Firma s názvem ZKL,a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3006. Její identifikační číslo je 25568353

Výpis z obchodního rejstříku ZKL,a.s.

Datum zápisu: 28. 6. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3006

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: trzg6au

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, ložisek a...
Zastupování v celním řízení
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodních kontaktů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Poradenská činnost v oblasti techn. přípravy a výroby ložisek
Marketingové poradenství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 10. 2014

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnostiJediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s., se sídlem Brno, Líšeň, Jedovnická 8, čp. 2346, PSČ 628 00, IČ: 255 68 353, jehož výše činí 306.818.000,- Kč, o částku 498.984.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s. je vytvoření podmínek centralizace řízení koncernových společností, posílení ekonomické, výrobní i obchodní stability výrobních společností koncernu ZKL.1) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 498.984.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem.3) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:- akcie společnosti s obchodní firmou ZKL Brno, a.s., se sídlem Brno-Líšeň, Trnkova 111, č.p. 2345, PSČ 632 00, IČ: 255 07 851, v počtu:1 kus akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 335.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů korun českých), představující majetkový podíl ve společnosti ZKL Brno, a.s. o velikosti 40,45% (slovy: čtyřicet celých čtyřicet pět setin procenta), v ceně dle znaleckého posudku 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých)- akcie společnosti s obchodní firmou ZKL Hanušovice, a.s., se sídlem Hanušovice, Zábřežská čp. 247, PSČ 788 33, IČ 255 08 598, v počtu:1 kus akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 73.610.356,47 (slovy: sedmdesát tři milionů šest set deset tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů), představující majetkový podíl ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. o velikosti 37,25 % (slovy: třicet sedm celých dvacet pět setin procenta), v ceně dle znaleckého posudku 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých)- obchodní podíl společnosti s obchodní firmou VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. se sídlem Brno, Jedovnická 8, okres Brno-město, PSČ 628 00, IČ 255 07 729, ve výši 11,5 % (slovy: jedenáct celých pět desetin procenta), kde základní kapitál této společnosti představuje 180.100.000,- Kč(slovy: jedno sto osmdesát milionů jedno sto tisíc korun českých) a nominální hodnota vkládaného obchodního podílu (vkladu) je ve výši 20.712.000,- (slovy: dvacet milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých), v ceně dle znaleckého posudku 9.614.000.- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých).4) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn soudním znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc., bytem Brno, Gorkého 9, ustanoveným pro zpracování znaleckého posudku k provedení ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.11.2006 - č.j. 50 Nc 6433/2006 - 12, a to znaleckými posudky:- posudkem číslo 848-55/06 ze dne 22.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - 1 kusu akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele, společnosti ZKL Brno a.s. částkou 366.020.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základního kapitálu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých)- posudkem číslo 849-56/06 ze dne 19.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - 1 kusu akcie pořadového čísla 025, znějící na majitele, společnosti ZKL Hanušovice, a.s. částkou 123.350.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základního kapitálu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých)- posudkem číslo 850-57/06 ze dne 14.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - obchodního podílu společnosti VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. o velikosti 11,5% částkou 9.614.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základního kapitálu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých)5) Jediný akcionář schvaluje odůvodnění důležitého zájmu společnosti na nepeněžitém vkladu, uvedené v písemné zprávě představenstva ze dne 15.2.2007.6) Jediný akcionář schvaluje ocenění shora specifikovaného nepeněžitého vkladu provedené znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc. v posudcích číslo 848-55/06 ze dne 22.12.2006, číslo 849-56/06 ze dne 19.12.2006 a číslo 850-57/06 ze dne 14.12.2006.7) Jediný akcionář schvaluje druh, podobu, formu a počet nových akcií společnosti, jmenovitou hodnotu nových akcií takto:druh akcie: kmenovápodoba akcie: listinnáforma akcie: na jménopočet nových akcií a jejich jmenovitá hodnota:- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých)- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých)- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých)8) Jediný akcionář konstatuje, že nevzniká rozdíl mezi zvýšením základního kapitálu ve výši 498.984.000,- Kč a výší ocenění nepeněžitého vkladu zpracovaném znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc. v prosinci 2006, a to v třech výše specifikovaných posudcích, oceňujících nepeněžitý vklad celkovou částkou 498.984.000,- Kč.9) Jediný akcionář rozhodl, že akcie uvedené pod bodem 7) budou upsány s využitím přednostního práva, a to jediným akcionářem společnosti, tj. společností V.L. Brno, a.s., jenž upíše níže uvedené akcie:druh akcie: kmenovápodoba akcie: listinnáforma akcie: na jménopočet nových akcií a jejich jmenovitá hodnota:- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých)- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých)- 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností s obchodní firmou ZKL, a.s. do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.6.2007 (slovy: třicátého června roku dva tisíce sedm). Místem úpisu bude sídlo společnosti s obchodní firmou ZKL, a.s. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 7 (slovy: sedm) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti s obchodní firmou ZKL, a.s.10) Jediný akcionář určuje, že emisní kurs akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné.
od 22. 03. 2007 od 27. 06. 2007

  I.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 6.9. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s., se sídlem v Brně, Jedovnická 8, IČ 255 68 353, který činí 104 323 000,- Kč o částku 202 495 000,- Kč ( slovy : dvě stě dva milionů čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých ), tj. na částku 306 818 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude učiněno upsáním nové akcie. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek finanční restrukturalizace. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný.Charakteristika nově vydané akcie :Počet vydaných akcií: 1 kusJmenovité hodnota : 1 akcie : 202 495 000,- KčDruh : kmenováForma : akcie na jménoPodoba : listinnáEmisní kurs : 100 % jmenovité hodnotyOstatní údaje : nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelnáJediný akcionář se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti VLT Brno, a.s., která projevila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL, a.s.Nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie, o jmenovité hodnotě 202 495 000,- Kč v počtu 1 kusu bude upsána peněžitým vkladem společností VLT Brno,a.s. se sídlem Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 2207II.Svůj zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL, a.s. projevil zájemce VLT Brno, a.s. přípisem ze dne 9.4. 2005 a nabídl splatit nově vydanou akcii formou započtení závazku z úpisu akcie s pohledávkou, kterou má vůči společnosti ZKL, a.s. z titulu úplaty za postoupení pohledávek. Pohledávka společnosti VLT Brno,a.s. vůči ZKL, a.s. vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 28. května 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4. 2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18.3. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004. Dle citovaných smluv o postoupení pohledávek činí závazek ZKL,a.s.vůči věřiteli VLT Brno, a.s. vyplývající z titulu povinnosti zaplacení úplaty za postoupení pohledávek, částku 202 495 673,98 KčIII.Společnosti VLT Brno,a.s. bude nabídnuto uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 202 495 000,- Kč.Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky zájemce, kterou má vůči společnosti ZKL, a.s. dle specifikace uvedené v bodě II. tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, a to dle níže uvedených pravidel.Zájemce VLT Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 202 495 000,- Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL, a.s. do 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě do 15.11. 2005. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL, a.s. Brno, Jedovnická 8, PSČ 628 00.Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL, a.s. vyplývajícího z nesplacené úplaty za postoupení pohledávek dle smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 28. května 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4. 2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18.3. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004. Smlouva o započtení peněžité pohledávky VLT Brno,a.s. vůči společnosti ZKL, a.s. proti pohledávce ZKL, a.s. na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie.
od 14. 11. 2005 od 19. 12. 2005

  Nově vydaná akcie v počtu jednoho kusu, jejíž nominální hodnotaje 103 123 000,- Kč kmenová, znějící na jméno, vydaná v listinnépodobě bude upsána nepeněžitým vkladem jediným akcionářemspolečnosti, tj. společností V.L. Brno, a.s.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Předmětem nepeněžitého vkladu budou pohledávky společnosti V.L.Brno, a.s. za společností VLT Brno, a.s. v celkové výši 181 493 070,54, jejichž specifikace je následující:- účet číslo 19-1523209 úroky po splatnosti 12 484 602,69 Kč- nezaplacený úrok z prodlení účtovaný v souladu s Opatřením MFČR 169 008 467,85 Kč
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Pohledávky vznikly na základě "Smlouvy o podřízení závazkovýchvztahů vzniklých před 1. lednem 1992 na základě hospodářskýchsmluv o úvěru, právnímu režimu Obchodního zákoníku č. 513/1991Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a o narovnání vzájemnýchvztahů", uzavřené mezi Zetorem, s.p., Brno, se sídlem v Brně,PSČ 632 00, ul. Trnkova 111, (dále jen Zetor, s. p., Brno), aKonsolidační bankou Praha, s. p. ú. se sídlem Janovského 2,170 06 Praha 7, dne 3. dubna 1995, jež vychází z původní úvěrovésmlouvy na TOZ. Závazky Zetoru, s. p., Brno, vyplývající z výšedefinované smlouvy, byly v rámci privatizace části majetkustátního podniku Zetor, na základě "Smlouvy o prodejiprivatizovaného majetku č. 271/97-2", uzavřené dle zákona č.92/1991 Sb. dne 1. listopadu 1997, mezi Fondem národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží42, IČ 41 69 29 18 a VLT Brno, a.s. se sídlem Jedovnická 8,628 00 Brno, IČ: 25323377, převedeny s účinností od 1. listopadu1997 na současného dlužníka, tj. VLT Brno a.s. Dne 10. února1998 dlužník odsouhlasil zůstatky účtů k 31.12.1997 i způsobjejich vyčíslení a zároveň dluh uznal co do důvodu a výše zapravý a splatný dluh. K opětovnému uznání finančního závazkuspolečnosti VLT Brno, a.s. vůči současnému věřiteli společnostiV.L. Brno, a.s. došlo dne 21.8.2001. Společnost V.L. Brno, a.s.tyto pohledávky získala na základě smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 20.7.2000, která byla uzavřena mezi ní aspolečností HMW INTERTRADE spol. s r.o., se sídlem Praha 5,Naskové 1, IČO 40 61 56 34. Společnost HMW INTERTRADE spol. sr.o. pohledávky získala na základě smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 20.7.2000 od postupitele, kterým bylaKonsolidační banka Praha, s.p.ú.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady učinil dne3.10.2001 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnostiZKL, a.s. se sídlem v Brně - Líšni, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ628 00, IČO 25 56 83 53 o částku 103 123 000,- Kč. Důvodemzvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek kfinanční restrukturalizaci. Úpis akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu není přípustný.Charakteristika nově vydané akcie:Počet akcií: 1 kusJmenovitá hodnota: 103 123 000,- KčDruh: kmenováForma: akcie na jménoPodoba: listinnáEmisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty + emisní ážio - specifikace emisního ážia nepeněžitého vkladu je uvedena nížeOstatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelnáNově vydaná akcie o jmenovité hodnotě 103 123 000,- Kč v počtujednoho kusu bude upsána nepeněžitým vkladem. Jediný akcionářkonstatuje, že upsání akcie na zvýšení základního kapitáluspolečnosti ZKL, a.s. je v důležitém zájmu společnosti, cožvyplývá z písemné zprávy představenstva předložené jedinémuakcionáři při výkonu působnosti valné hromady. V této písemnézprávě zpracované v souladu s ustanovením § 204 odst. 3obchodního zákoníku jsou uvedeny důvody upisování akcienepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisníhokursu akcie.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvalujeupisování akcie nepeněžitým vkladem, schvaluje předmětnepeněžitého vkladu - pohledávek tak, jak je shora popsán aschvaluje výši ocenění nepeněžitého dle znaleckých posudků načástku 104 358 000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitéhovkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být nově vydána, včástce 1 235 000,- Kč představuje emisní ážio. Za výše uvedenýnepeněžitý vklad bude vydána jedna akcie o jmenovité hodnotě103 123 000,- Kč, kmenová, na jméno, v listinné podobě.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Jediný akcionář společnost V.L. Brno, a.s. upíše akcii ojmenovité hodnotě 103 123 000,- Kč, kmenovou, na jméno, vlistinné podobě, na základě smlouvy o upsání akcie, kterouuzavře se společností ZKL, a.s. do 15 dnů ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy oupsání akcie bude jedinému akcionáři předložen ve lhůtě do 20dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu budesídlo společnosti ZKL, a.s. Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp.4039, PSČ 628 00.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do sedmipracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvyo upsání akcie, a to v sídle společnosti ZKL, a.s., tj.Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00. Nepeněžitývklad bude splacen převodem pohledávek, tj. postoupenímpohledávek v nominální hodnotě 181 493 070,54 Kč. Upisovatelodpovídá za dobytnost pohledávek do výše jejich ocenění, tj. dočástky 104 358 000,- Kč.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Nepeněžitý vklad - pohledávky byl oceněn dvěma znaleckýmiposudky znalců Ing. Petra Svobody a Ing. Ladislava Esterky,kteří byli pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenováni usnesenímKrajského soudu v Brně, č.j. 50 Cm 146/2001 - 14 ze dne29.6.2001.Posudkem č. 587 - 17/01 ze dne 1.9.2001 znalce Ing. Petra Svobodybyl nepeněžitý vklad oceněn částkou 104 358 000,- Kč. Posudkemč. 46/06/01 ze dne 3.9.2001 znalce Ing. Ladislava Esterky bylnepeněžitý vklad oceněn částkou 105 000 000,- Kč.Znalecké posudky obsahují popis nepeněžitého vkladu a použitézpůsoby ocenění, tj. několik metod pro výpočet hodnotypohledávek (metodu účetní hodnoty, metodu substanční - věcnéhodnoty, metodu vážené střední hodnoty)
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Důvodem úpisu akcie nepeněžitým vkladem je skutečnost, že tentonepeněžitý vklad, kterým jsou pohledávky společnosti V.L. Brno,a.s. za společností VLT Brno, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická8, čp. 4039, PSČ 628 00, IČ 25 32 33 77 v celkové nominálníhodnotě 181 493 070,54 Kč v členění - účet č. 19-1523209 úrokypo splatnosti 12 484 602,69 Kč a nezaplacený úrok z prodleníúčtovaný v souladu s opatřením MF ČR 169 008 467,85 Kč mohou býtpoužity k provedení zápočtu se závazkem společnosti ZKL, a.s.,který má vůči společnosti VLT Brno, a.s. Závazek společnostiZKL, a.s. za společností VLT Brno, a.s. vznikl na základěsmlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9.4.2001, jížspolečnost ZKL, a.s. získala od společnosti VLT Brno, a.s.obchodní podíl ve výši 49 % ve společnosti VLT Ubytovacízařízení, s.r.o. Cena obchodního podílu byla stanovena částkou103 123 000,- Kč.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

  Navrhovaný emisní kurs nově vydané akcie rovnající se 100 %jmenovité hodnoty akcie + emisní ážio je stanoven s ohledem navyužitelnost nepeněžitého vkladu ve společnosti ZKL, a.s. kzápočtu pohledávek se závazkem společnosti ZKL, a.s. zaspolečností VLT Brno, a.s. Nominální hodnota závazkuspolečnosti ZKL, a.s. činí 103 123 000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcie, která má být vydána, představuje emisní ážio.
od 19. 12. 2001 od 13. 02. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 366020000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 123350000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 9614000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 202495000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 103123000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 02. 2002

Počet: 12 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 28. 06. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: V.L.Brno, a.s.

IČO: 25560026

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 03. 2007
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 09. 2000 od 19. 12. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SERRELI LADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2016


Název/Jméno: SZIVÁNYÓ ZOLTÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 28. 06. 1999 od 28. 06. 1999


Název/Jméno: HARWOT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 17. 12. 2002 od 15. 10. 2008


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MARIE

IČO: 72483482

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2011
Dozorčí rada - členka
od 28. 06. 1999 od 25. 11. 2011


Název/Jméno: PRÁŠIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 od 15. 10. 2008


Název/Jméno: HEYDOVÁ LADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2014 od 15. 06. 2016


Název/Jméno: OTOUPALÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2008 od 15. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 1999 od 15. 10. 2008


Název/Jméno: ELIÁŠEK IVO

IČO: 68764944

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 1999 od 07. 10. 2014


Název/Jméno: BUREŠOVÁ VOJTĚŠKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 28. 06. 1999 od 17. 12. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 43337

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, ložisek a komponentů ložisek, součástí pro převod otáčivého pohybu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 11. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 08. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodních kontaktů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 235518

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 235518

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti techn. přípravy a výroby ložisek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Marketingové poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25568353

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2178330"DOMNIA spol. s r. o." "v likvidaci"47977779Olomouc, 77200, , Dolní náměstí, 38
408382"SVAKO, spol. s r.o."60754672Cihelní 128/27, 70200 Ostrava
17490844dot Mechatronic Systems s.r.o.3624633Purkyňova 649/127, 61200 Brno
961267A.K.F. DEVELOPMENT, a.s.27427161Korunní 1171/79, 13000 Praha
3289783A.K.F. Projekt, a.s.28145593Korunní 1171/79, 13000 Praha
1361080A.K.F. Správa nemovitostí a.s.63983702Korunní 1171/79, 13000 Praha
2402500A.K.F., a.s.25606409Korunní 1171/79, 13000 Praha
2876795AGROHORTA, s.r.o.25507788Hlavní 1277/50, 50008 Hradec Králové
1946814AGROSTYL CZ s.r.o.25346571Karafiátová 556/28, 74601 Opava
2244361AUTOMOTIVE MARVEL a.s. v likvidaci26462117Praha, 10100, Vinohrady (Praha 10), Vlašimská, 1876/13
216688BINAR, s. r.o.62578413Kučerova 767/16, 19800 Praha
1366780COMBACO s.r.o.28416848V závětří 1478/6, 17000 Praha
1910994COTTEX a.s. v likvidaci45534217Hronov, 54931, , Kostelecká, 416
3140023DEAM, s.r.o. v likvidaci25279726Hradec Králové, 50012, Nový Hradec Králové, Hradecká ul., 1771
2739031DEO, s.r.o. "v likvidaci"45788278Praha, 10000, , Petrovick8, 1
2699216DIALOG a.s. Praha150223Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), V závětří, 6
305348DIALOG ART spol. s r.o.49702459Hybernská 3/1, 11000 Praha
1098761DM systém a.s.63490722Olomouc, 77200, Olomouc, Dolní nám., 46
1857688DMH a Kloupar s.r.o.25857908Sladkovského 659/40, 77900 Olomouc
434109DOMA - R s.r.o.60778385Sladkovského 659/40, 77900 Olomouc
3067572DOMA-MORAVA holding a.s.47677911Sladkovského 659/40, 77900 Olomouc
20366DOMAREAL a.s., v likvidaci26934183Brno, 60000, Brno-město, Masarykova, 434/19
2570224Doprava Josef Kříž, s.r.o.2691761144, 67522 Římov
359759DOSTRO s.r.o.47668041Ostrava, 70200, , Vítězná, 10
2713848DPK REAL spol. s r.o.65139631Olomouc - Město, Havlíčkova 661/11, PSČ 772 00

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
951077ALMA property s.r.o.29228760Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
3084023AQUAMONITORING, s.r.o.29366810Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
405922BABAU s.r.o.26909227Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
360843CL Holding, a.s. - v likvidaci25540106Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 10
1091202Credio a.s.28312414Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
3267948DOMO OMNIA CZ, s.r.o.63473968Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 10
603921Drone Masters s.r.o.3492371Vondrákova 637/18, 63500 Brno
1662195ELEKTROMONTÁŽE WALSBERGER, spol.s r.o. v likvidaci25597701Jedovnická 2565/6a, 62800 Brno
1540479Folti s.r.o.29376653Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
3151502Gleton s.r.o.1930257Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
1273104Implanet International s.r.o.3081672Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
2960665Ing. Marian Tkáč - EKOMONT64315924Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
1195510Kolektory Kroměříž s.r.o.4288017Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
3389137LTM Trade s.r.o.5270031Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
123214MT Moravia Trade, spol. s r. o. - v likvidaci15530761Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
2405272Naxo Still s.r.o.4184131Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
2296996OMNIA group s.r.o.3105822Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
3162106P. S. motiv, s. r. o.1627945Jedovnická 2565/6a, 62800 Brno
3194492Pálavské vinohrady s.r.o.5602254Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
699990PJ STAR, v.o.s.29206936Jedovnická 2565/6a, 62800 Brno
3320751Prages Corporate s.r.o.29295343Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
397570PROBUR, s.r.o.25579614Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
1398098REALITY 365, spol. s r.o.26220580Jedovnická 2565/6a, 62800 Brno
1070987Rodamientos, s.r.o. - v likvidaci25623460Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
217703S M D s.r.o. v likvidaci25516141Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2348/10

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2633794Giang Nguyen Thi Minh27299082Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2347/6
823838Teofilo José Miguel António64309959Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2346/8
1431951Akhmetov Salavat28267401Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
1984451Alexa Martin72503386Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
3350011Baryshchuk Siarhei74686305Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
58443Berazniatski Aliaksandr27745881Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2346/8
3214220Bílek Pavel70453691Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
1443090Bundzák Eduard75717221Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
2476143BUREŠOVÁ KAMILA2472503Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
1313906Burešová Vojtěška42692938Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
2654504Burger Jozef75717450Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2346/8
45317Dudchenko Volodymyr75878038Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
3287449Dvorčáková Barbora49931636Jedovnická 2348/10, 62800 Brno
2015966Ferreira Joaquim Manuel68762801Jedovnická 2346/8, 62800 Brno
92560Fízeľ Ondrej1064045Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
912648Gouliaeva Svetlana68705263K Babě 593/23, 62100 Brno
1702849Halavin Jiří15562930Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
982018Hebesh Maryana68707541Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
1967964Hebesh Viktor68707606Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
1084324Hoang Van Hung28332580Pompova 323/8, 61700 Brno
2244739Hoang Van Thai27806472Brno, 62800, Líšeň, Jedovnická, 2347/6
2926198Hutta Vladimír5692211Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
2425067Jaszczyk Olga5305497Jedovnická 2347/6, 62800 Brno
2231161Klobušický Radek62078321Jedovnická 2348/10, 62800 Brno
1366009Kopečková Kateřina75650924Jedovnická 2347/6, 62800 Brno