ZETOR TRACTORS a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZETOR TRACTORS a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4126. Její identifikační číslo je 26921782

Výpis z obchodního rejstříku ZETOR TRACTORS a.s.

Datum zápisu: 8. 3. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4126

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nikg5yg

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury,...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu
Výroba karosérií
Výroba motorových vozidel
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Trnkova 3060/111, 62800 Brno

Adresy: Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno
od 31. 05. 2016
Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
od 22. 11. 2013 od 31. 05. 2016
Brno, Trnkova 111, PSČ 62800
od 05. 02. 2007 od 22. 11. 2013
Brno, Trnkova 111, PSČ 63200
od 08. 03. 2004 od 05. 02. 2007

Skutečnosti

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 17.2.2015.
od 04. 03. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 10.6.2014.
od 02. 07. 2014 od 04. 03. 2015

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 17.9.2013.
od 18. 10. 2013 od 02. 07. 2014

  Na společnost ZETOR TRACTORS a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 269 21 782, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Vývojový ústav traktorů, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 253 24 152.
od 01. 10. 2013

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 21.6.2012.
od 23. 07. 2012 od 18. 10. 2013

  Na společnost ZETOR TRACTORS, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 269 21 782, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností Zetor Trade, s.r.o., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 261 46 002 a ZETOR P.D.C., a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, čp. 2345, PSČ 628 00, IČ: 253 23 326.
od 01. 10. 2010

  Převod akcií společnosti na jméno je omezen předkupním právem ostatních akcionářů.
od 03. 09. 2010

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 14.7.2010.
od 03. 09. 2010 od 23. 07. 2012

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 17.02.2009.
od 20. 02. 2009 od 03. 09. 2010

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 19.12.2008.
od 20. 02. 2009 od 20. 02. 2009

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 16.8.2007.
od 28. 08. 2007 od 20. 02. 2009

  Společnost se řídí stanovami, ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 5.6.2007.
od 30. 07. 2007 od 20. 02. 2009

  Mimořádná valná hromada společnosti ZETOR TRACTORS a.s. přijala dne 05.06.2007 usnesení tohoto obsahu:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 645.338.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět milionů tři sta třicet osm tisíc korun českých), o částku 294.525.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých), upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 939.863.000,- Kč (slovy: devět set třicet devět milionů osm set šedesát tři tisíc korun českých), který bude splacen výhradně touto mimořádnou valnou hromadou schváleným nepeněžitým vkladem. Upisování akcií na základě veřejné nabídky a nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 294.525 (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set dvacet pět) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu činí 294.525.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých).4. Všech 294.525 (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set dvacet pět) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Dobrovičova 8, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČ 313 42 141, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 508/B.5. Způsob upisování nových akcií:a) předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny;b) místo pro upisování akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem, je sídlo společnosti ZETOR TRACTORS a.s., Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;c) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; v případě, že usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit předem určenému zájemci počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci do tří (3) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;d) upsat lze pouze všechny nové celé akcie, tj. 294.525 (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set dvacet pět) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);e) emisní kurz všech nových akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti splatí předem určený zájemce výlučně touto mimořádnou valnou hromadou schváleným nepeněžitým vkladem; přednostní právo ostatních akcionářů k úpisu nových akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku je vyloučeno;f) schvaluje se nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, jehož předmětem je neuhrazená část pohledávky (jistiny) společnosti HTC holding a.s za společností Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, IČ 463 46 074, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 743, ve výši 294.525.549,63 Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc pět set čtyřicet devět korun českých šedesát tři haléřů), která vznikla dle Zmluvy o pôžičke ze dne 2. srpna 2002 uzavřené mezi společností Zetor, a.s., jako dlužníkem, a společností INTERN, a.s., sídlem Dobrovičova 8, 811 09, Bratislava, IČ 357 41 163, jako věřitelem, a která byla následně postoupena na HTC holding a.s., jakožto nového věřitele, smlouvami o postoupení pohledávky, a to takto:(i) smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 2. září 2002 mezi INTERN, a.s. a HTC holding a.s. byla postoupena pohledávka na úhradu jistiny ve výši 162.692.184,50 Kč (slovy: jedno sto šedesát dva miliony šest set devadesát dva tisíce jedno sto osmdesát čtyři korun českých padesát haléřů),(ii) smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 2. září 2002 mezi INTERN, a.s. a HTC holding a.s. byla postoupena pohledávka na úhradu jistiny ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a(iii) smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 26. června 2003 mezi INTERN, a.s. a HTC holding a.s. byla postoupena pohledávka na úhradu jistiny ve výši 31.833.365,13 Kč (slovy: třicet jeden milion osm set třicet tři tisíc tři sta šedesát pět korun českých třináct haléřů);g) popsaný nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 14. května 2007 č. j. 50 Nc 6249/2007 - 8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č. 831 - 71/07 jímž hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil na částku 294.525.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých);h) schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu ve výše uvedeném znaleckém posudku; za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 294.525 (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set dvacet pět) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých;i) předem určený zájemce splatí touto mimořádnou valnou hromadou schválený nepeněžitý vklad uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností, která bude mít náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky podle ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku; smlouvu o vkladu předem určený zájemce se společností uzavře do čtrnácti (14) dnů ode dne úpisu nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 14. 06. 2007 od 10. 07. 2007

  Převod akcií na jméno je omezen předkupním právem ostatních akcionářů a udělením souhlasu představenstva.
od 28. 11. 2006 od 03. 09. 2010

  Dne 18. října 2006 vydal jediný akcionář společnosti ZETOR TRACTORS a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ZETOR TRACTORS a.s. tohoto obsahu:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 643.338.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet tři miliony tři sta třicet osm tisíc korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 645.338.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět milionů tři sta třicet osm tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 643.338 (šest set čtyřicet tři tisíc tři sta třicet osm) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).c) Emisní kurs akcií bude v rozsahu 643.338.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet tři miliony tři sta třicet osm tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich nominální hodnotě, tedy emisní kurs akcie o nominální hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).d) Nově upisované akcie v rozsahu 643.338 (šest set čtyřicet tři tisíc tři sta třicet osm) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost Zetor, a.s., se sídlem na adrese Brno, Trnkova 111, IČ: 463 46 074, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B., vložka č.743, jako vlastník dále popsaného nepeněžitého vkladu.e) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs veškerých akcií, emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen výlučně nepeněžitým vkladem, je přednostní právo stávajícího akcionáře k úpisu nových akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, vyloučeno.f) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti ZETOR TRACTORS a.s., a.s. na adrese Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00.g) Akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 40 (čtyřicet) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, doručeným do sídla upisovatele, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do sedmi dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitál společnosti do obchodního rejstříku.h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Vklad nemovitých věcí bude splacen předáním písemného prohlášení o vkladu popsaných nemovitostí do základního kapitálu společnosti s úředně ověřeným podpisem vkladatele spolu s předáním nemovitostí v sídle společnosti, vklad movitých věcí bude splacen fyzickým předáním věcí upisovatelem statutárnímu orgánu společnosti, které se uskuteční v sídle společnosti na adrese Brno, Trnkova 111, obchodní podíl bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu, která bude mít náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu ve smyslu ust. § 115 obchodního zákoníku, to vše nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.i) Schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, jehož předmětem jsou:A.Nemovitosti ve vlastnictví společnosti Zetor, a.s., zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrálního pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č.4342, pro k.ú. Líšeň, obec Brno, jako:budova bez čp/če na pozemku p.č.4270 (traktorárna),budova bez čp/če na pozemku p.č.4272 (ústřední sklad),budova bez čp/če na pozemku p.č.4273 (sklad a expedice),budova bez čp/če na pozemku p.č.8705 (stará kovárna),budova bez čp/če na pozemku p.č.4275 (lisovna),budova bez čp/če na pozemku p.č.4276 (sklad strojů u lisovny),budova bez čp/če na pozemku p.č.8804 (výpočetní středisko),budova bez čp/če na pozemku p.č.9133 (hala pro skladování),budova bez čp/če na pozemku p.č.8599 (mytí a repase),budova bez čp/če na pozemku p.č.8998 (čpavková stanice kalírny),budova bez čp/če na pozemku p.č.8588 (montážní hala traktorů),budova bez čp/če na pozemku p.č.8591 (montážní hala traktorů),budova bez čp/če na pozemcích p.č.4277/1, p.č.4277/2, p.č.4277/3 a p.č.4277/4 (montážní hala traktorů),vedlejší stavba budova bez čp/če na pozemku p.č.8582 a 8583 (vrátnice),pozemek p.č. 4268 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4269 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4270 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4271 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 4272 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4275 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4276 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4277/1 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4277/2 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4277/4 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4280 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4282/1 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 4282/2 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 4297/1 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8578 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8579 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8580 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8581 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8582 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8583 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8584 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8585 ostatní plocha-ostatní komunikace,pozemek p.č. 8586 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8587 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8588 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8589 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8590/1 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8590/3 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8591 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8592 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8593 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8594 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8595 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8596 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8597 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8598 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8599 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8600 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8601 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8602 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8603 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8604 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8605zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8606 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8607/1 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8608 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8610 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8611/1 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8611/3 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8637 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8652 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8653 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8654 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8655 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8656 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8657 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8658 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8659 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8660 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8661 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8662 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8663 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8664 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8665 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8666 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8667 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8668 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8669 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8670 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8671 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8672 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8673 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8674 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8675 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8676 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8677 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8678 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8680 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8681 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8682 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8683 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8684 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8685 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8691 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8692 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8693 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8694 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8705 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8706 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8713 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8714 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8715 ostatní plocha- ost.komunik.,pozemek p.č. 8716 ostatní plocha- ost.komunik.,pozemek p.č. 8718 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8719 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8720 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8721 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8722 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8723 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8724 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8725 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8726 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8727 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8728 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8729 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8730 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8731 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8736 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8737 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8738 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8739 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8740 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8755 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8756 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8792/1 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8792/3 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8793 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8794 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8796 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8797 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8798 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8799 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8800 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8801 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8802 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8804 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8805 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8806/1 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8807 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8811/1 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8827 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 8828 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8829 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8831 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8834 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8836 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8837 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8838 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8839 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8840 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8841 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8842 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8843 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8844 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8845 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8846 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8847 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8848 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8849 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8850 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8851 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8858 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8859 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8860 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8861 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8862 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8863 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8864 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8865 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8866 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8867 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8868 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8874 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8991/1 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8991/3 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 8993 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8996 ostatní plocha- zeleň,pozemek p.č. 8997 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 8998 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 8999 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9000 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9001 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9002 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9003 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 9004 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9023 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 9055 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9056 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9073/1 ostatní plocha-ost.komunik.,pozemek p.č. 9090 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9091 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9092 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 9093 ostatní plocha-jiná plocha,pozemek p.č. 9094 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9095 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9099 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9100 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9101 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9102 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9103 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9104 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9131 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9132 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9133 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 9134 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9135 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9195 ostatní plocha-zeleň,pozemek p.č. 9249 ostatní plocha-zeleň,včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to včetně zejména inženýrské sítě na popsaných pozemcích (kanalizace, vodovod, plynovod, plynovodní přípojky, venkovní osvětlení, rozvody nízkého napětí, propojení nízkého napětí, rozvody tepla, vodojem, energomost), všech venkovních úprav (skladovacích a odstavných ploch, parkoviště, komunikací). Shora popsaný nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ: 441 19 097, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 11.05.2006 č.j. 50 Nc 6064/2006-8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č. 554-114/06 a jímž hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil na částku 543.160.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých),B.Movité věci ve vlastnictví společnosti Zetor, a.s., které tvoří část majetku vkladatele, vedeného v jeho účetnictví. Movité věci, které jsou předmětem vkladu, tvoří soubory movitých věcí, vyčleněné z celkového majetku a rozlišené a dále popsané podle jejich umístění v jednotlivých provozech a podle jednotlivých provozů označených jako:provoz mechanika (střediska 2310, 2400, 2410, 2470); kdy movité věci tvořící soubor tohoto provozu ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č.5 citovaného znaleckého posudku, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ: 441 19 097, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 11.05.2006 č.j. 50 Nc 6064/2006-8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č.554-114/06 a jímž byla hodnota stanovena na částku 32.172.007,- Kč (slovy: třicet dva miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce sedm korun českých),provoz ozubárna (střediska 2330, 2340, 2350, 2610); kdy movité věci tvořící soubor tohoto provozu ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č.6 citovaného znaleckého posudku č.554-114/06, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., jímž byla hodnota stanovena na částku 135.394.899,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set devadesát devět korun českých),provoz lisovna (střediska 2200, 2210, 2220, 2250); kdy movité věci tvořící soubor tohoto provozu ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č.7 citovaného znaleckého posudku č.554-114/06, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., jímž byla hodnota stanovena na částku 61.524.127,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů pět set dvacet čtyři tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých),provoz montáž (střediska 2100, 2110, 2130, 2140, 2160, 2170, 2190); kdy movité věci tvořící soubor tohoto provozu ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č.8 citovaného znaleckého posudku č.554-114/06, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., jímž byla hodnota stanovena na částku 28.220.785,- Kč (slovy: dvacet osm milionů dvě stě dvacet tisíc sedm set osmdesát pět korun českých),v areálu společnosti Zetor, a.s. na adrese Brno, Trnkova 111,provoz motory (střediska 6300, 6310, 6320, 6330) v areálu bývalé Zbrojovky Brno; kdy movité věci tvořící soubor tohoto provozu ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č.9 citovaného znaleckého posudku č.554-114/06, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., jímž byla hodnota stanovena na částku 38.309.697,- Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta devět tisíc šest set devadesát sedm korun českých),vozový park, tedy osobní a dodávkové automobily, nákladní a speciální automobily, přívěsy a návěsy a traktory ve vlastnictví společnosti Zetor, a.s.; kdy movité věci tvořící tento soubor ke dni ocenění, jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu, který je obsažen v příloze č.10 citovaného znaleckého posudku č.554-114/06, zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., jímž byla hodnota stanovena na částku 1.587.577,- Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát sedm tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých). Tento majetek ke dni ocenění tvoří:osobní automobil Škoda Favorit Praktik 135 L, inventární číslo 6-04103, SPZ: BMT 42-54,osobní automobil Citroen Jumper 2,5 D, inventární číslo 6-04441, SPZ: BSD 94-30,osobní automobil Citroen Jumper 1,9 TD, inventární číslo. 6-04456, SPZ: BSD 98-74,dodávkový automobil Ford Transit 190 L, inventární číslo 6-88898, SPZ: HB 96-79,osobní automobil Škoda Forman CFF GLXi, inventární číslo 6-89744, SPZ: HBH 54-84,osobní automobil Škoda Octavia SLX 20V, inventární číslo 6-89749, SPZ: HBI 99-38,osobní automobil Škoda Felicia Kombi GLX 1,6, inventární číslo 6-89750, SPZ: HBJ 08-62,NA cisternový automobil Š 706 CAK 7, inventární číslo 6-03815, SPZ: BSA 80-91,NA sklápěcí-Tatra T 815 S3 26 208 6x6,2, inventární číslo 6-04060, SPZ: BSB 68-30,NA speciální-Liaz Bobr 162, inventární číslo 6-04107, SPZ: BSB 85-53,NA speciální-servisní dílna Avia A 21.1 F, inventární číslo 6-04115, SPZ: BSB 89-68,NA valníkový-Avia A 31 N, inventární číslo 6-03925, SPZ: BSC 73-58,NA speciální-Liaz RN-8012 (ramenový nakladač), inventární číslo 6-04046, SPZ: BSD 16-21,NA cisternový IFA W 50 LA/F , inventární číslo 6-04086, SPZ: BSD 32-77,NA valníkový-Avia A 31 L, inventární číslo 6-03911, SPZ: BSD 37-09,NA valníkový-Avia A 31 L, inventární číslo 6-88998, SPZ: HB 65-15,návěsový tahač Škoda Liaz 100.47, inventární číslo 6-88988, SPZ: HB 84-12,NA speciální montážní plošina Multicar M25, inventární číslo 6-04333,traktorový sklápěcí přívěs BSS PS2 09.07, inventární číslo 6-89716, SPZ: HB 72-16,návěs valníkový BSS Metaco, SD 338, inventární číslo 6-89751, SPZ: HB 90-68,přívěs nákladní Camping Car, inventární číslo 6-88967, SPZ: 00-HB-90,zemědělský kolový traktor Zetor 7011, inventární číslo 6-88993, SPZ: HB 50-46,zemědělský kolový traktor Zetor 6211, inventární číslo 6-89736, SPZ: HB 67-13,kolový traktor Zetor 12045, inventární číslo 6-03608,kolový traktor Zetor 6911, inventární číslo 6-03613,traktor Zetor 2023, inventární číslo 6-04539,traktor Zetor Super 50, inventární číslo 6-06163,traktor kolový Zetor 2011, inventární číslo 6-04059,traktor kolový Zetor 15, inventární číslo 6-04128,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04534/LE, SPZ: 1B7 0794,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04536/LE, SPZ: 1B7 0798,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04538/NA, SPZ: 2B4 3647,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04540/LE, SPZ: 2B4 5239,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04541/LE, SPZ: 2B7 4798,osobní automobil VW Passat Sedan Highline 1,9 TDI, inventární číslo 6-04532/LE, SPZ: 2B7 8958,osobní automobil Peugeot Partner Combispace 2,0 HDI, inventární číslo 6-04547/LE, SPZ: 3B6 1235,osobní automobil Peugeot Partner Combispace 2,0 HDI, inventární číslo 6-04545/LE, SPZ: 3B6 1240,osobní automobil Peugeot Partner Combispace 2,0 HDI, inventární číslo 6-04548/LE, SPZ: 3B6 4770,osobní automobil Peugeot Partner Combispace 2,0 HDI, inventární číslo 6-04546/LE, SPZ: 3B6 4771,osobní automobil Octavia Elegance, inventární číslo 6-04543/LE, SPZ: 3B7 9103,osobní automobil Octavia Elegance, inventární číslo 6-04542/LE, SPZ: 3B7 9104,osobní automobil Octavia Elegance, inventární číslo 6-04544/LE, SPZ: 3B7 9347,C.Obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti s obchodní firmou ZETOR KOVÁRNA, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, IČ: 269 24 765, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C., vložka č.45873, ve vlastnictví společnosti Zetor, a.s., odpovídající celému vkladu do základního kapitálu společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. ve výši 99.200.000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých), který byl oceněn znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ: 441 19 097, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 11.05.2006 č.j. 50 Nc 6063/2006-8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č. 550-110/06 a jímž hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil na částku 100.178.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc korun českých).j) celková hodnota nepeněžitého vkladu, popsaného shora v odstavcích A., B, a C, činí 643.338.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet tři miliony tři sta třicet osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 643.338 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč.
od 25. 10. 2006 od 28. 11. 2006

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 84000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2010

Počet: 937 863 ks v hodnotě: 840 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 10. 2010

Počet: 937 863 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 07. 2007 od 01. 10. 2010

Počet: 643 338 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 11. 2006 od 10. 07. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: holding HTC

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2008


Název/Jméno: HTC holding a.s.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 03. 2004 od 28. 11. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RAGASOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 06. 2012 od 18. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2008 od 12. 06. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 04. 2007 od 18. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2006 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: VÍGHOVÁ MARGARÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2013


Název/Jméno: BLAŠKOVIČ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 2010
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 2004 od 18. 04. 2007


Název/Jméno: LIPOVSKÝ MARIÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2009


Název/Jméno: TKÁČOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 06. 2012


Název/Jméno: SYSEL IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2007


Název/Jméno: KREJČÍŘ LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2014


Název/Jméno: SMÍŠEK JIŘÍ

IČO: 74816934

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2009 od 27. 02. 2014


Název/Jméno: GALVÁNEK ĽUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2010 od 04. 03. 2015


Název/Jméno: HAĹAMOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2013


Název/Jméno: KRUKSA RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2010 od 18. 10. 2013


Název/Jméno: TÜKENMEZ ENGIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 2010 od 27. 09. 2011


Název/Jméno: ŽÁČEK PETR

IČO: 67834736

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 2010 od 16. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 03. 2010 od 03. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2009 od 02. 03. 2010


Název/Jméno: CHODOUNSKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 04. 2009 od 02. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 02. 2009 od 21. 04. 2009


Název/Jméno: VESELÝ PETR

IČO: 49376705

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2009 od 26. 03. 2009


Název/Jméno: ABBOTT ANTHONY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 02. 2009 od 21. 04. 2009


Název/Jméno: DUBOVSKÝ JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2009 od 26. 11. 2009


Název/Jméno: ZEDEK IVO

IČO: 68096461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 2009 od 26. 11. 2009


Název/Jméno: VAVROVÁ IVONA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2008 od 12. 06. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2007 od 16. 06. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 08. 03. 2004 od 18. 04. 2007


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2007 od 20. 02. 2009


Název/Jméno: NAGASE MASAO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 06. 2008 od 20. 02. 2009


Název/Jméno: BANDO YOSHIAKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2008 od 20. 02. 2009


Název/Jméno: ŠTICA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2007 od 30. 07. 2007


Název/Jméno: PŘEČEK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2007 od 16. 06. 2008


Název/Jméno: TICHÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2007 od 16. 06. 2008


Název/Jméno: HAĽAMOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2007 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: BEDNÁR MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2006 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: GAJAN JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2006 od 05. 02. 2007


Název/Jméno: HIRJAK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 2004 od 18. 04. 2007


Název/Jméno: HUBOČAN PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2004 od 25. 10. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 842576


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 08. 2007

Odpovědní zástupci:


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 08. 2007

Odpovědní zástupci: 997896


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 43741

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 997896


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26921782

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:07. 04. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
9870533H INVEST ALFA, s.r.o.5815282Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno
16028183H INVEST, s.r.o.4890591Žarošická 4315/17, 62800 Brno
105132AGORA development, a.s.26978407Řípská 1321/11c, 62700 Brno
109803Agrodružstvo Pístov49976052Pístov 45, PSČ 586 01
32914Aircraft Industries, a.s.27174841Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice
594392ALFICO s. r. o.28742800Přívozní 114/2, 41002 Lovosice
1321049ALMET, a. s.46505156Ležáky 668/3, 50004 Hradec Králové
1371380AROGANT s.r.o.3976670Palackého 1446, 29501 Mnichovo Hradiště
534707Aryko s.r.o.28353463Paseky 615, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
1084310AT Computers a.s.61672599Těšínská 1970/56, 71000 Ostrava
103503AURA a.s.632755465. května 118/13, 39901 Milevsko
949270AUTOPROFI, s.r.o.47540761121, 26101 Dubno
1079403b-TECHNOLOGIE a.s.26714078Londýnská 376/57, 12000 Praha
1018530BABYLON spol. s r. o. v likvidaci41192729Severovýchodní II 564/12, 14100 Praha
1110058BARAKUDA DIVING s.r.o.28959981Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká 1460/10, PSČ 100 00
1466494BĚLČICKÁ 16 s.r.o., v likvidaci61853810Bělčická 2827/16, 14100 Praha
934750Bohemia střechy s.r.o.3471748Rybná 716/24, 11000 Praha
939513BRNO Properties PROJECT 21 a.s.27745716Vídeňská 264/120b, 61900 Brno
1610258Bytové družstvo STŘED63081652Jindřicha Plachty 1714/1, 15000 Praha
1167030C26 s.r.o.525952Josefa Hory 4079/21, 46604 Jablonec nad Nisou
86248CARAVAN POINT PRAHA s.r.o.26097265Chodovská 1106/7, 14100 Praha
1460443Centrum, v.o.s. v likvidaci554600Ústí nad Labem, 40331, , Horní 155,
309141CZECH Ag. s.r.o.49433008Chládkova 898/2, 61600 Brno
1067458Česká Komunikační a.s.24273210Za sokolovnou 1284/9B, 16500 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí