ZEMOS a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZEMOS a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1651. Její identifikační číslo je 63470381

Výpis z obchodního rejstříku ZEMOS a.s.

Datum zápisu: 1. 8. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1651

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bf8g69s

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba nápojů
Truhlářství, podlahářství
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu ...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu ...
Výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologiii...
Zprostředkovatelská činnost v zemědělství
Práce polními mechanizmy
Provádění zemních prací
Ubytovací služby
Zpracování, skladování a balení zemědělských surovin
Výroba těstovin
Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava osobní
Řeznictví a uzenářství
Silniční motorová doprava nákladní
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Na společnost ZEMOS a.s., se sídlem na adrese Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, identifikační číslo 63470381, přešla část jmění společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem na adrese Dubňanská 592, 696 05 Milotice, identifikační číslo 47902205, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 19. 6. 2015.
od 01. 10. 2015

  Na společnost ZEMOS a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti ZD Žatčany a.s., Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČO 47904381, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5844, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 24.2.2015.
od 01. 06. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 18. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 09. 2014

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.12.2013.
od 24. 02. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 02. 2014

  Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČ: 634 70 381, byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost SADY CZ, s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČ: 276 99 293.
od 01. 11. 2012

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.1.2012.
od 16. 02. 2012 od 24. 02. 2014

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 21.07.2010.
od 16. 08. 2010 od 16. 02. 2012

  Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 63470381, byla rozdělena odštěpením sloučením tak, že došlo k odštěpení dvou částí jejího obchodního jmění, které byly uvedeny v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11.5.2010 schváleném dne 14.6.2010, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost Vinice Hustopeče s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 25937421 a na společnost Sady Velké Němčice s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 27699293.
od 30. 06. 2010

  Na společnost ZVOS Hustopeče, a.s., IČ: 63470381, se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ 693 01, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 jmění společnosti ZEMOS a.s., IČ 63471370, se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, jako zanikající společnosti. Společnost ZVOS Hustopeče, a.s. je podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti ZEMOS a.s.
od 01. 07. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 29.05.2009.
od 09. 06. 2009 od 16. 08. 2010

  Mimořádná valná hromada konaná dne 26.03.2009 rozhodla takto:I. Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu ze seznamu akcionářů, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, má ve svém majetku 9.641 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno o nominální hodnotě 96.410.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s. ve výši 95,05%.II. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 885, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ: 693 01, IČ: 634 70 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 1651. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust.§ 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.V. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč činí 3.585,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1233-23/09 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ: 602 00, IČ 44119097, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VI. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800.
od 08. 04. 2009 od 03. 09. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 4.12.2008.
od 26. 01. 2009 od 09. 06. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 16.7.2008.
od 19. 09. 2008 od 26. 01. 2009

  Důvodem snížení základního kapitálu je ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, a to ta skutečnost, že společnost vlastní své akcie po dobu delší než je povoleno zákonem. Jedná se celkem o 120 kusů akcií, slovy stodvacet, ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,--, slovy desettisíc korun českých.Základní kapitál se snižuje o Kč 1.200.000,--, slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých.Snížení základního kapitálu bude provedeno účetní operací.
od 11. 09. 2008 od 09. 06. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 25.01.2008.
od 08. 02. 2008 od 19. 09. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 23.6.2000.
od 30. 08. 2000 od 09. 06. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.1997.
od 06. 11. 1997 od 09. 06. 2009

  Základní jmění je splaceno.
od 27. 01. 1997 od 16. 02. 2012

  Společnost vznikla rozdělením Zemědělského výrobního obchodníhodružstva Hustopeče, vedeného pod Dr XXXVI 108 Okresního souduBrno-venkov v Brně na ZVOS Hustopeče, a.s. a Zemědělské družstvoHustopeče u Brna, které je vedeno pod Dr 2668 téhož soudu.
od 01. 08. 1995

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 101330000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 101330000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 02. 2012 od 24. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 02. 2012 od 24. 02. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: NAVOS, a.s.

IČO: 47674857

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 04. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HORÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 2012 od 06. 11. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 02. 2012 od 14. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 od 16. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 2009 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

IČO: 42300631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2011 od 24. 02. 2014


Název/Jméno: SKOČOVSKÝ ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 05. 2012 od 14. 08. 2015


Název/Jméno: BRABEC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2015


Název/Jméno: Ing MILAN ŠKVOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2014 od 18. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2011 od 24. 02. 2014


Název/Jméno: RUBEŠ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 11. 2013


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

IČO: 46698507

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 02. 2012 od 14. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2010 od 21. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2009 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 2011 od 14. 07. 2011


Název/Jméno: LIŠKA ROMAN

IČO: 18549993

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 02. 2010 od 14. 05. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 od 21. 02. 2011


Název/Jméno: SASÍNEK JAROMÍR

IČO: 15232778

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2010 od 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 01. 2009 od 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 2008 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: SEDLÁČEK RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 01. 2009 od 16. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 od 26. 01. 2009


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2009 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 62839845

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 01. 2009 od 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2008 od 26. 01. 2009


Název/Jméno: HORÁK JAROSLAV

IČO: 12723321

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2008 od 06. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 od 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2005 od 08. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKA DALIBOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 09. 2008 od 26. 01. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 09. 2008 od 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: DAVID JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 09. 2008 od 26. 01. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 09. 2008 od 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: HLAVÁČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2008 od 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 09. 2005 od 08. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2008 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: KROUPOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2007 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: BRABEC OLDŘICH

IČO: 47874546

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 30. 08. 2000 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: SEDLÁČKOVÁ JITKA

IČO: 43410804

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 31. 10. 2001 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: VOJTĚŠEK LEOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: VÁLKOVÁ TAMARA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 09. 07. 2007


Název/Jméno: FABIÁNOVÁ ANNA

IČO: 22995633

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: KRECHLER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: VÁLKA LADISLAV

IČO: 41015771

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: PODRAZILOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 08. 2000 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: KŘIVINKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008


Název/Jméno: FURCH JIŘÍ

IČO: 43554342

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2005 od 11. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 30. 08. 2000 od 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 od 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: PLOTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 30. 08. 2000 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: ŠTÝBLOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 06. 11. 1997 od 20. 09. 2005


Název/Jméno: NEUBAUER PAVEL

IČO: 4389905

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 od 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: NEVĚDĚL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: SMETANOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: MADRON JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: VOJTĚŠEK LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: PODEŠVA LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 01. 1997 od 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: URBÁNEK JAN

IČO: 62385224

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 od 06. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: STROUHAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 od 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Název/Jméno: Hlaváček Václav

IČO: 10069259

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 od 27. 01. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 2009

Zánik oprávnění:24. 06. 2013


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 2009

Odpovědní zástupci: 148293


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 08. 2009

Odpovědní zástupci: 493393


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2009

Přerušení: od 21. 07. 2014 od 21. 07. 2015


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 04. 2007


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:10. 08. 2009


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a  maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


Výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologiii,lékařství a farmacii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 1011606

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce polními mechanizmy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění zemních prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování, skladování a balení zemědělských surovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba těstovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 08. 1995


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 493393

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 1274148

Zánik oprávnění:10. 08. 2009


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 148293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 493393

Přerušení: od 01. 08. 2009 od 24. 06. 2013

Zánik oprávnění:24. 06. 2013


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63470381

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 08. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
520390" PLETEX spol. s r.o. v likvidaci "47784881Liberec, 46311, , POBOČNÁ, 20
146048A.I. Investment, a.s.24847542Žerotínova 1141/37, 13000 Praha
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha, 19904, Letňany, Beranových, 130
534615AGRINA, spol. s r.o.18608493Husova 424, 26101 Příbram
153180Agro Odersko, a.s.25366726tř. Osvobození 930/25, 74235 Odry
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
450885AGRO-TEX a.s.49196260Nádražní 644, 34802 Bor
186835AGROKOMERZ, a.s. v likvidaci485098Jičín, 50601, Holínské Předměstí, Švermova, 428
31938AGROPARKL spol. s r.o.4766757530, 79065 Skorošice
444041Agropork - družstvo - v likvidaci25288067Brno, Čechyňská 23, okres Brno-město, PSČ 602 00
331526ALISMA a. s.27492257Jiřího z Poděbrad 2593, 53002 Pardubice
167407Arulo Estates s.r.o.28219384Štefánikova 225, 25082 Úvaly
97020Autocamp OBORA Veltrusy, spol. s r.o. "v likvidaci"45145814Ostrov 574, 27746 Veltrusy
378912AUTODOPRAVA JAN URBÁNEK s. r. o.25943197V Lukách 276, 56201 Ústí nad Orlicí
418887B I P O , společnost s r. o.60912057221, 46346 Příšovice
472346BP spol. s r.o. - v likvidaci46995145Uherský Ostroh, 68724, , Zemědělská, 21
176039BROJLER s.r.o.47668598Velké Albrechtice, 74291, Velké Albrechtice, , 179
32643Bytové družstvo VÁŽKA, v likvidaci61502286Praha 4 - Libuš-Písnice, K lukám 643/22, PSČ 142 00
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
306632CPB group a.s. v likvidaci65138309Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Bozděchova, 8
505458CREDIT FINANCE, a.s.64829430Letenské náměstí 157/4, 17000 Praha
516498Czech Expandie, s.r.o.27585867Hráského 2128, 25601 Benešov

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
145214Arora Puneet67384528Praha, 14300, Modřany, PEJEVOVÉ, 3123/18
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
296768BAJER MILAN4260140176, 76802 Zdounky
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
86182BÁRTA ZDENĚK11355255Pekárenská 1227/2, 37004 České Budějovice
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
122893BARTOŠ MILAN10499831Jungovo nábřeží 749, 51601 Rychnov nad Kněžnou
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
346542BARTOVIČOVÁ LENKA70085951Praha, 14000, Nusle (Praha 2), NA VESELÍ, 12
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
58859BAUER LIBOR14554038Hradecká 316, 56902 Březová nad Svitavou
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
82261BĚLKA MIROSLAV2764172sídl. Hůrka 1062, 27801 Kralupy nad Vltavou
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí