Z - E.M.O.S. trading a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Z - E.M.O.S. trading a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1508. Jeho identifikační číslo je 25362194

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Z - E.M.O.S. trading a.s.

Datum zápisu: 18. 12. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1508

Identifikační číslo:25362194

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rfbdv5y

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Realitní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...

Adresa společnosti

Sídlo: Za Mlýnem 1116/54, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 25. 06. 2014
Přerov - Přerov I - Město, Za mlýnem 1116/54, PSČ 75002
od 06. 09. 2011 do 25. 06. 2014
Přerov,Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 75002
od 07. 06. 2002 do 06. 09. 2011
Přerov, Šířava III/17
od 18. 12. 1996 do 07. 06. 2002
Za Mlýnem 1116/54, 75002 Přerov

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 19. 08. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 19. 08. 2014

  Emisní kurs každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovitéhodnotě a činí tedy u všech nově upisovaných akcií celkem17,760.000,-Kč (slovy :sedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských).Akcionáři splatí emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, jejichžpředmětem je:a) nemovitost-průmyslový objekt (skladištní hala) na pozemkup.č. 6868/24, (pozemek jiného vlastníka, není předmětem vkladu)v katastrálním území Přerov, kterážto nemovitost je zapsána uKatastrálního úřadu v Přerově na listu vlastnictví č. 5646 prok.ú, obec a okres Přerov, jehož hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Josefa Navrátila zedne 27.7.1998 č. 98126 na částku 7,706.210,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ctibora Hoška ze dne24.7.1998 č. 160/98 na částku 7,621.480,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši7,620.000,-Kč,
od 19. 10. 1998

  c) movité věci chrakteru hmotného investičního majetku adrobného hmotného investičního majetku, jejichž soupis převzatýze zpracovaných znaleckých posudků tvoří přílohu č. 3 tohotozápisu a jejichž hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Vladimíra Dömische zedne 30.6.1998 poř.č. 2211/98 znaleckého deníku na částku4,729.291,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce Moniky Holečkové ze dne30.6.1998 poř.č. 98-004 znaleckého deníku na částku4,729.621,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši4,728.000,-Kč.Nemovitosti i movité věci, které jsou předmětem nepeněžitéhovkladu, jsou v podílovém spoluvlastnictví dosavadních dvouakcionářů Jiřího Lupače a Josefa Zdráhaly, každého k jednéideální polovině, a v tomto poměru je tito vloží na zaplaceníemisního kursu jimi upisovaných akcií, čímž bude upsánocelé zvýšené základní jmění.
od 19. 10. 1998

  b) nemovitosti-ostatní stavební objekt (hala pro skladování) napozemku p.č. 277, pozemek p.č. 277, zastavěná plocha o výměře891 m2, pozemek p.č. 447/3, ostatní plocha staveniště o výměře1286 m2, vše v katastrálním území Lověšice u Přerova, kteréžtonemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Přerově nalistu vlastnictví č. 62 pro k.ú. Lověšice u Přerova, obec aokres Přerov a jejichž hodnota je oceněna- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Josefa Navrátila zedne 24.7.1998 č. 98125 na částku 5,511.380,-Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ctibora Hoška ze dne24.7.1998 č. 161/98 na částku 5,412.160,-Kč,přičemž odpovídá emisnímu kursu části upsaných akcií ve výši5,412.000,-Kč,
od 19. 10. 1998

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku17,760.000,-Kč, slovysedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akcií vcelkovém rozsahu nepeněžitých vkladů za 17,760.000,-Kč (slovy :sedmnáctmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských).Nově upisované kmenové akcie budou vydány v listinné podobě jakoakcie na jméno, přičemž nebudou veřejně obchodovatelné.Nově bude vydáno celkem:176 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských),16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíckorunčeských).Počátkem běhu lhůty pro upisování akcií je 15. den a poslednímdnem této lhůty je 30. den od obdržení písemného sdělenípředstavenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Každý upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad na jímupisované akcie v sídle společnosti v Přerově, Šířava III/17 velhůtě 30 dnů ode dne, kdy akcie upsal.
od 19. 10. 1998

  Rozsah práv spojených s nově vydanými akciemi je shodný srozsahem práv spojených s dosavadními akciemi, jak jej upravujístanovy společnosti, s tím rozdílem, že při hlasování na valnéhromadě připadá nově na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnotyakcií jeden hlas.
od 19. 10. 1998

  R o z s a h s p l a c e n í :Splaceno 100 %.
od 18. 12. 1996

Akcie

Počet: 186 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Počet: 16 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Počet: 186 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 19. 01. 1999 do 19. 01. 1999

Počet: 16 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 19. 01. 1999 do 19. 01. 1999

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 18. 12. 1996 do 18. 12. 1996

Vlastníci

Název/Jméno: ZDRÁHALA JOSEF

IČO:12689173

Datum narození:21. 11. 1958

Adresa: U Žebračky 2842/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 14. 08. 2015
Přerov - Přerov I-Město, U Žebračky 2842/36
od 06. 09. 2011 do 14. 08. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZDRÁHALA JOSEF

IČO: 12689173

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 19. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 1996 do 19. 08. 2014

Adresa: U Žebračky 2842/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 19. 08. 2014
Přerov - Přerov I-Město, U Žebračky 2842/36, PSČ 75002
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014
Přerov, U Žebračky 2842/36
od 11. 12. 2001 do 06. 09. 2011
Přerov, dr. Horákové 6
od 18. 12. 1996 do 11. 12. 2001


Název/Jméno: FIURÁŠEK DUŠAN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 19. 08. 2014

Adresa: Chaloupky 52, 751 14 Dřevohostice
od 19. 08. 2014


Název/Jméno: PÁTKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014

Adresa: Bystřice pod Hostýnem, Sovadina 30
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: OTEVŘELOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Kališnická 379/8
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: ZDRÁHALA LUKÁŠ

IČO: 3107566

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014

Adresa: Přerov - Přerov I-Město, U Žebračky 2842/36, PSČ 75002
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: ZDRÁHALOVÁ HANA

IČO: 68320507

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014

Adresa: Přerov - Přerov I-Město, U Žebračky 2842/36, PSČ 75002
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: HRADIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014

Adresa: Blazice 81
od 06. 09. 2011 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: MUCHA RADOVAN

IČO: 67586198

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 06. 09. 2011

Adresa: Olomouc - Hejčín, Nová Hejčínská 383/1
od 29. 10. 2009 do 06. 09. 2011


Název/Jméno: SMOLKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 05. 2007 do 06. 09. 2011

Adresa: Přerov, Kosmákova 2827/42, PSČ 75002
od 28. 05. 2007 do 06. 09. 2011


Název/Jméno: FIKR MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1996 do 06. 09. 2011

Adresa: Přerov - Přerov VI-Újezdec, Nová čtvrť 290/21a
od 25. 05. 2005 do 06. 09. 2011
Přerov, Kozlovská 1
od 18. 12. 1996 do 25. 05. 2005


Název/Jméno: ŠVESTKA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 09. 1999 do 29. 10. 2009

Adresa: Přerov VII - Čekyně, Borošín 46/28
od 25. 05. 2005 do 29. 10. 2009
Přerov-Předmostí, Pod Skalkou 7
od 23. 09. 1999 do 25. 05. 2005


Název/Jméno: POSPÍŠILOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 12. 2001 do 30. 01. 2007

Adresa: Přerov, Prokopa Holého 2574/1
od 11. 12. 2001 do 30. 01. 2007


Název/Jméno: LUPAČ JIŘÍ

IČO: 73442585

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 1996 do 06. 09. 2011

Adresa: Přerov, U Žebračky 2843/28
od 11. 12. 2001 do 06. 09. 2011
Přerov, Žižkova 4
od 18. 12. 1996 do 11. 12. 2001


Název/Jméno: PLÁNKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 09. 1999 do 06. 09. 2011

Adresa: Přerov, Svornosti 12
od 23. 09. 1999 do 06. 09. 2011


Název/Jméno: KRUTÁKOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1998 do 11. 12. 2001

Adresa: Přerov, Trávník 26
od 28. 05. 1998 do 11. 12. 2001


Název/Jméno: KAZDA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 1996 do 28. 05. 1998

Adresa: Přerov, Velká Dlážka 3
od 18. 12. 1996 do 28. 05. 1998


Název/Jméno: VEVERKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 1996 do 23. 09. 1999

Adresa: Přerov, Hranická 13
od 18. 12. 1996 do 23. 09. 1999


Název/Jméno: PALA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 12. 1996 do 23. 09. 1999

Adresa: Přerov, Kozlovská 37
od 18. 12. 1996 do 23. 09. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Fikr


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Šehičová


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1998

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Zdráhala

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1998

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Lupač

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Jiří Lupač

Zánik oprávnění:13. 12. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 23. 03. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 23. 03. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 23. 03. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 23. 03. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 03. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 02. 09. 1998 do 04. 05. 2010
Realitní činnost
od 02. 09. 1998 do 04. 05. 2010
Velkoobchod
od 18. 12. 1996 do 04. 05. 2010
Zprostředkování obchodu
od 18. 12. 1996 do 04. 05. 2010
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 18. 12. 1996 do 04. 05. 2010
Specializovaný maloobchod
od 18. 12. 1996 do 04. 05. 2010
Zprostředkování služeb
od 18. 12. 1996 do 04. 05. 2010

Odpovědní zástupci: Jana Šuláková


Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Šehičová

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Josef Zdráhala

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - v dopravě
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Zdráhala

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - drogistickými a kosmetickými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Fikr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - kosmetickým a drogistickým zbožím
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Šehičová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - textilem, oděvy, obuví
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 10. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Fikr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Obory činnosti: - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
od 12. 01. 2000 do 30. 06. 2008
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 12. 01. 2000 do 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Fikr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25362194

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 10. 1997

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1160735DVOŘÁK VÁCLAVTábor, Ke chlumu 161
11607411/ František ŠkrdletaTábor, nám. Mikuláše z Husi 333
1160731HARAPÁT JIŘÍRodná 12 u Mladé Vožice
1160736REJLEK VÁCLAVMalšice 273
1160740Harapát JiříRodná 12 u Mladé Vožice