ZEMSPOL a.s. Sloup

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZEMSPOL a.s. Sloup, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186. Jeho identifikační číslo je 25324390

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZEMSPOL a.s. Sloup

Datum zápisu: 22. 1. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186

Identifikační číslo:25324390

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ha7g5n7

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Pekařství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba a opravy zemědělských strojů
Přípravné práce pro stavby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pekařství
Výroba krmiv a krmných směsí
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Sloup 221, PSČ 67913
od 08. 08. 2001
Sloup v Moravském krasu 221, PSČ 67913
od 22. 01. 1997 do 08. 08. 2001
Sloup 221, PSČ 679 13

Skutečnosti

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 08. 07. 2014

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Upsané akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinnépodobě. Práva a povinnosti spojené s takto upsanými akciemi seřídí stanovami společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurzupisovaných akcií nepeněžitými vklady, vkladem pohledávekjednotlivých fyzických osob - upisovatelů. Nepeněžité vklady tj.pohledávky, kterými upisovatelé splatí upsané akcie, bylyoceněny dvěma soudními znalci, kteří vypracovali znalecképosudky.1. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. RenéMatysem, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady, PSČ 503 532. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. AntonínemNovákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Úhrnná hodnota nepeněžitých vkladů, kterými upisovatelé splatíupsané akcie činí 12.525.000,- Kč.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Cena jednotlivých vkladů, kterými upisovatelé splatí upsanéakcie je uvedena dále, jednotlivě podle upisovatelů.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé upíší celkem 1.162 kusů akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč za jednu akcii a 905 kusů akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz všech takto upsanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Základní jmění akciové společnosti s obchodním jménem ZEMSPOLa.s. Sloup se zvyšuje z dosavadního 63,378.000,- Kč o12,525.000,- Kč na 75,903.000,- Kč. Zvýšení základního jměníbude provedeno upisovateli, fyzickými osobami, které jsou dálevyjmenovány v tomto usnesení.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Oba znalecké posudky byly k dispozici k nahlédnutí účastníkůmvalné hromady před zahájením valné hromady.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů odedne rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a totak, že předají statutárním zástupcům společnosti listiny,svědčící o postoupení pohledávek, které jsou předmětemnepeněžitého vkladu, kterými upisovatelé splácí emisní kurzupsaných akcií. Místem splacení je sídlo společnosti, tzn. Sloupv Moravském krasu 221 a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do14.00 hod.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Usnesení valné hromady z 27.8.1999 změněné usnesením valnéhromady z 25.8.2000 o zvýšení základního jmění:
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé jsou povinni upsat akcie, jejichž počet, jmenovitáhodnota, emisní kurz a práva s nimi spojená, jsou povinni upsatdo třiceti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místemupisování je sídlo společnosti, tzn. Sloup v Moravském krasu221.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 5.12.1997.
od 07. 01. 1999 do 08. 07. 2014

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 207/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 208 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/2 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 245 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 255 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Upisovatel Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221 splatí upsanéakcie
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  a) nemovitostmi v katastrálním území a obcí Šošůvka dosudzapsanými na LV 10 pro k.ú. a obec Šošůvka:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč.st.189 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne5.12.1997, základní jmění se zvyšuje o 62,198.000,-Kč včetnězpůsobu splacení základního jmění s tím, že zvýšení základníhojmění o 17,657.000,-Kč bude provedeno upsáním nových akcií,upisovatelem Zemědělským družstvem Sloup v Moravském krasu,družstvem, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221,IČO 00132381, který splatí upsané akcie dále uvedenýminepeněžitými vklady:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Upisovatel: Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221, IČO 00132381
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  1720 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kčza 1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  457 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 256 zastavěnáplocha
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytel Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.08.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 9,800.000,-Kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9, znaleckým posudkem ze dne 05.08.1997, kterýstanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši10,252.950,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši9,800.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  b) nemovitostmi v katastrálním území Sloup v Moravském krasu,obec Sloup, dosud zapsanými na LV 81 pro k.ú. a obec Sloup vMoravském krasu:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost čp.221 na pozemku pč. st. 134/12 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  budova - technická vybavenost na pozemku pč. st. 134/13zastavěná plocha.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytem Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.6.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 8,300.000,-kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9 znaleckým posudkem ze dne 23.6.1997, který stanovilhodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 7,857.440,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 7,857.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Dále bude základní jmění společnosti zvýšeno o dalších44,541.000,-Kč s tím, že toto zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií, které upíší občané - upisovatelévkladů, kteří splatí upsané akcie vkladem pohledávek. Jmenovitýseznam občanů - upisovatelů vkladů podle jednotlivých obcí stím, že jednotliví občané jsou označení jménem, příjmením,číslem popisným domu, rodným číslem a po té následuje početupsaných akcií a jejich jmenovitá hodnota jsou uvedeni vnotářském zápisu o průběhu mimořádné valné hromady. Dále jeuvedena výše vkládané pohledávky a částka, která se započítávána vklad. Emisní kurs všech akcií, které upisují fyzické osoby,jež jsou uvedeny v notářském zápise se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Výše uvedené nepeněžité vklady pohledávek ocenili dvasoudní znalci a to:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady,PSČ 503 53Ing. Antonín Novák, bytem Erbenova 875, Hradec Králové,PSČ 500 02.Se znaleckými posudky znalců se účastníci mimořádné valnéhromady seznámili.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Občané - upisovatelé, jejichž seznam je uveden v notářskémzápise tedy upisují celkem:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  4.190 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 akcii,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  2.641 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za 1 akcii.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost čp.188 na pozemku pč. st. 190 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 191 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  garáž na pozemku pč. st. 200 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. ST. 201 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 09. 07. 1997

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou21.5.1997.
od 09. 07. 1997 do 08. 07. 2014

  Základní jmění: 1,180.000,- Kč, splaceno.
od 22. 01. 1997

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 22. 01. 1997 do 08. 07. 2014

Akcie

Počet: 7 189 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 21. 03. 2001

Počet: 4 013 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 21. 03. 2001

Počet: 6 027 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 07. 01. 1999 do 07. 01. 1999

Počet: 3 108 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 01. 1999 do 07. 01. 1999

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 22. 01. 1997 do 22. 01. 1997

Počet: 117 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 22. 01. 1997 do 22. 01. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: č.p. 54, 679 13 Sloup
od 01. 09. 2016
Sloup 54, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 01. 09. 2016


Název/Jméno: BARÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006

Adresa: č.p. 167, 679 13 Šošůvka
od 01. 05. 2016
Šošůvka 167, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 01. 05. 2016
Šošůvka 167, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006

Adresa: č.p. 25, 679 14 Ostrov u Macochy
od 18. 02. 2016
Ostrov u Macochy 25, PSČ 67914
od 31. 07. 2006 do 18. 02. 2016
Ostrov u Macochy 25, okres Blansko
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: STLOUKAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1997

Adresa: č.p. 52, 679 13 Holštejn
od 08. 08. 2015
Holštejn 52, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 08. 08. 2015
Holštejn 52, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: SLOUKA JOSEF

IČO: 13712276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: Vysočany 34, PSČ 67913
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: Nové Dvory 65, PSČ 67913
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: SKOTÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011

Adresa: Suchdol 58, PSČ 67913
od 19. 08. 2011
Vavřinec - Suchdol 58, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 08. 2011

Adresa: Suchdol 1, PSČ 67913
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: PERNICA VÁCLAV

IČO: 46529268

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Ostrov u Macochy 12, PSČ 67914
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Ostrov u Macochy 12, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: ŠKVAŘIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 do 19. 08. 2011

Adresa: Petrovice 48, PSČ 67902
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Petrovice 48
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: MUSIL JOSEF

IČO: 18195971

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011

Adresa: Petrovice 154, PSČ 67902
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Petrovice 154, okres Blansko
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Vavřinec - Suchdol 62, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Suchdol 62
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: SKOTÁK FRATIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006

Adresa: Suchdol 58, okres Blansko
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK KAREL

IČO: 72472090

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Žďár 137
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001


Název/Jméno: NEČAS ANTONÍN

IČO: 17004951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Těchov 2
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: HUDEC METODĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Vysočany 26
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: KUBÍČEK BOŽETĚCH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Žďár 2
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: MIKULÁŠEK KAREL

IČO: 46247467

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 07. 09. 2001

Adresa: Šošůvka 181, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 07. 09. 2001


Název/Jméno: MUSILOVÁ MARIE

IČO: 45015180

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Šošůvka 167, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Hošek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Mikulášek


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: František Ostrovský


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Mikulášek


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: František Ostrovský


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: František Skoták


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 27. 01. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 27. 01. 2009
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 27. 01. 2009
Výroba hnojiv
od 27. 01. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Specializovaný maloobchod
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Zprostředkování obchodu
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Zprostředkování služeb
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Výroba krmiv a krmných směsí
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 01. 06. 1997
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 06. 1997
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 06. 1997
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 06. 1997
Výroba strojů a zařízení
od 01. 06. 1997
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 01. 06. 1997
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 01. 06. 1997
Velkoobchod
od 01. 06. 1997 do 27. 01. 2009


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:18. 10. 2000


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:29. 6. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: František Skoták

Zánik oprávnění:29. 6. 2001


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - výroba hnoje, kompostu, organického hnojiva
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - povoznictví, rekreační jízda na koni
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - v dopravě
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Obory činnosti: - potravinami a pochutinami
od 29. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25324390

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 3. 1997

Související firmy

Související osoby