ZVVZ a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZVVZ a. s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 30. Jeho identifikační číslo je 9041

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZVVZ a. s.

Datum zápisu: 28. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 30

Identifikační číslo:9041

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uiacist

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zastupování v celním řízení
Realitní činnost
Klempířství a oprava karoserií
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis...
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis...
Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření,...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí...
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví...
Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn....
Vnitrostátní zasilatelství
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT...
Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
Opravy silničních vozidel
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Projektová činnost v investiční výstavbě
Kovoobrábění
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...

Adresa společnosti

Sídlo: Sažinova 888, 399 01 Milevsko
od 15. 03. 2013
Milevsko, Sažinova 888, PSČ 39925
od 08. 01. 1993 do 15. 03. 2013
Milevsko
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993
Sažinova 888/11, 39901 Milevsko

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 24. 07. 2014

  Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZVVZ a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 000 09 041 ze dne 30.8.2010 došlo k rozdělení této společnosti odštěpením. Z odštěpené části jmění rozdělované společnosti byla v rozsahu schváleného projektu rozdělení odštěpením založena nová společnost ZVVZ MACHINERY a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 281 27 625. Rozhodným dnem přeměny je 1.6.2010.
od 01. 09. 2010

  Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti v kombinaci s odštěpením sloučením došlo k odštěpení částí jmění společnosti ZVVZ a.s. a k přechodu jedné odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25 a k přechodu další odštěpené části jmění na společnost GES INVEST, a.s., IČ: 250 51 008, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00.
od 30. 08. 2010

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, Milevsko, PSČ 399 25, IČ 000 09 041, konané dne 27. 3. 2009: Určení hlavního akcionáře: GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti ZVVZ a.s. ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Ostatní akcie, tj. 2.299 ks kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč s pořadovými čísly: od 669.298 do 669.800, od 669.802 do 670.101, od 671.001 do 671.200, od 672.735 do 672.780, od 672.785 do 672.792, od 672.797 do 672.886, od 672.896 do 672.903, od 672.906 do 672.910, od 672.913 do 672.917, od 672.920 do 972.942, od 672.953 do 673.244, od 673.253 do 673.258, od 673.269 do 674.081 přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513.1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, která je hlavní akcionářem společnosti ZVVZ a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejich akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s., protiplnění ve výši 1.134,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností ZVVZ a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1259-3/2009 zpracovaným dne 15. února 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ 442 66 154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES INVEST, a.s., předloží společnosti ZVVZ a.s., a to a/ buď přímo, v sídle společnosti (kancelář SŘSÚ, č. 120) b/ a/nebo prostřednictvím poboček společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno nacházejících se na adrese Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno a Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES INVEST, a.s. podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s. protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosavadní akcionář předloží společnosti ZVVZ a.s. způsobem stanoveným v tomto rozhodnutí akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES INVEST, a.s. obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění.
od 14. 04. 2009 do 26. 05. 2009

  Okresní soud v Písku rozhodl usnesením ze dne 8.1.2002 č.j. 6 Nc1015/2001-6 podle § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekučníhořádu) o nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezuRozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky aAgrární komoře České republiky v Praze ze dne 16.7.2001 sp.zn.Rsp 38/01 proti povinnému k uspokojení pohledávky oprávněného vevýši 36,474.746,21 Kč s 15 % úrokem z prodlení ročně, a to: z částky Kč 14,672.091,17 od 26.3.1999 do 31.1.2000,z částky Kč 13,371.008,53 od 11.6.1999 do 28.2.2000,z částky Kč 7,873.690,57 od 29.2.2000 do 13.3.2000,z částky Kč 7,514.004,57 od 14.3.2000 do 23.1.2001,z částky Kč 2,068.696,62 od 10.9.1999 do zaplacení,z částky Kč 787.291,80 od 5.12.1999 do zaplacení,z částky Kč 2,214.984,12 od 7.2.2000 do zaplacení,z částky Kč 8,170.793,43 od 15.6.2000 do zaplacení,z částky Kč 11,400.767,06 od 21.9.2000 do zaplacení,z částky Kč 798.878,14 od 12.11.2000 do zaplacení,z částky Kč 3,546.852,18 od 26.11.2000 do zaplacení,   
od 30. 04. 2002 do 03. 09. 2002

  a spolu s 10 % úroky z prodlení ročně, a toz částky Kč 6,043.099,70 od 24.1.2001 do zaplacenía z částky Kč 1,443.383,16 od 15.2.2001 do zaplacení,a nákladů předchozího rozhodčího řízení v částce Kč 1,147.800,-a nákladů oprávněného za právní zastoupení v exekučním řízení vevýši Kč 92,590,- dle vyhl.č.484/2000 Sb.a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenémuk provedení exekuce náklady exekuce. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. JosefPotoček Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3.
od 30. 04. 2002 do 03. 09. 2002

  Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno podáním příkazu Středisku cenných papírůke zrušení 5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii.
od 11. 06. 2001 do 12. 09. 2001

  Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního jmění budeprovedeno podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii.
od 11. 06. 2001 do 11. 06. 2001

  Řádná valná hromada, která se konala 12. 5. 2000 přijala totousnesení:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výšezákladního jmění, která činí 588,600.000,- Kč (slovypětsetosmdesátosmmilionůšestsettisíc korun) o 92,000.000,- Kč(slovy devadesátdvamilionů korun) na celkovou výši 680,600.000,-Kč (slovy šestsetosmdesátmilionůšestsettisíc korun) s tím, že sepřipouští upisování nad navrhovanou částku až do částky96,000.000,- Kč (slovy devadesátšestmilionů korun) na celkovouvýši 684,600.000,- Kč (slovyšestsetosmdesátčtyřimilionůšestsettisíc korun). Na toto zvýšeníbude upsáno 92.000 ks (slovy devadesátdvatisíc kusů) až 96.000ks (slovy devadesátšesttisíc kusů) kmenových, veřejněobchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Emisní kurz nově upisovanýchakcií se rovná jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednuakcii. Nové akce se tedy upisují bez emisního ážia.2. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitýmivklady,formou vložení pohledávky. Předmětem nepeněžitého vkladuje pohledávka předem určeného zájemce, jímž je Konsolidačníbanka Praha, s.p.ú. se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 4811 86 72, která vznikla ze smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou,a.s. a ZVVZ a.s., která byla cedována na Konsolidační bankuPraha, s.p.ú. a oběma stranami potvrzena v dohodě o narovnání zedne 27. 4. 1995 ve znění dodatku č.1 ze dne 22. 9. 1999.Nominální hodnota vkládané pohledávky činí 92,056.794,73 Kč.Spolu s pohleádvkou bude vloženo na základní jmění ipříslušenství této pohledávky, tzn. úroky do dne konání valnéhromady, které se vypočtou takto:jistina x (úroková sazba/100) x počet dnů-----------------------------------------počet dnů v roceO konečné výši základního jmění rozhodne představenstvo přizaokrouhlení výše základního jmění na celé tisícikoruny směremdolů.3. Akcie budou upsány v sídle společnosti, tj. na adrese ZVVZa.s., Sažinova 888, Milevsko na základě písemné výzvypředstavenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií začíná prvnípracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu trvá 15kalendářních dní. Nepeněžité vklady budou splaceny v celémrozsahu nejpozději do 3 dnů po dni úpisu v místě sídleupisovatele, tj. u Konsolidační banky Praha, s.p.ú. se sídlemJanovského 438/2, Praha 7, a to podpisem smlouvy o postoupenípohledávky.
od 17. 05. 2000 do 31. 05. 2000

  Odštěpný závod:označení: ZVVZ a.s. - organizační složkaSídlo: Kutlíkova č. 17, 852 32 BratislavaPředmět podnikání: - Nákup a prodej zboží (na zboží, nakteré se vyžaduje zvláštní povolení,je možné nákup a prodej zboží vykonávatjen se zvláštním povolením)-Zprostředkování obchoduStatutární orgán: vedoucí organizační složky Ing. PeterHačunda, Rovniankova 11, Bratislava
od 31. 05. 1995 do 31. 05. 1995

  mu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojísvůj podpis.
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995

  Způsob jednání jménem společnosti:Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedaa jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodní-
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995

  Při podpisu za a. s. musí prokuristé pod názvem společnostipřipojit pod svůj podpis dodatek naznačující prokuru /perprokura/.
od 15. 07. 1991 do 10. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu rozhodnutím ministra strojírenství aelektrotechniky ČR č. 106/1990 č.j. 1030/634/90 ze dne17.12.1990, jímž byla dnem 31.12.1990 zrušena bez likvidaceorganizace Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, státnípodnik a vložen její hmotný majetek do akciové společnosti Závodyna výrobu vzduchotechnických zařízení a.s.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
od 28. 12. 1990

  Základní kapitál společnosti činí 588,600.000,- Kčs, slovypětsetosmdesátosmimilónůšestesetisíc korun čsl. ve forměnepeněžitého vkladu znalecky ohodnoceného.Počet, forma a hodnota akcií: Na základní kapitál společnosti vevýši 588,600.000,- Kčs bude vydána jedna hromadná akcie znějícína jméno.
od 28. 12. 1990 do 10. 01. 1994

  Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupujepředstavenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisováníza společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvuspolečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejménějeden člen představenstva.
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 12. 2013

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 09. 2010 do 01. 09. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 60000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 30. 08. 2010 do 30. 08. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 700000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 07. 2010 do 13. 07. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 700000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 05. 2010 do 13. 05. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 677011000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 04. 2010 do 06. 04. 2010

Počet: 677 011 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 11. 08. 2004 do 11. 08. 2004

Počet: 677 011 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 09. 2001 do 12. 09. 2001

Počet: 682 837 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 31. 05. 2000 do 31. 05. 2000

Počet: 588 600 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 02. 09. 1999 do 02. 09. 1999

Počet: 588 600 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 02. 09. 1999 do 02. 09. 1999

Počet: 5 886 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 10. 01. 1994 do 10. 01. 1994

Počet: 582 714 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 01. 1994 do 10. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: ZVVZ GROUP, a.s.

IČO:28128494

Adresa: Sažinova 888, 399 01 Milevsko
od 24. 07. 2014
Milevsko, Sažinova 888, PSČ 39925
od 06. 10. 2010 do 24. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 10. 2010


Název/Jméno: GES INVEST, a.s.

IČO:25051008

Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000
od 26. 05. 2009 do 06. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 05. 2009 do 06. 10. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPANVIRT LIBOR

IČO: 16834402

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2003 do 15. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 do 23. 01. 2003

Adresa: U Stříbrného 1501, 399 01 Milevsko
od 21. 08. 2014
Milevsko, U Stříbrného 1501, PSČ 39901
od 06. 10. 2010 do 21. 08. 2014
Milevsko, U Stříbrného 1501, PSČ 39901
od 11. 12. 2007 do 15. 09. 2008
Milevsko, U Stříbrného 1501, okres Písek, PSČ 39901
od 08. 06. 2004 do 11. 12. 2007
Milevsko, Písecké předměstí 1346, okres Písek, PSČ 39901
od 17. 05. 2000 do 08. 06. 2004


Název/Jméno: MÁCHA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2009 do 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2006 do 14. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 1995 do 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - 2. zást. řed., prokurista
od 15. 07. 1991 do 10. 01. 1994

Adresa: č.p. 33, 398 43 Okrouhlá
od 26. 10. 2013
Okrouhlá 33, PSČ 39843
od 06. 04. 2006 do 26. 10. 2013
okr. Písek, Okrouhlá 33, PSČ 398 43
od 18. 07. 2005 do 06. 04. 2006
okr. Písek, Okrouhlá 33
od 31. 05. 1995 do 18. 07. 2005
okr.Písek, Okrouhlá 33
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Okrouhlá 33, okr. Písek
od 15. 07. 1991 do 10. 01. 1994


Název/Jméno: ŠVÁB MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010 do 24. 11. 2015

Adresa: U Stříbrného 1408, 399 01 Milevsko
od 21. 08. 2014 do 24. 11. 2015
Milevsko, U Stříbrného 1408, PSČ 39901
od 06. 10. 2010 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: LOSOS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 do 08. 09. 2015

Adresa: Burketova 135, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
od 21. 08. 2014 do 08. 09. 2015
Písek, Táborská 1340, PSČ 39701
od 19. 01. 2011 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: JELEN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2008 do 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2006 do 15. 09. 2008

Adresa: Primáře Kareše 608, 264 01 Sedlčany
od 21. 08. 2014
Sedlčany, Primáře Kareše 608, PSČ 26401
od 10. 07. 2012 do 21. 08. 2014
Sedlčany, Primáře Kareše 608, PSČ 26401
od 07. 02. 2006 do 15. 07. 2009


Název/Jméno: BUŘIČ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 2014

Adresa: Sadová 563, 270 61 Lány
od 20. 08. 2014


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2014

Adresa: Harantova 1826/11, 390 02 Tábor
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: SMRČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2011 do 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2009 do 19. 01. 2011

Adresa: Petýrkova 1996/36, Chodov, 148 00 Praha 4
od 25. 09. 2013 do 20. 08. 2014
Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1996, PSČ 14800
od 15. 07. 2009 do 25. 09. 2013


Název/Jméno: DUDA DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 do 10. 07. 2012

Adresa: České Budějovice, Čechova 547/39, PSČ 37001
od 19. 01. 2011 do 10. 07. 2012


Název/Jméno: VLAŠANÝ LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010 do 10. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2010 do 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 do 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 2007 do 15. 09. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 07. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2004 do 17. 07. 2006

Adresa: Dobříš, Malé Paseky 1902, PSČ 26301
od 26. 03. 2010 do 10. 07. 2012
Borotice 60, PSČ 26215
od 18. 07. 2005 do 26. 03. 2010
Praha 4, Olbramovická 704/7, PSČ 14200
od 11. 08. 2004 do 18. 07. 2005


Název/Jméno: SKALICKÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2005 do 19. 01. 2011

Adresa: Milevsko, Suchanova 1442, PSČ 39901
od 18. 07. 2005 do 19. 01. 2011


Název/Jméno: PETÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2010 do 19. 01. 2011

Adresa: Milevsko, Písecké předměstí 1348, PSČ 39901
od 13. 07. 2010 do 19. 01. 2011


Název/Jméno: ZACH IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 2008 do 19. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2006 do 15. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1998 do 07. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1997 do 04. 08. 1998

Adresa: Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
od 18. 07. 2005 do 19. 01. 2011
Slaný, Wilsonova 579, okres Kladno, PSČ 27401
od 20. 02. 2002 do 18. 07. 2005
Slaný, Švermova 579, okres Kladno
od 29. 09. 1997 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 04. 2010 do 19. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 do 09. 04. 2010

Adresa: Praha 9 - Střížkov, Vysočanská 238/103, PSČ 19000
od 28. 04. 2010 do 19. 01. 2011
Praha 9, Vysočanská 238, PSČ 19000
od 15. 09. 2008 do 09. 04. 2010


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1996 do 19. 01. 2011

Adresa: Praha 3 - Vinohrady, Šrobárova 21, PSČ 13000
od 28. 04. 2010 do 19. 01. 2011
Praha 3, Šrobárova 21, PSČ 13000
od 18. 07. 2005 do 28. 04. 2010
Praha 3, Šrobárova 21
od 15. 08. 1996 do 18. 07. 2005


Název/Jméno: ŽÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2010 do 06. 10. 2010

Adresa: Pečky, K.H.Máchy 1006, PSČ 28911
od 09. 04. 2010 do 06. 10. 2010


Název/Jméno: PEKAROVIČ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2010 do 06. 10. 2010

Adresa: Planá nad Lužnicí, Soukenická 767, PSČ 39111
od 09. 04. 2010 do 06. 10. 2010


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2010 do 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen.ředitel
od 31. 05. 1995 do 06. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a gen.řed.
od 10. 01. 1994 do 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993

Adresa: Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
od 26. 03. 2010 do 06. 10. 2010
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
od 31. 05. 1995 do 06. 08. 2003
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Milevsko, R. Svobodové 746
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993


Název/Jméno: STEFAN HVĚZDOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2010 do 09. 04. 2010

Adresa: Praha 4 - Záběhlice, Hrusická 2516/24, PSČ 14100
od 26. 03. 2010 do 09. 04. 2010


Název/Jméno: KULIHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2009 do 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 do 14. 08. 2009

Adresa: Roudnice nad Labem, Nové Dvory 78, PSČ 41301
od 15. 09. 2008 do 26. 03. 2010


Název/Jméno: BABULÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2009 do 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 2008 do 14. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2006 do 15. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2004 do 07. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
od 11. 08. 2004 do 26. 03. 2010


Název/Jméno: KOZÁK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2008 do 15. 09. 2008

Adresa: Jindřichův Hradec - Horní Žďár 78, PSČ 37701
od 29. 04. 2008 do 15. 09. 2008


Název/Jméno: KNESPL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2007 do 07. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2006 do 07. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 08. 2004 do 17. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2003 do 11. 08. 2004

Adresa: Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
od 23. 01. 2003 do 07. 10. 2009


Název/Jméno: KOŠKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2006 do 29. 04. 2008

Adresa: Tábor, Jordánská 827, PSČ 39001
od 06. 04. 2006 do 29. 04. 2008


Název/Jméno: KNOT MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2005 do 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva a gen. ředitel
od 06. 08. 2003 do 18. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 do 06. 08. 2003
Prokura - prokurista
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Milevsko, Písecké předměstí 1302, PSČ 39901
od 06. 08. 2003 do 06. 04. 2006
Milevsko, Písecké předměstí 1302
od 31. 05. 1995 do 06. 08. 2003
Milevsko, Písecké předměstí 1302
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994
Milevsko, Písecké předměstí 1302
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: LESÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 do 07. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - 1. zást. řed., prokurista
od 15. 07. 1991 do 10. 01. 1994

Adresa: Milevsko, Blechova 509, PSČ 39901
od 18. 07. 2005 do 07. 02. 2006
Milevsko, Blechova 509, okres Písek
od 17. 11. 1998 do 18. 07. 2005
Milevsko, Komenského 934
od 31. 05. 1995 do 17. 11. 1998
Milevsko, Komenského 934
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Milevsko, Komenského 934
od 15. 07. 1991 do 10. 01. 1994


Název/Jméno: ROUŠAL LEOPOLD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2005 do 13. 07. 2010

Adresa: Milevsko, E. Destinové 1071, PSČ 39901
od 18. 07. 2005 do 13. 07. 2010


Název/Jméno: KOUDELKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 10. 2003 do 11. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 do 14. 10. 2003

Adresa: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 279, PSČ 10900
od 17. 05. 2000 do 11. 08. 2004


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 64235921

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2003 do 17. 07. 2006

Adresa: Sepekov 321, PSČ 39851
od 06. 08. 2003 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: KRCH MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2003 do 08. 06. 2004

Adresa: Praha 1, Kamzíková 557/10, PSČ 11000
od 06. 05. 2003 do 08. 06. 2004


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 18. 07. 2005

Adresa: Milevsko, U Stříbrného 1409, okres Písek, PSČ 39901
od 30. 07. 2002 do 18. 07. 2005
Milevsko, Nádražní 1220
od 31. 05. 1995 do 30. 07. 2002


Název/Jméno: ŠMEJC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 do 23. 01. 2003

Adresa: Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, PSČ 15531
od 20. 02. 2002 do 23. 01. 2003
Karlovy Vary, Svobodova 701/1B, PSČ 36017
od 17. 11. 1998 do 20. 02. 2002


Název/Jméno: PUTNA RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 do 23. 01. 2003

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 513/17, PSČ 17000
od 17. 05. 2000 do 23. 01. 2003


Název/Jméno: PAVLEČKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 do 18. 07. 2005

Adresa: Milevsko, M. Majerové 1328, okres Písek, PSČ 39901
od 17. 05. 2000 do 18. 07. 2005


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LIVIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 15. 08. 1996 do 06. 08. 2003
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: Praha 8, Kubišova 2186
od 04. 08. 1998 do 06. 08. 2003
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381
od 15. 08. 1996 do 04. 08. 1998
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: ŠMEJC IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1998 do 17. 11. 1998

Adresa: Lužany 4
od 04. 08. 1998 do 17. 11. 1998


Název/Jméno: VLACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1997 do 29. 09. 1997

Adresa: Praha 10, Nad vodovodem 3062/1
od 28. 07. 1997 do 29. 09. 1997


Název/Jméno: TYKAČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1996 do 28. 07. 1997

Adresa: Čelákovice, Jungmannova 432, okres Praha-východ
od 15. 08. 1996 do 28. 07. 1997


Název/Jméno: DUŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 1996 do 04. 08. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: Praha 5 -Hlubočepy, Pražského 632
od 15. 08. 1996 do 04. 08. 1998
Praha 5 -Hlubočepy, Pražského 632
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: SOBÍŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: Praha 5 - Zličín, Nedašovská 352
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: JAKOUBEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: Praha 7, Cyprichova 707/2
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: STREJČEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: České Budějovice, M.Horákové 8
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 13721810

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2245
od 31. 05. 1995 do 15. 08. 1996


Název/Jméno: KAŠPAR FRANTIŠEK

IČO: 40746097

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 do 17. 05. 2000

Adresa: Milevsko, Komenského 976
od 31. 05. 1995 do 17. 05. 2000


Název/Jméno: KADLEC JIŘÍ

IČO: 10269762

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 do 05. 11. 2001

Adresa: Podboří 54, okres Tábor
od 31. 05. 1995 do 05. 11. 2001


Název/Jméno: NOUZA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 1994 do 28. 07. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 do 10. 01. 1994

Adresa: Milevsko, 5.května 1202, PSČ 39901
od 10. 01. 1994 do 28. 07. 1997
Milevsko, E.Destinové 1031, PSČ 39901
od 04. 08. 1993 do 10. 01. 1994


Název/Jméno: CHROUSTOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994

Adresa: Praha 5, Chaplinovo nám. 654, PSČ 15000
od 10. 01. 1994 do 31. 05. 1995
Praha 5, Chaplinova 654
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Praha 9 - Kyje, Travná 1201
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 08. 01. 1993 do 10. 01. 1994
Milevsko, Erbenova 746
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK RADOMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993

Adresa: Praha 4 - Podolí, Perlitová 1082
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995
Praha 4 - Bráník, Skaláků 1406/4
od 28. 12. 1990 do 08. 01. 1993


Název/Jméno: BECK EMIL

IČO: 42391725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 04. 08. 1993

Adresa: Milevsko, E. Destinové 1031
od 08. 01. 1993 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: ZAJÍČEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Hvězdonice 127
od 08. 01. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: NOVÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 08. 1991 do 08. 01. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 06. 08. 1991

Adresa: Praha 5 - Lužiny, Kotova 1833/20
od 06. 08. 1991 do 08. 01. 1993
Praha 5 - Lužiny, Kotova 1833/20
od 28. 12. 1990 do 06. 08. 1991


Název/Jméno: MATĚJKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 08. 1991 do 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 06. 08. 1991

Adresa: Milevsko, Čsl. armády 759
od 06. 08. 1991 do 31. 05. 1995
Milevsko, Čsl.armády 759
od 28. 12. 1990 do 06. 08. 1991


Název/Jméno: MRÁZEK VÁCLAV

IČO: 48308218

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 3. zást. řed. , prokurista
od 15. 07. 1991 do 19. 06. 1992

Adresa: Bernartice, okr. Písek, Milevská 193
od 15. 07. 1991 do 19. 06. 1992


Název/Jméno: HÁDEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995

Adresa: Písek Hradiště, U Háječku 224
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: MESTEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995

Adresa: Praha 1, Vlašská 28
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: SEDMÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995

Adresa: Ostrava Hrabůvka, Dr. Martínka 34/1383
od 28. 12. 1990 do 31. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 1. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Knot


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2007

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Knot

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 1. 2007

Obory činnosti: - služby databank
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- ....................... (další činnosti)
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 22. 01. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 1. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Buriánek


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 2. 2003

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Petr Koška


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 5. 2001

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 01. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 01. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 01. 05. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 01. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Petr Koška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Knot


Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Pekarovič

Zánik oprávnění:12. 5. 2001


Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerů nádržko

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez pohonu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii-zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Obory činnosti: - pořádání svářečských kursů
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Luboš Valenta


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:14. 3. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Obory činnosti: - železářským zbožím
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Obory činnosti: - v dopravě
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 14. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Obory činnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 15. 01. 2007 do 19. 12. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 15. 01. 2007
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 01. 2007 do 19. 12. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 01. 07. 2002
Realitní činnost
od 01. 05. 2001 do 19. 12. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 05. 2001
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 29. 04. 1996 do 19. 12. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 29. 04. 1996
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 29. 04. 1996
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 29. 04. 1996
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 29. 04. 1996
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 29. 04. 1996
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 29. 04. 1996
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 29. 04. 1996
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 29. 04. 1996
Výroba strojů a zařízení
od 29. 04. 1996
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 29. 04. 1996
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 29. 04. 1996
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 29. 04. 1996
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 12. 04. 1995
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví a energetiky
od 10. 04. 1995 do 19. 12. 2008
Zprostředkování obchodu
od 10. 04. 1995 do 19. 12. 2008
Zprostředkování služeb
od 10. 04. 1995 do 19. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Knot


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 4. 1996


Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 9. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Povolný

Zánik oprávnění:3. 1. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:22. 5. 1996


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:12. 5. 2001


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ev.č. 151/12.5/92-EZ-M,O

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ivana Tollingerová

Zánik oprávnění:24. 2. 1997


Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992

Zánik oprávnění:17. 5. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Brzek

Zánik oprávnění:17. 5. 2001


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivana Máchová

Zánik oprávnění:29. 4. 1996


Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT vydaného Československým lodním registrem dne 2.3.1989

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Josef Pecka

Zánik oprávnění:29. 4. 1996


Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Dr. Ing. Petr Koška

Zánik oprávnění:29. 4. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Martin Capouch

Zánik oprávnění:12. 5. 2001


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:21. 3. 2001


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:29. 4. 1996


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák

Zánik oprávnění:22. 5. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miloslav Skalický


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lesák


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00009041

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3591421"Centrum pro léčbu a prevenci srdečních a cévních onemocnění Kladno, s.r.o."48949370Poliklinika, Kladno, K nemocnici 1814
2556811"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
1839179"NETTO GRAPHIC, spol. s r.o."61539406Most, Prokopa Holého 2006, PSČ 43401
2605200"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."25154711č.p. 422, 384 73 Stachy
957161"Společenství pro dům čp. 385-386"72089253Klášterec nad Ohří, V.Řezáče 386, PSČ 43151

Související osoby

#NázevICOAdresa
973735¨Ing. Monika Jaremková VěchetováPraha 4, Za Zelenou liškou 547/4
1048102"EVRA" EOOD  CZ.28508475Benešov, Tyršova 214, PSČ 25601
1146587"FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co."4623 Gunskirchen, Lambacher Str.14, Rakouská republika
1146588"MABA Fertigteilindustrie GmbH"2752 Wöllersdorf, Feuerwerksanstalt, Rakouská republika
8851301.1,Štolfa JanPraha 8, Primátorská 47

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí