Zemědělské družstvo Klapý

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělské družstvo Klapý, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 1076. Její identifikační číslo je 120693

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské družstvo Klapý

Datum zápisu: 27. 5. 1961

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 1076

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ynvcwmt

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Sídlo: 40, 41116 Klapý

Adresy: č.p. 40, 411 16 Klapý
od 18. 10. 2016
Klapý čp. 40, PSČ 41116
od 10. 11. 2001 od 18. 10. 2016
Klapý
od 04. 04. 1991 od 10. 11. 2001
Klapý, okres Litoměřice
od 27. 05. 1961 od 04. 04. 1991

Skutečnosti

  Družstvo se v plném rozsahu podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
od 20. 08. 2014

  II. valná hromada, konaná dne 21.11.1992 schválila transfor -mační projekt družstva. Členská schůze konaná dne 12.12.1992schválila nové stanovy zemědělského družstva.
od 12. 09. 1993

  Výroční členskou schůzí družstva konanou dne 28.3.1991 bylyprojednány a schváleny nové stanovy družstva, kterými sedružstvo řídí a které se zakládají do spisu podnikovéhorejstříku.
od 04. 04. 1991

  Podle článku 12 stanov se zapisuje způsob a rozsah ručení:1. Účelem ručení člena za případnou ztrátu družstva je nahraditztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plyne z hospo-dářského rizika činnosti družstva a spoluúčasti člena na jejísnášení.2. Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářskémvýsledku do výše jmenovité hodnoty členských podílů.3. Případná ztráta nebo překročení rozdělení zisku běžného rokubude zúčtováno k tíži družstva a jeho jmění.4. Družstvo může použít členský podíl na úhradu ztráty nahospodářském výsledku až po vyčerpání všech rezerv z fondůdružstva.
od 04. 04. 1991 od 12. 09. 1993

  Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 24.února1989 byly projednány a schváleny stanovy družstva, které jsouzaloženy ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvořídí.
od 07. 12. 1989

  Členové družstva ručí za případnou ztrátu schopnosti družstvasamostatně hospodařit a to do výše 25 % podílu tvorby fonduodměn za hospodářský rok, kdy k této ztrátě došlo.
od 07. 12. 1989 od 04. 04. 1991

  Členskou schůzí družstva konanou dne 15.května 1976 a na základěschválení Okresního národního výboru - odboru vodního a lesníhohospodářství a zemědělství v Litoměřicích, č.j. Zem.Ko-stanovyJZD ze dne 19.července 1976 zapisují se nové stanovy družstvapodle zákona číslo 122/75 Sb. a nařízení vlády číslo 137/75 Sb.
od 27. 09. 1976

  Slučovací členskou schůzí konanou dne 27.prosince 1972 byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena bez prove -dení likvidace družstva jako družstva přejímaná (slučovaná,zanikající) a to: Jednotné zemědělské družstvo v Dlažkovicích,okres Litoměřice (zdejší Dz 574) a Jednotné zemědělské družstvov Chodovlicích, okres Litoměřice (zdejší Dz 470) s tím, že totopřejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, závazkyjakož i přechod členů zanikajících družstev bez likvidace.Toto sloučení družstev bylo provedeno na podkladě schválení RadyOkresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 12.ledna 1973.Toto družstvo se bude nadále říditi stanovami družstva dosudplatnými.
od 02. 04. 1975

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 19.února 1965 vlastnístanovy družstva, odpovídající vzorovým stanovám JZD. Stanovydružstva byly schváleny dne 3.září 1965 radou ONV v Litoměřicícha zaregistrovány.
od 15. 12. 1965

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 17.1.1962 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD přijatýmV. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválenýmvládou ČSSR dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Litoměřicích adne 19.12.1962 zaregistrovány.
od 04. 01. 1963

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne16.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Klapý a JZD Lkáň vjediné družstvo s názvem JZD MÍROVÁ CESTA a sídlem v Klapém,které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučenímzaniklých družstev. Sloučením družstev bylo schváleno ONV vLitoměřicích dne 17. 3. 1961.
od 27. 05. 1961

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

IČO: 10085301

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 01. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008 od 30. 01. 2016


Název/Jméno: MALÝ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 18. 02. 1987


Název/Jméno: ŠMEJKAL JAROSLAV

IČO: 63822954

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008


Název/Jméno: SUNKOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008 od 21. 10. 2015


Název/Jméno: TOBIŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008


Název/Jméno: KAFKA MILAN

IČO: 2825368

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 18. 02. 1987


Název/Jméno: NEUDEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004


Název/Jméno: ŠAŠEK OTAKAR

IČO: 86795384

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004


Název/Jméno: JÁHEN OTTO

IČO: 44220341

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 29. 01. 2008 od 27. 02. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 od 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: PEJML KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 10. 2004 od 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004


Název/Jméno: KUBÍČEK VLADIMÍR

IČO: 67356141

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 od 29. 01. 2008


Název/Jméno: LAUBE VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 od 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999


Název/Jméno: RAUCHOVÁ BOHUSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 od 29. 01. 2008


Název/Jméno: KYNCL JIŘÍ

IČO: 16286693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 04. 01. 1999


Název/Jméno: HNÁT JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: BLAHOUT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999


Název/Jméno: LAUBE JAN

IČO: 61111287

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: BUK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999


Název/Jméno: ŠAŠEK OTAKAR

IČO: 86795384

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 od 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 12. 1992 od 12. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 14. 12. 1992


Název/Jméno: HORKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: NEUDKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: TOBIŠKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: KONEČNÝ FRANTIŠEK

IČO: 75958406

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: HRDLIČKA VÁCLAV

IČO: 47619023

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 od 18. 02. 1987
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 25. 09. 1967


Název/Jméno: PIŠL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 od 12. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: RŮZHA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 1979 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: KARFILÁTOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: HNILIČKA MIROSLAV

IČO: 3664058

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 od 18. 02. 1987


Název/Jméno: VOBORSKÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 od 18. 02. 1987


Název/Jméno: WENTOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: KADEŘÁBEK JOSEF

IČO: 65433963

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: SVITÁKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: SEIFERT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: ZUNA VÁCLAV

IČO: 87293617

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: HNILICA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: PÍCHA ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1975 od 14. 12. 1992
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 1965 od 02. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - zástupce předsedy
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: VERNEROVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: KUBÍČEK VÁCLAV

IČO: 47391821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: PIŠL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: PĚCHOTOVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: TOBIŠKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: LAUBE VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: PÍCHA VÁCLAV

IČO: 87359944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 18. 02. 1987


Název/Jméno: PRACHFELDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 25. 09. 1967


Název/Jméno: ZÁZVORKA JOSEF

IČO: 13451391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 14. 11. 1979


Název/Jméno: DAVID VÁCLAV

IČO: 74733681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 25. 09. 1967


Název/Jméno: HOFMAN VLADIMÍR

IČO: 15246248

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 od 02. 04. 1975


Název/Jméno: HOLUB VÁCLAV

IČO: 48656631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 12. 09. 1993


Název/Jméno: PAVLÁTOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 25. 09. 1967


Název/Jméno: BLAŽEK KAREL

IČO: 18116477

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: KŘIŽÁNKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: PAIL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: CIVÍN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: KARFILÁT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 21. 06. 1965


Název/Jméno: VINŠ JOSEF

IČO: 15885097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 od 25. 09. 1967


Název/Jméno: VOBORSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 05. 1961 od 02. 04. 1975


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2001

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 06. 03. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Zánik oprávnění:09. 08. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedené v příloze č.1,2,3, zákona č.455/1991 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 24627

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 28. 02. 2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedené v příloze č.1,2,3, zákona č.455/1991 Sb.
od 11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 24627


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 01. 1993


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 01. 1993

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00120693

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
4572562 CK, spol. s r. o. v likvidaci45310416Praha, 19600, Čakovice, Řepová, 288
931566ADCO CONSORTIUM, spol. s r.o. v likvidaci41189914Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Bulovka, 368/19
186835AGROKOMERZ, a.s. v likvidaci485098Jičín, 50601, Holínské Předměstí, Švermova, 428
852181AGROPODNIK RADOUŇ a.s.120804Štětí, okr. Litoměřice, Radouň čp. 2
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, 14300 Praha
187531ANOMIS, spol. s r.o.25624571Sadová 125, 26716 Vysoký Újezd
250706AUTO-PNEU SERVIS BICOM s.r.o.62743562Na Františku 106/4, 46010 Liberec
864551AUTOBUSY- KONEČNÝ s.r.o.2775791913, 79812 Vrbátky
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
917312B a B COMPANY s r.o. v likvidaci48593010Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
287152Bamei, spol. s r.o.28942132Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
207143BRAOZ v.o.s.25449893Jirkov - Otvice, Školní 30, PSČ 431 11
606226Brewery Český Krumlov s.r.o.60935146Pivovarská 27, 38101 Český Krumlov
375712Bytové družstvo dvojdomu Hodčina 698,699, družstvo, v likvidaci26757524Hodčina 699/5, 16100 Praha
466303Bytové družstvo Kbelská 622/11 "v likvidaci"25783785Praha, 19800, Hloubětín (Praha 14), Kbelská, 622/11
775149CBC Credit s.r.o.24204366Křovinovo náměstí 9/12, 19300 Praha
182582CIMOD s.r.o.28300050Brněnská 404, 66442 Modřice
460332CONTUR spol. s r.o. "v likvidaci"47666609Nádražní 287/20, 78985 Mohelnice
837914CZ FRUIT, odbytové družstvo25669397Pláničkova 443/7, 16200 Praha
438988CZECHLINE spol. s r.o.60703041Uherské Hradiště-Jarošov, Za Humny 482, PSČ 686 01
479804Činoherák Ústí, spolek2816091Prokopa Diviše 1812/7, 40001 Ústí nad Labem
630937ČSAD Slaný a.s.60193425Lacinova 1366/10, 27401 Slaný
107590Deko Home s.r.o.48034835Cimburkova 730/27, 13000 Praha
450262DETERANA DOX s.r.o.2662795Řehořova 1003/34, 13000 Praha
511749Dipcardi s.r.o.2677598Klimentská 1215/26, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
276525ALBRECHTOVÁ VĚRA13119435Křížkovského 1430/14, 13000 Praha
298673ANDRÝS JÍŘÍ48307467Peškova 538, 40331 Ústí nad Labem
556033ANIGHOFEROVÁ VLASTA74225961Jeseniova 431/17, 13000 Praha
480347BACÍLEK KAREL71070389Churnajevova 1313/30, 14300 Praha
368933BALA RAMI3666735Pod Pekařkou 1057/16, 14700 Praha
331686BÁRTA ALEŠ48699047Husova 149/18, 25101 Říčany
20907BÁRTA JOSEF4556983550, 56982 Borová
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
1457BARTOŠKOVÁ LIBUŠE1354311Marie Majerové 2250, 41201 Litoměřice
1711BARTOŠOVÁ LIBUŠE43113893J. Zacha 789/5, 25088 Čelákovice
105785BÁRTOVÁ VĚRA7624645123, 37881 Český Rudolec
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
328037BEDNAŘÍK JAROSLAV64321924Obeciny IV 3592, 76001 Zlín
40400BECHNÁ ANNA75179661Žlutická 1615/8, 32300 Plzeň
175762BĚLOCH ZDENĚK61732940Jihlava, 58601, Jihlava, Na Kopci, 4208/27
42773BENEŠ JAROMÍR69625191120, 75131 Bohuslávky
196135BENEŠ MILOSLAV64378853náměstí Generála Píky 2217/20, 32600 Plzeň
457465BENEŠ RADIM6087280268, 37824 Pluhův Žďár

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí