ZEMOS a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZEMOS a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1651. Její identifikační číslo je 63470381 a sídlo firmy je Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice.

Výpis z obchodního rejstříku ZEMOS a.s.

Datum zápisu: 1. 8. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1651

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bf8g69s

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba nápojů
Truhlářství, podlahářství
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu ...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu ...
Výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologiii...
Zprostředkovatelská činnost v zemědělství
Práce polními mechanizmy
Provádění zemních prací
Ubytovací služby
Zpracování, skladování a balení zemědělských surovin
Výroba těstovin
Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava osobní
Řeznictví a uzenářství
Silniční motorová doprava nákladní
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Na společnost ZEMOS a.s., se sídlem na adrese Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, identifikační číslo 63470381, přešla část jmění společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem na adrese Dubňanská 592, 696 05 Milotice, identifikační číslo 47902205, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 19. 6. 2015.
od 01. 10. 2015

  Na společnost ZEMOS a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti ZD Žatčany a.s., Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČO 47904381, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5844, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 24.2.2015.
od 01. 06. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 18. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 09. 2014

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.12.2013.
od 24. 02. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 02. 2014

  Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČ: 634 70 381, byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost SADY CZ, s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČ: 276 99 293.
od 01. 11. 2012

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.1.2012.
od 16. 02. 2012 do 24. 02. 2014

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 21.07.2010.
od 16. 08. 2010 do 16. 02. 2012

  Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 63470381, byla rozdělena odštěpením sloučením tak, že došlo k odštěpení dvou částí jejího obchodního jmění, které byly uvedeny v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11.5.2010 schváleném dne 14.6.2010, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost Vinice Hustopeče s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 25937421 a na společnost Sady Velké Němčice s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 27699293.
od 30. 06. 2010

  Na společnost ZVOS Hustopeče, a.s., IČ: 63470381, se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ 693 01, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 jmění společnosti ZEMOS a.s., IČ 63471370, se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, jako zanikající společnosti. Společnost ZVOS Hustopeče, a.s. je podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti ZEMOS a.s.
od 01. 07. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 29.05.2009.
od 09. 06. 2009 do 16. 08. 2010

  Mimořádná valná hromada konaná dne 26.03.2009 rozhodla takto:I. Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu ze seznamu akcionářů, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, má ve svém majetku 9.641 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno o nominální hodnotě 96.410.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s. ve výši 95,05%.II. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 885, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ: 693 01, IČ: 634 70 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 1651. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust.§ 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.V. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč činí 3.585,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1233-23/09 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ: 602 00, IČ 44119097, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VI. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800.
od 08. 04. 2009 do 03. 09. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 4.12.2008.
od 26. 01. 2009 do 09. 06. 2009

  Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 16.7.2008.
od 19. 09. 2008 do 26. 01. 2009

  Důvodem snížení základního kapitálu je ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, a to ta skutečnost, že společnost vlastní své akcie po dobu delší než je povoleno zákonem. Jedná se celkem o 120 kusů akcií, slovy stodvacet, ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,--, slovy desettisíc korun českých.Základní kapitál se snižuje o Kč 1.200.000,--, slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých.Snížení základního kapitálu bude provedeno účetní operací.
od 11. 09. 2008 do 09. 06. 2009

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 25.01.2008.
od 08. 02. 2008 do 19. 09. 2008

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 23.6.2000.
od 30. 08. 2000 do 09. 06. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.1997.
od 06. 11. 1997 do 09. 06. 2009

  Základní jmění je splaceno.
od 27. 01. 1997 do 16. 02. 2012

  Společnost vznikla rozdělením Zemědělského výrobního obchodníhodružstva Hustopeče, vedeného pod Dr XXXVI 108 Okresního souduBrno-venkov v Brně na ZVOS Hustopeče, a.s. a Zemědělské družstvoHustopeče u Brna, které je vedeno pod Dr 2668 téhož soudu.
od 01. 08. 1995

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 101330000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 02. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 101330000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 02. 2012 do 24. 02. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 02. 2012 do 24. 02. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: NAVOS, a.s.

IČO: 47674857

Adresa: Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
od 24. 02. 2014
Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 76716
od 11. 04. 2013 do 24. 02. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 04. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HORÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 2012 do 06. 11. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 02. 2012 do 14. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 do 16. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 2009 do 16. 08. 2010

Adresa: č.p. 35, 691 74 Velké Hostěrádky
od 02. 04. 2016
Dolní 251, 691 63 Velké Němčice
od 24. 02. 2014 do 02. 04. 2016
Velké Němčice, Dolní 251, PSČ 69163
od 09. 06. 2009 do 06. 11. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ PAVEL

IČO: 42300631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2011 do 24. 02. 2014

Adresa: č.p. 87, 675 52 Lipník
od 08. 08. 2013
Lipník 87, PSČ 67552
od 21. 02. 2011 do 08. 08. 2013


Název/Jméno: SKOČOVSKÝ ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 05. 2012 do 14. 08. 2015

Adresa: č.p. 134, 671 78 Jiřice u Miroslavi
od 06. 11. 2013
Jiřice u Miroslavi 134, PSČ 67178
od 14. 05. 2012 do 06. 11. 2013


Název/Jméno: BRABEC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2015

Adresa: č.p. 415, 693 01 Starovice
od 14. 08. 2015


Název/Jméno: Ing MILAN ŠKVOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 18. 09. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2014 do 18. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2011 do 24. 02. 2014

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 29. 06. 2013 do 18. 09. 2014
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
od 14. 07. 2011 do 29. 06. 2013


Název/Jméno: RUBEŠ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 11. 2013

Adresa: č.p. 2, 691 65 Křepice
od 06. 11. 2013


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

IČO: 46698507

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 02. 2012 do 14. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2010 do 21. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2009 do 16. 08. 2010

Adresa: Zahradní 851/5, 691 06 Velké Pavlovice
od 06. 11. 2013 do 14. 08. 2015
Velké Pavlovice, Zahradní 851/5, PSČ 69106
od 16. 02. 2012 do 06. 11. 2013
Velké Pavlovice, Zahradní 851/5, PSČ 69106
od 26. 01. 2009 do 21. 02. 2011


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 2011 do 14. 07. 2011

Adresa: Prostějov, Winklerova /23, PSČ 79601
od 21. 02. 2011 do 14. 07. 2011


Název/Jméno: LIŠKA ROMAN

IČO: 18549993

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 02. 2010 do 14. 05. 2012

Adresa: Zástřizly 49, PSČ 76805
od 02. 02. 2010 do 14. 05. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 do 21. 02. 2011

Adresa: Poděbrady III, Tyršova 593/28, PSČ 29001
od 16. 08. 2010 do 21. 02. 2011


Název/Jméno: SASÍNEK JAROMÍR

IČO: 15232778

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2010 do 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 01. 2009 do 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008

Adresa: Dolní Věstonice 114, PSČ 69129
od 26. 01. 2009 do 16. 08. 2010
Dolní Věstonice 114, PSČ 69129
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: SEDLÁČEK RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 01. 2009 do 16. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 do 26. 01. 2009

Adresa: Šakvice, Podzahrady 326, PSČ 69167
od 20. 09. 2005 do 16. 02. 2012


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2009 do 16. 08. 2010

Adresa: Vřesovice, Výšovice 165, PSČ 79808
od 26. 01. 2009 do 16. 08. 2010


Název/Jméno: VÁVRA JIŘÍ

IČO: 62839845

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 01. 2009 do 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009

Adresa: Šitbořice, Školní 548, PSČ 69176
od 11. 09. 2008 do 02. 02. 2010


Název/Jméno: HORÁK JAROSLAV

IČO: 12723321

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2008 do 06. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2005 do 08. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Velké Pavlovice, Hlavní 177/32, PSČ 69106
od 20. 09. 2005 do 06. 11. 2013
Velké Pavlovice 177, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Velké Pavlovice 177
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKA DALIBOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009

Adresa: Javorník 56
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008

Adresa: Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 79604
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009
Prostějov, Zlechovská 192/13, PSČ 79604
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: DAVID JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009

Adresa: Kroměříž, Seifertova 4278/15, PSČ 76701
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 09. 2008 do 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008

Adresa: Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864, PSČ 79841
od 08. 02. 2008 do 26. 01. 2009


Název/Jméno: HLAVÁČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2008 do 26. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 09. 2005 do 08. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005

Adresa: Nikolčice 69, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 26. 01. 2009
Nikolčice 69, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008

Adresa: Olomouc - Nová ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 08. 02. 2008 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: KROUPOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2007 do 11. 09. 2008

Adresa: Hustopeče, Větrná 4, PSČ 69301
od 09. 07. 2007 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: BRABEC OLDŘICH

IČO: 47874546

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Dozorčí rada - člen
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005

Adresa: Hustopeče, Javorová 19, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Hustopeče, Javorová 19
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: SEDLÁČKOVÁ JITKA

IČO: 43410804

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 31. 10. 2001 do 20. 09. 2005

Adresa: Hustopeče, Komenského 13, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Hustopeče u Brna, Komenského 13
od 31. 10. 2001 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: VOJTĚŠEK LEOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008

Adresa: Hustopeče, Školní 994/21, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: VÁLKOVÁ TAMARA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 09. 07. 2007

Adresa: Hustopeče, Javorová 797/16, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 09. 07. 2007


Název/Jméno: FABIÁNOVÁ ANNA

IČO: 22995633

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Starovice 328, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Starovice 328, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Starovice 328
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: KRECHLER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Brno, Mutěnická 4124/3
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Brno, Drobného 66, okres Brno-město
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Brno, Drobného 66
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: VÁLKA LADISLAV

IČO: 41015771

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Hustopeče, Školní 19, PSČ 69301
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Hustopeče u Brna, Školní 19
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Hustopeče u Brna, Školní 19
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: PODRAZILOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005

Adresa: Velké Bílovice, Slíny 954, PSČ 69102
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Velké Bílovice, Slíny 954
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: KŘIVINKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008

Adresa: Uherčice 261, PSČ 69162
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008


Název/Jméno: FURCH JIŘÍ

IČO: 43554342

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Uherčice 166, PSČ 69162
od 20. 09. 2005 do 11. 09. 2008
Uherčice 166
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Uherčice 166
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: PLOTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005

Adresa: Šakvice, Pekařská 180
od 30. 08. 2000 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: ŠTÝBLOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 06. 11. 1997 do 20. 09. 2005

Adresa: Starovice 195
od 06. 11. 1997 do 20. 09. 2005


Název/Jméno: NEUBAUER PAVEL

IČO: 4389905

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Hustopeče, Javorová 17, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Hustopeče, Javorová 17
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: NEVĚDĚL EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Uherčice 161
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Uherčice 161
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: SMETANOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Starovice 24, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Starovice 24
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: MADRON JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Starovice 133, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Starovice 133
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: VOJTĚŠEK LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Starovice 140, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Starovice 140
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: PODEŠVA LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Popice 294, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 20. 09. 2005
Popice 294
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: URBÁNEK JAN

IČO: 62385224

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1997 do 06. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Uherčice 304
od 27. 01. 1997 do 06. 11. 1997
Uherčice 304
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: STROUHAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Hustopeče, Nová 10, okres Břeclav
od 27. 01. 1997 do 30. 08. 2000
Hustopeče, Nová 10
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Název/Jméno: Hlaváček Václav

IČO: 10069259

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997

Adresa: Nikolčice 69
od 01. 08. 1995 do 27. 01. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 8. 2009

Zánik oprávnění:24. 6. 2013


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 8. 2009

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 8. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2009

Přerušení: od 21. 07. 2014 do 21. 07. 2015


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 4. 2007


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 5. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 8. 2001

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:10. 8. 2009


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a  maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1999

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologiii,lékařství a farmacii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: MVDr. Pavel Krechler

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Práce polními mechanizmy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění zemních prací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování, skladování a balení zemědělských surovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba těstovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 1995


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Taťana Herichová

Zánik oprávnění:10. 8. 2009


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 2. 1993

Odpovědní zástupci: JUDr. Ludvík Podešva

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Přerušení: od 01. 08. 2009 do 24. 06. 2013

Zánik oprávnění:24. 6. 2013


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 2. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63470381

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 8. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
520390" PLETEX spol. s r.o. v likvidaci "47784881Liberec 30, Pobočná 20
1030274" Služby Tršice " a.s.562823Tršice, okr. Olomouc
3331885" VTN - Servis, s.r.o."48583651Praha 4, Kolmistrova 146/7, PSČ 14900
1989832"AUTOLIO s.r.o."25015966Liberec 3, Mrštíkova 2, PSČ 46001
859654"J.H.Trading", společnost s ručením omezeným v likvidaci60463660Strojnická 999/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
635247"Nakladatelství Delfín, s.r.o."25098462Dobřejovická 338, 252 43 Průhonice
3453492"SCHEMAX, s.r.o."60793929Tršice 48, PSČ 78357
2907365"Žižkov 2761,společenství vlastníků"26453231Praha 3 - Žižkov, V Kapslovně 2761/6, PSČ 13000
29425211. Hradecká zemědělská a.s.63479401Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
19809951. jihomoravská stavební s.r.o.29368189Brno - Veveří, Lidická 1005/23b, PSČ 60200
32328936.Smysl, s.r.o.26690837Praha 8, Sokolovská 352/23, PSČ 18000
3267276609 s.r.o.27487903L. Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka
3222689A - people, s.r.o. "v likvidaci"27771857Dolní náměstí 308/18, Město, 746 01 Opava
1777864A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
1903379A B Q spol. s r.o.25203169Plzeň, Lesní ul. 19, okres Plzeň-město, PSČ 31216
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
1892012A G S Zdounky a.s.49971891Troubky 148, 768 02 Troubky-Zdislavice
631466A L F A Leasing a.s.19013752Přerov, Boženy Němcové 25, PSČ 75000
146048A.I. Investment, a.s.24847542Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1141/37, PSČ 13000
910237A.T.S. PLUS, spol. s r.o."v likvidaci"47670801Krnovská 233/133, Jaktař, 747 07 Opava
3195218ABEL, spol. s r.o. v likvidaci48040487Toužimská 588/70, 197 00 Praha 97
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha 9 - Letňany, Beranových 130, PSČ 19904
1972750ACTAEA spol. s r.o.25250426V Lukách 276, 562 01 Ústí nad Orlicí
2958189ADEX AGRO, a.s.26766264Lom u Tachova 20, PSČ 34701
2398841ADMAHO Invest s.r.o.5073871Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí