ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZVVZ-Enven Engineering, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1578. Její identifikační číslo je 25696882

Výpis z obchodního rejstříku ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Datum zápisu: 28. 9. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1578

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8y7g7ar

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Ubytovací služby
Výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Realitní činnost
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Velkoobchod
Činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: Sažinova 1339/19, 39901 Milevsko

Adresy: Sažinova 1339, 399 01 Milevsko
od 07. 12. 2016
Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 39901
od 10. 01. 2007 od 07. 12. 2016
Praha 10, Počernická 96/272, PSČ 10803
od 26. 03. 2002 od 10. 01. 2007
Praha 10, Počernická 96
od 28. 09. 1998 od 26. 03. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 09. 07. 2014

  Valná hromada Společnosti zvyšuje základní kapitál společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 399 01, IČ 256 96 882, takto: I. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. II. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) z hodnoty 83,983.800,- Kč (slovy: osmdesát tři miliónů devět set osmdesát tři tisíce osm set korun českých) na hodnotu 200,000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) se nepřipouští. III. Počet, jmenovitá hodnoty, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál se zvyšuje upsáním 116,016.200 (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě ) ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. IV. Způsob upsání akcií: Všechny nové akcie společnosti budou upsány dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jedné akcie. V. Místo pro upsání akcií: Místem pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři na adrese Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00. VI. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činí 14 (slovy: čtrnáct) dní a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí akcionářům představenstvo písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů, zapsanou v seznamu akcionářů. Upisování akcií bude vázáno dle § 203 odst. 4 obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. VII. Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady v souladu s ustanovením čl. 3, bod 2 Stanov společnosti takto: 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splaceno před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní bankovní účet společnosti č. 17879373/0300 vedený u ČSOB, a.s. Zbytek emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 11. 12. 2007 od 21. 12. 2007

Akcie

Počet: 200 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 200 000 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 12. 2007 od 27. 09. 2016

Počet: 83 983 800 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 12. 2007 od 21. 12. 2007

Počet: 600 ks v hodnotě: 139973 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2007 od 11. 12. 2007

Počet: 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 04. 2007 od 13. 09. 2007

Počet: 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 01. 2007 od 05. 04. 2007

Počet: 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 10. 1999 od 10. 01. 2007

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 28. 09. 1998 od 08. 10. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: ZVVZ GROUP, a.s.

IČO: 28128494

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 03. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MÁCHA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 01. 2007 od 01. 09. 2009


Název/Jméno: MAŘÍK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2007


Název/Jméno: ZACH IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2007


Název/Jméno: ŠPANVIRT LIBOR

IČO: 16834402

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2017


Název/Jméno: BUŘIČ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 11. 2016


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 01. 2011 od 19. 09. 2016


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2010


Název/Jméno: DUNOVSKÝ TOMÁŠ

IČO: 48225134

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2015 od 03. 03. 2016


Název/Jméno: ŠVÁB MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 01. 2012 od 03. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 01. 2007 od 05. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2003 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: BARTÍK PAVEL

IČO: 40927709

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2007 od 09. 07. 2014


Název/Jméno: VLAŠANÝ LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2010 od 05. 01. 2012


Název/Jméno: PEKÁRKOVÁ MARCELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2010 od 09. 07. 2014


Název/Jméno: KULIHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2009 od 31. 03. 2010


Název/Jméno: SMRT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2007 od 09. 02. 2010


Název/Jméno: BABULÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 01. 2007 od 07. 01. 2011


Název/Jméno: KNESPL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2007 od 09. 02. 2010


Název/Jméno: NEZBEDOVÁ MONIKA

IČO: 68565097

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 01. 2007 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: VÁVRA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2003 od 10. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 09. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: ASTAPENKO DIMITRIJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2003 od 10. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 28. 09. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: PĚTIOKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2003 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: ROUŠAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2003 od 10. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: IVIČIČ JAN

IČO: 74902806

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1998 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: ROUŠALOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 1998 od 19. 11. 2003


Název/Jméno: HANUŠ PAVEL

IČO: 13215922

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 1998 od 19. 11. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 05. 2016


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 13. 08. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 13. 08. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace, měření, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 2007

Obory činnosti: Přípravné práce pro stavby
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 21. 03. 2007 od 22. 12. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 03. 2007

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 03. 2007


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 2005

Odpovědní zástupci: 557119

Zánik oprávnění:07. 03. 2007


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 557119

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 02. 2000

Odpovědní zástupci:


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 557119

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Obory činnosti: - zařízení na čištění plynů
od 09. 10. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 13. 04. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 04. 2011
Projektování elektrických zařízení
od 15. 12. 2008
Ubytovací služby
od 08. 08. 2007
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 07. 03. 2007
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 07. 03. 2007
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 07. 03. 2007
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 07. 03. 2007
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 07. 03. 2007
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 11. 01. 2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 11. 01. 2007
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 01. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 01. 2007
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 08. 10. 2001 od 22. 12. 2008
Činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů
od 28. 09. 1998 od 22. 12. 2008
Zprostředkování obchodu
od 28. 09. 1998 od 22. 12. 2008
Velkoobchod
od 28. 09. 1998 od 22. 12. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 557123


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25696882

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1998

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
223143K GASTRO s.r.o.3583490Bavorská 856/14, 15500 Praha
989299ABZ interiér, s.r.o.422283799, 56961 Dolní Újezd
38202ALFABETON s.r.o.25162331Šmilovského 1268/9, 12000 Praha
87083ArgoMed a.s.27643689Juárezova 1071/17, 16000 Praha
1049266ARCHA Group a.s.27144364Francouzská 172/30, 12000 Praha
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, 10000 Praha
924259BETONSTAV TEPLICE a.s.63149435Minská 3173/38, 61600 Brno
645135BH - investment CZ a.s.28207718Nad spáleným mlýnem 634/8, 16500 Praha
174395BOHEMIO CZ, s.r.o.29182603Vaňkovo nám. 234/13, 67401 Třebíč
461498Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo25317814Dolní 3780/28, 79601 Prostějov
306808CAAC s.r.o.48909084Brno, 61600, Žabovřesky, Marie Steyskalové, 315/14
656888CABARET s.r.o.26286980Příční 118/10, 60200 Brno
527724CELIO a.s.48289922Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14
1192242CleverMaps, a.s.1403729Strakonická 1199/2d, 15000 Praha
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
555513Coop Příbram, družstvo31836Dlouhá 155, 26101 Příbram
1080462Čásstav, spol. s r.o.46990011133, 67524 Čáslavice
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
279217Česká výrobní, s.r.o.28225805Na žertvách 132/24, 18000 Praha
1010425ČKD PRAHA HOLDING, a.s.1813Kolbenova 609/38, 19000 Praha
610721ČKD PRAHA, a.s.25102001Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Freyova, 27
816728DMA PLOTIŠTĚ, a.s. v likvidaci529605Hradec Králové, 50102, Plotiště nad Labem, ,
241108DOMINIKA, spol. s r.o. v likvidaci40229718Teplice, 41501, , Písečná l,
800668EKO-PF Nova s.r.o.2516070260, 37371 Hlincová Hora
291984EKOKLIMA akciová společnost474835Jeřábkova 730/26, 39901 Milevsko

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
312008BACHMANN OTO61027367Čajkovského 1697/4, 13000 Praha
374251BAIER MIROSLAV67231276Trpasličí 765, 46014 Liberec
143981BALÁŠ JAROSLAV42599237Čs. armády 1153/145, 69141 Břeclav
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
630462BÁRTÍK BOHUMÍR43366775133, 67524 Čáslavice
88197BARTÍK PAVEL4092770974, 25601 Soběhrdy
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí