ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1901. Jeho identifikační číslo je 25345401

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Datum zápisu: 23. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1901

Identifikační číslo:25345401

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: apkg467

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy pracovních strojů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
výroba a opravy zemědělských strojů
dopravní služby speciálními vozidly
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Přípravné práce pro stavby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Velkoobchod
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Kovářství, podkovářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Truhlářství, podlahářství
Hostinská činnost
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy ostatních dopravních prostředků
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...

Adresa společnosti

Sídlo: Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava 6, Bílovecká 167 čp. 1162, PSČ 74706
od 05. 10. 2001 do 29. 05. 2014
Opava 6, Bílovecká 167
od 19. 03. 1998 do 05. 10. 2001
Brno, Úvoz 4, okres Brno-město
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998
Bílovecká 1162/167, 74706 Opava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 07. 2015

  Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 19.6.2015 za těchto podmínek. - společnost drží vlastní akcie, které koupila od akcionářů a představenstvo navrhlo o nominální hodnotu těchto akcií snížit základní kapitál a to mimo jiné i z důvodu zvýšení rentability základního kapitálu,- ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 30 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč za jednu akcii, 63 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii a 116 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč za jednu akcii.Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci budeš sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Číselné označení akcií určených ke snížení a k fyzické likvidaci je uvedeno v notářském zápisu ze dne 19.6.2015.-o nominální hodnotu vlastních akcií tj. o částku 3 746 000 Kč bude snížen základní kapitál společnosti. po zapsání snížení základního kapitálu v Obchodním rejstříku bude výše základního kapitálu společnosti 119 819 000 Kč. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií tj. částkou 3 746 000 Kč a hodnotou jejich pořízení tj. částkou 1 123 800 Kč, tj. částka 2 622 200 bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.
od 28. 07. 2015 do 06. 02. 2016

  I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 26.5.2012 za těchto podmínek:1. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií a tím zvýšit ukazatel rentability základního kapitálu a tím posílit ukazatele zdraví podniku.2. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 132.058.000 Kč na částku 123.565.000 Kč tj. o částku 8.493.000 Kč.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 223 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, 177 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000 kč za jednu akcii a 65 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se projeví ve výši základního kapitálu a rozdíl mezi pořizovací hodnotou akcií a nominální hodnotou akcií tj. 5.945.100 Kč bude účtován ve prospěch rezervního fondu.Seznam akcií - viz. Notářský zápis NZ 163/2012, N 185/2012 ze dne 26.5.2012.II. Společnost se řídí stanovami změněnými valnou hromadou dne 26.5.2012
od 25. 07. 2012 do 08. 02. 2013

  I. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 7.6.2008 za těchto podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.031.000,- Kč tedy z částky 139.089.000,- Kč na částku 132.058.000,- Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti vyplývající z § 161a) až 161d) Obchodního zákoníku.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti a to 261 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na jednu akcii, 147 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii a 53 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení je uvedeno v notářském zápisu N 271/2008 NZ 223/2008 ze dne 7.6.2008
od 07. 07. 2008 do 31. 12. 2008

  Usnesení valné hromady ze dne 24.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 44 884 000 Kč, to je z hodnoty 183 973 000 Kč na částku 139 089 000 Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve lhůtě zcizit.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, a to 2294 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč na jednu akcii, 1349 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000 Kč, 291 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč na jednu akcii. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.5. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a zničení je uvedeno v notářském zápisu N 205/2006, NZ 178/2006 ze dne 24.6.2006.
od 26. 07. 2006 do 03. 01. 2007

  Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
od 05. 10. 2001

  Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců,a to Ing. Zdeňka Maňáka, znalce v oboru ekonomika, odvětví cenya odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1727-162/99 ze dne30.9.1999 a Ing. Pavla Josefíka, znalce v oboru ekonomiky,odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro odhadynemovitostí, znalecký posudek č. 140-53/99 ze dne 27.9.1999.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. z transformaceZemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlemOpava-Kylešovice.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Opava 6,Bílovecká 167. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisua nebudou se moci dostavit do místa úpisu, bude jim zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis sepovažuje individuální list za platný.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice, se sídlemOpava-Kylešovice, Bílovecká ulice.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Bude upisováno nejméně 1000 ks kmenových akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1000,-Kč v listinné podobě, maximálně se budeupisovat 55086 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě1000,-Kč v listinné podobě.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění.Základní jmění ve výši 176.873.000,- se zvyšuje o 1.000.000,-Kčupisováním nových akcií s tím, že se připouští upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením , maximálně dočástky 55.086.000,-Kč.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnemúpisu, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchod. zákoníku ve lhůtěpřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Pokud dojde k překročení rozsahu zvýšení nad schválenou částku,rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti.
od 18. 11. 1999 do 10. 05. 2000

