Podnikatelský subjekt s názvem ZOOT a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13119. Jeho identifikační číslo je 28206592

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZOOT a.s.

Datum zápisu: 10. 12. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13119

Identifikační číslo:28206592

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8rgehbp

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 15. 04. 2013
Praha 1 - Staré Město, Melantrichova 465/11, PSČ 11000
od 16. 05. 2011 do 15. 04. 2013
Praha 1 - Staré Město, Rytířská 534/13, PSČ 11000
od 15. 10. 2009 do 16. 05. 2011
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009
Zubatého 295/5, 15000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 08. 2014 do 15. 01. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 08. 2014 do 15. 01. 2015

  Valná hromada společnosti ZOOT a.s. ( společnost) rozhodla dne 18.srpna 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a předem vybraného zájemce vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení takto:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2 000 000 Kč na novou výši 2 334 000 Kč.Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 334 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 334.000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč, v listinné podobě, s pořadovými čísly 2.000.001 až 2.334 000. S každou novou akcií bude spojen 1 hlas a stejná práva a povinnosti jako se stávajícími akciemi.Akcie nového druhu nebudou vydány.Emisní kurz nově vydaných akcií není shodný se jmenouvitou hodnotou těchto akcií. Emisní kurz jedné nově vydávané akcie je 21 Kč a emisní kurz všech nově vydávaných akcií činí 7.014.000 Kč.3.Upisování akcií nepěněžitými vklady se nepřipouští.4.Oba akcionáři společnosti se v souladu s § 204a odst.7 obchodního zákoníku vzdávají přednostního práva na upisování nových akcií.5. 50.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Josefu Havelkovi, r.č. 520623/047.50.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Ladislavu Trpákovi, r.č. 760318/1773,234.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Oldřichovi Bajerovi, r.č. 760619/0779, s bydlištěm Praha 1, V Kolkovně 910/8.6. Akcie budou předem určenými zájemci upsány na základě smluv o upsání akcií uzavřených mezi předem určenými zájemci a společností podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku.7.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to do pěti dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodního zákoníku bude sídlo společnosti. Emisní kurz nových akciiíje stanoven v bodu 2 nahoře. Předem určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že přijmou návrh smlouvy o upsání akcií , který jim společnost předloží. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý předem určenými zájemci dojde společnosti na adresu jejího sídla.8.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Josefa Havelky ve výši1.000.000 Kč za společností vyplývající ze smlouvy o půjče uzavřené mezi panem Josefem Havelkou jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 20.2.2010 proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu upsaných nových akcií - 50.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.9.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ladislava Trpáka ve výši 1.000.000 Kč za společností vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ladislavem Trpákem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 20.2.2010 proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu upsaných nových akcií - 50.000 kusů kmenových akcií na jméno , v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.10.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek předem určeného zájemce pana Oldřicha Bajera za společností ve výši 4.914.000 Kč z celkové výše 5.200.000 Kč, které vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi panem Oldřichem Bajerem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 15.5.2010, dne 5.6.2010, dne 5.7.2010 a dne 3.8.2010 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - 234.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.11.Pohledávky uvedené v bodu 8,9 a 10 budou předem určení zájemci oprávněni uplatnit k započtení jako upisovatelé nových akcií společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9,10 a 11 bude provedeno na základě dohod o započtení, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci. Návrh těchto dohod zašle představenstvo společnosti předem určeným zájemcům na adresu jejich bydliště bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi společností a předem určenými zájemci. Zbývající část emisního kurzu akcií upsaných panem Josefem Havelkou ve výši 50.000 Kč bude panem Josefem Havelkou splacena peněžitým vkladem na zvláští účet společnosti.Zbývající část emisního kurzu akcií upsaným panem Ladislavem Trpákem ve výši 50.000 Kč bude panem Ladislavem Trpákem splacena peněžitým vkladem na zvláští účet společnosti.12. Dohody o započtení budou uzavřeny okamžikem, kdy návrh každé z dohod o započtení přijatý předem určenémi zájemci dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního do obchodního rejstříku.13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 21. 09. 2010 do 21. 02. 2011

Akcie

Počet: 2 334 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 02. 2011

Počet: 2 000 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2007 do 10. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: B ZOOT

Adresa: 1101BR Amsterdam, Haaksbergweg 71, Nizozemské království
od 15. 01. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 01. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 40462285

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2015

Adresa: Jerevanská 1159/14, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 15. 01. 2015


Název/Jméno: MATUŠTÍKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2013

Adresa: Valečovská 847/10, Prosek, 190 00 Praha 9
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: BAJER OLDŘICH

IČO: 61879347

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013

Adresa: Široká 96/9, Josefov, 110 00 Praha 1
od 07. 11. 2013
Praha 1 - Staré Město, V kolkovně 910/8, PSČ 11000
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: LADŽOV PETR

IČO: 63165376

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 11. 2013

Adresa: Naardenská 669/23, Liboc, 162 00 Praha 6
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ KAMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2013

Adresa: Zlešická 1809/12, Chodov, 148 00 Praha 4
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: TRPÁK LADISLAV

IČO: 86865684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013

Adresa: V Modříní 189, 252 28 Vonoklasy
od 07. 11. 2013
Praha 6 - Vokovice, Pod Aritmou 551/14, PSČ 16000
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: BAJEROVÁ VERONIKA

IČO: 71656545

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2013 do 15. 01. 2015

Adresa: 5. května 528, 252 29 Dobřichovice
od 07. 11. 2013 do 15. 01. 2015


Název/Jméno: SERVUS STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 12. 2007 do 07. 11. 2013

Adresa: Mělník, Příčná 499/5, PSČ 27601
od 10. 12. 2007 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: HAVELKA JOSEF

IČO: 42696127

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013

Adresa: Černošice, Libušina 1507, PSČ 25228
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: KOPECKÝ FILIP

IČO: 47038969

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 18200
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: NĚMEC ONDŘEJ

IČO: 17013534

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013

Adresa: Praha 4 - Podolí, Nad cementárnou 1129/8a, PSČ 14700
od 15. 10. 2009 do 07. 11. 2013


Název/Jméno: NEMRAVOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009

Adresa: Teplice, Přítkovská 1611, PSČ 41501
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA TOMÁŠ

IČO: 61760218

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009

Adresa: Kbelany 12, PSČ 33023
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009

Adresa: Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19000
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009


Název/Jméno: KOLESÁR PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009

Adresa: Praha 3, Lucemburská 21, PSČ 13000
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009


Název/Jméno: KLUZOVÁ SANDRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009

Adresa: Praha 10, Boloňská 303, PSČ 10900
od 10. 12. 2007 do 15. 10. 2009


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 2009

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 11. 2009
Fotografické služby
od 10. 11. 2009
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 10. 11. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 10. 11. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 11. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 11. 2009
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 10. 11. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 10. 11. 2009
Ubytovací služby
od 10. 11. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 11. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 10. 11. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28206592

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:17. 12. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1955260"SVJ Havlíčkova 22, Plzeň"73711144Plzeň, Havlíčkova 22, PSČ 30137
14703AGS BOHEMIASTAV a.s.60112174Praha 4 - Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 14000
3159453Alpha Hospitality s.r.o.24276073Praha 8 - Karlín, Šaldova 219/1, PSČ 18600
360907Andaman s.r.o.4312091Na Záboří 15, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
3645062ANETIS s.r.o.60321423Praha 4 - Hodkovičky, U Zátiší 545/5, PSČ 14700

Související osoby

#NázevICOAdresa
439428Holdings "NeusiedlerMaastricht, Fort Willemweg 1, 6219PA, Nizozemské království
1214659"Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA"Szczecin, Bytomska 7, Polská republika
667469AAA AUTO a.s.26699648Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 25301
1210259WOLLHÄNDLER ABRAHAMGrüneburgweg 35, Frankfurt am Main, 503 22, Spolková republika Německo
712179ACCORD HEALTHCARE LIMITEDHA14AF North Harrow, Middlesex, Sage House, 319 Pinner Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska