ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Hlavní strana

Firma s názvem ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1901. Její identifikační číslo je 25345401 a sídlo firmy je Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava.

Výpis z obchodního rejstříku ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Datum zápisu: 23. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1901

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: apkg467

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Velkoobchod
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné práce pro stavby
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
dopravní služby speciálními vozidly
výroba a opravy zemědělských strojů
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
ubytovací služby
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Opravy pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Opravy ostatních dopravních prostředků
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Truhlářství, podlahářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kovářství, podkovářství
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel

Adresa společnosti

Sídlo: Bílovecká 1162/167, 74706 Opava

Adresy: Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava 6, Bílovecká 167 čp. 1162, PSČ 74706
od 05. 10. 2001 do 29. 05. 2014
Opava 6, Bílovecká 167
od 19. 03. 1998 do 05. 10. 2001
Brno, Úvoz 4, okres Brno-město
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 07. 2015

  Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 19.6.2015 za těchto podmínek. - společnost drží vlastní akcie, které koupila od akcionářů a představenstvo navrhlo o nominální hodnotu těchto akcií snížit základní kapitál a to mimo jiné i z důvodu zvýšení rentability základního kapitálu,- ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 30 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč za jednu akcii, 63 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii a 116 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč za jednu akcii.Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci budeš sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Číselné označení akcií určených ke snížení a k fyzické likvidaci je uvedeno v notářském zápisu ze dne 19.6.2015.-o nominální hodnotu vlastních akcií tj. o částku 3 746 000 Kč bude snížen základní kapitál společnosti. po zapsání snížení základního kapitálu v Obchodním rejstříku bude výše základního kapitálu společnosti 119 819 000 Kč. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií tj. částkou 3 746 000 Kč a hodnotou jejich pořízení tj. částkou 1 123 800 Kč, tj. částka 2 622 200 bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.
od 28. 07. 2015 do 06. 02. 2016

  I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 26.5.2012 za těchto podmínek:1. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií a tím zvýšit ukazatel rentability základního kapitálu a tím posílit ukazatele zdraví podniku.2. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 132.058.000 Kč na částku 123.565.000 Kč tj. o částku 8.493.000 Kč.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 223 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, 177 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000 kč za jednu akcii a 65 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se projeví ve výši základního kapitálu a rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a nominální hodnotou akcií tj. 5.945.100 Kč bude účtován ve prospěch rezervního fondu.Seznam akcií - viz. Notářský zápis NZ 163/2012, N 185/2012 ze dne 26.5.2012.II. Společnost se řídí stanovami změněnými valnou hromadou dne 26.5.2012
od 25. 07. 2012 do 08. 02. 2013

  I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 7.6.2008 za těchto podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.031.000,- Kč tedy z částky 139.089.000,- Kč na částku 132.058.000,- Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 161a) až 161d) Obchodního zákoníku.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 261 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na jednu akcii, 147 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii a 53 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení je uvedeno v notářském zápisu N 271/2008 NZ 223/2008 ze dne 7.6.2008
od 07. 07. 2008 do 31. 12. 2008

  Usnesení valné hromady ze dne 24.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 44 884 000 Kč, to je z hodnoty 183 973 000 Kč na částku 139 089 000 Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve lhůtě zcizit.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, a to 2294 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč na jednu akcii, 1349 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000 Kč, 291 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč na jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a zničení je uvedeno v notářském zápisu N 205/2006, NZ 178/2006 ze dne 24.6.2006.
od 26. 07. 2006 do 03. 01. 2007

  Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
od 05. 10. 2001

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnemúpisu, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchod. zákoníku ve lhůtěpřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Pokud dojde k překročení rozsahu zvýšení nad schválenou částku,rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění.Základní jmění ve výši 176.873.000,- se zvyšuje o 1.000.000,-Kčupisováním nových akcií s tím, že se připouští upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením , maximálně dočástky 55.086.000,-Kč.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Bude upisováno nejméně 1000 ks kmenových akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1000,-Kč v listinné podobě, maximálně se budeupisovat 55086 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě1000,-Kč v listinné podobě.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice, se sídlemOpava-Kylešovice, Bílovecká ulice.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Opava 6,Bílovecká 167. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisua nebudou se moci dostavit do místa úpisu, bude jim zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis sepovažuje individuální list za platný.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. z transformaceZemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlemOpava-Kylešovice.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců,a to Ing. Zdeňka Maňáka, znalce v oboru ekonomika, odvětví cenya odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1727-162/99 ze dne30.9.1999 a Ing. Pavla Josefíka, znalce v oboru ekonomiky,odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro odhadynemovitostí, znalecký posudek č. 140-53/99 ze dne 27.9.1999.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Bude upisováno 18 865 kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých).
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskémudružstvu Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice, IČO:00 14 85 98.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Základní jmění ve výši 158 008 000,-Kč(slovy :jednostopadesátosmmilionůosmtisíckorun českých) sezvyšuje o částku 18 865 000,-Kč s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny jejich předánímspolečnosti spolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. §60 obchodního zákoníku.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Nepeněžitý vklad - nemovitost byly oceněny posudky dvou znalcůIng. Stanislava Palíka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2392-108/99 ze dne12.5.1999 a Ing. Jana Sedláčka, znalce v oboru ekonomika,stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znaleckýposudek č. 630-15/99 ze dne 10.5.1999.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LV č.1582 u Katastrálního úřadu v Opavě pro kat. území Kylešovice,obec Opava a to administrativní budova č. 167, na parcele č.2118/12 a pozemek parcela č. 2118/12.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Listina pro úpisnových akcií se stanoví na 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutípředstavenstva v obchodním rejstříku Krajského obchodního souduv Ostravě.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §240a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců ing. ZdeňkaMaňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí,stavebnictví, obytné a zemědělské, znalecký posudek č.1491-216/98 ze dne 9.10.1998 a znalce ing. Pavla Josefíka,znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí,stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č.76-47/98 ze dne 5.10.1998.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformaceZemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlem Opava -Kylešovice, IČO: 00 14 85 98.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli,který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, můžebýt zaslán inidividuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením velhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální listupisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií sestanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlemOpava - Kylešovice, okr. Opava.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Bude upisováno nejméně 5.000 (slovy: pěttisíc) kusů akcií najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorun českých), maximálně se bude upisovat 48 439 kusůakcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle ust.§ 210 obchodního zákoníku.Základní jmění ve výši 145.319.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetpětmilionůtřistadevatenácttisíckorun českých) sezvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých)s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení a to s omezením, maximálně do částky 48.439.000,- Kč.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jměnírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžitévklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky z upisovatele na společnost.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice se sídlemv Opavě, Bílovecká 167 se v y m a z á v á z oddílu B vložky2329 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vBrně.
od 16. 07. 1998

  Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice se sídlemOpava 6, Bílovecká 167, identifikační číslo 25 34 54 01 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1901 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 16. 04. 1998

  Základní jmění ve výši 1.204.000,- Kč se zvyšuje o 50.000.000,-Kč upisováním nových akcií s tím, že se připouští překročeníschváleného zvýšení a to bez omezení.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Bude upisováno minimálně 50.000 kusů akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustan. § 204 a obch. zákoníku o přednostním právu.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlemOpava-Kylešovice IČO: 00 14 85 98.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Upisovacím místem do listiny upisovatelů se stanoví sídlospolečnosti Brno, Úvoz č. 4, dále sídlo Zemědělského družstvaOpava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice. Možnýmupisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se mocidostavit do určených upisovacích míst, bude jim zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis sepovažuje individuální list za platný.Lhůta pro upisování se stanoví na 45 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí vobchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zák. č. 42/1992 Sb. z transformaceZemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlem Opava - Kyle-šovice.Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalcůa to ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru nemovitostí, ekonomikyceny a odhady znalecký posudek č. 1212-177/97 ze dne 22.9.1997 aing. Pavla Josefíka znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhadynemovitostí, stavebnictví znal. posudek č. 22/97 ze dne20.9.1997. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladůna základě posudků znalců.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Pokud dojde k překročení zvýšení základního jmění nad schválenoučástku rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Akcie: 1204 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1.000 Kč v listinnépodobě.Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

  Základní jmění: 1,204.000 Kč, je splaceno.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

  Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Opava-Kylešovice se sídlemv Opavě-Kylešovicích, IČO 00 14 85 98.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

Akcie

Počet: 943 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 06. 02. 2016

Počet: 2 606 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 06. 02. 2016

Počet: 3 205 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 06. 02. 2016

Počet: 3 428 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 08. 02. 2013

Počet: 2 783 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 08. 02. 2013

Počet: 1 008 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 08. 02. 2013

Počet: 1 061 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 31. 12. 2008

Počet: 3 689 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 31. 12. 2008

Počet: 2 930 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 31. 12. 2008

Počet: 5 983 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 03. 01. 2007

Počet: 1 352 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 03. 01. 2007

Počet: 4 279 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 03. 01. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOŽANÝ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007

Adresa: Hlavní 70/77, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 70/77, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava, Lužická 1057/6, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: PAVELEK ZDENĚK

IČO: 44195257

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007

Adresa: Žitná 130/2a, Podvihov, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Žitná 130/2a, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Žitná 2A, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: SVĚTLÍK JIŘÍ

IČO: 10155252

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Hlavní 10, 747 06 Nové Sedlice
od 29. 05. 2014
Nové Sedlice, Hlavní 10, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Nové Sedlice, Hlavní 10, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Nové Sedlice 10
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HERTLOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007

Adresa: Podolská 87, 747 41 Hradec nad Moravicí
od 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí, Podolská 87, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: PIRUNČÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 1997

Adresa: Bohučovice 100, 747 41 Hradec nad Moravicí
od 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí - Bohučovice 100, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí, část Bohučovice č.p. 100
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Hradec nad Moravicí-Bohučovice 100
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: SCHREIER DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 07. 1997

Adresa: Hlavní 278/40, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 278/40, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Opava, Kylešovice, Hlavní 278/40, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava 6, Hlavní 40
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: POSPĚCH VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Na Pískovně 198/9, Suché Lazce, 747 95 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Na Pískovně 198/9, PSČ 74795
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: MOLOVČÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 25. 07. 2012

Adresa: Slovenská 1123/20, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Slovenská 1123/20, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Slovenská 1123/207, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava - Kylešovice, Hlavní 643/117
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: STEYER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007

Adresa: Na Pískovně 278/15, Suché Lazce, 747 95 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Na Pískovně 278/15, PSČ 74795
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Přerovecká 19, PSČ 74795
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

IČO: 14460041

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: č.p. 24, 793 36 Malá Morávka
od 29. 05. 2014
Malá Morávka 24, PSČ 79336
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Malá Morávka č.p. 24, okres Bruntál
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Malá Morávka 24
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GRACA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Raduňská 26/25, Podvihov, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Raduňská 26/25, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Opava, část Podvihov, Raduňská č.p. 26/25
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Podvihov, Raduňská 26/25
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GILÍKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Hlavní 82/113, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 82/113, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: SVĚNTÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Hradecká 110/43, Předměstí, 746 01 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Předměstí, Hradecká 110/43, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: NEUWIRTHOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Malá strana 7/10, Komárov, 747 70 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Komárov, Malá Strana 7/10, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: RICHTEROVÁ KAMILA

IČO: 74692950

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 2008 do 25. 07. 2012

Adresa: Branka u Opavy, Cihelní 268, PSČ 74741
od 31. 12. 2008 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: STRAKA JAROSLAV

IČO: 11438975

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Suché Lazce, Májová 236/4, PSČ 74795
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava - část Suché Lazce, Májová 236/4
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PALISA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava - Kylešovice, Hlavní 82/113, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava-Kylešovice, Hlavní 82/113, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava 6, Hlavní 113
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HOLUŠA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Kylešovice, U Hřbitova 756/52, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava, Kylešovice, U Hřbitova 756/52, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava-Kylešovice, U hřbitova 756/52
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KŘIBKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012

Adresa: Štítina, Havlíčkova 202, PSČ 74791
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: FIEDLER JAN

IČO: 1745883

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Komárov, Dlouhá 37/7, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava, Komárov, Dlouhá 37/7, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava-Komárov, Dlouhá 37/7
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: BUROŇ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012

Adresa: Štítina, Havlíčková 34, PSČ 74791
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Štítina, část Štítina, Havlíčková č.p. 34, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: GŘEŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Vršovice 35, PSČ 74761
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Vršovice 35, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Vršovice 35
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: VĚNTUS JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012

Adresa: Opava, Fügnerova 15, PSČ 74705
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: HRBÁČ JIŘÍ

IČO: 13634585

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Chvalíkovice, Vršůvka 68, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Chvalíkovice č.p. 68, Vršůvka 5, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Vršůvka 5, Chvalíkovice 68, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PLEVOVÁ EVA

IČO: 63736454

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 31. 12. 2008

Adresa: Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 31. 12. 2008
Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, okres Opava
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: ŠPIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava, část Kylešovice 870, Hlavní 184, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava - Kylešovice, Hlavní 184
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: MAREČEK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004

Adresa: Opava-Kylešovice, Bílovecká 98/135, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004


Název/Jméno: PALYZA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava-Kylešovice, Hlavní 87/125, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: JELONEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava, Suché Lazce, Přerovecká 67/32, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava - část Suché Lazce, Přerovecká 67/32
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HEINZOVÁ EVA

IČO: 68900147

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004

Adresa: Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004


Název/Jméno: KURTIŠ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Štítina, Hlavní 239, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: PAVELEK JOSEF

IČO: 63303639

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava-Podvihov, Polomská 20, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: KORENÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava, Komárov, Podvihovská 221/47, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: FENKO BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Vršovice č.p. 54, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: HUMPLÍK RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Hlučín, Dr. Ed. Beneše 7, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PALYZA JAN

IČO: 12255637

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava-Kylešovice, Vaníčkova 21/792
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: RYCHLÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Vršovice 2, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: VANĚK ANTONÍN

IČO: 74647776

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - část Podvihov, Hrušovecká 114/4
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KURTIŠ JOSEF

IČO: 76369935

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Štítina, Hlavní 239, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: RASCH VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998

Adresa: Opava-Komárov, Podvihovská 175/53
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998


Název/Jméno: NOSEK JIŘÍ

IČO: 16147251

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Chvalíkovice, Železnobrodská 40/37
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GŘEŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava 6, Hlavní 148/8
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 4. 2015

Odpovědní zástupci: Josef Věntus


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava - mezinárodní příležitostná doprava - vnitrostátní veřejná linková doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Drahomíra Hertlová


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


dopravní služby speciálními vozidly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:17. 4. 2001


výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:17. 4. 2001


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Mojmír Bartek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Přerušení: Aktivní od 24. 09. 2012 do 24. 09. 2022


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Přerušení: Aktivní od 24. 09. 2012 do 24. 09. 2022


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Mojmír Bartek


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25345401

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
3418546" ANNA " v. o. s. v likvidaci557005Želivského 87/28, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
2611560"Dělnický Dům", družstvo v Líních - v likvidaci40522261Líně
2685711"Společenství Sosnová 466-477"25428004Liberec XV, Sosnová 469/8, PSČ 46001
2524677"Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jungmannova ul. čp. 1255 a čp. 1256, PSČ 363 01 70995494Jungmannova 1256, 363 01 Ostrov
21520301. Strojírna Miroslav, spol. s r.o. - v likvidaci49448498Miroslav, Brněnská 28
158802 x P, spol. s r.o.46887610Rokycany, Na husinci 56/II
1825004A.X.E. IMPULS s.r.o.26737078Aš, Studentská 1170/15, PSČ 35201
1123761A3 design s.r.o.27791840U Soudu 6200/15, 708 00 Ostrava 8
499952AB Finance a.s.27805263nám. Sv. Čecha 732/1, 702 00 Ostrava
2316043ADMINDER s.r.o.29143942Dvořákova 464/8, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
693038AGI spol. s r.o.14613166Vrbno pod Pradědem - Mnichov 123, okres Bruntál
2385605Agrární komora České republiky47674768Blanická 383/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
732781Agrární komora Pelhřimov28133315Pacov, Myslíkova 48, PSČ 39501
2375001AGRO BT a.s.25258729č.p. 34, 544 55 Dubenec
3030319AGROČAS pozemky spol. s r.o.26371618Částkov č.p. 1, PSČ 34701
466285Agročas spol. s r. o.45350531č.p. 1, 348 01 Částkov
2533193Agrodružstvo Cítov104876č.p. 111, 277 04 Cítov
1052776AGROCHES a.s.48200514Pražská 489, 396 01 Humpolec
1333708Agroječmínek s.r.o.47900491Chropyně, Pastvisko 840, PSČ 76811
2095566AGROKOV Žďárky s.r.o.25287257č.p. 202, 549 37 Žďárky
101113AGRORADOST s.r.o.64825990Smetanovo náměstí 3290, 580 01 Havlíčkův Brod
960140Agroslužby Trnovany, a.s.49901583č.p. 33, 412 01 Trnovany
1823428AGROSPOL PELHŘIMOV spol. s r.o. v likvidaci42371911Pelhřimov, Hodějovická ul. čp. 1090
2504613AGROSTAV Opava, a.s. - v likvidaci47151439Opava, Palhanecká 18
1984335ANNA-B, s.r.o. v likvidaci49901362Želivského 87/28, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Luděk Rajnyš47773251318, 46845 Velké Hamry
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: PILULKA, s.r.o.26278375Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Firma: K & K BTC s. r. o.4619501Hrdlovská 652, 417 05 Osek
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: MALATYA s.r.o.28563115Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava
Adresa: Zlín, Kudlov 414

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí