ZZN Polabí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZZN Polabí, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547. Její identifikační číslo je 45148210 a sídlo firmy je K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín.

Výpis z obchodního rejstříku ZZN Polabí, a.s.

Datum zápisu: 5. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6h6g7cp

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Distribuce pohonných hmot
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba hnojiv
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Zastupování v celním řízení
Balicí činnosti
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Provozování skladovacích služeb
Testování, měření a analýzy
Opravy silničních vozidel
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Čištění a moření dodaných obilovin
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
Propagační a publikační činnost
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba zemědělských strojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ostatní činnost - pekařství
Obchodní činnost
Výroba krmiv a krmných směsí
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: K Vinici 1304, 28002 Kolín

Adresy: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 29. 07. 2013
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066
od 25. 04. 1997 do 29. 07. 2013
Nymburk, Zbožská 727
od 05. 05. 1992 do 25. 04. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 06. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 06. 03. 2014

  Došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti OD Chotětov, a.s., se sídlem Průmyslová 218, 294 28 Chotětov, IČO 47048735.
od 01. 01. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21. června 2013, došlo u společnosti ZZN Polabí, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti AGF Energy, a.s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01.
od 01. 07. 2013

  Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 2.5.2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností:1. ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,2. GEMINI MB, s.r.o., IČ 482 89 868, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,3. Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., IČ 275 84 984, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02.
od 01. 06. 2011

  Jediný akcionář společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, rozhodl, dne 17. 12. 2010, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u Společnosti, zejména skladování zemědělských komodit;základní kapitál společnosti o částku 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 614,395.060,-- Kč, slovy šest set čtrnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc šedesát korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,781.000,-- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Provodín:A. soubor věcí movitých, a to:Pořadové číslo Název inventární číslo1 mostová váha Gravex concrete 9614/1220100041-02 vrátek na potahov. vagonů NV3 9614/1220100042-0B. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Provodín:a) pozemkyParcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 153 1552 zastavěná plocha a nádvoří 154 364 zastavěná plocha a nádvoří155/1 14293 ostatní plocha manipulační plocha155/2 414 zastavěná plocha a nádvoří155/3 743 zastavěná plocha a nádvoří155/5 140 zastavěná plocha a nádvoří155/6 18 zastavěná plocha a nádvoří155/9 37 zastavěná plocha a nádvoří155/10 236 zastavěná plocha a nádvoří155/11 511 zastavěná plocha a nádvoří155/12 64 vodní plocha vodní nádrž umělá155/13 27 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště155/16 28 ostatní plocha jiná plocha155/18 68 zastavěná plocha a nádvoří156/5 153 ostatní plocha jiná plocha844/1 4351 ostatní plocha dráhab) budovyTyp budovy, část obce,č. budovy Způsob využití Na parcele Názevbez čp/če jiná stavba 153 malé silo včetně ramp, velké silobez čp/če jiná stavba 154 admin.budovabez čp/če zem. stavba 155/2 sušárna novábez čp/če jiná stavba 155/3 hangárový sklad A12bez čp/če zem. stavba 155/5 olejové hospodářstvíbez čp/če jiná stavba 155/6 vážní domekbez čp/če tech. vybavení 155/9 trafostanicebez čp/če zem. stavba 155/10 sušárna malá - prachárnabez čp/če zem. stavba 155/11 zastřešení příjmu pro sušárnubez čp/če jiná stavba 155/18 dílnaC. stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Provodín, a to:- požární nádrž - inventární číslo 9614/1210100008-0, na pozemku parcelní číslo 155/12,- požární zbrojnice (zbořeniště) - inventární číslo 9614/1210100017-0, na pozemku parcelní číslo 155/13,- studna - inventární číslo 9614/1210100019-0, na pozemku parcelní číslo 155/16,- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100011-0 (spodek), inventární číslo 9614/1210100012-0 (svršek) , na pozemku parcelní číslo 844/1, 155/1,- zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100022-0, 9614/1210100023-0, 9614/1210100024-0, 9614/1210100025-0, 9614/1210100026-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- kanalizace - inventární číslo 9614/1210100028-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- mostní váha, inventární číslo 9614/1210100009-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- vodovodní přípojka - inventární číslo 9614/1210100020-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- oplocení - inventární číslo 9614/1210100021-0, po obvodu katastrálního vytýčení, na pozemku parcelní číslo 155/1, 156/5, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 156/6 (list vlastnictví číslo 362), 155/17 (list vlastnictví číslo 362),- septik - inventární číslo 9614/1210100027-0, na pozemku parcelní číslo 155/1.Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad");předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2Nc 5581/2010-12 ze dne 2. 12. 2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 13.12.2010 znalecký posudek č. 277/87/2010 ve výši 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 4,781.000,-- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 4,781.000,-- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti,možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě,upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti ZZN Polabí, a.s., zejména skladování zemědělských komodit.schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy;
od 22. 12. 2010 do 29. 12. 2010

  Na nástupnickou společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547, přešla jedna ze tří odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010,včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů; ostatní dvě odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1538, a na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496.
od 30. 06. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti ZZN Polabí, a.s., konaná dne 3. července 2009, přijala tato usnesení:Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 4.373.803 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653 Kč, 42 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 226.530,- Kč, 6 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653.000,- Kč a 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 11.326.500,- Kč, ve prospěch Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501. Obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 596.404.360 Kč,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s. ve výši 97,83 %.Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ: 451 48 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Společnost Agropol Group, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100,- Kč činí 79,80 Kč. Výše protiplnění za akcie v nominální hodnotě 22.653,- Kč, v nominální hodnotě 226.530,- Kč, v nominální hodnotě 22.653.000,- Kč a v nominální hodnotě 11.326.500,- Kč nebyla stanovena, a to z důvodu toho, že tyto akcie jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1296-86//09 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 44119090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno.
od 13. 07. 2009 do 13. 10. 2009

  Společnost ZZN Polabí, a.s. převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti GA GRANCHEM a.s., IČ 25686330, Nymburk, Pražská 2214, PSČ 288 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5497.
od 31. 12. 2008

  Zakladatel splatil 100% základního kapitálu společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 24. 11. 2001

  Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup v Nymburcea.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Zemědělskézásobování a nákup v Kolíně, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici1304,PSČ 280 66,IČO: 46356452.
od 28. 12. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatlem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídle v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 , odst.3 zák. č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
od 05. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 05. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 05. 05. 1992 do 24. 11. 2001

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 614395060 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 614395060 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 10. 2015 do 27. 12. 2016

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 12. 2010 do 06. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 06. 03. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 06. 03. 2014

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 06. 03. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 06. 03. 2014

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2003 do 06. 03. 2014

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 12. 1997 do 17. 02. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 17. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2010


Název/Jméno: Agropol Group, a.s.

IČO: 25100025

Adresa: Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
od 13. 10. 2009 do 17. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2009 do 17. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RULEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011

Adresa: Brozánky 70, 276 01 Hořín
od 18. 10. 2016
Hořín - Brozánky 70, PSČ 27601
od 08. 12. 2011 do 18. 10. 2016


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013

Adresa: Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice
od 27. 02. 2016
Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 15. 03. 2013 do 27. 02. 2016


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 15. 10. 2015
Praha - Kbely, Dalovická 1057/7, PSČ 19700
od 16. 04. 2012 do 15. 10. 2015
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 677/6
od 08. 03. 2011 do 16. 04. 2012


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 do 14. 04. 2011

Adresa: Arbesova 100, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady
od 01. 02. 2016
Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2016


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 14. 04. 2011

Adresa: Zlechovská 192/13, Krasice, 796 04 Prostějov
od 15. 12. 2015
Prostějov - Krasice, Zlechovská 192/13, PSČ 79604
od 21. 12. 2010 do 15. 12. 2015
Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 79604
od 16. 01. 2006 do 21. 12. 2010


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2012

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 15. 10. 2015
Bakov nad Jizerou, Dvořákova 575, PSČ 29401
od 16. 04. 2012 do 15. 10. 2015


Název/Jméno: KLIČKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2005 do 22. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005

Adresa: Dělnická 802, Kolín II, 280 02 Kolín
od 01. 07. 2015
Kolín II, Dělnická 802, PSČ 28002
od 31. 07. 2006 do 01. 07. 2015
Kolín II, Dělnická 802, PSČ 28000
od 10. 08. 2005 do 31. 07. 2006
Kolín II, Dělnická 802, okres Kolín, PSČ 28000
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2015

Adresa: Červenohrádecká 238/12b, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň
od 17. 06. 2015


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 18. 06. 2014


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011 do 18. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2010 do 01. 02. 2011

Adresa: Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 18. 10. 2013 do 18. 06. 2014
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 08. 12. 2011 do 18. 10. 2013
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16000
od 08. 12. 2011 do 08. 12. 2011
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 27. 08. 2010 do 01. 02. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013 do 15. 03. 2013

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 15. 03. 2013 do 15. 03. 2013


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011 do 17. 06. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 03. 2011 do 22. 08. 2011

Adresa: Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 08. 03. 2011 do 17. 06. 2015


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2006 do 16. 04. 2012

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863/13, PSČ 28802
od 22. 08. 2011 do 16. 04. 2012
Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 28802
od 31. 07. 2006 do 22. 08. 2011


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011 do 08. 03. 2011

Adresa: Litoměřice, Hrubínova 173/8, PSČ 41201
od 08. 03. 2011 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: ROUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2011

Adresa: Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 1997 do 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995

Adresa: Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 16. 01. 2006 do 14. 04. 2011
Kolín IV, Vávrova 811
od 25. 04. 1997 do 16. 01. 2006
Kolín IV, Vávrova 811, okres Kolín
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Kolín, Kutnohorská 42
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: BOBEK MARTIN

IČO: 46742590

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2010 do 14. 04. 2011

Adresa: Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106, Slovenská republika
od 13. 07. 2010 do 14. 04. 2011


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011

Adresa: Louňovice 240, okres Praha-východ, PSČ 25162
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011

Adresa: Odolena Voda - Dolínek, Na Zdolnici 327, okres Praha-východ, PSČ 25070
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: PLATIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 13. 07. 2010

Adresa: Praha 9 - Běchovice, Litožnická 341, PSČ 19011
od 16. 01. 2006 do 13. 07. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

IČO: 5281652

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 31. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1997 do 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Loučeň - Patřín 113, okres Nymburk, PSČ 28937
od 16. 01. 2006 do 31. 07. 2006
Loučeň - Patřín 113, okres Nymburk
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Loučeň, Patřín 113, okres Nymburk
od 12. 09. 2000 do 10. 08. 2005
Kostomlaty nad Labem 390
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Kostomlaty nad Labem 390
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2006 do 27. 08. 2010

Adresa: Prostějov, Winklerova 23, PSČ 79601
od 16. 01. 2006 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: MALYPETR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 07. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 24. 11. 2001

Adresa: Praha 4 - Podolí, Na Zvoničce 339/14
od 10. 08. 2005 do 07. 08. 2009
Praha 4 - Podolí, Na Zvoničce 339/14, PSČ 14700
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005
Praha 3, Kubelíkova 15, PSČ 13000
od 22. 11. 1999 do 24. 11. 2001


Název/Jméno: POLEDNE JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 07. 08. 2009

Adresa: Zásmuky, Jižní 503
od 10. 08. 2005 do 07. 08. 2009
Zásmuky, Jižní 503, okres Kolín, PSČ 28144
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005

Adresa: Dobrovice - Sýčina 79, okres Mladá Boleslav
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Dobrovice, Sýčina 79, okres Mladá Boleslav, PSČ 29441
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2001 do 16. 01. 2006

Adresa: Poděbrady, Havlíčkova 55/4
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Poděbrady, Havlíčkova 55/4, okres Nymburk, PSČ 29001
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 2000 do 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Úvaly, Dobročovická 836
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Úvaly, Praha - východ, Dobročovická 836
od 25. 04. 1997 do 10. 08. 2005
Úvaly, Praha - východ, Dobročovická 836
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: VAŘEJČKO TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2002 do 10. 08. 2005

Adresa: Skuteč, Radčice 39, PSČ 53973
od 24. 08. 2004 do 10. 08. 2005
Skuteč, Radčice 13, okres Chrudim, PSČ 53973
od 13. 09. 2002 do 24. 08. 2004


Název/Jméno: BRYCHTA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005

Adresa: Sadská 1, Třebestovice 318, PSČ 28912
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: PELIKÁNOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 13. 09. 2002

Adresa: Pardubice, Erno Košťála 1003, PSČ 53012
od 24. 11. 2001 do 13. 09. 2002


Název/Jméno: BAUMRUKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Starokolínská 155
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001


Název/Jméno: JUNGR IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Nymburk, Jičínská 855
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Nymburk, Jičínská 855
od 21. 09. 1994 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

IČO: 47067748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 do 22. 11. 1999

Adresa: Dolní Bousov, Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav, PSČ 29404
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005
Dolní Bousov, Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav
od 16. 12. 1997 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: PÁNEK ZDENĚK

IČO: 60607033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 12. 09. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 1996 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 04. 01. 1996

Adresa: Kolín IV, Prokopa Velikého 542, PSČ 28002
od 22. 11. 1999 do 12. 09. 2000
Kolín IV., Prokopa Velikého 542
od 04. 01. 1996 do 22. 11. 1999
Nymburk IV., Prokopa Velikého 542
od 28. 12. 1995 do 04. 01. 1996


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Kostelní Lhota 260
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Kostelní Lhota 260
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: POŘÍZ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Nymburk, Náměstí Přemyslovců 166
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Nymburk, Náměstí Přemyslovců 166
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: KAFKA JOSEF

IČO: 45522120

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Střihov 47
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Střihov 47
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

IČO: 62407686

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Semice 35
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Semice 35
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Nymburk, 2.května 1133
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Nymburk, 2.května 1133
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: JENÍČEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Kolín III, Roháčova 264
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Kolín III, Roháčova 264, okres Kolín
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Kolín III, Roháčova 264
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: ZÁHORA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Praha 10, Počernická 24
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Praha 10, Počernická 24
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: TUČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na pískách 943/128
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Praha 10, V dolině 4
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: POLÁČEK JOSEF

IČO: 73386995

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Zvěřínek 77
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: HOŘÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Písek, Veyerova 1769
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995

Adresa: Kostelní Lhota 20
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: KETNEROVÁ ZDENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Nymburk, Růžová 2126
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: JIZBA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Choťánky 144
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 61396630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Semice 53
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: BUREŠ JOSEF

IČO: 61752355

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Městec Králové, Zápotockého 337, okres Nymburk
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 2015

Přerušení: Aktivní od 04. 01. 2017 do 31. 12. 2027


Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2013


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Havránek


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Šafr


Výroba hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 5. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 6. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:4. 12. 2007


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 5. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Jan Nálevka

Zánik oprávnění:27. 2. 2001


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 3. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Nálevka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování skladovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Miroslav Svárovský

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 4. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:14. 12. 2007


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta


Čištění a moření dodaných obilovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Propagační a publikační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:25. 9. 2000


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Jan Nálevka

Přerušení: od 18. 05. 2001 do 15. 01. 2003

Zánik oprávnění:15. 1. 2003


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mez

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Havránek

Přerušení: od 05. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992


Ostatní činnost - pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Ryšánek

Zánik oprávnění:12. 10. 2000


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45148210

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2759819AGP beton, s.r.o.27588483Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice - vlastník
1652467AGRI SYSTEM, a.s.28802641Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice - vlastník
1559729AGROTECHNIKA Polabí, a.s.27554546K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín - vlastník
1354445AgroZES, spol. s r.o.27588017Kněževes 391, PSČ 27001 - vlastník
1827508Blata obiloviny s.r.o.27588327Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod 1 - vlastník
1134557Farma Opolany, a.s.25779885Opolany č.p.171, PSČ 28907 - vlastník
222638Křečhořská odbytová s.r.o.27590739č.p. 19, 280 02 Žabonosy - vlastník
548122LIPRA PORK, a.s.46356118Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami - vlastník
1296123OD Chotětov, a.s.47048735Průmyslová 218, 294 28 Chotětov - statutární orgán
562047Poděbradská blata, a.s.25618466č.p. 347, 290 01 Pátek - vlastník
2543046První zemědělská Záhornice, a.s.25064541Hlavní 204, 289 03 Záhornice - vlastník
3085814Setba Budiměřice, a.s.47048221č.p. 2, 289 33 Křinec - vlastník
1812174ZAS Podchotucí, a.s.61672343č.p. 2, 289 33 Křinec - vlastník
2373989ZD Křečhoř a.s.103926č.p. 19, 280 02 Křečhoř - vlastník
2229765ZEAS Mančice, a.s.25110012č.p. 91, 285 04 Rašovice - vlastník
376336Zemědělská odbytová společnost Záhornice s.r.o.27581641Hlavní 204, 289 03 Záhornice - vlastník
62565Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o.27584984K Vinici 1304, 280 02 Kolín - vlastník
371885ZENA - zemědělský nákup a.s.45148163Palackého 863, 293 01 Mladá Boleslav 1 - vlastník
541707ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.61672319č.p. 28, 284 01 Chlístovice - vlastník
102981Zlatý klas a.s.60192496č.p. 288, 411 86 Bechlín - vlastník
1867077ZOD Zálabí, a.s.62410580Na Františku 358, 280 02 Ovčáry - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
3418486"AGROTECHNIK, spol. s r.o."60068132Plíškovice 9, 398 04 Mirovice
2344596"Čemínské družstvo v likvidaci"47718064Čemíny čp. 5, 330 33 Úlice
3216035"JAMCO, spol. s r.o."48025593Husitská 160/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
3305948"MATO v.o.s."48264423Chomutov, Lipská 2100, PSČ 43003
580699"Nadace 700 let města Plzně"45332657náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1267545"PASVO, s.r.o." v likvidaci25340395Mariánské údolí 2590/1a, Líšeň, 628 00 Brno
2348839"Pyramida V.O.S." v likvidaci18382096okres Teplice, Kladruby 88
3377951"Společenství vlastníků domu čp. 1051 - 1054"27365247Mladá Boleslav, náměstí republiky 1051, PSČ 29301
563030"Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská  ul. čp. 113 Železná Ruda"71177817Železná Ruda, Šumavská ul. čp. 113
29425211. Hradecká zemědělská a.s.63479401Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
9565962 M GASTRO s.r.o.27964035Cheb, Pekařská 1695/2, PSČ 35002
8681663 Král, spol. s r.o. "v likvidaci"25221361Olomouc - Chomoutov, Dalimilova 1/54, PSČ 77200
17277823JP spol. s r.o.25294016Spořilovská 125/9, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
3859163M-FRUITS-EXPRESS, a.s. v likvidaci552208Praha 5, Kotovova 12
1799750A - Z, spol. s r.o.43003516Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
2278248A G R O SOKOLEČ, a.s.25769952Sokoleč, V Lípách 27, okres Nymburk, PSČ 29001
772416A G R O ŽLUNICE, a.s.25294121č.p. 50, 507 34 Žlunice
631466A L F A Leasing a.s.19013752Přerov, Boženy Němcové 25, PSČ 75000
1446101A-ROYAL Service s.r.o.27090965Tyršova 75, Beroun-Město, 266 01 Beroun
541525A.D. LONGMAN s.r.o. "v likvidaci"27088031Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 61200
3446795A.I.P. Consulting  International s.r.o.25328867Kozí 684/8, Brno-město, 602 00 Brno
581973A.Z.A. Kyjov a.s.60720123Za Humny 3302/20, Boršov, 697 01 Kyjov
833658A+Eastward, SE24206474Jívanská 1752/26, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
325290AB-STORE s.r.o.28459423Poděbrady - Poděbrady III, Havlíčkova 55/4, okres Nymburk, PSČ 29001

Související osoby

#NázevICOAdresa
75128ABRAHAM VÁCLAV44654057Zručská cesta 1753/87, 30100 Plzeň
569472ABRAHAMOVÁ MIROSLAVA64687490Horská 17, 54302 Vrchlabí
423370ABRHÁM KAREL66384486Šeříková 328/32, 32600 Plzeň
45518ADAM JIŘÍ15097587Generála Janouška 901/13, 19800 Praha
161245ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
32241ADAMČIAK LIBOR73602477Mánesova 697, 51741 Kostelec nad Orlicí
481621ADAMČÍK MAREK61646491Palackého 541, 25229 Dobřichovice
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
121713ADAMEC MAREK49387529Nad přehradou 406, 10900 Praha
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
143182ADÁMEK BEDŘICH44165536319, 69634 Žarošice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
174729ADÁMKOVÁ MARIE15296229Fráni Šrámka 2622/18, 15000 Praha
440741ALBERT FRANTIŠEK47992085Potočná 300/2, 79501 Stará Ves
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
123676ALBRECHT KAREL14572214Větrná 1811/22, 79201 Bruntál
214317ALBRECHT ZDENĚK14528401Boženy Němcové 412, 54101 Trutnov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Adresa: Praha 9, Dobratická 523
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Firma: CON INVEST STAVEBNÍ, s.r.o. v likvidaci25704877Dobříš, Za Pivovarem 3, PSČ 26301
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Juraj Vrábel60923440Chrudim, 53701, Chrudim IV, Strojařů, 1151
Firma: Bytové družstvo Karla IV. "v likvidaci"27525309Karla IV. 44, 530 02 Pardubice 2
Fyzická osoba: Jiří Walder5423864Bezručova 345, 73552 Bohumín
Fyzická osoba: Thai Vu Duc66460441Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Hošťálkova, 1095/36
Firma: Národní centrum sociálních studií, o.p.s.26698455Praha 2, Na Moráni 4, PSČ 12000
Adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
Fyzická osoba: Lenka Kerdová4299043Veletržní 207/11, 17000 Praha
Adresa: Přívozská 1628/36, 70200 Ostrava
Fyzická osoba: AGENTURA PETR10356614Plzeň, Zadní ceta 8, PSČ 31702
Fyzická osoba: Jiřina Dadejová68155131Moravskoslezský Kočov, 79201, Moravský Kočov, , 91
Fyzická osoba: Kateřina Charvátová1628135Lidická 879/13, 29001 Poděbrady