Zetor, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Zetor, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 743. Její identifikační číslo je 46346074

Výpis z obchodního rejstříku Zetor, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 743

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mshte2x

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost a marketing
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Testování, měření a analýzy
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zastupování v celním řízení
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
činnost ekonomických a organizačních poradců
Zasilatelství
Zpracování návrhů na celní řízení
činnost ekonomických a organizačních poradců v oblasti bezpečnosti...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zastupování v celním řízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn....
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Truhlářství
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění...
Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, montáž a servis vzduchotechnických zařízení
Poskytování software
Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení
Topenářství
Klempířství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revizní zkoušky...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Revize elektrických zařízení
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Tepelné zpracování kovů
Výroba modelů pro odlévání
Dělení materiálu stříhání, řezání
Svářečské práce
Modelářství
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní
Silniční motorová doprava
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba a opravy zemědělských strojů
Automatizované zpracování dat
Leštění kovů
Opravy pracovních strojů
Kovoobráběčství
Nástrojářství
Zámečnictví
Projektová činnost ve výstavbě
Opravy karosérií
Opravy silničních vozidel
Slévárenství
Galvanizérství
Kovářství
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Trnkova 3060/111, 62800 Brno

Adresy: Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno
od 27. 05. 2016
Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
od 22. 11. 2013 od 27. 05. 2016
Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
od 31. 10. 2013 od 22. 11. 2013
Brno, Trnkova 111, PSČ 62800
od 26. 01. 2012 od 31. 10. 2013
Brno, Trnkova 111
od 30. 06. 1993 od 26. 01. 2012
Brno, Bří. Mrštíků
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993

Skutečnosti

  Na společnost Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 46346074, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Zetor CZ, s.r.o.
od 01. 10. 2015

  Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 07.10.2014.
od 13. 10. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 07. 2014

  Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 10.06.2014.
od 01. 07. 2014 od 13. 10. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a..s. konaná dne 25.července 2013 přijala následující usnesení: 1. Společnost HTC holding a.s., IČO: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I. oddíl Sa, vložka číslo 508/B (dále jen „HTC holding a.s.“), osvědčila výpisem z majetkového účtu ze dne 11.6.2013 pořízeného Centrálním depozitářem a opisem ze seznamu akcionářů společnosti Zetor, a.s., IČO 463 46 074 se sídlem v Brně, Trnkova 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 743 (dále jen „Zetor, a.s.“) ze dne 13.6.2013, že má ve svém majetku následující akcie společnosti Zetor, a.s.: (A) 1.968.599 ks kmenových zaknihovaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 0,11 Kč (B) 3.685.968 Ks kmenových zaknihovaných akcií,ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1,- Kč, (C) 19.983 ks kmenových, zaknihovaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč a (D) 1 ks kmenové, listinné akcie, ve formě na jméno, se jmenovitou hodnotou této akcie ve výši 151.250,- Kč, číslo akcie 01. 2. Určuje se, že společnost HTC holding a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“) hlavním akcionářem společnosti Zetor, a.s., neboť souhrnná jmenovitá hodnota akcií v majetku společnosti HTC holding a.s. odpovídá hodnotě ve výši 24.036.763,89 Kč, což představuje 99.58 % (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti Zetor, a.s., s tím, že s těmito akciemi je spojen zároveň podíl ve výši 99.58 % (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) na všech hlasovacích právech ve společnosti Zetor, a.s. 3. Podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku se rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané společnosti Zetor, a.s. vlastněné akcionáři společnosti Zetor, a.s. odlišnými od společnosti HTC holding a.s., přecházející na hlavního akcionáře, společnost HTC holding a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i až § 183n Obchodního zákoníku a tohoto usnesení. Vlastnické právo k aciím ostatních akcionářů přejde na společnost HTC holding a.s. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v v Obchodním věstníku (dále jen „Den přechodu“). Na hlavního akcionáře, společnosti HTC holding a.s., ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Zetor, a.s. jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Určuje se, že výše protiplnění, kterou hlavní akcionář, společnost HTC holding a.s., poskytne ostatním akcionářům za jejich akcie společnosti Zetor, a.s. v důsledku jejich přechodu na hlavního akcionáře, je následující: (A) 1,93 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 0,11 Kč, (B) 17,58 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1,- Kč, (C) 17.582,88 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1.000,- Kč. 5. Přiměřenost výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Zetor, a.s. s příslušnou jmenovitou hodnotou je doložena znaleckým posudkem č. 2214-84/13 ze dne 12.6.2013 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znalcem, společnosti A&CE Consulting, s.r.o., IČO 441 19 097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, znalecký ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, č.j. M – 1165/2004, ve spojení s rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. 646/ 2011-OSD-ZN, pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění v oboru ekonomika. 6. Osvědčuje se, že hlavní akcionář, společnost HTC holding a.s., doložil potvrzením vydaným dne 24.7.2013 společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, se kterou společností HTC holding a.s. uzavřela smlouvu o zprostředkování výplaty protiplnění, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet banky za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. 7. Určuje se, že výplata protiplnění (včetně případného úroku) bude oprávněným osobám provedena společností Česká spořitelna, a.s., a to bez zbytečného odkladu po splnění podmínek ustanovení § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen, zejména písemným přípisem určené banky a na internetových stránkách společnosti Zetor, a.s.
od 06. 08. 2013 od 29. 10. 2013

  Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne 8.6.2010.
od 07. 07. 2010 od 01. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a.s. přijala dne 11.12.2006 usnesení tohoto obsahu:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 4.139.201,21 Kč (slovy: čtyři miliony sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 24.139.201,21 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů), který bude splacen výhradně peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií, ve formě na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Upisování všech nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Všechny nové akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141.4. Způsob upisování nových akcií v prvním kole:a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti;b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Zetor, a.s., tedy Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet dnem následujícím po dni, kdy bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; rozhodný den pro výkon přednostního práva se shoduje s prvním dnem lhůty pro vykonání přednostního práva a bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;d) stanovení podílu jedné dosavadní akcie o určité jmenovité hodnotě na jedné nové akcii a stanovení počtu nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:i. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 0,11 Kč (slovy: jedenáct haléřů) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,000531504;ii. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,004831850;iii. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 151.250,- Kč (slovy: sto padesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) lze upsat 730 celých nových akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a navíc podíl ve výši 0,817335647 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);e) upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společností u České spořitelny, a.s.5. Způsob upisování nových akcií v druhém kole:a) v druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141;b) předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny;c) místo pro upisování akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem, je sídlo společnosti Zetor, a.s., Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;d) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; v případě, že usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit předem určenému zájemci počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci do tří (3) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva;e) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);f) předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz nejpozději v poslední den lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společností u České spořitelny, a.s.
od 29. 12. 2006 od 31. 01. 2007

  Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 03.07.2006.
od 02. 10. 2006 od 05. 01. 2007

  Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném valnou hromadou dne 21.06.2005.
od 31. 10. 2005 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 29.06.2004.
od 06. 10. 2004 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 18.06.2003.
od 15. 10. 2003 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady, konané dne 26.6.2002
od 25. 02. 2003 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 28.8.2000.
od 22. 09. 2000 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 23.6.2000.
od 01. 09. 2000 od 02. 10. 2006

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, osnížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, zdosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to sníženímjmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovitéhodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinnýchakcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základníjmění do obchodního rejstříku.
od 01. 09. 2000 od 25. 07. 2001

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne23.6.2000 o záměru snížit základní jmění:
od 01. 09. 2000 od 25. 07. 2001

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 29.6.2000.
od 21. 07. 2000 od 01. 09. 2000

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne29.6.2000 o záměru snížit základní jmění:
od 21. 07. 2000 od 01. 09. 2000

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, osnížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, zdosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to sníženímjmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovitéhodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinnýchakcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základníjmění do obchodního rejstříku.
od 21. 07. 2000 od 01. 09. 2000

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 25.11.1999.
od 08. 02. 2000 od 02. 10. 2006

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne25.11.1999 o snížení základního jmění společnosti za účelemúhrady ztráty ze 4 139 201 210,- Kč na 2 483 520 726,- Kč a tosnížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000,- Kč na 600,- Kč, akciío jmenovité hodnotě 110,- Kč na 66,- Kč a akcie o jmenovitéhodnotě 151 250 000,- Kč na 90 750 000,- Kč. Lhůta propředložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutíspolečnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku.
od 08. 02. 2000 od 12. 05. 2000

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 30.8.1999.
od 11. 11. 1999 od 02. 10. 2006

  Založení společnosti: Společnost byla založena dle § 172 ObchZpod obchodním jménem Brno Diesel,a.s. S účinností od 1.7.1993došlo ke změně obchodního jména na Zetor,a.s. v návaznosti navložení části privatizovaného majetku státního podniku ZETOR dospolečnosti Brno Diesel,a.s.
od 07. 10. 1998

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoudne 28.8.1998.
od 07. 10. 1998 od 02. 10. 2006

  Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 29.8.1997.
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998

  V rámci 1. upisovacího kola mohou upsat akcie s využitímpřednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenovýchakcií ZETORU, a.s. k rozhodnému dni, tj. ke dni následujícímu podni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku, a to v poměru, v jakém se jejich akciepodíleji na dosavadním základním jmění, tj. následovně.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  4.1. upisovací kolo
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  3. Úpis akcií proběhne ve dvou upisovacích kolech, 1. upisovacíkolo je určeno k výkonu přednostního práva na úpis akciímajiteli kmenových akcií ZETORU, a.s. dle ustanovení § 204aobchodního zákoníku.Úpis proběhne v upisovacím místě v sídle společnosti ZETOR,a.s., Trnkova 111, Brno, vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod. vpracovních dnech a od 10.00 hod. do 12.00 hod. ve dnech, kterépřipadnou na soboty, neděle a státem uznané svátky, po dobukonání jednotlivých upisovacích kol.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  2. Důvodem zvýšení základního jmění je finančnírestrukturalizace společnosti.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  Charakteristika nově vydávaných akcií:jmenovitá hodnota: 1 000,-Kč/1 akciepočet akcií: 3 686 000 ksdruh: kmenovéforma: akcie na jménopodoba: zaknihovanéemisní kurz: 100% jmenovité hodnoty pro obě upisovací kolaostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:zvýšení základního jmění o 3 686 000 000,-KčÚpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nenípřípustný.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci 1. upisovacíhokola, lze upsat ve 2. upisovacím kole v rámci veřejného úpisu.Ve 2. upisovacím kole může upsat akcie i kterýkoliv dosavadníakcionář, který se zúčastnil upisování akcií v 1. upisovacímkole. Lhůta pro upisování akcií ve 2. upisovacím kole začíná60. dnem a končí 74. dnem ode dne zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Proupsání akcií v 2. upisovacím kole platí časová priorita úpisu.Akcie, které nebudou upsány a splaceny v předchozích kolechmohou být podle § 167 obchodního zákoníku upsány a splacenyakcionáři nebo některými z nich, na základě oznámení v tisku.Pro takovéto upsání bude platit časová priorita úpisu, emisníkurz bude stejný jako v obou upisovacích kolech, tj. 100%jmenovité hodnoty.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  2. upisovací kolo
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celékusy a to tak, že při číslovce 0 - 4 na prvním místě zadesetinnou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5 - 9nahoru.Tohoto přednostního práva lze využít nejpozději do konce lhůtyprvního upisovacího kola.První upisovací kolo začíná 45.dnem a končí 59.dnem ode dnezápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě151 250 000,-Kč je možno upsat 1 230 158 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 110,-Kčje možno upsat 0,89466 nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  5. Splatit nově vydané akcie je přípustné pouze peněžitýmivklady. Upisovatel musí zaplatit 100% jmenovité hodnoty akciíupsaných vrámci 1. a 2. upisovacího kola nejpozději do 7pracovních dní od upsání akcií a to bezhotovostním převodem nebovkladem v hotovosti na bankovní účet číslo 2401342/3300 uKonsolidační banky Praha, s.p.ú.Akcie upsané v souladu s § 167 odst.1 obchodního zákoníku musíbýt splaceny rovněž do 7 pracovních dní od upsání akcií a tobezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na uvedenýbankovní účet.Za den splacení se považuje den, kdy předmětná částka budepřipsána na určený účet ZETORU, a.s. nebo vložena v hotovosti napřepážce banky.Nesplatí-li upisovatel jim upsané akcie řádně a včas, je jejichupsání neúčinné.
od 02. 05. 1997 od 17. 11. 1997

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne20.12.1996 o záměru snížit základní jmění společnosti za účelemúhrady ztráty ze 4 120 011 000 Kč na 453 201 210 Kč, a tosnížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 110 Kč a akciejmenovité hodnoty 1 375 000 000 Kč na 151 250 000 Kč. Lhůta propředložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu záměruspolečnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku.
od 14. 01. 1997 od 12. 05. 2000

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné válnéhromady konané dne 20.12.1996.
od 14. 01. 1997 od 07. 10. 1998

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 27.9.1996.
od 14. 01. 1997 od 07. 10. 1998

  Akcie:42 468 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě1 895 657 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě806 886 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě1 ks akcie na jméno jmenovité hodnoty 1 375 000 000,- Kčv listinné podobě
od 18. 11. 1994 od 28. 03. 1997

  Rozdělení základního jmění:- 42 468 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele,- 1 895 657 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jménov držení Fondu národního majetku ČR,- 806 886 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno.
od 07. 02. 1994 od 18. 11. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Zbrojovka Brno.
od 30. 06. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Zbrojovka Brno ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby.
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1998

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1998

  Toto základní jmění je rozděleno na 42.468 akcií na majitelepo 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 806.886 akcií na jménopo 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993

  Základní jmění společnosti činí 849,354.000,-- Kčs (slovy:osmsetčtyřicetdevětmiliónůtřistapadesátčtyřitisícekorunčeskoslovenských).Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZbrojovka Brno.
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993

  Dozorčí rada:1) Ing. Jan S o c h o r , Brno - Lesná, Haškova 102) Josef K m e ť , Brno, Pražská 1143) Ing. Jiří K m e n t , Brno - Bystrc, Černého 38
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993

Akcie

Počet: 20 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2007

Počet: 42 468 ks v hodnotě: 0,11 Kč - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 25. 07. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 151250 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 07. 2001

Počet: 3 686 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 07. 2001 od 06. 10. 2004

Počet: 2 702 543 ks v hodnotě: 0,11 Kč - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 07. 2001 od 06. 10. 2004

Počet: 3 686 000 ks v hodnotě: 600 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 12. 05. 2000 od 25. 07. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 90750000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 05. 2000 od 25. 07. 2001

Počet: 2 702 543 ks v hodnotě: 66 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 12. 05. 2000 od 25. 07. 2001

Počet: 42 468 ks v hodnotě: 66 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 12. 05. 2000 od 25. 07. 2001

Počet: 3 686 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 22. 10. 1997 od 12. 05. 2000

Počet: 42 468 ks v hodnotě: 110 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 28. 03. 1997 od 12. 05. 2000

Počet: 1 895 657 ks v hodnotě: 110 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 03. 1997 od 12. 05. 2000

Počet: 806 886 ks v hodnotě: 110 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 28. 03. 1997 od 12. 05. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: HTC holding a.s.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 10. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠOKA FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2014 od 27. 01. 2017


Název/Jméno: VRŠKOVÁ ISABELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 03. 2013 od 27. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 2012 od 29. 11. 2012


Název/Jméno: RAGASOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 02. 2008 od 26. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 01. 2007 od 28. 02. 2008


Název/Jméno: TKÁČOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2010


Název/Jméno: HAĽAMOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 15. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: HARMAN RÓBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2012 od 19. 02. 2014


Název/Jméno: DRAHOŠ MIROSLAV

IČO: 44398778

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2013 od 01. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 05. 2010 od 27. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2008 od 24. 05. 2010


Název/Jméno: VÁVROVÁ IVONA

IČO: 16762711

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2012 od 11. 03. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 02. 2008 od 26. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2007 od 28. 02. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 03. 2003 od 19. 07. 2004


Název/Jméno: ŠTICA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2012 od 29. 11. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 2010 od 27. 01. 2012
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2004 od 01. 04. 2010


Název/Jméno: DANĚK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 05. 2010 od 27. 01. 2012


Název/Jméno: GÉHRY FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2009 od 26. 02. 2010


Název/Jméno: ZGAŽAR RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 08. 2008 od 24. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2008 od 26. 08. 2008


Název/Jméno: HIRNER JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2008 od 21. 04. 2009


Název/Jméno: HEIMSCHILD IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 05. 2008 od 26. 08. 2008


Název/Jméno: KRUKSA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 15. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: HRABALÍK NORBERT

IČO: 1916424

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2007 od 07. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 11. 2006 od 05. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2005 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: TICHÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 11. 2006 od 07. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2005 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: HUBOČAN PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 11. 2006 od 15. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2006 od 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2004 od 31. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2003 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: MOŠKO SLAVOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: NAGY MAROŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: RYBÁR LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2006 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: SYSEL IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 od 31. 07. 2007


Název/Jméno: POLÁKOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2006 od 31. 07. 2007
Dozorčí rada - členka
od 08. 01. 2002 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: PÁNIK VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 2005 od 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2003 od 18. 07. 2005


Název/Jméno: MIKOLAJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2005 od 02. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 od 18. 05. 2005


Název/Jméno: PAĽKO JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2005 od 31. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 od 18. 07. 2005


Název/Jméno: STEPHEN PAUL AYRES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2005 od 03. 11. 2006


Název/Jméno: GRAUZEĽ RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 2004 od 31. 10. 2005


Název/Jméno: VAVROVÁ IVONA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2004 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: HUBOČAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2004 od 19. 07. 2004


Název/Jméno: VARO JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2004 od 03. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2003 od 12. 05. 2004


Název/Jméno: GOJ VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 2004 od 24. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2001 od 12. 05. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2000 od 02. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1998 od 29. 05. 2000


Název/Jméno: ŠVAJDA MIROSLAV

IČO: 87783797

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2004 od 24. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 02. 2003 od 12. 05. 2004


Název/Jméno: HIRJAK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 03. 2003 od 31. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 25. 02. 2003 od 27. 03. 2003


Název/Jméno: KÁROLYI ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 03. 2003 od 19. 07. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 19. 05. 2000 od 21. 07. 2000
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1998 od 19. 05. 2000


Název/Jméno: TESAŘ VLADISLAV

IČO: 70379629

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2003 od 15. 10. 2003


Název/Jméno: ONDRO PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 2003 od 12. 05. 2004


Název/Jméno: HEJDA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 2003 od 27. 03. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 2002 od 25. 02. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 1998 od 25. 06. 2002


Název/Jméno: FARKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2002 od 25. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: ŠKARPA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 2002 od 27. 03. 2003


Název/Jméno: KALLUS ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 1993 od 16. 08. 2006


Název/Jméno: ROBERT BRIAN WILSON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2002 od 25. 06. 2002


Název/Jméno: KOLIBA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2001 od 12. 05. 2004


Název/Jméno: NOVOSÁD JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 10. 2001 od 25. 02. 2003


Název/Jméno: UNDUSOVÁ ALICE

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 01. 09. 2000 od 25. 06. 2002
Dozorčí rada - členka
od 21. 07. 2000 od 01. 09. 2000


Název/Jméno: ROMÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2000 od 02. 10. 2001


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2000 od 02. 10. 2001


Název/Jméno: DRLÍK LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2000 od 25. 06. 2002


Název/Jméno: ČIHÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2000 od 02. 10. 2001


Název/Jméno: HANZALOVÁ MARIE

IČO: 71057498

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 29. 06. 2000 od 01. 09. 2000


Název/Jméno: VYŠÍN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 05. 2000 od 21. 07. 2000


Název/Jméno: LEINWEBER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 05. 2000 od 01. 03. 2002


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1999 od 01. 09. 2000


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1999 od 19. 05. 2000


Název/Jméno: KRYŠPÍN ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1999 od 19. 05. 2000


Název/Jméno: ČAMEK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1999 od 19. 05. 2000


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 03. 1999 od 19. 05. 2000


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 07. 10. 1998 od 17. 03. 1999
Dozorčí rada - členka
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998


Název/Jméno: LUPÍNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 1998 od 19. 05. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998


Název/Jméno: POLÁČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 01. 1997 od 11. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1994 od 14. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: ZOUHAR ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1997 od 11. 05. 1999


Název/Jméno: STRNAD JOSEF

IČO: 70715556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 01. 09. 2000


Název/Jméno: KRAUS RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1997 od 01. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 05. 1997 od 01. 10. 1997


Název/Jméno: JEŘÁBEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998


Název/Jméno: FRANCEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1994 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 11. 1997 od 07. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1994 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: MITISEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 08. 01. 2002


Název/Jméno: VRBA JAN

IČO: 71543864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 01. 1997 od 01. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1994 od 14. 01. 1997


Název/Jméno: MARINEC IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 1996 od 02. 05. 1997


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1994 od 28. 03. 1997


Název/Jméno: HRUŠKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 18. 11. 1994 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: MOJŽÍŠKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 18. 11. 1994 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: FENCL JIŘÍ

IČO: 11415011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 1994 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 06. 1994 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: RŮŽIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: SOCHOR JAN

IČO: 70147973

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: KMEŤ JOSEF

IČO: 44563540

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: KMENT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: STEJSKAL PAVEL

IČO: 69287287

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1993 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: SAMEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1993 od 12. 09. 1994


Název/Jméno: DAVID FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1993 od 07. 06. 1994


Název/Jméno: ŠVAJCR VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993


Název/Jméno: HLEDÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 18. 11. 1994


Název/Jméno: BLAŽEK MIROSLAV

IČO: 48309729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 30. 06. 1993


Název/Jméno: PLIČZKA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 06. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 06. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 06. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 909136

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 347983

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 01. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 2003

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 07. 2003

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 12. 06. 2006 od 01. 09. 2006

Zánik oprávnění:01. 09. 2006


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 532989

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 01. 2002

Přerušení: od 04. 02. 2005 od 31. 12. 2005

Zánik oprávnění:06. 02. 2006


činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Zánik oprávnění:22. 09. 2000


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 923965

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Zpracování návrhů na celní řízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Zánik oprávnění:15. 01. 2001


činnost ekonomických a organizačních poradců v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 909136

Zánik oprávnění:13. 02. 2001


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 10. 2001


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 532989

Zánik oprávnění:20. 11. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 10. 1997

Zánik oprávnění:15. 11. 2000


Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 07. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 1995


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1994

Přerušení: od 07. 05. 2004 od 18. 08. 2004

Zánik oprávnění:18. 08. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 923965

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 483956

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 923969

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 743508

Přerušení: od 07. 05. 2004 od 18. 08. 2004

Zánik oprávnění:18. 08. 2004


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 05. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba, montáž a servis vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 532989

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 16299

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 532989

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 16299

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Zánik oprávnění:22. 09. 2000


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 17127

Zánik oprávnění:22. 09. 2000


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 16299

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 909136

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 04. 1994

Odpovědní zástupci: 347983

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Tepelné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Výroba modelů pro odlévání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1994

Zánik oprávnění:13. 02. 2001


Dělení materiálu stříhání, řezání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1994

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Svářečské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 1994

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 02. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 02. 1994

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 02. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 611319

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:11. 10. 2000


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 909136

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 16299

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:23. 07. 2003


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 06. 2007


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 12. 1993

Přerušení: od 20. 05. 2004 od 18. 08. 2004

Zánik oprávnění:18. 08. 2004


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1993

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46346074

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
117047A.P.92 a.s.v likvidaci175919U družstva Práce 940/14, 14000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
109803Agrodružstvo Pístov49976052Pístov 45, PSČ 586 01
28851Areál Kbely a.s.25601067Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
17026ATOL blue, s.r.o.26723212Nový Svět 78/5, 11800 Praha
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
215962Avia Park II, s.r.o.28362055Beranových 140, 19900 Praha
83621AZ Elektrostav, a.s.45149909Bobnická 2020/8, 28802 Nymburk
183814AZ-DENT s.r.o.27597539Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
49458Belwicz, a.s.27392660Senovážné náměstí 1465/7, 11000 Praha
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
38808Buena Vida s.r.o.61678155Na Petynce 150/92, 16900 Praha
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
128677Bytové družstvo U Pošty26730561Bří Čapků 832, 27711 Neratovice
238202Bytové družstvo U zlatého hroznu, v likvidaci196622Nový Svět 78/5, 11800 Praha
198255CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.26201739Karolinská 661/4, 18600 Praha
140917CANDELA, s.r.o.45476021Štefáčkova 2386/11, 62800 Brno
48466COOP CENTRUM TRADE s.r.o.25321102Zlín, 76302, Malenovice, Tečovská, 861
269180CRASSUS, s.r.o. v likvidaci45789827Třebenice, Medvědice 18, PSČ 411 13
201082CYBE CZ s.r.o., v likvidaci27168174náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
86647Czech Property Development, a.s.25588974Brno, 61600, , Minská, 41
51114ČASTAV s.r.o.25917439Nad Skalkou 969, 58001 Havlíčkův Brod
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
294498Černošická čistírna, s.r.o.61682641Dr. Janského 954, 25228 Černošice
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí