ZVVZ a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZVVZ a. s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 30. Její identifikační číslo je 9041

Výpis z obchodního rejstříku ZVVZ a. s.

Datum zápisu: 28. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 30

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uiacist

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zastupování v celním řízení
Klempířství a oprava karoserií
Realitní činnost
Opravy silničních vozidel
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis...
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis...
Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření,...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví...
Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn....
Vnitrostátní zasilatelství
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava nákladní
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Projektová činnost v investiční výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT...
Kovoobrábění
Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
Opravy silničních vozidel
Stavba strojů s mechanickým pohonem

Adresa společnosti

Sídlo: Sažinova 888/11, 39901 Milevsko

Adresy: Sažinova 888, 399 01 Milevsko
od 15. 03. 2013
Milevsko, Sažinova 888, PSČ 39925
od 08. 01. 1993 od 15. 03. 2013
Milevsko
od 28. 12. 1990 od 08. 01. 1993

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 24. 07. 2014

  Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZVVZ a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 000 09 041 ze dne 30.8.2010 došlo k rozdělení této společnosti odštěpením. Z odštěpené části jmění rozdělované společnosti byla v rozsahu schváleného projektu rozdělení odštěpením založena nová společnost ZVVZ MACHINERY a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 281 27 625. Rozhodným dnem přeměny je 1.6.2010.
od 01. 09. 2010

  Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti v kombinaci s odštěpením sloučením došlo k odštěpení částí jmění společnosti ZVVZ a.s. a k přechodu jedné odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25 a k přechodu další odštěpené části jmění na společnost GES INVEST, a.s., IČ: 250 51 008, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00.
od 30. 08. 2010

  Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, Milevsko, PSČ 399 25, IČ 000 09 041, konané dne 27. 3. 2009: Určení hlavního akcionáře: GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti ZVVZ a.s. ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Ostatní akcie, tj. 2.299 ks kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč s pořadovými čísly: od 669.298 do 669.800, od 669.802 do 670.101, od 671.001 do 671.200, od 672.735 do 672.780, od 672.785 do 672.792, od 672.797 do 672.886, od 672.896 do 672.903, od 672.906 do 672.910, od 672.913 do 672.917, od 672.920 do 972.942, od 672.953 do 673.244, od 673.253 do 673.258, od 673.269 do 674.081 přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513.1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, která je hlavní akcionářem společnosti ZVVZ a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejich akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s., protiplnění ve výši 1.134,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností ZVVZ a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1259-3/2009 zpracovaným dne 15. února 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ 442 66 154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES INVEST, a.s., předloží společnosti ZVVZ a.s., a to a/ buď přímo, v sídle společnosti (kancelář SŘSÚ, č. 120) b/ a/nebo prostřednictvím poboček společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno nacházejících se na adrese Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno a Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES INVEST, a.s. podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s. protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosavadní akcionář předloží společnosti ZVVZ a.s. způsobem stanoveným v tomto rozhodnutí akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES INVEST, a.s. obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění.
od 14. 04. 2009 od 26. 05. 2009

  Okresní soud v Písku rozhodl usnesením ze dne 8.1.2002 č.j. 6 Nc1015/2001-6 podle § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekučníhořádu) o nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezuRozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky aAgrární komoře České republiky v Praze ze dne 16.7.2001 sp.zn.Rsp 38/01 proti povinnému k uspokojení pohledávky oprávněného vevýši 36,474.746,21 Kč s 15 % úrokem z prodlení ročně, a to: z částky Kč 14,672.091,17 od 26.3.1999 do 31.1.2000,z částky Kč 13,371.008,53 od 11.6.1999 do 28.2.2000,z částky Kč 7,873.690,57 od 29.2.2000 do 13.3.2000,z částky Kč 7,514.004,57 od 14.3.2000 do 23.1.2001,z částky Kč 2,068.696,62 od 10.9.1999 do zaplacení,z částky Kč 787.291,80 od 5.12.1999 do zaplacení,z částky Kč 2,214.984,12 od 7.2.2000 do zaplacení,z částky Kč 8,170.793,43 od 15.6.2000 do zaplacení,z částky Kč 11,400.767,06 od 21.9.2000 do zaplacení,z částky Kč 798.878,14 od 12.11.2000 do zaplacení,z částky Kč 3,546.852,18 od 26.11.2000 do zaplacení,   
od 30. 04. 2002 od 03. 09. 2002

  a spolu s 10 % úroky z prodlení ročně, a toz částky Kč 6,043.099,70 od 24.1.2001 do zaplacenía z částky Kč 1,443.383,16 od 15.2.2001 do zaplacení,a nákladů předchozího rozhodčího řízení v částce Kč 1,147.800,-a nákladů oprávněného za právní zastoupení v exekučním řízení vevýši Kč 92,590,- dle vyhl.č.484/2000 Sb.a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenémuk provedení exekuce náklady exekuce. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. JosefPotoček Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3.
od 30. 04. 2002 od 03. 09. 2002

  Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno podáním příkazu Středisku cenných papírůke zrušení 5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii.
od 11. 06. 2001 od 12. 09. 2001

  Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního jmění budeprovedeno podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii.
od 11. 06. 2001 od 11. 06. 2001

  Řádná valná hromada, která se konala 12. 5. 2000 přijala totousnesení:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výšezákladního jmění, která činí 588,600.000,- Kč (slovypětsetosmdesátosmmilionůšestsettisíc korun) o 92,000.000,- Kč(slovy devadesátdvamilionů korun) na celkovou výši 680,600.000,-Kč (slovy šestsetosmdesátmilionůšestsettisíc korun) s tím, že sepřipouští upisování nad navrhovanou částku až do částky96,000.000,- Kč (slovy devadesátšestmilionů korun) na celkovouvýši 684,600.000,- Kč (slovyšestsetosmdesátčtyřimilionůšestsettisíc korun). Na toto zvýšeníbude upsáno 92.000 ks (slovy devadesátdvatisíc kusů) až 96.000ks (slovy devadesátšesttisíc kusů) kmenových, veřejněobchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Emisní kurz nově upisovanýchakcií se rovná jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednuakcii. Nové akce se tedy upisují bez emisního ážia.2. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitýmivklady,formou vložení pohledávky. Předmětem nepeněžitého vkladuje pohledávka předem určeného zájemce, jímž je Konsolidačníbanka Praha, s.p.ú. se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 4811 86 72, která vznikla ze smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou,a.s. a ZVVZ a.s., která byla cedována na Konsolidační bankuPraha, s.p.ú. a oběma stranami potvrzena v dohodě o narovnání zedne 27. 4. 1995 ve znění dodatku č.1 ze dne 22. 9. 1999.Nominální hodnota vkládané pohledávky činí 92,056.794,73 Kč.Spolu s pohleádvkou bude vloženo na základní jmění ipříslušenství této pohledávky, tzn. úroky do dne konání valnéhromady, které se vypočtou takto:jistina x (úroková sazba/100) x počet dnů-----------------------------------------počet dnů v roceO konečné výši základního jmění rozhodne představenstvo přizaokrouhlení výše základního jmění na celé tisícikoruny směremdolů.3. Akcie budou upsány v sídle společnosti, tj. na adrese ZVVZa.s., Sažinova 888, Milevsko na základě písemné výzvypředstavenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií začíná prvnípracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu trvá 15kalendářních dní. Nepeněžité vklady budou splaceny v celémrozsahu nejpozději do 3 dnů po dni úpisu v místě sídleupisovatele, tj. u Konsolidační banky Praha, s.p.ú. se sídlemJanovského 438/2, Praha 7, a to podpisem smlouvy o postoupenípohledávky.
od 17. 05. 2000 od 31. 05. 2000

  Odštěpný závod:označení: ZVVZ a.s. - organizační složkaSídlo: Kutlíkova č. 17, 852 32 BratislavaPředmět podnikání: - Nákup a prodej zboží (na zboží, nakteré se vyžaduje zvláštní povolení,je možné nákup a prodej zboží vykonávatjen se zvláštním povolením)-Zprostředkování obchoduStatutární orgán: vedoucí organizační složky Ing. PeterHačunda, Rovniankova 11, Bratislava
od 31. 05. 1995 od 31. 05. 1995

  mu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojísvůj podpis.
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995

  Způsob jednání jménem společnosti:Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedaa jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodní-
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995

  Při podpisu za a. s. musí prokuristé pod názvem společnostipřipojit pod svůj podpis dodatek naznačující prokuru /perprokura/.
od 15. 07. 1991 od 10. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu rozhodnutím ministra strojírenství aelektrotechniky ČR č. 106/1990 č.j. 1030/634/90 ze dne17.12.1990, jímž byla dnem 31.12.1990 zrušena bez likvidaceorganizace Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, státnípodnik a vložen její hmotný majetek do akciové společnosti Závodyna výrobu vzduchotechnických zařízení a.s.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
od 28. 12. 1990

  Základní kapitál společnosti činí 588,600.000,- Kčs, slovypětsetosmdesátosmimilónůšestesetisíc korun čsl. ve forměnepeněžitého vkladu znalecky ohodnoceného.Počet, forma a hodnota akcií: Na základní kapitál společnosti vevýši 588,600.000,- Kčs bude vydána jedna hromadná akcie znějícína jméno.
od 28. 12. 1990 od 10. 01. 1994

  Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupujepředstavenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisováníza společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvuspolečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejménějeden člen představenstva.
od 28. 12. 1990 od 08. 01. 1993

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 12. 2013

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 25000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 09. 2010 od 12. 12. 2013

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 60000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 30. 08. 2010 od 01. 09. 2010

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 700000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 07. 2010 od 30. 08. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 700000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 05. 2010 od 13. 07. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 677011000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 04. 2010 od 13. 05. 2010

Počet: 677 011 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 09. 2001 od 11. 08. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: ZVVZ GROUP, a.s.

IČO: 28128494

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 10. 2010


Název/Jméno: GES INVEST, a.s.

IČO: 25051008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 05. 2009 od 06. 10. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPANVIRT LIBOR

IČO: 16834402

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2003 od 15. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 od 23. 01. 2003


Název/Jméno: MÁCHA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2009 od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2006 od 14. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 05. 1995 od 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - 2. zást. řed., prokurista
od 15. 07. 1991 od 10. 01. 1994


Název/Jméno: ŠVÁB MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010 od 24. 11. 2015


Název/Jméno: LOSOS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 od 08. 09. 2015


Název/Jméno: JELEN LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2008 od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2006 od 15. 09. 2008


Název/Jméno: BUŘIČ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 2014


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: SMRČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2011 od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2009 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: DUDA DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 od 10. 07. 2012


Název/Jméno: VLAŠANÝ LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2010 od 10. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2010 od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 od 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 2007 od 15. 09. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 07. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2004 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: SKALICKÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2005 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: PETÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2010 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: ZACH IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 2008 od 19. 01. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2006 od 15. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1998 od 07. 02. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1997 od 04. 08. 1998


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 04. 2010 od 19. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 od 09. 04. 2010


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1996 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: ŽÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2010 od 06. 10. 2010


Název/Jméno: PEKAROVIČ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2010 od 06. 10. 2010


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2010 od 06. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen.ředitel
od 31. 05. 1995 od 06. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a gen.řed.
od 10. 01. 1994 od 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 08. 01. 1993


Název/Jméno: STEFAN HVĚZDOSLAV

IČO: 66219868

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2010 od 09. 04. 2010


Název/Jméno: KULIHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2009 od 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2008 od 14. 08. 2009


Název/Jméno: BABULÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2009 od 26. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 2008 od 14. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2006 od 15. 09. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2004 od 07. 02. 2006


Název/Jméno: KOZÁK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2008 od 15. 09. 2008


Název/Jméno: KNESPL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2007 od 07. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2006 od 07. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 08. 2004 od 17. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2003 od 11. 08. 2004


Název/Jméno: KOŠKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2006 od 29. 04. 2008


Název/Jméno: KNOT MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2005 od 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva a gen. ředitel
od 06. 08. 2003 od 18. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 od 06. 08. 2003
Prokura - prokurista
od 08. 01. 1993 od 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 08. 01. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: LESÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 od 07. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - 1. zást. řed., prokurista
od 15. 07. 1991 od 10. 01. 1994


Název/Jméno: ROUŠAL LEOPOLD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2005 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: KOUDELKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 10. 2003 od 11. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 od 14. 10. 2003


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 87158451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2003 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: KRCH MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2003 od 08. 06. 2004


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

IČO: 1301250

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 18. 07. 2005


Název/Jméno: ŠMEJC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 11. 1998 od 23. 01. 2003


Název/Jméno: PUTNA RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 od 23. 01. 2003


Název/Jméno: PAVLEČKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2000 od 18. 07. 2005


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LÍVIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 15. 08. 1996 od 06. 08. 2003
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: ŠMEJC IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1998 od 17. 11. 1998


Název/Jméno: VLACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1997 od 29. 09. 1997


Název/Jméno: TYKAČ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1996 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: DUŠEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 1996 od 04. 08. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: SOBÍŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: JAKOUBEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: STREJČEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 10277421

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 15. 08. 1996


Název/Jméno: KAŠPAR FRANTIŠEK

IČO: 40746097

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1995 od 17. 05. 2000


Název/Jméno: KADLEC JIŘÍ

IČO: 48092746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 od 05. 11. 2001


Název/Jméno: NOUZA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 1994 od 28. 07. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 od 10. 01. 1994


Název/Jméno: Chroustovský Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 01. 1994 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 1993 od 10. 01. 1994


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 01. 1993 od 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 10. 01. 1994
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 08. 01. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK RADOMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 08. 01. 1993


Název/Jméno: BECK EMIL

IČO: 42391725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: ZAJIČEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: NOVÁK RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 08. 1991 od 08. 01. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 06. 08. 1991


Název/Jméno: MATĚJKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 08. 1991 od 31. 05. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 06. 08. 1991


Název/Jméno: MRÁZEK VÁCLAV

IČO: 48308218

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 3. zást. řed. , prokurista
od 15. 07. 1991 od 19. 06. 1992


Název/Jméno: HÁDEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: MESTEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: SEDMÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst. společnosti
od 28. 12. 1990 od 31. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 01. 2011

Odpovědní zástupci: 976286


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 01. 2007

Odpovědní zástupci:


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 976286

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 02. 2003

Odpovědní zástupci: 976288


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 976286


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 976288

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 567921


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci:


Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 05. 2001


Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerů nádržko

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez pohonu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 356676

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii-zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 976286


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:14. 03. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 356676

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 12. 1993

Zánik oprávnění:29. 04. 1996


Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 09. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:03. 01. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:22. 05. 1996


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:12. 05. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ev.č. 151/12.5/92-EZ-M,O

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 976291

Zánik oprávnění:24. 02. 1997


Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1992

Zánik oprávnění:17. 05. 2001


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 567921

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:29. 04. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 507495


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 567921


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 976289

Zánik oprávnění:17. 05. 2001


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 04. 1996


Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT vydaného Československým lodním registrem dne 2.3.1989

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 04. 1996


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 976288

Zánik oprávnění:22. 05. 1996


Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 597486

Zánik oprávnění:29. 04. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 05. 2001


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:21. 03. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00009041

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
128989Advantech B+B SmartWorx s.r.o.24148661Sokolská 71, 56204 Ústí nad Orlicí
127322AIZA s.r.o.27417611Palackého 221, 55101 Jaroměř
38202ALFABETON s.r.o.25162331Šmilovského 1268/9, 12000 Praha
83396ALFOX, spol. s r. o. v likvidaci563374Poděbradská 115/85, 19800 Praha
43004Americký fond o.p.s.28064038Odlehlá 10/19, 62100 Brno
311402ARPEX MORAVA s.r.o.26809559Teslova 873/2, 70200 Ostrava
124380Autoservis-Pneuservis JN s. r. o.24845175Jílovišťská 57, 15531 Praha
260374AVANTI, spol. s r.o.44738145Lepařova 2938/6a, 74601 Opava
307695BASCEKO, a.s.27387119Peckova 280/9, 18600 Praha
199026BE COLSYS a.s.27880869Buštěhradská 109, 27203 Kladno
45321BEVAK spol. s r.o.62913891Lazarská 15/7, 11000 Praha
277926BITNIC s.r.o.2139511Holečkova 789/49, 15000 Praha
322411Bytové družstvo Travná 1201 v likvidaci26194040Praha, 19800, Kyje, Travná, 1201
129408C.S.CARGO Services a.s.25962655Hradecká 816, 50601 Jičín
306808CAAC s.r.o.48909084Brno, 61600, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 315/14
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
58329CP Investments - CZ s.r.o. v likvidaci43224334Krakovská 1346/15, 11000 Praha
248103Czech Nordinvest a.s.48293296Horní 1487/5, 14000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
57878Česká produkční 2000, a.s.25653431Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 322/5
65094Česká produkční invest, a.s. v likvidaci26438615Praha, 15200, Hlubočepy, Kříženeckého nám., 1078
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
279217Česká výrobní, s.r.o.28225805Na žertvách 132/24, 18000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
63340BACÍK DANIEL76292550Na Kohoutě 333/4, 40010 Ústí nad Labem
143506BAIEROVÁ LUDMILA44885385126, 79084 Hradec-Nová Ves
38557BALÁŽ JOSEF41334515Na Nivách 80/14, 40001 Ústí nad Labem
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
219198BALHAM JAN7125281982, 28401 Kutná Hora
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
68718BALIHAR TOMÁŠ6569214490, 54351 Špindlerův Mlýn
84268BARON VLADIMÍR12093068685, 73912 Čeladná
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
208085BARTOŠÍK JAN64504549Na Pískách 2401/7, 67801 Blansko
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
28718BEJBL STANISLAV10071997Hálkova 1017, 25601 Benešov
10061BENDA ALEŠ67377785K dálnici 1085/23A, 10400 Praha
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
145599BENEŠ MILOŠ46845437U zahrádkářské kolonie 1015/12, 14200 Praha
68124BENEŠ ROBERT47713607Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Jindřišská, 1759/8

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí