Zemědělské družstvo Klapý

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Zemědělské družstvo Klapý, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 1076. Jeho identifikační číslo je 120693

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské družstvo Klapý

Datum zápisu: 27. 5. 1961

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 1076

Identifikační číslo:120693

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ynvcwmt

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava osobní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží...
Truhlářství, podlahářství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Klapý čp. 40, PSČ 41116
od 10. 11. 2001
Klapý
od 04. 04. 1991 do 10. 11. 2001
Klapý, okres Litoměřice
od 27. 05. 1961 do 04. 04. 1991
40, 41116 Klapý

Skutečnosti

  Družstvo se v plném rozsahu podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
od 20. 08. 2014

  II. valná hromada, konaná dne 21.11.1992 schválila transfor -mační projekt družstva. Členská schůze konaná dne 12.12.1992schválila nové stanovy zemědělského družstva.
od 12. 09. 1993

  Výroční členskou schůzí družstva konanou dne 28.3.1991 bylyprojednány a schváleny nové stanovy družstva, kterými sedružstvo řídí a které se zakládají do spisu podnikovéhorejstříku.
od 04. 04. 1991

  Podle článku 12 stanov se zapisuje způsob a rozsah ručení:1. Účelem ručení člena za případnou ztrátu družstva je nahraditztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plyne z hospo-dářského rizika činnosti družstva a spoluúčasti člena na jejísnášení.2. Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářskémvýsledku do výše jmenovité hodnoty členských podílů.3. Případná ztráta nebo překročení rozdělení zisku běžného rokubude zúčtováno k tíži družstva a jeho jmění.4. Družstvo může použít členský podíl na úhradu ztráty nahospodářském výsledku až po vyčerpání všech rezerv z fondůdružstva.
od 04. 04. 1991 do 12. 09. 1993

  Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 24.února1989 byly projednány a schváleny stanovy družstva, které jsouzaloženy ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvořídí.
od 07. 12. 1989

  Členové družstva ručí za případnou ztrátu schopnosti družstvasamostatně hospodařit a to do výše 25 % podílu tvorby fonduodměn za hospodářský rok, kdy k této ztrátě došlo.
od 07. 12. 1989 do 04. 04. 1991

  Členskou schůzí družstva konanou dne 15.května 1976 a na základěschválení Okresního národního výboru - odboru vodního a lesníhohospodářství a zemědělství v Litoměřicích, č.j. Zem.Ko-stanovyJZD ze dne 19.července 1976 zapisují se nové stanovy družstvapodle zákona číslo 122/75 Sb. a nařízení vlády číslo 137/75 Sb.
od 27. 09. 1976

  Slučovací členskou schůzí konanou dne 27.prosince 1972 byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena bez prove -dení likvidace družstva jako družstva přejímaná (slučovaná,zanikající) a to: Jednotné zemědělské družstvo v Dlažkovicích,okres Litoměřice (zdejší Dz 574) a Jednotné zemědělské družstvov Chodovlicích, okres Litoměřice (zdejší Dz 470) s tím, že totopřejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, závazkyjakož i přechod členů zanikajících družstev bez likvidace.Toto sloučení družstev bylo provedeno na podkladě schválení RadyOkresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 12.ledna 1973.Toto družstvo se bude nadále říditi stanovami družstva dosudplatnými.
od 02. 04. 1975

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 19.února 1965 vlastnístanovy družstva, odpovídající vzorovým stanovám JZD. Stanovydružstva byly schváleny dne 3.září 1965 radou ONV v Litoměřicícha zaregistrovány.
od 15. 12. 1965

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 17.1.1962 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD přijatýmV. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválenýmvládou ČSSR dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Litoměřicích adne 19.12.1962 zaregistrovány.
od 04. 01. 1963

  Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne16.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Klapý a JZD Lkáň vjediné družstvo s názvem JZD MÍROVÁ CESTA a sídlem v Klapém,které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučenímzaniklých družstev. Sloučením družstev bylo schváleno ONV vLitoměřicích dne 17. 3. 1961.
od 27. 05. 1961

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

IČO: 16821319

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 01. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008 do 30. 01. 2016

Adresa: č.p. 78, 411 16 Klapý
od 22. 07. 2016
č.p. 107, 411 16 Klapý
od 17. 04. 2013 do 22. 07. 2016
Klapý 107
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013


Název/Jméno: JÁHEN OTTO

IČO: 44220341

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 29. 01. 2008 do 27. 02. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 14. 11. 1979

Adresa: č.p. 68, 411 15 Lkáň
od 17. 04. 2013 do 27. 02. 2015
Lkáň 68
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013
Třebívlice, Lkáň 68, PSČ 41115
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Lkáň čp. 68
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Lkáň čp. 68
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Lkáň čp. 60, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979
Lkáň čp. 62
od 27. 05. 1961 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: SUNKOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008 do 21. 10. 2015

Adresa: č.p. 116, 411 16 Klapý
od 17. 04. 2013 do 21. 10. 2015
Klapý 116
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013


Název/Jméno: ŠAŠEK OTAKAR

IČO: 86795384

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004

Adresa: Chelčického 650, 411 17 Libochovice
od 17. 04. 2013
Libochovice, Chelčického 650
od 04. 01. 1999 do 17. 04. 2013


Název/Jméno: TOBIŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008

Adresa: č.p. 90, 411 16 Klapý
od 17. 04. 2013
Klapý 90
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013


Název/Jméno: KAFKA MILAN

IČO: 2825368

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 17. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 18. 02. 1987

Adresa: č.p. 60, 411 15 Sedlec
od 17. 04. 2013
Sedlec čp. 60
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Sedlec 60, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 18. 02. 1987


Název/Jméno: MALÝ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 18. 02. 1987

Adresa: č.p. 16, 411 16 Klapý
od 17. 04. 2013
Klapý 16
od 28. 10. 2004 do 17. 04. 2013
Klapý 16, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 18. 02. 1987


Název/Jméno: NEUDEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004

Adresa: č.p. 87, 411 15 Chodovlice
od 17. 04. 2013
Chodovlice 87
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013
Třebívlice, Chodovlice 87, PSČ 41115
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Chodovlice čp. 87
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004


Název/Jméno: ŠMEJKAL JAROSLAV

IČO: 71534121

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 01. 2008

Adresa: Na Kohoutě 787/6, Bukov, 400 10 Ústí nad Labem
od 17. 04. 2013
Ústí nad Labem, Na Kohoutě 787/6
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013


Název/Jméno: BLAHA FRANTIŠEK

IČO: 48321401

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 do 17. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999

Adresa: Podsedice 19
od 29. 01. 2008 do 17. 04. 2013
Třebívlice, Podsedice 19, PSČ 41115
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Podsedice čp. 19
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Podsedice
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999


Název/Jméno: RAUCHOVÁ BOHUSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008

Adresa: Třebívlice, Lkáň 15, PSČ 41115
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008


Název/Jméno: KUBÍČEK VLADIMÍR

IČO: 73850063

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008

Adresa: Klapý 41
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008


Název/Jméno: PEJML KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004

Adresa: Lovosice, Osvoboditelů 940/45
od 04. 01. 1999 do 29. 01. 2008


Název/Jméno: LAUBE VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999

Adresa: Klapý 205
od 28. 10. 2004 do 29. 01. 2008
Klapý čp. 205
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Klapý čp. 205
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999


Název/Jméno: KYNCL JIŘÍ

IČO: 16286693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 04. 01. 1999

Adresa: Lkáň čp. 4
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Lkáň čp. 4
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Lkáň 4
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: BLAHOUT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999

Adresa: Sedlec čp. 7
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Sedlec čp. 7
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999


Název/Jméno: HNÁT JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979

Adresa: Chodovlice čp. 74
od 04. 01. 1999 do 28. 10. 2004
Chodovlice, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979


Název/Jméno: BUK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999

Adresa: Sedlec čp. 61
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999


Název/Jméno: ŠAŠEK OTAKAR

IČO: 86795384

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 12. 1992 do 12. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 14. 12. 1992

Adresa: Libochovice, Chelčického 650
od 14. 12. 1992 do 04. 01. 1999
Lovosice, Lovošská 4
od 18. 02. 1987 do 14. 12. 1992


Název/Jméno: LAUBE JAN

IČO: 73700941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 12. 09. 1993

Adresa: Klapý čp. 100
od 12. 09. 1993 do 04. 01. 1999
Klapý 100
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993
Klapý 42
od 25. 09. 1967 do 18. 02. 1987
Klapý čp. 42
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: KONEČNÝ FRANTIŠEK

IČO: 62319825

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993

Adresa: Klapý 195
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: TOBIŠKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993

Adresa: Klapý 211
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: NEUDKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993

Adresa: Chodovlice 187
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: HORKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993

Adresa: Sedlec 25
od 18. 02. 1987 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: KARFILÁTOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993

Adresa: Lkáň 25
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: HNILIČKA MIROSLAV

IČO: 3664058

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987

Adresa: Klapý 191
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987


Název/Jméno: RŮZHA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993

Adresa: Dlažkovice 26
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: VOBORSKÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987

Adresa: Klapý 188
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987


Název/Jméno: PIŠL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975

Adresa: Libochovice, Žižkova 737
od 14. 11. 1979 do 12. 09. 1993
Sedlec 17
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: HRDLIČKA VÁCLAV

IČO: 47619023

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967

Adresa: Klapý 183
od 14. 11. 1979 do 18. 02. 1987
Klapý čp. 164
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: HNILICA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993

Adresa: Dlažkovice 11, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: SVITÁKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979

Adresa: Dlažkovice, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979


Název/Jméno: PÍCHA ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1975 do 14. 12. 1992
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975
Statutární orgán - představenstvo - zástupce předsedy
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Lkáň čp.91, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 12. 1992
Lkáň čp. 69
od 27. 05. 1961 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: WENTOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979

Adresa: Dlažkovice 27, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979


Název/Jméno: KADEŘÁBEK JOSEF

IČO: 65433963

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979

Adresa: Chodovlice 29, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 14. 11. 1979


Název/Jméno: ZUNA VÁCLAV

IČO: 87293617

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993

Adresa: Sedlec, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: SEIFERT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993

Adresa: Chodovlice 29, okres Litoměřice
od 02. 04. 1975 do 12. 09. 1993


Název/Jméno: PĚCHOTOVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975

Adresa: Lkáň 7
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: VERNEROVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý 194
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: PIŠL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý 53
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: KUBÍČEK VÁCLAV

IČO: 47391821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý 17
od 25. 09. 1967 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: HOFMAN VLADIMÍR

IČO: 15246248

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975

Adresa: Sedlec čp. 64
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: ZÁZVORKA JOSEF

IČO: 13451391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 14. 11. 1979

Adresa: Lkáň čp. 84
od 21. 06. 1965 do 14. 11. 1979


Název/Jméno: PÍCHA VÁCLAV

IČO: 87359944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 18. 02. 1987

Adresa: Sedlec čp. 59
od 21. 06. 1965 do 18. 02. 1987


Název/Jméno: LAUBE VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý čp. 32
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: DAVID VÁCLAV

IČO: 60272627

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 25. 09. 1967

Adresa: Sedlec čp. 38
od 21. 06. 1965 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: TOBIŠKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý čp. 68
od 21. 06. 1965 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: PRACHFELDOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1965 do 25. 09. 1967

Adresa: Lkáň čp. 90
od 21. 06. 1965 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: VOBORSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 05. 1961 do 02. 04. 1975

Adresa: Klapý čp. 145
od 27. 05. 1961 do 02. 04. 1975


Název/Jméno: KŘIŽÁNKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Klapý čp. 137
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965


Název/Jméno: VINŠ JOSEF

IČO: 15885097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967

Adresa: Lkáň čp. 81
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: PAVLÁTOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967

Adresa: Klapý čp. 55
od 27. 05. 1961 do 25. 09. 1967


Název/Jméno: BLAŽEK KAREL

IČO: 72353066

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Lkáň čp. 86
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965


Název/Jméno: CIVÍN LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Třebenice čp. 96
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965


Název/Jméno: PAIL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Klapý čp. 131
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965


Název/Jméno: KARFILÁT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965

Adresa: Lkáň čp. 25
od 27. 05. 1961 do 21. 06. 1965


Název/Jméno: HOLUB VÁCLAV

IČO: 45008558

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1961 do 12. 09. 1993

Adresa: Klapý čp. 28
od 27. 05. 1961 do 12. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2001

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 06. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Šašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Šašek

Zánik oprávnění:9. 8. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 28. 02. 2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedené v příloze č.1,2,3, zákona č.455/1991 Sb.
od 11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Pícha


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedené v příloze č.1,2,3, zákona č.455/1991 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Miroslav Hnilička


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Laube


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00120693

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3233964"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."64826121Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno
2809687"RAXIS spol. s r.o." v likvidaci60280611Libochovice, Poplze č. 53, PSČ 41117
2965492"Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 712, Budišov nad Budišovkou"27857093Na Sídlišti 712, 747 87 Budišov nad Budišovkou
3295955"Zemědělské družstvo Těchlovice se sídlem Těchlovice" - v likvidaci46886303Těchlovice
961618A - ORTO s.r.o.26907721U Dvora 1083, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Související osoby

#NázevICOAdresa
966267"Kirchdorfer Industrieholding GmbH"A-4021 Linec, Rakousko, Hopfengasse 3, Rakouská republika
529140"PYROP" s.r.o.47282541Třebívlice
839478CIRHAN JIŘÍHorní Kněžeklady 10
1102501TŘICÁTNÍK JIŘÍPraha 6, Družicová 18, PSČ 16100
5681223 T Supplies AGSchindellegi, Chaltenbodenstrasse 6D, 8834, Švýcarská konfederace