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §240a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Listina pro úpisnových akcií se stanoví na 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutípředstavenstva v obchodním rejstříku Krajského obchodního souduv Ostravě.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LV č.1582 u Katastrálního úřadu v Opavě pro kat. území Kylešovice,obec Opava a to administrativní budova č. 167, na parcele č.2118/12 a pozemek parcela č. 2118/12.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Nepeněžitý vklad - nemovitost byly oceněny posudky dvou znalcůIng. Stanislava Palíka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2392-108/99 ze dne12.5.1999 a Ing. Jana Sedláčka, znalce v oboru ekonomika,stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znaleckýposudek č. 630-15/99 ze dne 10.5.1999.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny jejich předánímspolečnosti spolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. §60 obchodního zákoníku.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Základní jmění ve výši 158 008 000,-Kč(slovy :jednostopadesátosmmilionůosmtisíckorun českých) sezvyšuje o částku 18 865 000,-Kč s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Bude upisováno 18 865 kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých).
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskémudružstvu Opava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice, IČO:00 14 85 98.
od 24. 06. 1999 do 05. 10. 1999

  V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jměnírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžitévklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky z upisovatele na společnost.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle ust.§ 210 obchodního zákoníku.Základní jmění ve výši 145.319.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetpětmilionůtřistadevatenácttisíckorun českých) sezvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých)s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení a to s omezením, maximálně do částky 48.439.000,- Kč.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Bude upisováno nejméně 5.000 (slovy: pěttisíc) kusů akcií najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorun českých), maximálně se bude upisovat 48 439 kusůakcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlemOpava - Kylešovice, okr. Opava.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli,který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, můžebýt zaslán inidividuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením velhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální listupisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií sestanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformaceZemědělského družstva Opava - Kylešovice, se sídlem Opava -Kylešovice, IČO: 00 14 85 98.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců ing. ZdeňkaMaňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí,stavebnictví, obytné a zemědělské, znalecký posudek č.1491-216/98 ze dne 9.10.1998 a znalce ing. Pavla Josefíka,znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí,stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č.76-47/98 ze dne 5.10.1998.
od 26. 11. 1998 do 15. 03. 1999

  Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice se sídlemv Opavě, Bílovecká 167 se v y m a z á v á z oddílu B vložky2329 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vBrně.
od 16. 07. 1998

  Obchodní společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice se sídlemOpava 6, Bílovecká 167, identifikační číslo 25 34 54 01 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1901 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 16. 04. 1998

  Pokud dojde k překročení zvýšení základního jmění nad schválenoučástku rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zák. č. 42/1992 Sb. z transformaceZemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlem Opava - Kyle-šovice.Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalcůa to ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru nemovitostí, ekonomikyceny a odhady znalecký posudek č. 1212-177/97 ze dne 22.9.1997 aing. Pavla Josefíka znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhadynemovitostí, stavebnictví znal. posudek č. 22/97 ze dne20.9.1997. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladůna základě posudků znalců.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Upisovacím místem do listiny upisovatelů se stanoví sídlospolečnosti Brno, Úvoz č. 4, dále sídlo Zemědělského družstvaOpava-Kylešovice, se sídlem Opava-Kylešovice. Možnýmupisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se mocidostavit do určených upisovacích míst, bude jim zaslánindividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis sepovažuje individuální list za platný.Lhůta pro upisování se stanoví na 45 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí vobchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Úpis nových akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Opava-Kylešovice se sídlemOpava-Kylešovice IČO: 00 14 85 98.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustan. § 204 a obch. zákoníku o přednostním právu.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Bude upisováno minimálně 50.000 kusů akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Základní jmění ve výši 1.204.000,- Kč se zvyšuje o 50.000.000,-Kč upisováním nových akcií s tím, že se připouští překročeníschváleného zvýšení a to bez omezení.
od 18. 11. 1997 do 23. 02. 1998

  Akcie: 1204 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1.000 Kč v listinnépodobě.Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

  Základní jmění: 1,204.000 Kč, je splaceno.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

  Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Opava-Kylešovice se sídlemv Opavě-Kylešovicích, IČO 00 14 85 98.
od 23. 07. 1997 do 23. 02. 1998

Akcie

Počet: 2 543 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 06. 02. 2016

Počet: 3 089 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 06. 02. 2016

Počet: 913 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 06. 02. 2016

Počet: 943 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 08. 02. 2013

Počet: 2 606 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 08. 02. 2013

Počet: 3 205 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2013 do 08. 02. 2013

Počet: 1 008 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 2 783 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 3 428 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 2 930 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 03. 01. 2007

Počet: 3 689 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 03. 01. 2007

Počet: 1 061 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2007 do 03. 01. 2007

Počet: 4 279 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 05. 10. 2001

Počet: 1 352 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 05. 10. 2001

Počet: 5 983 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2001 do 05. 10. 2001

Počet: 1 352 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 13. 07. 2000 do 13. 07. 2000

Počet: 5 983 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 13. 07. 2000 do 13. 07. 2000

Počet: 4 279 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 13. 07. 2000 do 13. 07. 2000

Počet: 25 973 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 10. 05. 2000 do 10. 05. 2000

Počet: 18 873 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 1999 do 05. 10. 1999

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 1999 do 06. 08. 1999

Počet: 1 189 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 1999 do 06. 08. 1999

Počet: 3 910 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 1999 do 06. 08. 1999

Počet: 158 008 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 15. 03. 1999 do 15. 03. 1999

Počet: 145 319 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 26. 02. 1998 do 26. 02. 1998

Počet: 1 453 190 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 23. 02. 1998 do 23. 02. 1998

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOŽANÝ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007

Adresa: Hlavní 70/77, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 70/77, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava, Lužická 1057/6, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: PAVELEK ZDENĚK

IČO: 44195257

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007

Adresa: Žitná 130/2a, Podvihov, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Žitná 130/2a, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Žitná 2A, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: SVĚTLÍK JIŘÍ

IČO: 76252272

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Hlavní 10, 747 06 Nové Sedlice
od 29. 05. 2014
Nové Sedlice, Hlavní 10, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Nové Sedlice, Hlavní 10, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Nové Sedlice 10
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HERTLOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2007

Adresa: Podolská 87, 747 41 Hradec nad Moravicí
od 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí, Podolská 87, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: PIRUNČÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 1997

Adresa: Bohučovice 100, 747 41 Hradec nad Moravicí
od 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí - Bohučovice 100, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Hradec nad Moravicí, část Bohučovice č.p. 100
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Hradec nad Moravicí-Bohučovice 100
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: SCHREIER DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 07. 1997

Adresa: Hlavní 278/40, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 278/40, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Opava, Kylešovice, Hlavní 278/40, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava 6, Hlavní 40
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: POSPĚCH VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Na Pískovně 198/9, Suché Lazce, 747 95 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Na Pískovně 198/9, PSČ 74795
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: MOLOVČÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 25. 07. 2012

Adresa: Slovenská 1123/20, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Slovenská 1123/20, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Slovenská 1123/207, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava - Kylešovice, Hlavní 643/117
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: STEYER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007

Adresa: Na Pískovně 278/15, Suché Lazce, 747 95 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Na Pískovně 278/15, PSČ 74795
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014
Opava - Suché Lazce, Přerovecká 19, PSČ 74795
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: NOVÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: č.p. 24, 793 36 Malá Morávka
od 29. 05. 2014
Malá Morávka 24, PSČ 79336
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Malá Morávka č.p. 24, okres Bruntál
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Malá Morávka 24
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GRACA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Raduňská 26/25, Podvihov, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Podvihov, Raduňská 26/25, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 29. 05. 2014
Opava, část Podvihov, Raduňská č.p. 26/25
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Podvihov, Raduňská 26/25
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GILÍKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Hlavní 82/113, Kylešovice, 747 06 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Kylešovice, Hlavní 82/113, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: SVĚNTÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Hradecká 110/43, Předměstí, 746 01 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Předměstí, Hradecká 110/43, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: NEUWIRTHOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012

Adresa: Malá strana 7/10, Komárov, 747 70 Opava
od 29. 05. 2014
Opava - Komárov, Malá Strana 7/10, PSČ 74706
od 25. 07. 2012 do 29. 05. 2014


Název/Jméno: RICHTEROVÁ KAMILA

IČO: 74692950

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 2008 do 25. 07. 2012

Adresa: Branka u Opavy, Cihelní 268, PSČ 74741
od 31. 12. 2008 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: STRAKA JAROSLAV

IČO: 16930410

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Suché Lazce, Májová 236/4, PSČ 74795
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava - část Suché Lazce, Májová 236/4
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PALISA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava - Kylešovice, Hlavní 82/113, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava-Kylešovice, Hlavní 82/113, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava 6, Hlavní 113
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HOLUŠA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Kylešovice, U Hřbitova 756/52, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava, Kylešovice, U Hřbitova 756/52, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava-Kylešovice, U hřbitova 756/52
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KŘIBKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012

Adresa: Štítina, Havlíčkova 202, PSČ 74791
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: FIEDLER JAN

IČO: 74390589

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - Komárov, Dlouhá 37/7, PSČ 74770
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Opava, Komárov, Dlouhá 37/7, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava-Komárov, Dlouhá 37/7
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: BUROŇ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012

Adresa: Štítina, Havlíčková 34, PSČ 74791
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Štítina, část Štítina, Havlíčková č.p. 34, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: GŘEŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1997 do 12. 07. 2007

Adresa: Vršovice 35, PSČ 74761
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Vršovice 35, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Vršovice 35
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: VĚNTUS JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012

Adresa: Opava, Fügnerova 15, PSČ 74705
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: HRBÁČ JIŘÍ

IČO: 13634585

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 25. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Chvalíkovice, Vršůvka 68, PSČ 74706
od 12. 07. 2007 do 25. 07. 2012
Chvalíkovice č.p. 68, Vršůvka 5, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Vršůvka 5, Chvalíkovice 68, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PLEVOVÁ EVA

IČO: 63736454

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 31. 12. 2008

Adresa: Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, PSČ 74741
od 12. 07. 2007 do 31. 12. 2008
Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, okres Opava
od 16. 09. 2004 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: ŠPIČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava, část Kylešovice 870, Hlavní 184, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava - Kylešovice, Hlavní 184
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: MAREČEK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004

Adresa: Opava-Kylešovice, Bílovecká 98/135, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004


Název/Jméno: PALYZA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava-Kylešovice, Hlavní 87/125, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: JELONEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava, Suché Lazce, Přerovecká 67/32, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007
Opava - část Suché Lazce, Přerovecká 67/32
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: HEINZOVÁ EVA

IČO: 49892096

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004

Adresa: Hradec nad Moravicí, Pod Hanuší 516, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 16. 09. 2004


Název/Jméno: KURTIŠ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Štítina, Hlavní 239, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: PAVELEK JOSEF

IČO: 63303639

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava-Podvihov, Polomská 20, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: KORENÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Opava, Komárov, Podvihovská 221/47, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: FENKO BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007

Adresa: Vršovice č.p. 54, okres Opava
od 18. 09. 2002 do 12. 07. 2007


Název/Jméno: HUMPLÍK RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Hlučín, Dr. Ed. Beneše 7, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: PALYZA JAN

IČO: 12255637

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava-Kylešovice, Vaníčkova 21/792
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: RYCHLÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Vršovice 2, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: VANĚK ANTONÍN

IČO: 74647776

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava - část Podvihov, Hrušovecká 114/4
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KURTIŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Štítina, Hlavní 239, okres Opava
od 19. 03. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: RASCH VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998

Adresa: Opava-Komárov, Podvihovská 175/53
od 23. 07. 1997 do 19. 03. 1998


Název/Jméno: NOSEK JIŘÍ

IČO: 16147251

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Chvalíkovice, Železnobrodská 40/37
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: GŘEŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002

Adresa: Opava 6, Hlavní 148/8
od 23. 07. 1997 do 18. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 4. 2015

Odpovědní zástupci: Josef Věntus


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Mojmír Bartek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava - mezinárodní příležitostná doprava - vnitrostátní veřejná linková doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 25. 09. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 09. 2012
Ubytovací služby
od 25. 09. 2012
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 25. 09. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 09. 2012
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 25. 09. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 25. 09. 2012
Výroba strojů a zařízení
od 25. 09. 2012
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 25. 09. 2012
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 21. 07. 1999 do 25. 09. 2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Přípravné práce pro stavby
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Velkoobchod
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
ubytovací služby
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 28. 06. 1999 do 25. 09. 2012

Odpovědní zástupci: Jiří Holuša


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Drahomíra Hertlová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:17. 4. 2001


dopravní služby speciálními vozidly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:17. 4. 2001


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - keramických obkladaček a dlaždic
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- keramických výrobků pro sanitární účely
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- cementu, práškové malty a sádry
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Věntus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - výkopové práce
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - obráběcích strojů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Schreier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Mojmír Bartek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Josef Věntus


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Přerušení: Aktivní od 24. 09. 2012 do 24. 09. 2022


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Maxmilián Schreier


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Přerušení: Aktivní od 24. 09. 2012 do 24. 09. 2022


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999


Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Pirunčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25345401

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 1997

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
290396Drahovzal Františekokres Kolín, Němčice čp. 58, PSČ 28002
12080171. Třebíčská záložna - spořitelní a úvěrní družstvo63492555Třebíč, Hasskova 16
507757BENEDIKT KARELokres Strakonice, Bělčice 44, PSČ 38743
290397Holovský KarelKolín II, V břízách 922, PSČ 28002
4909832. Myslivecké sdružení Černý lesHorní Dvořiště