ZEMSPOL a.s. Sloup

Hlavní strana

Firma s názvem ZEMSPOL a.s. Sloup, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186. Její identifikační číslo je 25324390

Výpis z obchodního rejstříku ZEMSPOL a.s. Sloup

Datum zápisu: 22. 1. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ha7g5n7

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba krmiv a krmných směsí
Pekařství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné práce pro stavby
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Pekařství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: 221, 67913 Sloup

Adresy: č.p. 221, 679 13 Sloup
od 30. 09. 2016
Sloup 221, PSČ 67913
od 08. 08. 2001 od 30. 09. 2016
Sloup v Moravském krasu 221, PSČ 67913
od 22. 01. 1997 od 08. 08. 2001

Skutečnosti

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 08. 07. 2014

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Základní jmění akciové společnosti s obchodním jménem ZEMSPOLa.s. Sloup se zvyšuje z dosavadního 63,378.000,- Kč o12,525.000,- Kč na 75,903.000,- Kč. Zvýšení základního jměníbude provedeno upisovateli, fyzickými osobami, které jsou dálevyjmenovány v tomto usnesení.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Upisovatelé upíší celkem 1.162 kusů akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč za jednu akcii a 905 kusů akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz všech takto upsanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Upsané akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinnépodobě. Práva a povinnosti spojené s takto upsanými akciemi seřídí stanovami společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurzupisovaných akcií nepeněžitými vklady, vkladem pohledávekjednotlivých fyzických osob - upisovatelů. Nepeněžité vklady tj.pohledávky, kterými upisovatelé splatí upsané akcie, bylyoceněny dvěma soudními znalci, kteří vypracovali znalecképosudky.1. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. RenéMatysem, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady, PSČ 503 532. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. AntonínemNovákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Oba znalecké posudky byly k dispozici k nahlédnutí účastníkůmvalné hromady před zahájením valné hromady.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Cena jednotlivých vkladů, kterými upisovatelé splatí upsanéakcie je uvedena dále, jednotlivě podle upisovatelů.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Úhrnná hodnota nepeněžitých vkladů, kterými upisovatelé splatíupsané akcie činí 12.525.000,- Kč.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Upisovatelé jsou povinni upsat akcie, jejichž počet, jmenovitáhodnota, emisní kurz a práva s nimi spojená, jsou povinni upsatdo třiceti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místemupisování je sídlo společnosti, tzn. Sloup v Moravském krasu221.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů odedne rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a totak, že předají statutárním zástupcům společnosti listiny,svědčící o postoupení pohledávek, které jsou předmětemnepeněžitého vkladu, kterými upisovatelé splácí emisní kurzupsaných akcií. Místem splacení je sídlo společnosti, tzn. Sloupv Moravském krasu 221 a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do14.00 hod.
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Usnesení valné hromady z 27.8.1999 změněné usnesením valnéhromady z 25.8.2000 o zvýšení základního jmění:
od 14. 09. 2000 od 21. 03. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 5.12.1997.
od 07. 01. 1999 od 08. 07. 2014

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 256 zastavěnáplocha
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytel Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.08.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 9,800.000,-Kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9, znaleckým posudkem ze dne 05.08.1997, kterýstanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši10,252.950,-Kč.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši9,800.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  b) nemovitostmi v katastrálním území Sloup v Moravském krasu,obec Sloup, dosud zapsanými na LV 81 pro k.ú. a obec Sloup vMoravském krasu:
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  občanská vybavenost čp.221 na pozemku pč. st. 134/12 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  budova - technická vybavenost na pozemku pč. st. 134/13zastavěná plocha.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytem Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.6.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 8,300.000,-kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9 znaleckým posudkem ze dne 23.6.1997, který stanovilhodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 7,857.440,-Kč.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Dále bude základní jmění společnosti zvýšeno o dalších44,541.000,-Kč s tím, že toto zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií, které upíší občané - upisovatelévkladů, kteří splatí upsané akcie vkladem pohledávek. Jmenovitýseznam občanů - upisovatelů vkladů podle jednotlivých obcí stím, že jednotliví občané jsou označení jménem, příjmením,číslem popisným domu, rodným číslem a po té následuje početupsaných akcií a jejich jmenovitá hodnota jsou uvedeni vnotářském zápisu o průběhu mimořádné valné hromady. Dále jeuvedena výše vkládané pohledávky a částka, která se započítávána vklad. Emisní kurs všech akcií, které upisují fyzické osoby,jež jsou uvedeny v notářském zápise se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Výše uvedené nepeněžité vklady pohledávek ocenili dvasoudní znalci a to:
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady,PSČ 503 53Ing. Antonín Novák, bytem Erbenova 875, Hradec Králové,PSČ 500 02.Se znaleckými posudky znalců se účastníci mimořádné valnéhromady seznámili.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Občané - upisovatelé, jejichž seznam je uveden v notářskémzápise tedy upisují celkem:
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  4.190 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 akcii,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  2.641 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za 1 akcii.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 7,857.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne5.12.1997, základní jmění se zvyšuje o 62,198.000,-Kč včetnězpůsobu splacení základního jmění s tím, že zvýšení základníhojmění o 17,657.000,-Kč bude provedeno upsáním nových akcií,upisovatelem Zemědělským družstvem Sloup v Moravském krasu,družstvem, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221,IČO 00132381, který splatí upsané akcie dále uvedenýminepeněžitými vklady:
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Upisovatel: Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221, IČO 00132381
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  1720 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kčza 1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  457 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Upisovatel Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221 splatí upsanéakcie
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  a) nemovitostmi v katastrálním území a obcí Šošůvka dosudzapsanými na LV 10 pro k.ú. a obec Šošůvka:
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč.st.189 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  občanská vybavenost čp.188 na pozemku pč. st. 190 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 191 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  garáž na pozemku pč. st. 200 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. ST. 201 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 207/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 208 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/2 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 245 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 255 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 od 07. 01. 1999

  Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 09. 07. 1997

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou21.5.1997.
od 09. 07. 1997 od 08. 07. 2014

  Základní jmění: 1,180.000,- Kč, splaceno.
od 22. 01. 1997

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 22. 01. 1997 od 08. 07. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOPECKÝ ROMAN

IČO: 10356355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2016


Název/Jméno: STLOUKAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1997


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: SKOTÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2006 od 19. 08. 2011


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: SLOUKA JOSEF

IČO: 13712276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: HOŠEK JIŘÍ

IČO: 12726915

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011


Název/Jméno: BARÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 22. 01. 1997 od 31. 07. 2006


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ DRAHOMÍRA

IČO: 60294698

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2011 od 20. 10. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006 od 19. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 09. 07. 1997 od 31. 07. 2006


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2001 od 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 od 08. 08. 2001


Název/Jméno: ŠKVAŘIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 od 19. 08. 2011


Název/Jméno: MUSIL JOSEF

IČO: 49845578

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 od 19. 08. 2011


Název/Jméno: PERNICA VÁCLAV

IČO: 46529268

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 od 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1997 od 08. 08. 2001


Název/Jméno: SKOTÁK FRATIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2001 od 31. 07. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK KAREL

IČO: 72472090

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 od 08. 08. 2001


Název/Jméno: MUSILOVÁ MARIE

IČO: 45015180

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 01. 1997 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: KUBÍČEK BOŽETĚCH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 01. 1997 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: MIKULÁŠEK KAREL

IČO: 46247467

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 od 07. 09. 2001


Název/Jméno: HUDEC METODĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 od 09. 07. 1997


Název/Jméno: NEČAS ANTONÍN

IČO: 17004951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 od 09. 07. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 300691

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 06. 1997

Odpovědní zástupci:


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 267230

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 267230

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 300691

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 62683

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 267230

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:29. 06. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:29. 06. 2001


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 267230

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 300691

Zánik oprávnění:18. 10. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 752399


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 267230


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 300691


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25324390

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
71669Mlékárna Otinoves s.r.o.48910317201, 79861 Otinoves - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1216046" BYTEP, spol. s r.o. "46678913Zámecká 598, 39470 Kamenice nad Lipou
9921183gon  s.r.o.27093298Slavíkova 1608/15, 12000 Praha
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, 60200 Brno
1287001Agro Žamberk a.s.46506390Zemědělská 1600, 56401 Žamberk
331199Agroakcia, s.r.o.63488353Skalice nad Svitavou 169, Agropodnik, PSČ 679 01
1450869Agropodnik, a.s.47903490194, 67935 Šebetov
2980ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.19010940Rudná 839/90, 70030 Ostrava
1378526Autorado s.r.o.29079004Lobezská 214/9, 32600 Plzeň
1289224BOHEMIA VISION, s.r.o., v likvidaci26188171Praha, 19000, Libeň (Praha 9), Lihovarská, 1060/12
863316BORIA společnost s r.o.45798966Dusíkova 1590/5, 16200 Praha
553210BRNOTRON, v.o.s.49451341Vsetínská 525/16, 63900 Brno
435503Bytové družstvo A. Skotáka 6-8 Blansko, družstvo v likvidaci16343573Blansko, 67801, Blansko, A. Skotáka, 8
938678Bytové družstvo Plzeňská 3234 v likvidaci25165518České Budějovice, 37004, České Budějovice 3, Plzeňská, 34
1175916Bytový dům Nové město Jičín s.r.o.4980239Dřevařská 509, 50003 Hradec Králové
1684718CALIBRA TANK s.r.o.25584715U Cihelny 704, 58822 Luka nad Jihlavou
209461CIAS Design s.r.o.49195409V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
374423CIAS Technology s.r.o.27886174V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
943850CITY REALITY s.r.o.62243128Pod Slovany 1887/14, 12800 Praha
429353CL-INVEST a.s.25418521Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
923708CLASSICS, obch. a poradenské služby, společnost s ručením omezeným15529045Brno, Česká 1/3
862763COMPLETA, spol. s r.o. v likvidaci40228959Litoměřice, 41201, Předměstí, Mlékojedská, 15
1139302CZECHIDRO a. s.2436426Třebovská 1057, 56203 Ústí nad Orlicí
476373Česká správa nemovitostí a.s.60108797Praha, 14000, Vinohrady (Praha 4), Závišova, 13/66
696133ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.25938924Křižíkova 788/2, 50003 Hradec Králové
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
214317ALBRECHT ZDENĚK14528401Boženy Němcové 412, 54101 Trutnov
475570ALEXA MILOSLAV42778930Lazecká 466/34, 77900 Olomouc
94208AMBROŽ ANTONÍN48047651Černého 426/8, 18200 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
302196ANDREJKO JAN10402578Severní 2155, 47001 Česká Lípa
19967BÁBOR BOHUSLAV65782046Fučíkova 861/58, 66434 Kuřim
434403BÁBOR MILAN40413136163, 67906 Senetářov
54897BALCÁREK JAN15452573Dlouhá 784/17, 74101 Nový Jičín
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
414723BARTOŇ MIROSLAV41002059Jámy, 59232, Jámy, , 158
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
121925BARTOŠ VLADIMÍR75721074Kaštanová 1165, 66501 Rosice
1457BARTOŠKOVÁ LIBUŠE1354311Marie Majerové 2250, 41201 Litoměřice
94200BARTUŠKA JOSEF18276237Grünwaldova 293/22, 37001 České Budějovice
135023BDINKA MILOŠ68609990Nádražní 715/1A, 69172 Klobouky u Brna
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
358630BEDNÁŘ ANTONÍN12758809Děčín, 40501, Děčín I-Děčín, Kubelíkova, 1372/2
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
328037BEDNAŘÍK JAROSLAV64321924Obeciny IV 3592, 76001 Zlín
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí