Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXIV 1046. Jeho identifikační číslo je 124443

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci

Datum zápisu: 30. 6. 1949

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: DrXXIV 1046

Identifikační číslo:124443

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ewuxzd3

Adresa společnosti

Sídlo: Dědová, PSČ 53901
od 30. 06. 1972
Dědová
od 30. 06. 1949 do 30. 06. 1972
Dědová, PSČ 539 01

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 8.12.2009 č.j. 44 Cm 117/2009-33 byl zápis o výmazu Zemědělského obchodního družstva Dědová z obchodního rejstříku zrušen a družstvo vstoupilo do likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 28.1.2010.
od 01. 02. 2011

  Vymazuje se: Zemědělské obchodní družstvo Dědová se sídlem v Dědové bez likvidace k 4.5.1994.Ostatní skutečnosti:Družstvo zrušeno rozdělením na Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem v Dědové ( Dr 323) a Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Dědové (Dr 322), které přebírají všechen majetek, práva a závazky zaniklého subjektu.
od 04. 05. 1994

  Právní poměry se řídí stanovami schválenými 25.11.1992.
od 05. 04. 1993

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2.3.1990 zapisuje se změna článků 14 odst. 1/, 14 odst. 4/, 22 odst. 1/, 22 odst. 3/ stanov.
od 22. 03. 1990 do 05. 04. 1993

  Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze 24. února 1989.
od 24. 05. 1989 do 05. 04. 1993

  Ručení:Člen ručí za případnou ztrátu družstva ve výši až do 2 % z celkové odměny za práci za příslušný kalendářní rok, v němž ztráta vznikla, a to za předpokladu, že ke krytí ztráty nepostačují prostředky z rezervního fondu družstva. Vypořádání bude provedeno srážkou z odměny v průběhu prvního pololetí následujícího roku.
od 24. 05. 1989 do 05. 04. 1993

  Podle usnesení sboru zástupců ze dne 12.5.1983 a souhlasu Okresního národního výboru, odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 1.7.1983 se zapisuje změna článku 41 odst. 3 vlastních stanov.
od 15. 07. 1983 do 24. 05. 1989

  Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 27.2.1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Chrudimi ze dne 10.5.1976 č.j. VLHZ/203.3-2/76/0, podle nichž je představenstvo 9ti členné.
od 11. 06. 1976 do 24. 05. 1989

  Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 26.11.1975, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 20.11.1975, společné slučovací schůze ze dne 11.12.1975 a schválení ONV- usnesení rady č. 3/1976 v Chrudimi ze dne 15.1.1976 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1976 družstva: Jednotné zemědělské družstvo Jeníkov se sídlem v Jeníkově, zapsané v podnikovém rejstříku pod Dz 1519, jako družstva přejímaného a tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklého družstva byl v podnikovém rejstříku proveden dne 23.3.1976.
od 23. 03. 1976

  Do přijetí vlastních stanov se družstvo řídí vzorovými stanovami ze dne 4.12.1975.
od 23. 03. 1976 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 15.2.1973 a schválení ONV - odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 11.9.1973 č.j. Zem/JZD/1870/1973 se zapisuje změna a doplněk článku 4/ vlastních stanov, týkající se přidružené výroby.
od 28. 09. 1974 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2.5.1974 a schválení ONV-odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 17.4.1974 se zapisuje změna a doplněk článků 13/, 14/, 19/ a 39/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 22. 05. 1974 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 20.7.1972 a schválení ONV odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 10.8.1972 se zapisuje změna a doplněk článku 23/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 17. 08. 1972 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členských schůzí v obou zaniklých družstvech ze dne 4. listopadu 1971, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 13. ledna 1972 a podle usnesení rady ONV v Chrudimi č. 86/72 ze dne 18. května 1972 se zapisuje ke dni 1. ledna 1972 sloučení:1) JZD ve Filipově, zapsaného v podnikovém rejstříku pod DZ 1505;2) JZD v Kladně, zapsané v podnikovém rejstříku pod Dz 1511;obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením obě přejímaná družstva zanikla bez likvidace, při čemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
od 30. 06. 1972

  Podle usnesení členské schůze ze dne 17.2.1972 a schválení ONV odboru VLHZ v Chrudimi ze dne 26.6.1972 č.j. Zem/JZD/ev.796/1972 se zapisuje:a) změny a doplňky článků 4/, 5/, 6/, 14/, 16/, 19, 21/, 23/, 25/, 30, 32/ a 39/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva,b) změny a doplňky článku 28/ vlastních stanov, které spočívají mimo jiné i v tom, že představenstvo je 9-ti členné.
od 30. 06. 1972 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 2. dubna 1970 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Chrudimi ze dne 4. června 1970 zapisuje se doplnění článku 4 vlastních stanov o odstavec 2/ přidružená výroba, kteréžto doplnění se týká vnitřních poměrů družstva.
od 09. 09. 1970 do 11. 06. 1976

  Právní poměry družstva se řídí podle stanov, přijatých na členské schůzi dne 4.10.1961 a schválených ONV v Chrudumi dne 19.2.1962, podle kterých je představenstvo 7mi členné.
od 23. 03. 1962 do 11. 06. 1976

  Podle usnesení členské schůze ze dne 9. června 1959 a schválení rady ONV v Hlinsku v Čechách byly přijaty a schváleny doplňky stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva.
od 25. 05. 1960 do 11. 06. 1976

  Schválením Ústřední rady družstev, zastoupené Okresní družstevní radou v Hlinsku ze dne 18.6.1949 čj. 160-49 vzniklo podle zákona č. 69/49 Sb. družstvo.
od 30. 06. 1949

  Vyhlášky uveřejňují se vyvěšením na oznamovací tabuli v sídle družstva.
od 30. 06. 1949 do 11. 06. 1976

  Ručení:Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu.
od 30. 06. 1949 do 11. 06. 1976

  Až do schválení volby řádných orgánů družstva podle stanov vykonává jejich působnost 7. členný Přípravný výbor.
od 30. 06. 1949 do 16. 07. 1965

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VODRÁŽKOVÁ JANA

IČO: 74267604

Funkce: Likvidátor
od 08. 01. 2014

Adresa: Sladkovského 756, Chrudim II, 537 01 Chrudim
od 08. 01. 2014


Název/Jméno: TOMEŠKOVÁ HELENA

Funkce: Likvidátor
od 01. 02. 2011 do 08. 01. 2014

Adresa: Slatiňany, T. G. Masaryka 593
od 01. 02. 2011 do 08. 01. 2014


Název/Jméno: HOMOLKA FRANTIŠEK

IČO: 44260679

Funkce: Statutární orgán - místopředseda družstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Kameničky 154
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: PEŠEK ANTONÍN

IČO: 12629065

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993
Statutární orgán - předseda družstva
od 22. 03. 1990 do 05. 04. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989

Adresa: Jeníkov 20
od 05. 04. 1993
Jeníkov 20
od 22. 03. 1990 do 05. 04. 1993
Jeníkov 20
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: ROUŠAR LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Kladno 98
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: BOUŠKA PAVEL

IČO: 66451914

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Kladno 32
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: KRÁTKÁ LUDMILA

IČO: 61822400

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Kladno 59
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: NEKVINDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Dědová 16
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: STAŇKOVÁ EVA

IČO: 47874325

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Jeníkov 129
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: KLOFERA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1993

Adresa: Hlinsko /47
od 05. 04. 1993


Název/Jméno: NEKVINDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 05. 04. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1983 do 24. 05. 1989
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 11. 04. 1972
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 15
od 05. 04. 1993
Dědová 15
od 13. 04. 1983 do 24. 05. 1989
Dědová 15
od 02. 06. 1954 do 11. 04. 1972
Dědová 42
od 30. 06. 1949 do 02. 06. 1954


Název/Jméno: PAVLÍK KAREL

IČO: 16204824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1988 do 24. 05. 1989

Adresa: Chlumětín 22
od 23. 05. 1988 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: NĚMCOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989

Adresa: Hlinsko, Rubešova 1156
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: VAŘEJČKO KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 17. 07. 1986 do 22. 03. 1990

Adresa: Hlinsko, Družstevní 1414
od 17. 07. 1986 do 22. 03. 1990


Název/Jméno: DRAHOŠOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989

Adresa: Kladno 52
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: MURDOCH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989

Adresa: Jeníkov 70
od 17. 07. 1986 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: KOUDELKA JIŘÍ

IČO: 60429518

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1986 do 23. 05. 1988

Adresa: Dědová 76
od 17. 07. 1986 do 23. 05. 1988


Název/Jméno: VAŘEJČKO KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 19. 04. 1982 do 17. 07. 1986

Adresa: Hlinsko, Družstevní 1414
od 19. 04. 1982 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: URBÁNEK MILAN

IČO: 14982439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1982 do 17. 07. 1986

Adresa: Dědová 76
od 19. 04. 1982 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: TOMIŠKA ADOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1981 do 24. 05. 1989

Adresa: Hlinsko, Čertovina 506
od 24. 04. 1981 do 24. 05. 1989


Název/Jméno: HALÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 04. 1981 do 17. 07. 1986

Adresa: Kameničky 114
od 24. 04. 1981 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: BODLÁK MIROSLAV

IČO: 40153061

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda družstva
od 24. 04. 1981 do 22. 03. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 24. 04. 1981

Adresa: Chlumětín 89
od 23. 03. 1976 do 22. 03. 1990


Název/Jméno: BOUŠKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986

Adresa: Kladno 32
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ VĚRA

IČO: 48997927

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 13. 04. 1983

Adresa: Dědová 15
od 23. 03. 1976 do 13. 04. 1983


Název/Jméno: DRAHOŠ ZDENĚK

IČO: 45976970

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986

Adresa: Jeníkov 36
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: SEVERÝN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 24. 04. 1981

Adresa: Blatno 27
od 23. 03. 1976 do 24. 04. 1981


Název/Jméno: BRÁZDA KAREL

IČO: 13422235

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 24. 04. 1981

Adresa: Kameničky 11
od 23. 03. 1976 do 24. 04. 1981


Název/Jméno: ŠRÁMKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986

Adresa: Hlinsko 1283
od 23. 03. 1976 do 17. 07. 1986


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ RŮŽENA

IČO: 45046867

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976

Adresa: Filipov 22
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: ZAVŘEL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 19. 04. 1982

Adresa: Filipov 51
od 11. 04. 1972 do 19. 04. 1982


Název/Jméno: ROUŠAR JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976

Adresa: Kladno 71
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: ŠTORKOVÁ KVĚTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976

Adresa: Kladno 68
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: TICHÁ MARIE

IČO: 88502783

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976

Adresa: Kladno 44
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: POSPÍŠIL JAROSLAV

IČO: 16235517

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976

Adresa: Dědová 25
od 11. 04. 1972 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: PEŠKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 do 11. 04. 1972

Adresa: Dědová 21
od 26. 04. 1966 do 11. 04. 1972


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 do 11. 04. 1972

Adresa: Dědová 42
od 26. 04. 1966 do 11. 04. 1972


Název/Jméno: VTIPIL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 1966 do 23. 03. 1976

Adresa: Dědová 9
od 26. 04. 1966 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: CHMELÍK JOSEF

IČO: 46743782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 do 16. 02. 1961

Adresa: Dědová 68
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966
Dědová 68
od 02. 06. 1954 do 16. 02. 1961


Název/Jméno: SPILKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 do 23. 03. 1976

Adresa: Dědová 3
od 12. 03. 1962 do 23. 03. 1976


Název/Jméno: PEŠKOVÁ RŮŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966

Adresa: Dědová 54
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966


Název/Jméno: BÁLKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 do 11. 04. 1972
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 do 03. 03. 1961

Adresa: Dědová 50
od 12. 03. 1962 do 11. 04. 1972
Dědová 50
od 16. 02. 1961 do 03. 03. 1961


Název/Jméno: VTÍPILOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966

Adresa: Dědová 9
od 12. 03. 1962 do 26. 04. 1966


Název/Jméno: NADRCHAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1961 do 12. 03. 1962
Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 21. 12. 1949 do 16. 02. 1961
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 41
od 03. 03. 1961 do 12. 03. 1962
Dědová 62
od 21. 12. 1949 do 16. 02. 1961
Dědová 4/1
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949


Název/Jméno: BÁLKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1961 do 12. 03. 1962

Adresa: Dědová 50
od 03. 03. 1961 do 12. 03. 1962


Název/Jméno: PEŠAVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 do 03. 03. 1961

Adresa: Dědová 65
od 16. 02. 1961 do 03. 03. 1961


Název/Jméno: CHMELIKOVÁ JOSEFA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962

Adresa: Dědová 68
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962


Název/Jméno: PEŠEK JOSEF

IČO: 67176097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962

Adresa: Dědová 54
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962


Název/Jméno: ZRŮST VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962

Adresa: Dědová 4
od 16. 02. 1961 do 12. 03. 1962


Název/Jméno: SODOMKA MILOSLAV

IČO: 66404029

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 16. 02. 1961 do 19. 04. 1982
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 do 16. 02. 1961

Adresa: Dědová 7
od 02. 06. 1954 do 19. 04. 1982


Název/Jméno: NEKVINDOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 1954 do 16. 02. 1961

Adresa: Dědová 52
od 02. 06. 1954 do 16. 02. 1961


Název/Jméno: HRNÍČKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954

Adresa: Dědová 16
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954


Název/Jméno: JEDLIČKA JAN

IČO: 63779609

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 67
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Dědová 8/1
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949


Název/Jméno: VOLF KAREL

IČO: 15834093

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 29
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Dědová 79
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949


Název/Jméno: BARTOŠ FRANTIŠEK

IČO: 47502100

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 16. 02. 1961
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 43
od 21. 12. 1949 do 16. 02. 1961
Dědová 80
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949


Název/Jméno: SODOMKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 13
od 30. 06. 1949 do 02. 06. 1954


Název/Jméno: BUREŠ FRANTIŠEK

IČO: 42922241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda družstva
od 21. 12. 1949 do 02. 06. 1954
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 06. 1949 do 21. 12. 1949

Adresa: Dědová 51
od 30. 06. 1949 do 02. 06. 1954


Údaje o registraci DPH

DIČ:235-00124443

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 6. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
3569249" Keramika Loučany " společnost s ručením omezeným19012845Loučany - Loučany 766, okres Olomouc, PSČ 78344
797065"design fórum Praha s.r.o."48041459Praha 3, Prokopovo nám. 5/Roháčova 2, PSČ 13000
2897384"Družstvo nájemníků Ambrož"60196131Praha 3, Ambrožova 14/1590, PSČ 13000
3214981"GALIES" spol. s r.o.41324030Teplice - Kladruby 11
2309141"P E Š E K & spol." spol. s r.o.46882774Kaznějov 378, okres Plzeň-sever, PSČ 33151

Související osoby