Firma s názvem ZOOT a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13119. Její identifikační číslo je 28206592

Výpis z obchodního rejstříku ZOOT a.s.

Datum zápisu: 10. 12. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13119

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8rgehbp

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 08. 2014 od 15. 01. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 08. 2014 od 15. 01. 2015

  Valná hromada společnosti ZOOT a.s. ( společnost) rozhodla dne 18.srpna 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a předem vybraného zájemce vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení takto:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2 000 000 Kč na novou výši 2 334 000 Kč.Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 334 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 334.000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč, v listinné podobě, s pořadovými čísly 2.000.001 až 2.334 000. S každou novou akcií bude spojen 1 hlas a stejná práva a povinnosti jako se stávajícími akciemi.Akcie nového druhu nebudou vydány.Emisní kurz nově vydaných akcií není shodný se jmenouvitou hodnotou těchto akcií. Emisní kurz jedné nově vydávané akcie je 21 Kč a emisní kurz všech nově vydávaných akcií činí 7.014.000 Kč.3.Upisování akcií nepěněžitými vklady se nepřipouští.4.Oba akcionáři společnosti se v souladu s § 204a odst.7 obchodního zákoníku vzdávají přednostního práva na upisování nových akcií.5. 50.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Josefu Havelkovi, r.č. 520623/047.50.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Ladislavu Trpákovi, r.č. 760318/1773,234.000 kusů nově vydaných akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Oldřichovi Bajerovi, r.č. 760619/0779, s bydlištěm Praha 1, V Kolkovně 910/8.6. Akcie budou předem určenými zájemci upsány na základě smluv o upsání akcií uzavřených mezi předem určenými zájemci a společností podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku.7.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to do pěti dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodního zákoníku bude sídlo společnosti. Emisní kurz nových akciiíje stanoven v bodu 2 nahoře. Předem určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že přijmou návrh smlouvy o upsání akcií , který jim společnost předloží. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý předem určenými zájemci dojde společnosti na adresu jejího sídla.8.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Josefa Havelky ve výši1.000.000 Kč za společností vyplývající ze smlouvy o půjče uzavřené mezi panem Josefem Havelkou jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 20.2.2010 proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu upsaných nových akcií - 50.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.9.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ladislava Trpáka ve výši 1.000.000 Kč za společností vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ladislavem Trpákem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 20.2.2010 proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu upsaných nových akcií - 50.000 kusů kmenových akcií na jméno , v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.10.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek předem určeného zájemce pana Oldřicha Bajera za společností ve výši 4.914.000 Kč z celkové výše 5.200.000 Kč, které vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi panem Oldřichem Bajerem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 15.5.2010, dne 5.6.2010, dne 5.7.2010 a dne 3.8.2010 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - 234.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč a emisním kurzu 21 Kč splácených peněžitým vkladem.11.Pohledávky uvedené v bodu 8,9 a 10 budou předem určení zájemci oprávněni uplatnit k započtení jako upisovatelé nových akcií společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9,10 a 11 bude provedeno na základě dohod o započtení, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci. Návrh těchto dohod zašle představenstvo společnosti předem určeným zájemcům na adresu jejich bydliště bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi společností a předem určenými zájemci. Zbývající část emisního kurzu akcií upsaných panem Josefem Havelkou ve výši 50.000 Kč bude panem Josefem Havelkou splacena peněžitým vkladem na zvláští účet společnosti.Zbývající část emisního kurzu akcií upsaným panem Ladislavem Trpákem ve výši 50.000 Kč bude panem Ladislavem Trpákem splacena peněžitým vkladem na zvláští účet společnosti.12. Dohody o započtení budou uzavřeny okamžikem, kdy návrh každé z dohod o započtení přijatý předem určenémi zájemci dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního do obchodního rejstříku.13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti.
od 21. 09. 2010 od 21. 02. 2011

Akcie

Počet: 2 334 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 02. 2011

Počet: 2 000 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2007 od 21. 02. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: B ZOOT

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 01. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 41126955

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2015


Název/Jméno: MATUŠTÍKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: BAJER OLDŘICH

IČO: 61879347

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: LADŽOV PETR

IČO: 63165376

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ KAMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2013


Název/Jméno: TRPÁK LADISLAV

IČO: 86865684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 10. 2009 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: BAJEROVÁ VERONIKA

IČO: 71656545

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2013 od 15. 01. 2015


Název/Jméno: SERVUS STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 12. 2007 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: HAVELKA JOSEF

IČO: 16056515

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2009 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: KOPECKÝ FILIP

IČO: 63926326

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 10. 2009 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: NĚMEC ONDŘEJ

IČO: 49150375

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 10. 2009 od 07. 11. 2013


Název/Jméno: NEMRAVOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2007 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA TOMÁŠ

IČO: 61760218

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2007 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2007 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: KOLESÁR PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2007 od 15. 10. 2009


Název/Jméno: KLUZOVÁ SANDRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2007 od 15. 10. 2009


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28206592

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:17. 12. 2007

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
276605BOREM s.r.o.29148855Zubatého 295/5, 15000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1365017"SVJ Havlíčkova 22, Plzeň"73711144Havlíčkova 934/22, 30100 Plzeň
1215076"Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, z.s.64422526Sportovní 258, 76861 Bystřice pod Hostýnem
1217103AGS BOHEMIASTAV a.s.60112174Na Zámecké 1518/9, 14000 Praha
13491Alpha Hospitality s.r.o.24276073Praha 8 - Karlín, Šaldova 219/1, PSČ 186 00
870201AQUACOMPANY ALEMANIA a.s.28211791Sudoměřská 901/24, 13000 Praha
788898Artfactum Group a.s.28569954Zbudovská 763/7, 14200 Praha
394155Astrosat Media s.r.o.45278776Lomnického 1705/7, 14000 Praha
204518Atelier - U, spol. s r.o. v likvidaci25661787Legerova 775/58, 12000 Praha
7787B 3 s.r.o. v likvidaci25657739Rostislavova 292/27, 14000 Praha
783995Bělská uzenina s.r.o.28987209142, 51202 Košťálov
627658Bema , spol. s r.o. v likvidaci48036820Praha, 10200, Hostivař, Sáňkařská, 909/14
136846BENNY INVEST, s.r.o.25440357Stará Spojovací 2418/6, 19000 Praha
546711BENROTOR s.r.o.27749525Hájecká 1068/14, 61800 Brno
929958BENX s.r.o.63906082Sídliště 385, 38422 Vlachovo Březí
218024BKS Capital Partners a.s.27574016Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Francouzská, 75/4
276605BOREM s.r.o.29148855Zubatého 295/5, 15000 Praha
1333185BORRADORE STYLE s.r.o.3469000Musorgského 876/2, 70200 Ostrava
92318BP Autoservis s.r.o.27596788Padovská 585/4, 10900 Praha
1421070BT Aspen s.r.o.29386551Oty Pavla 877/33, 72100 Ostrava
492578Business Creation Bohemia, s.r.o. v likvidaci49096672Most-Velebudice, Dělnická 21, PSČ 434 00
111030Bytové družstvo KOLEKTIV62739735Hřbitovní 3479/39, 46601 Jablonec nad Nisou
1382064BYTOVÉ DRUŽSTVO L-770/1661464571Lounských 770/16, 14000 Praha
1324937Bytové družstvo Zvonička, v likvidaci48032212Praha, 14700, Podolí, Na Zvoničce, 1014/32
950112Byty Vrané s.r.o.27897508Děkanská vinice I 987/5, 14000 Praha
692277Centrum Holdings s.r.o.25273663Dělnická 213/12, 17000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1948711"Symfonický orchestr Bohemia Klasik"67362818Štefánikova 270/45, 15000 Praha
407958„Za lepší život v Praze, o.s.“22826874Drtinova 557/10, 15000 Praha
25854756 Artisans s.r.o.2044340Drtinova 557/10, 15000 Praha
179866A 1 Gastro Line s.r.o.24674486Drtinova 557/10, 15000 Praha
2861625AAMON s.r.o.27393429Kroftova 329/1, 15000 Praha
2226830Adikt Mobile s.r.o.24310433Drtinova 557/10, 15000 Praha
3031556Air Science s.r.o.5470773Drtinova 557/10, 15000 Praha
1234763AIR VENTURES s.r.o.4999851Drtinova 557/10, 15000 Praha
546207AIRPORT PROPERTY DEVELOPMENT, a.s.63998297Štefánikova 248/32, 15000 Praha
449164AlphaEcoConsulting a.s. v likvidaci27088332Štefánikova 259/51, 15000 Praha
2405910ALUTUS spol. s r.o.28442415Kroftova 379/7, 15000 Praha
2512796ANGELHILL s.r.o. v likvidaci24251178Drtinova 557/10, 15000 Praha
1293978Apifier s.r.o.4788290Drtinova 557/10, 15000 Praha
3101300ARAGONIT s.r.o.48027120Štefánikova 248/32, 15000 Praha
233523ARFIT spol. s r.o. " v likvidaci "45278202Kroftova 329/1, 15000 Praha
3411870Asociace osobních finančních plánovačů61385107Kroftova 329/1, 15000 Praha
2124605Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.1467115Drtinova 557/10, 15000 Praha
821953ATKOS PRAHA spol. s r.o.26441471Kroftova 379/7, 15000 Praha
2473563ATLAS 2001 ČR s.r.o.26497646Štefánikova 248/32, 15000 Praha
282636Atom Centrum a.s.25735853Štefánikova 248/32, 15000 Praha
2062639AVENIKA Praha s.r.o.29135320Zubatého 450/9, 15000 Praha
2461525AWC Bohemia, s.r.o. v likvidaci26487365Štefánikova 270/45, 15000 Praha
2578778BB C - Building A, s.r.o.25147072Štefánikova 248/32, 15000 Praha
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
632687Ha Hoang Thi Thu3099814Zubatého 269/1, 15000 Praha
601361ing. A. Zalmay - PAMÍR41866819Kroftova 379/7, 15000 Praha
913652Jiří Neander - NEANDER47146184Drtinova 539/6, 15000 Praha
2735097OLDandRICH Trade and Travel Agency15306178Drtinova 343/18, 15000 Praha
3024738Valentina Maria Moreno Huber27579883Štefánikova 270/45, 15000 Praha
1940312Alexandrides Gabriela86866133Kroftova 379/7, 15000 Praha
1535857Amiridu Simona74505416Kroftova 342/3, 15000 Praha
1814901Balcar Petr16918452Zubatého 269/1, 15000 Praha
1691071BAUER Jaromír18677584Drtinova 539/6, 15000 Praha
43050BAXA Stanislav45324689Praha, 15000, Smíchov, DRTINOVA, 358/20
2811120Bejbutjan Torun63661373Praha, 15000, Smíchov, Štefánikova, 9/55
274194BENOVÁ Renáta69462038Drtinova 539/6, 15000 Praha
1813742Berauer Thomas40639029Drtinova 358/20, 15000 Praha
213926Blahoutová Jana14894688Štefánikova 338/41, 15000 Praha
1765186Bojko Roman87648989Drtinova 557/10, 15000 Praha
3269433BOLESLAVSKÁ Zdeňka18418104Zubatého 269/1, 15000 Praha
2121237Buchanan Carlos Alexander76587886Drtinova 557/8, 15000 Praha
165488Bylica BcA.Dorota Magdalena27074374Drtinova 372/24, 15000 Praha
1914323Cihlář Petr70772622Drtinova 539/6, 15000 Praha
204580Čapek Rostislav11200936Zubatého 450/9, 15000 Praha
2965006ČAPKOVÁ Jaroslava41164288Zubatého 450/9, 15000 Praha
162973Čechová Hana Zallmannová87708680Zubatého 295/5, 15000 Praha
1291906Červená Eva18930794Drtinova 372/24, 15000 Praha
1271448DIMITROV Viktor14990946Štefánikova 10/53, 15000 Praha
2918946Dlabalová Radka71465162Drtinova 372/24, 15000 Praha