Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 223. Její identifikační číslo je 120596

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech

Datum zápisu: 22. 2. 1952

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 223

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: adiut2m

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem věcí movitých a nemovitých
Řeznictví a uzenářství
Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví
Zemní práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1...
Sklenářské práce
Práce s autojeřábem

Adresa společnosti

Sídlo: Děčany, p. Třebivlice, PSČ 411 15

Adresy: Děčany, p. Třebivlice, PSČ 411 15
od 08. 09. 1993
D ě č a n y , okres Litoměřice
od 02. 05. 1961 od 08. 09. 1993
D ě č a n y , okres Lovosice
od 22. 02. 1952 od 02. 05. 1961

Skutečnosti

  Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 6.6.2005, č.j. Nc 5275/2005-21 byla nařízena exekuce proti povinnému: Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech, se sídlem Děčany, p. Třebívlice, PSČ 411 15, identifikační číslo 00120596. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Husitská 692/8, 415 01 Teplice.
od 29. 06. 2005

  Členská schůze dne 23.2.1996 schválila změny čl. 15 stanovdružstva.
od 17. 05. 1996

  II. valná hromada oprávněných osob, konaná dne 27.11.1992schválila transformační projekt družstva. Členská schůzedne 5.1.1993 schválila nové stanovy družstva, přizpůsobenéúpravě v obchodním zákoníku č.513/1991 Sb.
od 08. 09. 1993

  4. V případě, že k úhradě ztráty nepostačují zdroje fondů, snížíse přírůstky čl.podílů a čl.vkladů za uplynulé roky, a to ve výšio které rozhodne členská schůze na návrh představenstva.
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993

  Čl. 6 stanov : Minimální členský podíl činí 3O OOO,- Kčs.
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993

  Čl. 7 stanov :l. Ztrátou družstva se rozumí výsledek družstva dosažený za běžnýhospodářský rok, vykázaný v účetním výkaze. V tomto případěnedojde ke zhodnocení čl. podílů a členských vztahů.2. Jestliže družstvo nemůže ztrátu uhradit ze zdrojů fondůdružstva rezervního, jsou povinni členové družstva spolupodíletse na její úhradě a to snížením čl. podílů nebo členských vkladůza hospodářský rok, v němž ke ztrátě na hospodaření došlo.3. K úhradě ztráty použije družstvo především rezervní fond.
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993

  Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech.Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
od 11. 08. 1989 od 08. 09. 1993

  Družstvo platně zastupuje předseda družstva.K názvu družstva připojí své podpisy předseda družstva a jedenčlen představenstva.
od 02. 07. 1958 od 11. 08. 1989

  Zastupovati a podepisovati za družstvo je oprávněn předseda,spolu s jedním členem představenstva.
od 20. 02. 1957 od 02. 07. 1958

  Údaje o družstvu :Družstvo vzniklo usnesením Ústřední rady družstev, zastoupenéOkresní družstevní radou v Lovosicích, ze dne 2O.5.l949, oschválení ustavení družstva dle § 5 odst. 2 zák.č.69/49 Sb.(Převedeno z rejstř. Dr XXI - l88).
od 22. 02. 1952

  Družstvo zastupuje navenek představenstvo sestávající zpředsedy, místopředsedy a dalších 3 až 8 členů.K zastupování oprávněni jsou předseda nebo místopředseda a jedendalší člen představenstva.Pod název družstva kýmkoliv napsaný nebo vytištěný připojí svépodpisy předseda nebo místopředseda s jedním dalším členempředstavenstva.
od 22. 02. 1952 od 20. 02. 1957

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VINŠ MILOSLAV

IČO: 48069477

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 18. 02. 1999 od 05. 08. 2010
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 17. 05. 1996 od 18. 02. 1999
Statutární orgán - předseda představenstva
od 08. 09. 1993 od 17. 05. 1996


Název/Jméno: KOCÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představestva
od 17. 05. 1996 od 18. 02. 1999
Statutární orgán - místopředseda
od 17. 05. 1965 od 02. 08. 1972


Název/Jméno: DLOUHÁ MARIE

IČO: 45089841

Funkce: Statutární orgán - člen představestva
od 17. 05. 1996 od 18. 02. 1999


Název/Jméno: RULF VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 17. 05. 1996 od 15. 01. 1998
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 17. 05. 1996
Statutární orgán - předseda
od 21. 01. 1987 od 08. 09. 1993
Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987
Statutární orgán - místopředseda
od 26. 06. 1962 od 17. 05. 1965


Název/Jméno: PAZDEROVÁ MARIE

IČO: 66877831

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 07. 1994 od 17. 05. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 20. 07. 1994
Statutární orgán - místopředseda
od 20. 09. 1988 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KUGLER JOSEF

IČO: 62097768

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 12. 11. 1993 od 18. 02. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: ZIMA VLADISLAV

IČO: 62479946

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999


Název/Jméno: VĚTROVEC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: REZEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999


Název/Jméno: Václav K u g l e r , st.

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999


Název/Jméno: SCHÁNO PETR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 08. 09. 1993 od 20. 07. 1994
Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 17. 05. 1996


Název/Jméno: PŠENIČKA VÁCLAV

IČO: 13783963

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999


Název/Jméno: ZÍMA JURIJ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 18. 02. 1999
Statutární orgán - místopředseda
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: LAŠTOVKA JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 12. 11. 1993


Název/Jméno: BENEŠ RUDOLF

IČO: 46226800

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: Jiřina B e n e š o vá

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: VÁGNER JOSEF

IČO: 42185386

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 12. 11. 1993


Název/Jméno: BRŮNA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: DOLEŽÁLEK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: HAMPLOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: REZKOVÁ HEDVIKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 06. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: KOCÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: FUCHS EMIL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 20. 09. 1988
Statutární orgán - předseda
od 02. 05. 1961 od 21. 01. 1987
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: JANTOŠOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: MICHALEC VÁCLAV

IČO: 48998940

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 01. 1987 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: BĚLOCH ZDENĚK

IČO: 61732940

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: BENEŠ MILOSLAV

IČO: 64378853

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: DLOUHÝ ZDENĚK

IČO: 71482059

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: GRMELOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: ORT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KUGLER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 01. 1987 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: VOSMÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KARFÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 21. 01. 1987 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KUGLER VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 01. 1987 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: ŠPIČKA KAREL

IČO: 67744150

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: REINHART JAROMÍR

IČO: 14838117

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: VINŠ RUDOLF

IČO: 73408883

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: EMINGR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: KUGLER VÁCLAV

IČO: 3391833

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KARFÍKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 08. 1972 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: HABART ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 17. 03. 1970 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: MIKOVEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 17. 05. 1965 od 13. 06. 1991


Název/Jméno: KREJČÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 17. 05. 1965 od 17. 03. 1970


Název/Jméno: VILDOMEC KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 06. 1962 od 02. 08. 1972


Název/Jméno: KLUPÁK KAREL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 06. 1962 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: ZÍMA JOSEF

IČO: 15468283

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 26. 06. 1962 od 17. 05. 1965
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 26. 06. 1962 od 26. 06. 1962
Statutární orgán - místopředseda
od 02. 05. 1961 od 26. 06. 1962
Statutární orgán - předseda
od 22. 02. 1952 od 02. 05. 1961


Název/Jméno: ZÍMA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 26. 06. 1962 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: ZIENERT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 05. 1961 od 21. 01. 1987


Název/Jméno: SUNKOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 05. 1961 od 02. 08. 1972


Název/Jméno: KUGLEROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 05. 1961 od 26. 06. 1962


Název/Jméno: BENEŠOVÁ MILADA

IČO: 18578080

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 05. 1961 od 02. 08. 1972


Název/Jméno: TŮMA JOSEF

IČO: 12494526

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 02. 07. 1958 od 02. 05. 1961


Název/Jméno: PUC JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 05. 1957 od 02. 07. 1958


Název/Jméno: KRICNER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - zástupce předsedy
od 28. 05. 1957 od 02. 05. 1961
Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: VÁGNER JAROSLAV

IČO: 13890913

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 05. 1957 od 26. 06. 1962


Název/Jméno: JIRÁSEK ANTONÍN

IČO: 11373580

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 05. 1957 od 02. 07. 1958
Statutární orgán - místopředseda
od 22. 02. 1952 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: REZEK JAROSLAV

IČO: 12019526

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 05. 1957 od 02. 08. 1972
Statutární orgán - místopředseda
od 22. 02. 1952 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: KREJZOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 05. 1957 od 02. 05. 1961


Název/Jméno: DEJL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: KREJČÍKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: KOCÁNEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: KUČERA THEODOR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 17. 05. 1965


Název/Jméno: KUGLER ANTONÍN

IČO: 69665940

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: HNILIČKA VÁCLAV

IČO: 42023483

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 22. 02. 1952 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: LAHOVSKÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: HNILIČKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: REZKOVÁ ANNA

IČO: 49915177

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: FRYC LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 20. 02. 1957


Název/Jméno: BROŽKOVÁ ZDENA

IČO: 70848351

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 20. 02. 1957 od 28. 05. 1957


Název/Jméno: KONŠEL FRANTIŠEK

IČO: 46893059

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 22. 02. 1952 od 20. 02. 1957


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 06. 2001

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006


Pronájem věcí movitých a nemovitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 02. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 12. 1993

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006
od 01. 04. 2000 od 01. 04. 2002


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 03. 1993

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006
od 01. 04. 2000 od 01. 04. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci:


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Zánik oprávnění:18. 07. 2001


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Zánik oprávnění:20. 06. 2000


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006
od 01. 04. 2000 od 01. 04. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1-3 zák.č.455/91 Sb.,)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sklenářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006
od 01. 04. 2000 od 01. 04. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce s autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 18. 10. 2004 od 18. 10. 2006
od 01. 04. 2000 od 01. 04. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00120596

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:11. 10. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
549969"Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy"24211982Praha 8, Trojská 13, PSČ 182 00
967128"PYROP" s.r.o. v likvidaci47282541Třebívlice, PSČ 411 15
12491622F CHEMIK, s.r.o.28139453Sportovní 538, 39155 Chýnov
141352A-ABA&EMA, spol. s r.o. v likvidaci41192877Pod větrolamem 569/1, 18400 Praha
510668AFINCOM, s.r.o.28987420Nad Potůčkem 418, 46312 Šimonovice
878619AGRO ALIANCE s.r.o.61172553V Zálesí 304, 25226 Třebotov
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, 14300 Praha
1151159ALANYA - DÖNER KEBAP, s.r.o. v likvidaci27526852třída Karla IV. 522/19, 50002 Hradec Králové
388833Atleticko-Fotbalový Klub Loděnice, z.s.43763766U hřiště 86, 26712 Loděnice
257731AUTOCENTRUM Šubrt spol. s r.o.45309213Pražská 768, 28163 Kostelec nad Černými lesy
1206946AUTODOPRAVA KOVI s.r.o.2630077039, 25701 Postupice
200357BAUING s. r. o.49618679Pod dálnicí 1282/1, 14000 Praha
993468BORISFEN s.r.o. v likvidaci25798171Koněvova 1715/128, 13000 Praha
165088Bytové družstvo HN8928358490Horácké náměstí 1471/9, 62100 Brno
932597Bytové družstvo JIR-BYT25817566Jiráskova 1625/1, 79201 Bruntál
494494BYTY ČAKOVICE, a.s.27659682Praha, 13083, Žižkov (Praha 3), Koněvova, 2660/141
714444C&C Sport a.s.25631594K vodě 3200/3, 10600 Praha
1292871CARAVAN Bohumín akciová společnost14614332Bohumín, 73581, , J.Palacha, 538
395041Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace4833384128. října 377, 33301 Stod
527325Comus SE, v likvidaci28453328Prokopova 156/11, 13000 Praha
206723CORTES spol. s r.o.47238968Týn nad Vltavou, 37501, , nám. Míru, 85
228018Cottage Company s.r.o. v likvidaci25613073Jihlava, 58601, Jihlava, Znojemská, 646
1256421CUT 2000 s.r.o. v likvidaci25950011Chvojenec 154, PSČ 534 01 Holice v Čechách
147364D T V - p r e s s spol. s r.o.48268381Mariánská 539/23, 47001 Česká Lípa
727962DAKKARO, s.r.o.27617602Nad vodovodem 747/31, 10000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
66825ADÁMEK TOMÁŠ74010417Jana Masaryka 1359/11, 50012 Hradec Králové
254943ADÁMKOVÁ VĚRA49414411Nětčická 2273/85, 69701 Kyjov
245786ANTOŠ JOSEF75844320Pplk. Sochora 740/34, 17000 Praha
284736AUBRECHT VÁCLAV66977835Plzeňská 238, 33301 Stod
153537BAKRLÍK IVAN12810789Liberecká 2268/37, 46601 Jablonec nad Nisou
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
14241BARTÁKOVÁ BOŽENA46875310Budovatelů 1414/3, 36001 Karlovy Vary
638550BARTÁSEK VÁCLAV424869215. května 798/62, 14000 Praha
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
1457BARTOŠKOVÁ LIBUŠE1354311Marie Majerové 2250, 41201 Litoměřice
39553BARTOŠOVÁ LUDMILA62338048Petřvaldská 974, 73511 Orlová
136657BASTL JIŘÍ61188883310, 50343 Černilov
43084BAŠTA JOSEF69443343Smetanova 361, 34192 Kašperské Hory
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
328037BEDNAŘÍK JAROSLAV64321924Obeciny IV 3592, 76001 Zlín
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
67935BĚLOHLAV JOSEF62518950Luční 22, 38601 Strakonice
175762BĚLOCH ZDENĚK61732940Jihlava, 58601, Jihlava, Na Kopci, 4208/27
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
614183BENDA RADOMIL43205356Havlíčkova 2252, 47001 Česká Lípa
16098BENDA TOMÁŠ74667033Zálešná VIII 6653, 76001 Zlín
320746BENDLOVÁ HANA61079278Dukel. hrdinů 1782, 26901 Rakovník
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí