehož hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Josefa Navrátila zedne 27.7.1998 č. 98126 na částku 7,706.210,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ctibora Hoška ze dne24.7.1998 č. 160/98 na částku 7,621.480,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši7,620.000,-Kč,
od 19. 10. 1998

  c) movité věci chrakteru hmotného investičního majetku adrobného hmotného investičního majetku, jejichž soupis převzatýze zpracovaných znaleckých posudků tvoří přílohu č. 3 tohotozápisu a jejichž hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Vladimíra Dömische zedne 30.6.1998 poř.č. 2211/98 znaleckého deníku na částku4,729.291,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce Moniky Holečkové ze dne30.6.1998 poř.č. 98-004 znaleckého deníku na částku4,729.621,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši4,728.000,-Kč.Nemovitosti i movité věci, které jsou předmětem nepeněžitéhovkladu, jsou v podílovém spoluvlastnictví dosavadních dvouakcionářů Jiřího Lupače a Josefa Zdráhaly, každého k jednéideální polovině, a v tomto poměru je tito vloží na zaplaceníemisního kursu jimi upisovaných akcií, čímž bude upsánocelé zvýšené základní jmění.
od 19. 10. 1998

  b) nemovitosti-ostatní stavební objekt (hala pro skladování) napozemku p.č. 277, pozemek p.č. 277, zastavěná plocha o výměře891 m2, pozemek p.č. 447/3, ostatní plocha staveniště o výměře1286 m2, vše v katastrálním území Lověšice u Přerova, kteréžtonemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Přerově nalistu vlastnictví č. 62 pro k.ú. Lověšice u Přerova, obec aokres Přerov a jejichž hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Josefa Navrátila zedne 24.7.1998 č. 98125 na částku 5,511.380,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ctibora Hoška ze dne24.7.1998 č. 161/98 na částku 5,412.160,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši5,412.000,-Kč,
od 19. 10. 1998

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku17,760.000,-Kč, slovysedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akcií vcelkovém rozsahu nepeněžitých vkladů za 17,760.000,-Kč (slovy :sedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských).Nově upisované kmenové akcie budou vydány v listinné podobě jakoakcie na jméno, přičemž nebudou veřejně obchodovatelné.Nově bude vydáno celkem:176 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských),16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíckorunčeských).Počátkem běhu lhůty pro upisování akcií je 15. den a poslednímdnem této lhůty je 30. den od obdržení písemného sdělenípředstavenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Každý upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad na jímupisované akcie v sídle společnosti v Přerově, Šířava III/17 velhůtě 30 dnů ode dne, kdy akcie upsal.
od 19. 10. 1998

  Rozsah práv spojených s nově vydanými akciemi je shodný srozsahem práv spojených s dosavadními akciemi, jak jej upravujístanovy společnosti, s tím rozdílem, že při hlasování na valnéhromadě připadá nově na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnotyakcií jeden hlas.
od 19. 10. 1998

  R o z s a h s p l a c e n í :Splaceno 100 %.
od 18. 12. 1996

Akcie

Počet: 186 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Počet: 16 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ZDRÁHALA JOSEF

IČO: 12689173

Datum narození:21. 11. 1958

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZDRÁHALA JOSEF

IČO: 12689173

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 19. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 1996 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: FIURÁŠEK DUŠAN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 08. 2014


Název/Jméno: PÁTKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: OTEVŘELOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2011 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: ZDRÁHALA LUKÁŠ

IČO: 3107566

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2011 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: ZDRÁHALOVÁ HANA

IČO: 68320507

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: HRADIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: MUCHA RADOVAN

IČO: 67586198

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: SMOLKA PAVEL

IČO: 88608701

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2007 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: FIKR MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1996 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: ŠVESTKA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 09. 1999 od 29. 10. 2009


Název/Jméno: POSPÍŠILOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 12. 2001 od 30. 01. 2007


Název/Jméno: LUPAČ JIŘÍ

IČO: 73442585

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 1996 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: PLÁNKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 09. 1999 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: KRUTÁKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1998 od 11. 12. 2001


Název/Jméno: KAZDA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 1996 od 28. 05. 1998


Název/Jméno: VEVERKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 1996 od 23. 09. 1999


Název/Jméno: PALA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 12. 1996 od 23. 09. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2011

Odpovědní zástupci: 362692


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 405497

Zánik oprávnění:13. 12. 2000


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1998

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 263749

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 09. 1998

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 405497

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 384225


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - prodej nenahraných nosičů
od 12. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 12. 03. 2004 od 30. 06. 2008
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 12. 01. 2000 od 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
od 12. 01. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 263749

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - zemědělskými stroji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 405497

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 263749

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 405497

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 10. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 263749

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 263749

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 405497

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 23. 03. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 03. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 03. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 23. 03. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 03. 2010
Realitní činnost
od 02. 09. 1998 od 04. 05. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 02. 09. 1998 od 04. 05. 2010
Zprostředkování služeb
od 18. 12. 1996 od 04. 05. 2010
Velkoobchod
od 18. 12. 1996 od 04. 05. 2010
Zprostředkování obchodu
od 18. 12. 1996 od 04. 05. 2010
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 18. 12. 1996 od 04. 05. 2010
Specializovaný maloobchod
od 18. 12. 1996 od 04. 05. 2010

Odpovědní zástupci: 362692


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25362194

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 10. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
1758184"Nadační fond Bezpečí" "v likvidaci"25852604Přerov, nám. T.G.M. 13, PSČ 750 00
1873589AG Lípa a.s.25332937Lípa, 76311, Lípa, , 272
1325020AGF spol. s r.o. - v likvidaci18188419Kroměříž, 76701, Kroměříž, Ztracená, 63
1885029ALIKA a.s.65138244164, 79823 Čelčice
1251481AP-PROJEKT spol. s r.o. Kroměříž25582909329, 76823 Břest
2500988AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR533751Dluhonská 1350/43, 75002 Přerov
912900BD družstvo Bohdalice2835974778, 68341 Bohdalice-Pavlovice
1844455BSZ Jeseník a.s.25849379U Bělidla 926/3, 79001 Jeseník
727722BSZ JESENÍK, spol. s r. o.47150289Jeseník, 79001, , U bělidla, 3/926
1053497Bytové družstvo 876 Vítkov28575491Budišovská 876, 74901 Vítkov
860276Bytové družstvo Brunclíkova 246 - likvidaci26170116Praha, 16200, Břevnov (Praha 6), Brunclíkova, 4
1415118Bytové družstvo Labská 21 v likvidaci28354681Brno, 62500, Starý Lískovec, Labská, 253/21
928460Bytové družstvo RESSL25005791Pod Resslem 1980/6, 43401 Most
914457Bytové družstvo Vlastina 9-15, v likvidaci26729831Vlastina 530/9, 16100 Praha
500578CAMVISION s.r.o.27820050Zadní 424/13, 62500 Brno
690205CAS vytápění, s.r.o. v likvidaci46963031Stará osada 3971/17, 61500 Brno
2782306COMP PART SERVICES s.r.o.47152362Rokytnice 115, 75501 Vsetín
1057385CPS EUROPE, a.s. v likvidaci25834321Přerov I - Město, Kojetínská 71, PSČ 750 53
3349709D - 30, s.r.o.49615360Pujmanové 1547/30, 14000 Praha
1481617DENDY, s.r.o.1805005181, 76861 Blazice
3290644DONAB a. s. v likvidaci60792671Vsetín, 75501, Vsetín, 4. května,
2650304DUAL Cheb s.r.o. v likvidaci6435869126. dubna 303/35, 35002 Cheb
534678ECOBAT s.r.o.26725967Soborská 1302/8, 16000 Praha
291490EKOMIA a.s. v likvidaci47674920Nerudova 2193/11, 75002 Přerov
1021574ELÁN tour s.r.o. "v likvidaci"25841301Jeseník, K. Čapka č.p. 346, PSČ 790 01

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2577727D. A. ŠTÍT s.r.o. "v likvidaci"27803970Za Mlýnem 1116/54, 75002 Přerov
1610013ELPROTECH CZ s.r.o.28603761Osmek 516/1, 75002 Přerov
939150KLASIK - stavební společnost s.r.o.26827905Za Mlýnem 595/44, 75002 Přerov
26119KUPO - SK, s.r.o., organizační složka28660111Za Mlýnem 3251/58, 75002 Přerov
1808731LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR65914295Osmek 516/1, 75002 Přerov
2158897LUMA trading s.r.o.26812002Za Mlýnem 2945/56, 75002 Přerov
1740910MENŠÍK CAR SERVICES s.r.o.1538403Za Mlýnem 1291/53, 75002 Přerov
1443166Nadační fond N. Skorkovské na dětskou onkologii25847317Za Mlýnem 1116/54, 75002 Přerov
3364595NAVA SPORT PŘEROV60781912Osmek 1131/10, 75002 Přerov
1429092P.A.C. Consulting, s. r. o. v likvidaci47683813Přerov, 75002, Přerov I-Město, Za Mlýnem, 54
342938PARTES s.r.o.64615871Za Mlýnem 1116/54, 75002 Přerov
916481Policejní sportovní klub Přerov64989127U Výstaviště 3183/18, 75002 Přerov
1019060SANATE OSMEK s.r.o.2292041Osmek 1128/4, 75002 Přerov
572787Společenství vlastníků bytových jednotek domu Osmek 516 v Přerově25886959Osmek 516/1, 75002 Přerov
1623513TAHOKOV s.r.o.27848426Za Mlýnem 2945/56, 75002 Přerov
987982TRAC s.r.o. "v likvidaci"47972149Přerov, 75000, Přerov I-Město, Za mlýnem, 55
613333Z - E.M.O.S. trading a.s.25362194Za Mlýnem 1116/54, 75002 Přerov
2331697Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 10, Přerov - Žernová70997811Osmek 516/1, 75002 Přerov
183469ZAKO JLFC s.r.o.25864696Přerov, 75002, Přerov I-Město, Za mlýnem, 48
491190ZAKOMONT, s.r.o.26839440Za Mlýnem 593/48, 75002 Přerov

Fyzické osoby v okolí