Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXIV 1046. Její identifikační číslo je 124443

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci

Datum zápisu: 30. 6. 1949

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXIV 1046

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ewuxzd3

Adresa společnosti

Sídlo: Dědová, PSČ 539 01

Adresy: Dědová, PSČ 53901
od 30. 06. 1972
Dědová
od 30. 06. 1949 od 30. 06. 1972

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 8.12.2009 č.j. 44 Cm 117/2009-33 byl zápis o výmazu Zemědělského obchodního družstva Dědová z obchodního rejstříku zrušen a družstvo vstoupilo do likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 28.1.2010.
od 01. 02. 2011

  Vymazuje se: Zemědělské obchodní družstvo Dědová se sídlem v Dědové bez likvidace k 4.5.1994.Ostatní skutečnosti:Družstvo zrušeno rozdělením na Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem v Dědové ( Dr 323) a Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Dědové (Dr 322), které přebírají všechen majetek, práva a závazky zaniklého subjektu.
od 04. 05. 1994

  Právní poměry se řídí stanovami schválenými 25.11.1992.
od 05. 04. 1993

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2.3.1990 zapisuje se změna článků 14 odst. 1/, 14 odst. 4/, 22 odst. 1/, 22 odst. 3/ stanov.
od 22. 03. 1990 od 05. 04. 1993

  Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze 24. února 1989.
od 24. 05. 1989 od 05. 04. 1993

  Ručení:Člen ručí za případnou ztrátu družstva ve výši až do 2 % z celkové odměny za práci za příslušný kalendářní rok, v němž ztráta vznikla, a to za předpokladu, že ke krytí ztráty nepostačují prostředky z rezervního fondu družstva. Vypořádání bude provedeno srážkou z odměny v průběhu prvního pololetí následujícího roku.
od 24. 05. 1989 od 05. 04. 1993

  Podle usnesení sboru zástupců ze dne 12.5.1983 a souhlasu Okresního národního výboru, odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 1.7.1983 se zapisuje změna článku 41 odst. 3 vlastních stanov.
od 15. 07. 1983 od 24. 05. 1989

  Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 27.2.1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Chrudimi ze dne 10.5.1976 č.j. VLHZ/203.3-2/76/0, podle nichž je představenstvo 9ti členné.
od 11. 06. 1976 od 24. 05. 1989

  Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 26.11.1975, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 20.11.1975, společné slučovací schůze ze dne 11.12.1975 a schválení ONV- usnesení rady č. 3/1976 v Chrudimi ze dne 15.1.1976 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1976 družstva: Jednotné zemědělské družstvo Jeníkov se sídlem v Jeníkově, zapsané v podnikovém rejstříku pod Dz 1519, jako družstva přejímaného a tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklého družstva byl v podnikovém rejstříku proveden dne 23.3.1976.
od 23. 03. 1976

  Do přijetí vlastních stanov se družstvo řídí vzorovými stanovami ze dne 4.12.1975.
od 23. 03. 1976 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 15.2.1973 a schválení ONV - odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 11.9.1973 č.j. Zem/JZD/1870/1973 se zapisuje změna a doplněk článku 4/ vlastních stanov, týkající se přidružené výroby.
od 28. 09. 1974 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2.5.1974 a schválení ONV-odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 17.4.1974 se zapisuje změna a doplněk článků 13/, 14/, 19/ a 39/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 22. 05. 1974 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 20.7.1972 a schválení ONV odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 10.8.1972 se zapisuje změna a doplněk článku 23/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 17. 08. 1972 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členských schůzí v obou zaniklých družstvech ze dne 4. listopadu 1971, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 13. ledna 1972 a podle usnesení rady ONV v Chrudimi č. 86/72 ze dne 18. května 1972 se zapisuje ke dni 1. ledna 1972 sloučení:1) JZD ve Filipově, zapsaného v podnikovém rejstříku pod DZ 1505;2) JZD v Kladně, zapsané v podnikovém rejstříku pod Dz 1511;obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením obě přejímaná družstva zanikla bez likvidace, při čemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
od 30. 06. 1972

  Podle usnesení členské schůze ze dne 17.2.1972 a schválení ONV odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 26.6.1972 č.j. Zem/JZD/ev.796/1972 se zapisuje:a) změny a doplňky článků 4/, 5/, 6/, 14/, 16/, 19, 21/, 23/, 25/, 30, 32/ a 39/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva,b) změny a doplňky článku 28/ vlastních stanov, které spočívají mimo jiné i v tom, že představenstvo je 9-ti členné.
od 30. 06. 1972 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2. dubna 1970 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Chrudimi ze dne 4. června 1970 zapisuje se doplnění článku 4 vlastních stanov o odstavec 2/ přidružená výroba, kteréžto doplnění se týká vnitřních poměrů družstva.
od 09. 09. 1970 od 11. 06. 1976

  Právní poměry družstva se řídí podle stanov, přijatých na členské schůzi dne 4.10.1961 a schválených ONV v Chrudumi dne 19.2.1962, podle kterých je představenstvo 7mi členné.
od 23. 03. 1962 od 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 9. června 1959 a schválení rady ONV v Hlinsku v Čechách byly přijaty a schváleny doplňky stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 05. 1960 od 11. 06. 1976

  Schválením Ústřední rady družstev, zastoupené Okresní družstevní radou v Hlinsku ze dne 18.6.1949 čj. 160-49 vzniklo podle zákona č. 69/49 Sb. družstvo.
od 30. 06. 1949

  Vyhlášky uveřejňují se vyvěšením na oznamovací tabuli v sídle družstva.
od 30. 06. 1949 od 11. 06. 1976

  Ručení:Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu.
od 30. 06. 1949 od 11. 06. 1976

  Až do schválení volby řádných orgánů družstva podle stanov vykonává jejich působnost 7. členný Přípravný výbor.
od 30. 06. 1949 od 16. 07. 1965

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VODRÁŽKOVÁ JANA

IČO: 74267604

Funkce: Likvidátor
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: TOMEŠKOVÁ HELENA

Funkce: Likvidátor
od 01. 02. 2011 od 08. 01. 2014


Název/Jméno: HOMOLKA FRANTIŠEK

IČO: 18890989

Funkce: Statutární orgán - místopředseda družstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: PEŠEK ANTONÍN

IČO: 18137156

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993
Statutární orgán - předseda družstva
od 22. 03. 1990 od 05. 04. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: ROUŠAR LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: BOUŠKA PAVEL

IČO: 66451914

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: KRÁTKÁ LUDMILA

IČO: 61822400

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: NEKVINDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: STAŇKOVÁ EVA

IČO: 12826677

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: KLOFERA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: NEKVINDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 05. 04. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1983 od 24. 05. 1989
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 11. 04. 1972
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: PAVLÍK KAREL

IČO: 12089711

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1988 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: NĚMCOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: VAŘEJČKO KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 17. 07. 1986 od 22. 03. 1990


Název/Jméno: DRAHOŠOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: MURDOCH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: KOUDELKA JIŘÍ

IČO: 15768201

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 od 23. 05. 1988


Název/Jméno: VAŘEJČKO KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 19. 04. 1982 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: URBÁNEK MILAN

IČO: 10136002

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1982 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: TOMIŠKA ADOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1981 od 24. 05. 1989


Název/Jméno: HALÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1981 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: BODLÁK MIROSLAV

IČO: 40153061

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda družstva
od 24. 04. 1981 od 22. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 24. 04. 1981


Název/Jméno: BOUŠKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ VĚRA

IČO: 48997927

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 13. 04. 1983


Název/Jméno: DRAHOŠ ZDENĚK

IČO: 45976970

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: SEVERÝN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 24. 04. 1981


Název/Jméno: BRÁZDA KAREL

IČO: 65422651

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 24. 04. 1981


Název/Jméno: ŠRÁMKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 od 17. 07. 1986


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ RŮŽENA

IČO: 45046867

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: ZAVŘEL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 19. 04. 1982


Název/Jméno: ROUŠAR JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: ŠTORKOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: TICHÁ MARIE

IČO: 88502783

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: POSPÍŠIL JAROSLAV

IČO: 1464035

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: PEŠKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 od 11. 04. 1972


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 od 11. 04. 1972


Název/Jméno: VTIPIL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: CHMELÍK JOSEF

IČO: 46743782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 od 26. 04. 1966
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 od 16. 02. 1961


Název/Jméno: SPILKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 od 23. 03. 1976


Název/Jméno: PEŠKOVÁ RŮŽENA

IČO: 13936565

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 od 26. 04. 1966


Název/Jméno: BÁLKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 od 11. 04. 1972
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 od 03. 03. 1961


Název/Jméno: VTÍPILOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 od 26. 04. 1966


Název/Jméno: NADRCHAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1961 od 12. 03. 1962
Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 21. 12. 1949 od 16. 02. 1961
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: BÁLKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1961 od 12. 03. 1962


Název/Jméno: CHMELIKOVÁ JOSEFA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 od 12. 03. 1962


Název/Jméno: PEŠAVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 od 03. 03. 1961


Název/Jméno: PEŠEK JOSEF

IČO: 60189622

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 od 12. 03. 1962


Název/Jméno: ZRŮST VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 od 12. 03. 1962


Název/Jméno: SODOMKA MILOSLAV

IČO: 66404029

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 16. 02. 1961 od 19. 04. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 od 16. 02. 1961


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 od 16. 02. 1961


Název/Jméno: HRNÍČKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 02. 06. 1954


Název/Jméno: JEDLIČKA JAN

IČO: 66023009

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: VOLF KAREL

IČO: 74516400

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: BARTOŠ FRANTIŠEK

IČO: 47502100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 16. 02. 1961
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: SODOMKA JOSEF

IČO: 13586807

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 od 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Název/Jméno: BUREŠ FRANTIŠEK

IČO: 40119092

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda družstva
od 21. 12. 1949 od 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 06. 1949 od 21. 12. 1949


Údaje o registraci DPH

DIČ:235-00124443

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 06. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
198958"BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci"44564244Most - Velebudice, Dělnická 16
419973"design fórum Praha s.r.o."48041459Prokopovo náměstí 315/5, 13000 Praha
41287"Hi-Bag, s.r.o." v likvidaci47238917Staré Město pod Landštejnem, 37882, Staré Město pod Landštejnem, Zámek,
198205"společenství vlastníků jednotek Ústí n.L. SNP 2393/1, SNP 2394/3, SNP 2395/5"25432265SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem
607303Energy.cz s.r.o.29014697Husitská 107/3, 13000 Praha
490154ADVICE INTERNATIONAL, s.r.o.26148323Sokolská 1795/46, 12000 Praha
44849AGROCHOV DĚDOV s.r.o., v likvidaci25298003Teplice nad Metují, 54957, Dědov, , 72
112531AKORD-TOP s.r.o. v likvidaci49810600Hradec Králové, 50003, , Jižní, 870
574916Altertech, s.r.o.27149099Pod Harfou 938/60, 19000 Praha
575296Apusfin s.r.o.29374316Olšany 104, PSČ 683 01
223531ARKO spol. s r.o. v likvidaci15061370Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové
132450ASPO s.r.o. v likvidaci655686Pospíšilova 281/18, 50003 Hradec Králové
507331ATW Servis s.r.o.1476386Borská 719/61, 30100 Plzeň
399408AUTOEXPRES Trutnov spol. s r.o. v likvidaci64791122Trutnov, 54101, Horní Předměstí, Královédvorská,
84904B + B Public relations, spol. s r.o. v likvidaci49285742Jaroměř, 55101, Pražské Předměstí, Rybalkova, 939
564347B + R, spol. s r.o. v likvidaci60742291Brno, bratří Žurků 5, PSČ 617 00
579443Barbery s.r.o.3460347Jandova 10/3, 19000 Praha
553018Benešovka s.r.o.26193299Havlíčkova 507, 29501 Mnichovo Hradiště
268974BONA FIDE v. o. s. v likvidaci13586599Vyšehněvice, 53341, Vyšehněvice, , 56
421497Building Business People Group s.r.o.28826051Československé armády 449/31, 50003 Hradec Králové
615949BYTOVÉ DRUŽSTVO KONTAKT26895412Renčova 1621/36, 62100 Brno
302217CBI EXPRES SYSTEM s.r.o.64831973Holoubkov 13, okres Rokycany, PSČ 338 11
571390CL - TRANSPORT SERVICE, s.r.o. v likvidaci6314452298, 47127 Stráž pod Ralskem
44433ČEP spol.s r.o.45311153Praha, 12000, , Blanická, 8
92202ČEZ-AGRO, s.r.o.1403303Merhautova 1024/155, 61300 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
144585ADÁMKOVÁ MARTA49443232298, 67138 Višňové
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
93614ANDRÝSEK PAVEL60036303Krátká 710, 75701 Valašské Meziříčí
139622ANSL JOSEF46802495165, 34813 Chodová Planá
139626ANTROPIUS MILOSLAV16724941Tepelská 753, 34815 Planá
127599AUBRECHTOVÁ MARIE47137584Gorazdova 357/1, 12000 Praha
170681BABKA PAVEL72169125Na Vyhlídce 368, 38301 Prachatice
227004BAĎURA ANTONÍN16618637Antonína Sovy 1518/41, 74705 Opava
4738BALÁŽ ZDENĚK45552517Markovická 598/14, 50003 Hradec Králové
377629BARDA MILAN102470158, 26401 Nedrahovice
48314BAROCH VÁCLAV12833851Na Vinici III. 549, 33501 Nepomuk
76324BÁRTA PETR61289019Holečkova 179/109, 15000 Praha
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
86182BÁRTA ZDENĚK11355255Pekárenská 1227/2, 37004 České Budějovice
218955BARTOŇ MIROSLAV46157514Za Drahou 1424, 75701 Valašské Meziříčí
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
120221BARTOŠOVÁ ESTINA46044078Karlínská 1839, 40747 Varnsdorf
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
267145BÁRTOVÁ RADKA71780611Spojenců 876, 67401 Třebíč
36964BÁRTŮ MILOŠ60658860Jarošovská 55, 37701 Jindřichův Hradec
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
156353BAUER LADISLAV69883521Na Přelízce 62, 50401 Nový Bydžov
233573BAUER PETR18405835Augustinova 2058/26, 14800 Praha

Nejhledanější obsah