Firma s názvem ZEM, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1263. Její identifikační číslo je 64259587

Výpis z obchodního rejstříku ZEM, a.s.

Datum zápisu: 28. 8. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1263

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pqug4xw

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování...
Hostinská činnost
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Hostinská činnost
Zednictví
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pokrývačství, tesařství
Činnost účetních poradců
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Klempířství
Kovářství
Pokrývačství
Truhlářství
Tesařství
Výroba a opravy zemědělských strojů
Přípravné práce pro stavby
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Kopírování
Ubytovací služby
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti ZEM, a.s., přijala dne 16.září 2011 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti ZEM, a.s., se sídlem Lužec nad Cidlinou 73, PSČ 503 62, identifikační číslo 64259587 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat práva výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 6400 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, 2616 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, 396 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč, a 1384 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,3% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,3%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 280,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 2.798,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 13.987,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a ve výši 27.974,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souhlasu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1800-100-11 ze dne 3.8.2011 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 23. 09. 2011 od 25. 07. 2012

  Na společnost ZEM, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 504 01, identifikační číslo 642 59 587 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti PORKY NOVÝ BYDŽOV s.r.o., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, PSČ 504 01, identifikační číslo 620 28 901.
od 31. 07. 2010

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 11. 2000:
od 03. 01. 2001 od 11. 04. 2001

  Základní jmění se zvyšuje miminálně o 3.097.000,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 4.298.000,- Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti.Bude upisováno minimálně:437 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 76 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno vejmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčBude upisováno maximálně:588 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč111 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 17 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akciebudou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědověv kanceláři personálního oddělení.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům- oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva NovýBydžov v "v likvidaci" se sídlem v Novém Zábědově, PSČ: 504 01,IČO: 00 12 41 17, kteří jsou vlastníky majetkových podílůz transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsouuvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové - N 615/2000,NZ 657/2000. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejichjmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Ocenění nepeněžitých vkladů schválila valná hromada ve výši, jakje uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. AntonínaNováka, znalecký posudek č. 79/2000 a znalce ing. René Matyse,znalecký posudek č. 64/2000.
od 03. 01. 2001 od 11. 04. 2001

  Budou upisovány nové akcie, a toakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Rozhodnutí představenstva ze dne 5. 5. 1998 o záměru zvýšitzákladní jmění:Základní jmění ve výši 196.118.000,- Kč se zvyšuje o částku5.352.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezenímmaximálně o částku ve výši 19.087.000,- Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníkua jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově -Zábědově v kanceláři ekonoma společnosti.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílůz transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov "v likvidaci"se sídlem Nový Bydžov - Zábědov, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17podle zákona č. 42/1992 Sb. a 195/1993 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. byloprovedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98 a ing. René Matyse, CSc.ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98, oba znalci zoboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotnýchaktiv v oblasti zemědělství.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám ZD Nový Bydžov "v likvidaci", kteří jsou vlastníkymajetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 227/98,NZ 204/98 Liběny Pernicové, notářka v Brně.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  Dozorčí rada společnosti jednomyslně schválila oceněnínepeněžitých vkladů na základě výše uvedených znaleckýchposudků.
od 15. 05. 1998 od 11. 03. 1999

  1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185.000.000,-se zvyšuje o částku ve výši Kč 11.118.000,- přičemžse nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh,forma a podoba1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčVšechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinnépodobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimispojena práva uvedená ve stanovách.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - NovémBydžově - Zábědově, PSČ: 504 01. Upisování akcií bude zahájenoprvní pracovní den následující po zápisu usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnitjinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí býtpřiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteřínemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňujípodmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky natzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručnímpodpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechnynáležitosti upisovací listiny a je považován za úpis a musí býtdoručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnůod zahájení upisování.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu.V souladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku jevklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kterouupisovatel svou pohledávku převede na akciovoou společnost ZEM,a.s.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětemnepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávkyz řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dlezákona číslo 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůčimajetku Zemědělského družstva Nový Bydžov se sídlem v NovémBydžově - Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede vevýši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstvatak, jak je vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájeníupisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětnénepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing.Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvalujena základě posudků znalců výši ocenění nepeněžitého vkladu.
od 05. 02. 1998 od 06. 02. 1998

  6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětemnepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávky zřádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle z.č.42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Nový Bydžov se sídlem v Novém Bydžově -Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výšinevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jakje vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájeníupisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětnénepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing.Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvaluje nazákladě posudků znalců výši ocenění nepeněžitého vkladu.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185,000.000,- se zvyšujeo částku ve výši Kč 11,118.000,-, přičemž se nepřipouštíupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu. Vsouladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku jevklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kterouupisovatel svou pohledávku převede na akciovou společnost ZEM,a.s.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejichjmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - v NovémBydžově - Zábědově, PSČ 504 01. Upisování akcií bude zahájenoprvní pracovní den následující po zápisu usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnitjinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí býtpřiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteřínemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňujípodmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky natzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručnímpodpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechnynáležitosti upisovací listiny a je považován za úpis a musí býtdoručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů odzahájení upisování.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh,forma a podoba1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,-45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,-18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Všechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinnépodobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimispojena práva uvedená ve stanovách.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

  Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
od 18. 03. 1997 od 06. 02. 1998

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 211238000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2012 od 21. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 211238000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2012 od 21. 03. 2014

Počet: 1 477 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 01. 2008 od 25. 07. 2012

Počet: 3 189 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2001 od 25. 07. 2012

Počet: 9 049 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2001 od 25. 07. 2012

Počet: 452 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2001 od 25. 07. 2012

Počet: 1 477 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 04. 2001 od 16. 01. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2014


Název/Jméno: KARBAN LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2009


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2009 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2011 od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2009 od 20. 07. 2011


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2014


Název/Jméno: MATOUŠEK VÁCLAV

IČO: 61843547

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 2011 od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2009 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 03. 2012 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2011 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 04. 2011 od 15. 03. 2012


Název/Jméno: BÁRTA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2011 od 20. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2008 od 14. 04. 2011
Prokura - prokurista
od 29. 01. 1996 od 13. 05. 2008


Název/Jméno: BENEŠ BOHUMÍR

IČO: 67068499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2009 od 22. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2008 od 24. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 08. 1995 od 16. 01. 2008


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2009 od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2009 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: HAVRÁNEK TOMÁŠ

IČO: 45827869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2009 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: KREJČÍ PAVEL

IČO: 46015027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 02. 2008 od 24. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1995 od 16. 01. 2008


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2008 od 25. 05. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2008 od 25. 05. 2009


Název/Jméno: VÁCLAVÍK MIROSLAV

IČO: 41294505

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2008 od 24. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2005 od 16. 01. 2008


Název/Jméno: BRADNA MILOSLAV

IČO: 72773537

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2008 od 24. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1995 od 16. 01. 2008


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 2008 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: SUCHÁNEK BOHUMIL

IČO: 16246233

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 12. 2000 od 21. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1997 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: MATYÁŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1997 od 16. 01. 2008


Název/Jméno: FRANC VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2005 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: MIČÁKOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 09. 2004 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: DRÁBKOVÁ MARIE

IČO: 46050752

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2004 od 24. 07. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 06. 10. 1999 od 06. 09. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 28. 08. 1995 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: VOSÁHLO VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2004 od 24. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 1995 od 06. 09. 2004


Název/Jméno: KOFRÁNEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2000 od 07. 09. 2005


Název/Jméno: MYSLIVEC FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 10. 1999 od 06. 09. 2004


Název/Jméno: BEDNÁŘ JOSEF

IČO: 10227059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 1995 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: Jindřich P o ř í z

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 08. 1995 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: KOHOUTOVÁ EVA

IČO: 49642987

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1995 od 07. 09. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg najeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 11. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 02. 1997


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 104988

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 09. 1996

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 10. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 06. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 10. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 12. 2002


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 09. 1995

Odpovědní zástupci:


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 09. 1995


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 104988

Zánik oprávnění:06. 11. 2000


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:22. 05. 1996


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci:


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 11. 05. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 11. 05. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 11. 05. 2009
Ubytovací služby
od 11. 05. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 05. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 03. 1997
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 03. 1997
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 09. 1996 od 11. 05. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 31. 10. 1995 od 11. 05. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Ubytovací služby
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Velkoobchod
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Specializovaný maloobchod
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 21. 09. 1995 od 11. 05. 2009


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Zánik oprávnění:26. 04. 2000


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2005


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Zánik oprávnění:16. 09. 2004


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 104991

Zánik oprávnění:16. 09. 2004


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Zánik oprávnění:20. 12. 1996


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - zemědělskou technikou
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 05. 2001


Kopírování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Zánik oprávnění:28. 05. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 28. 09. 1995 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 104991

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1995

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 28. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64259587

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
238371" 111 " spol.s.r.o.61456977Pod náspem 795/12, 19000 Praha
471095"AUTOOPRAVNY NIKOLA s.r.o."25560603Přerov, 75002, Přerov I-Město, Kojetínská, 910/13
202101"Družstvo Litvínovská 289" v likvidaci25682938Litvínovská 289/50, 19000 Praha
165457"Nad strouhou", bytové družstvo, v likvidaci41191421Praha 4, Braník, Nad strouhou 16-20, PSČ 147 00
399128"Restaurace a jídelny Jihlava, státní podnik v likvidaci"90484Jihlava, 58644, , ŽIŽKOVA, 15
120112"Sheltown, spol. s r.o."47121939Sokolská 1492/21, 12000 Praha
417663A & J Immobilien, společnost s ručením omezeným60647663Panská 175/9, 37001 České Budějovice
483873A.I.C. s.r.o.64940764Legerova 1844/32, 12000 Praha
434898AB - centrum spol. s r. o. v likvidaci15888151Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Janderova, 2
18332Abolum Finance s.r.o.3223621Pod Habrovou 445/3, 15200 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
312380AGRO - spol., akciová společnost46356002Legerova 224, 28002 Kolín
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
95021AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.13584286Klostermanova 1258, 56401 Žamberk
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
392695ALEX - REKONSTRUKCE v.o.s. v likvidaci25670573Praha lO, Žitomírská 40, PSČ 101 00
442834ALTHAN GROUP s.r.o.27397173Heřmanova 743/35, 17000 Praha
223531ARKO spol. s r.o. v likvidaci15061370Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové
144847AUTOFOKR, spol. s r. o. v likvidaci15789691Přísečná, 38202, , ,
99475AUTOPŮJČOVNA OLFIN a.s.25277324Na Rybárně 1670, 50002 Hradec Králové
183326AZ-Car, a.s.25386131U Dráhy 828/8, 78901 Zábřeh
182029B Consult CZ s.r.o.2525040056, 50315 Kunčice

Související osoby

#NázevICOAdresa
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
76324BÁRTA PETR61289019Holečkova 179/109, 15000 Praha
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
323780BARTÁK VÁCLAV86573705Dělnická 444, 25241 Dolní Břežany
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
34522BARTOŠ MIROSLAV65102207316, 46803 Rádlo
194972BECIS ATANASIS1002581228. října 479/27, 79001 Jeseník
147294BECKERT KAREL46371583Kolín, 28002, Kolín V, Zličská, 1298
92544BEČKA JAROSLAV11201991Vinohradská 35/25, 12000 Praha
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
22411BEDNÁŘ LADISLAV62212575Sněhurčina 689/31, 46015 Liberec
5857BEDNÁŘ MILAN61769185104, 25065 Sedlec
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
86210BEDNÁŘOVÁ JIŘÍNA72647922Pod hvězdárnou 230/12, 41501 Teplice
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
25482BENEŠ MILAN44584334Šumná 50, 46312 Liberec
106164BENEŠOVÁ LUDMILA10233784Táborská 372/39, 29301 Mladá Boleslav

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Fyzická osoba: Dana Marková67470670Doktora Paula 698, 55101 Jaroměř
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí