ZEMSPOL a.s. Sloup

Hlavní strana

Firma s názvem ZEMSPOL a.s. Sloup, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186. Její identifikační číslo je 25324390 a sídlo firmy je č.p. 221, 679 13 Sloup.

Výpis z obchodního rejstříku ZEMSPOL a.s. Sloup

Datum zápisu: 22. 1. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2186

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ha7g5n7

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba krmiv a krmných směsí
Pekařství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné práce pro stavby
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Pekařství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Hostinská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: 221, 67913 Sloup

Adresy: č.p. 221, 679 13 Sloup
od 30. 09. 2016
Sloup 221, PSČ 67913
od 08. 08. 2001 do 30. 09. 2016
Sloup v Moravském krasu 221, PSČ 67913
od 22. 01. 1997 do 08. 08. 2001

Skutečnosti

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 08. 07. 2014

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 27.6.2014.
od 08. 07. 2014

  Cena jednotlivých vkladů, kterými upisovatelé splatí upsanéakcie je uvedena dále, jednotlivě podle upisovatelů.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Úhrnná hodnota nepeněžitých vkladů, kterými upisovatelé splatíupsané akcie činí 12.525.000,- Kč.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé jsou povinni upsat akcie, jejichž počet, jmenovitáhodnota, emisní kurz a práva s nimi spojená, jsou povinni upsatdo třiceti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místemupisování je sídlo společnosti, tzn. Sloup v Moravském krasu221.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů odedne rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a totak, že předají statutárním zástupcům společnosti listiny,svědčící o postoupení pohledávek, které jsou předmětemnepeněžitého vkladu, kterými upisovatelé splácí emisní kurzupsaných akcií. Místem splacení je sídlo společnosti, tzn. Sloupv Moravském krasu 221 a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do14.00 hod.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Usnesení valné hromady z 27.8.1999 změněné usnesením valnéhromady z 25.8.2000 o zvýšení základního jmění:
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upsané akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinnépodobě. Práva a povinnosti spojené s takto upsanými akciemi seřídí stanovami společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurzupisovaných akcií nepeněžitými vklady, vkladem pohledávekjednotlivých fyzických osob - upisovatelů. Nepeněžité vklady tj.pohledávky, kterými upisovatelé splatí upsané akcie, bylyoceněny dvěma soudními znalci, kteří vypracovali znalecképosudky.1. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. RenéMatysem, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady, PSČ 503 532. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. AntonínemNovákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Upisovatelé upíší celkem 1.162 kusů akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč za jednu akcii a 905 kusů akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz všech takto upsanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Základní jmění akciové společnosti s obchodním jménem ZEMSPOLa.s. Sloup se zvyšuje z dosavadního 63,378.000,- Kč o12,525.000,- Kč na 75,903.000,- Kč. Zvýšení základního jměníbude provedeno upisovateli, fyzickými osobami, které jsou dálevyjmenovány v tomto usnesení.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Oba znalecké posudky byly k dispozici k nahlédnutí účastníkůmvalné hromady před zahájením valné hromady.
od 14. 09. 2000 do 21. 03. 2001

  Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 5.12.1997.
od 07. 01. 1999 do 08. 07. 2014

  občanská vybavenost čp.188 na pozemku pč. st. 190 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč.st.189 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  a) nemovitostmi v katastrálním území a obcí Šošůvka dosudzapsanými na LV 10 pro k.ú. a obec Šošůvka:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Upisovatel Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221 splatí upsanéakcie
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  457 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  1720 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kčza 1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Upisovatel: Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221, IČO 00132381
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 191 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  garáž na pozemku pč. st. 200 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. ST. 201 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 207/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost na pozemku pč. st. 208 zastavěná plocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 255 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 245 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/2 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/1 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne5.12.1997, základní jmění se zvyšuje o 62,198.000,-Kč včetnězpůsobu splacení základního jmění s tím, že zvýšení základníhojmění o 17,657.000,-Kč bude provedeno upsáním nových akcií,upisovatelem Zemědělským družstvem Sloup v Moravském krasu,družstvem, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221,IČO 00132381, který splatí upsané akcie dále uvedenýminepeněžitými vklady:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 7,857.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 256 zastavěnáplocha
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytel Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.08.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 9,800.000,-Kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9, znaleckým posudkem ze dne 05.08.1997, kterýstanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši10,252.950,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši9,800.000,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  b) nemovitostmi v katastrálním území Sloup v Moravském krasu,obec Sloup, dosud zapsanými na LV 81 pro k.ú. a obec Sloup vMoravském krasu:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  občanská vybavenost čp.221 na pozemku pč. st. 134/12 zastavěnáplocha,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  budova - technická vybavenost na pozemku pč. st. 134/13zastavěná plocha.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytem Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.6.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 8,300.000,-kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9 znaleckým posudkem ze dne 23.6.1997, který stanovilhodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 7,857.440,-Kč.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  2.641 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za 1 akcii.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  4.190 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 akcii,
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Občané - upisovatelé, jejichž seznam je uveden v notářskémzápise tedy upisují celkem:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady,PSČ 503 53Ing. Antonín Novák, bytem Erbenova 875, Hradec Králové,PSČ 500 02.Se znaleckými posudky znalců se účastníci mimořádné valnéhromady seznámili.
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Dále bude základní jmění společnosti zvýšeno o dalších44,541.000,-Kč s tím, že toto zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií, které upíší občané - upisovatelévkladů, kteří splatí upsané akcie vkladem pohledávek. Jmenovitýseznam občanů - upisovatelů vkladů podle jednotlivých obcí stím, že jednotliví občané jsou označení jménem, příjmením,číslem popisným domu, rodným číslem a po té následuje početupsaných akcií a jejich jmenovitá hodnota jsou uvedeni vnotářském zápisu o průběhu mimořádné valné hromady. Dále jeuvedena výše vkládané pohledávky a částka, která se započítávána vklad. Emisní kurs všech akcií, které upisují fyzické osoby,jež jsou uvedeny v notářském zápise se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Výše uvedené nepeněžité vklady pohledávek ocenili dvasoudní znalci a to:
od 16. 02. 1998 do 07. 01. 1999

  Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou21.5.1997.
od 09. 07. 1997 do 08. 07. 2014

  Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 09. 07. 1997

  K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 22. 01. 1997 do 08. 07. 2014

  Základní jmění: 1,180.000,- Kč, splaceno.
od 22. 01. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOPECKÝ ROMAN

IČO: 10356355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2016

Adresa: č.p. 156, 679 51 Němčice
od 20. 10. 2016


Název/Jméno: STLOUKAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 01. 1997

Adresa: č.p. 52, 679 13 Holštejn
od 08. 08. 2015
Holštejn 52, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 08. 08. 2015
Holštejn 52, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 08. 2011

Adresa: Suchdol 1, 679 13 Vavřinec
od 30. 09. 2016
Suchdol 1, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 30. 09. 2016


Název/Jméno: SKOTÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011

Adresa: Suchdol 6, 679 13 Vavřinec
od 30. 09. 2016
Suchdol 58, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 30. 09. 2016
Vavřinec - Suchdol 58, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: Suchdol 65, 679 13 Vavřinec
od 30. 09. 2016
Nové Dvory 65, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 30. 09. 2016


Název/Jméno: SLOUKA JOSEF

IČO: 13712276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: Molenburk 34, 679 13 Vysočany
od 30. 09. 2016
Vysočany 34, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 30. 09. 2016


Název/Jméno: HOŠEK JIŘÍ

IČO: 12726915

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2011

Adresa: č.p. 54, 679 13 Sloup
od 01. 09. 2016
Sloup 54, PSČ 67913
od 19. 08. 2011 do 01. 09. 2016


Název/Jméno: BARÁNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006

Adresa: č.p. 167, 679 13 Šošůvka
od 01. 05. 2016
Šošůvka 167, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 01. 05. 2016
Šošůvka 167, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: DOSTÁLOVÁ DRAHOMÍRA

IČO: 60294698

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2011 do 20. 10. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006

Adresa: č.p. 25, 679 14 Ostrov u Macochy
od 18. 02. 2016 do 20. 10. 2016
Ostrov u Macochy 25, PSČ 67914
od 31. 07. 2006 do 18. 02. 2016
Ostrov u Macochy 25, okres Blansko
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: MIKULÁŠEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Vavřinec - Suchdol 62, PSČ 67913
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Suchdol 62
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: ŠKVAŘIL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1997 do 19. 08. 2011

Adresa: Petrovice 48, PSČ 67902
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Petrovice 48
od 09. 07. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: MUSIL JOSEF

IČO: 49845578

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011

Adresa: Petrovice 154, PSČ 67902
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Petrovice 154, okres Blansko
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: PERNICA VÁCLAV

IČO: 46529268

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2001 do 19. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Ostrov u Macochy 12, PSČ 67914
od 31. 07. 2006 do 19. 08. 2011
Ostrov u Macochy 12, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: SKOTÁK FRATIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006

Adresa: Suchdol 58, okres Blansko
od 08. 08. 2001 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: KUBÍČEK KAREL

IČO: 72472090

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001

Adresa: Žďár 137
od 09. 07. 1997 do 08. 08. 2001


Název/Jméno: MUSILOVÁ MARIE

IČO: 45015180

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Šošůvka 167, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: KUBÍČEK BOŽETĚCH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Žďár 2
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: MIKULÁŠEK KAREL

IČO: 46247467

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 07. 09. 2001

Adresa: Šošůvka 181, okres Blansko
od 22. 01. 1997 do 07. 09. 2001


Název/Jméno: HUDEC METODĚJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Vysočany 26
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Název/Jméno: NEČAS ANTONÍN

IČO: 17004951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997

Adresa: Těchov 2
od 22. 01. 1997 do 09. 07. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 6. 1997


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Alois Kučera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:29. 6. 2001


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:29. 6. 2001


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Pernica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Zánik oprávnění:20. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil

Zánik oprávnění:18. 10. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: František Skoták


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Václav Pernica


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Škvařil


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25324390

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 3. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1216046" BYTEP, spol. s r.o. "46678913Zámecká 598, 394 70 Kamenice nad Lipou
9921183gon  s.r.o.27093298Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1608/15, PSČ 12000
2362654A-Lešení s.r.o.28909135České Budějovice, Sokolovská 1638/15, PSČ 37007
3074699ABA STKáčko s.r.o.28581784Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk
2904305Agentura Profi CZ, spol. s r.o. v likvidaci26121948náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
2563836Agro Mohelno, s.r.o.49450522Mohelno 541, PSČ 67575
1287001Agro Žamberk a.s.46506390Zemědělská 1600, 564 01 Žamberk
331199Agroakcia, s.r.o.63488353Skalice nad Svitavou 169, Agropodnik, PSČ 67901
1450869Agropodnik, a.s.47903490č.p. 194, 679 35 Šebetov
2917301Agrostav Blansko, a.s. - v likvidaci47903481Brněnská 338/23, 678 01 Blansko
2388797AIS spol. s.r.o.567809Palackého třída 258/73, Královo Pole, 612 00 Brno
2980ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.19010940Rudná 839/90, Zábřeh, 700 30 Ostrava
2154575Aprende s.r.o.3893642Podlipného 481/21, Libeň, 180 00 Praha 8
2069563ARSEN STAV s.r.o.28982525Praha 6 - Ruzyně, Vlastina 850/36, PSČ 16100
2867732ASKEN s.r.o.26920425Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
2277898AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.26908247Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno
1873551Auto Vysočina s.r.o.60718820Jihlava, Žižkova 4849/109a, PSČ 58601
1378526Autorado s.r.o.29079004Plzeň, Lobezská 214/9, PSČ 32600
2283172AXUL s.r.o.25657135Podlipného 481/21, Libeň, 180 00 Praha 8
1289224BOHEMIA VISION, s.r.o., v likvidaci26188171Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha
863316BORIA společnost s r.o.45798966Praha 6 - Břevnov, Dusíkova 1590/5, PSČ 16200
553210BRNOTRON, v.o.s.49451341Vsetínská 525/16, Štýřice, 639 00 Brno
435503Bytové družstvo A. Skotáka 6-8 Blansko, družstvo v likvidaci16343573A. Skotáka 8, 678 01 Blansko 1
1752062Bytové družstvo Janáčkova 6 a 8, družstvo v likvidaci25560654Janáčkova 3266/6, 796 01 Prostějov 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
214317ALBRECHT ZDENĚK14528401Boženy Němcové 412, 54101 Trutnov
475570ALEXA MILOSLAV42778930Lazecká 466/34, 77900 Olomouc
335882ALTMAN JAN4162705931, 34543 Kanice
94208AMBROŽ ANTONÍN48047651Černého 426/8, 18200 Praha
1300075AMBROŽ BOHUMIL75735334242, 59266 Vír
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
302196ANDREJKO JAN10402578Severní 2155, 47001 Česká Lípa
559850ANDRLOVÁ DAGMAR62218514Nezvalova 1822/25, 41201 Litoměřice
928804ANDZIOL ŠTĚPÁN68581955Kopanina 222, 27326 Olovnice
980649ARNOŠT JAN47317663Třída Svobody 582, 40317 Chabařovice
19967BÁBOR BOHUSLAV65782046Fučíkova 861/58, 66434 Kuřim
434403BÁBOR MILAN40413136163, 67906 Senetářov
222751Báča Václav40998053310, 67934 Knínice
1109582BAHENSKÝ LUKÁŠ48832618Vaníčkova 812/22, 74706 Opava
83993BAIER JAROSLAV46092277Jarní 806/8, 74801 Hlučín
627012BAKLÍK FRANTIŠEK43525016Podhomolí 1540, 56501 Choceň
561547BAKUS OLDŘICH63267632Majakovského 1525/17, 58601 Jihlava
71842BALCAR JIŘÍ12636304Sobětická 1477/18A, 15300 Praha
54897BALCÁREK JAN15452573Dlouhá 784/17, 74101 Nový Jičín
48847BALHAR PAVEL46114858Velké dolinky 59/3, 74721 Kravaře
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
685192BARNET FRANTIŠEK16642732Májová 1968/8, 79401 Krnov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Fyzická osoba: Pavel Jelínek6221349173, 46373 Černousy
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem