Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIV 1234. Její identifikační číslo je 149217

Výpis z obchodního rejstříku Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci

Datum zápisu: 28. 3. 1973

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIV 1234

Adresa společnosti

Sídlo: Kojetín, Komenského 1052, PSČ 752 01

Adresy: Komenského 1052, 752 01 Uhřičice
od 23. 11. 1993 od 04. 02. 2014
Kojetín, okres Přerov
od 28. 03. 1973 od 23. 11. 1993

Skutečnosti

  Právní důvod výmazu: Družstvo se vymazává z obchodního rejstříku na návrh družstva doručený soudu dne 30.12.2013 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
od 04. 02. 2014 od 04. 02. 2014

  Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 04. 02. 2014 od 04. 02. 2014

  Jednání:Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnostimístopředseda představenstva. Listiny o právních úkonech, kde jepředepsaná písemná forma, podepisuje další jeden členpředstavenstva.
od 23. 11. 1993 od 04. 02. 2014

  Zastupování a podepisování:Jednat jménem družstva ve všech věcech je oprávněn předseda a vdobě jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti o právníchúkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky,podepisuje předseda nebo místopředseda.
od 03. 04. 1989 od 23. 11. 1993

  Ručení:Každý člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva minimálnímpodílem 500,- Kčs u všech trvale činných pracovníků mimodůchodců a členů, jejichž podíl 20 % do nedělitelného fondučinil více jak 500,- Kčs.
od 03. 04. 1989 od 23. 11. 1993

  Podle usnesení členské schůze konané dne 10. a 11. prosince1975,usnesení členské schůze Jednotného zemědělského družstvaPOKROK se sídlem v Křenovicích, konané dne 9.prosince 1975 ausnesení slučovací schůze obou družstev, konané dne 17. ledna1976, sloučilo se toto družstvo, jako přejímající za souhlasuRONV v Přerově ze dne 25.3.1976,zem.721/76-Bř s Jednotnýmzemědělským družstvem POKROK se sídlem v Křenovicích,jakodružstvem zanikajícím. Dnem sloučení přechází veškerý majetek,práva a závazky bez likvidace na družstvo přejímající, t.j.Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
od 26. 11. 1976 od 23. 11. 1993

  Zastupování a podepisování:Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právníchúkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky,podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud majífinanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v dobějeho nepřítomnosti místopředseda.
od 26. 11. 1976 od 03. 04. 1989

  Podle usnesení společné slučovací členské schůze družstva dne14. prosince 1973 a souhlasu rady ONV v Přerově ze dne29.3.1974 sloučilo se toto družstvo, jako družstvo přejímající sJednotným zemědělským družstvem v Uhřičicích, jako družstvemzanikajícím. Majetek, práva a závazky zaniklého družstvapřechází bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotnézemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
od 03. 06. 1974 od 23. 11. 1993

  Zřízení:Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev1) Jednotného zemědělského družstva v Měrovicích n.H.2) Jednotného zemědělského družstva v Kojetíněna společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne15. prosince 1972 za souhlasu rady ONV v Přerově ze dne26. ledna 1973 a přijetím schválených stanov.
od 28. 03. 1973 od 23. 11. 1993

  Podepisování:Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva adisponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) ajeden člen představenstva.
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976

  Zastupování:Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda(zástupce předsedy).
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEŘÁBEK LIBOR

Funkce: Likvidátor
od 24. 11. 1998 od 04. 02. 2014


Název/Jméno: SEDLÁČEK MARTIN

IČO: 66315107

Funkce: Likvidátor
od 24. 11. 1998 od 31. 05. 1999


Název/Jméno: MACOUREK STANISLAV

IČO: 40288722

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 15. 10. 1998 od 04. 02. 2014
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 06. 04. 1978


Název/Jméno: KALOVSKÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1998 od 04. 02. 2014


Název/Jméno: KOTEK JAROSLAV

IČO: 47994240

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1998 od 04. 02. 2014
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: HORÁK JAN

IČO: 65144686

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1998 od 04. 02. 2014


Název/Jméno: KRŠŇÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 15. 10. 1998 od 04. 02. 2014


Název/Jméno: NETOPIL STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: DANĚK JOSEF

IČO: 65132131

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: NĚMEČEK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: ZGODA DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: DROBĚNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: ROZKOŠNÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 11. 1993 od 15. 10. 1998


Název/Jméno: MACOUREK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 04. 1989 od 23. 11. 1993


Název/Jméno: KONŠEL LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 04. 1989 od 15. 10. 1998
Statutární orgán - předseda představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: BAMBUŠKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: MOTALÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: JAŠÍČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: MINAŘÍKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: DRÁBEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: ŠIMEK FRANTIŠEK

IČO: 16674197

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 08. 1983 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: DROBĚNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 04. 1978 od 03. 04. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1974 od 06. 04. 1978


Název/Jméno: GARDAVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1978 od 03. 04. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: ZATLOUKAL JAN

IČO: 45231591

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 03. 04. 1989
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: ŠTEFANOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1978 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: PĚČKOVÁ KVĚTOSLAVA

IČO: 14862158

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1978 od 08. 08. 1983


Název/Jméno: HLAVINKA JAROSLAV

IČO: 40345734

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1978 od 08. 08. 1983
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 26. 11. 1976 od 06. 04. 1978
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: ŠIMČÍKOVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 08. 08. 1983


Název/Jméno: PROCHÁZKA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 08. 08. 1983
Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: PISKA IVO

IČO: 42962927

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 06. 04. 1978


Název/Jméno: SKÁCELÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: KREJSA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 06. 04. 1978


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JOSEF

IČO: 15784720

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: SVAČINOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 11. 1976 od 08. 08. 1983


Název/Jméno: PECHA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1974 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: ONDERKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1974 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: BAČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1974 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: HOLÍKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1974 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: STANĚK VLADIMÍR

IČO: 49191381

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: HANDL JOSEF

IČO: 69740496

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: POCHYLOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: KRYBUS VINCENC

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 28. 03. 1973 od 08. 08. 1983


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ JOSEF

IČO: 16782917

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 04. 1989


Název/Jméno: KONEČNÁ ELIŠKA

IČO: 3696103

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: KYTLICA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: JEŽKOVÁ MILADA

IČO: 67059007

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 08. 08. 1983


Název/Jméno: DRBAL FRANTIŠEK

IČO: 64907708

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: BAMBUŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: KOMÁRKOVÁ FRANTIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 26. 11. 1976


Název/Jméno: FIDROVÁ MARGITA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Název/Jméno: KOUSALOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 03. 1973 od 03. 06. 1974


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00149217

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:21. 02. 2013

Související firmy

#NázevICOAdresa
402555"Družstvo náměstí Generála Píky 36 a 37 - bytové družstvo" v likvidaci25241214Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 36
4128571. Stavební Broumov, spol. s r.o.49704061Strašínská 1134/22, 10000 Praha
293798A.BUNGR, společnost s r.o.60717297Bayerova 801/36, 60200 Brno
543870ABS Partners s.r.o.3962199Pod Haltýřem 1497/13, 14800 Praha
336421ADM Servis s.r.o.25929364Borská 2774/67, 30100 Plzeň
148873AGRO Brno - Tuřany, a.s.47912961Brno, 62000, Tuřany, Dvorecká, 363/31
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
565681AGROKOMBINÁT Karlovy Vary398748Karlovy Vary
95427AKVAMARIN BERYL a.s.27827712Mařatkova 917/4, 14200 Praha
135419AZ COMP. s.r.o.25018221Ústí nad Labem, Masarykova 209/94
316123Bernatík a.s. "v likvidaci"25364456Orlová, 73514, Poruba, Slezská, 970
384007Besta Zápy s.r.o.25611879Zápská 1872, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
4962BLASTEX s.r.o. v likvidaci61535851Děčín 12, Vilsnice 71, PSČ 407 04
196597Blue Frog, a.s.24667404Haštalská 760/27, 11000 Praha
33238BM servis a.s.47672315Krátká 775, 73581 Bohumín
269565Bytové družstvo DLOUHÁ 29 ČB26035235Dlouhá 1108/29, 37011 České Budějovice
306611Bytové družstvo MAX v likvidaci25036475Most, ul. Maxima Gorkého čp. 1255 blok 583, PSČ 434 01
329240Bytové družstvo U Jezera25055666U jezera 2038/20, 15500 Praha
266588C - CAFÉ s.r.o.26413949Praha, 15000, Smíchov, Stroupežnického, 522/18
89840Collecta s.r.o.29218365Sklepní 307, 69301 Strachotín
344560CYKLON - VS, spol s r.o.25514156132, 76331 Brumov-Bylnice
583591DELTA ENTERTAINMENT spol. s r.o. v likvidaci62502697Český Krumlov, 38101, Latrán, Latrán, 40
251962DESANT spol. s r.o., v likvidaci47667389Olomouc - Nová Ulice, Na Šibeníku 914/1, PSČ 779 00
487741DETONA-vs, s.r.o.63672910Politických vězňů 1419/11, 11000 Praha
499334DIESELSERVIS Kroměříž s.r.o.29210313Hulínská 1799/1, 76701 Kroměříž

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí