ZZN Polabí, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ZZN Polabí, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547. Její identifikační číslo je 45148210

Výpis z obchodního rejstříku ZZN Polabí, a.s.

Datum zápisu: 5. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6h6g7cp

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Distribuce pohonných hmot
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba hnojiv
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Zastupování v celním řízení
Balicí činnosti
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Provozování skladovacích služeb
Testování, měření a analýzy
Opravy silničních vozidel
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Čištění a moření dodaných obilovin
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
Propagační a publikační činnost
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba zemědělských strojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ostatní činnost - pekařství
Obchodní činnost
Výroba krmiv a krmných směsí
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: K Vinici 1304, 28002 Kolín

Adresy: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 29. 07. 2013
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066
od 25. 04. 1997 od 29. 07. 2013
Nymburk, Zbožská 727
od 05. 05. 1992 od 25. 04. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 06. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 06. 03. 2014

  Došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti OD Chotětov, a.s., se sídlem Průmyslová 218, 294 28 Chotětov, IČO 47048735.
od 01. 01. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21. června 2013, došlo u společnosti ZZN Polabí, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti AGF Energy, a.s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01.
od 01. 07. 2013

  Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 2.5.2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností:1. ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,2. GEMINI MB, s.r.o., IČ 482 89 868, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,3. Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., IČ 275 84 984, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02.
od 01. 06. 2011

  Jediný akcionář společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, rozhodl, dne 17. 12. 2010, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u Společnosti, zejména skladování zemědělských komodit;základní kapitál společnosti o částku 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 614,395.060,-- Kč, slovy šest set čtrnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc šedesát korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,781.000,-- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Provodín:A. soubor věcí movitých, a to:Pořadové číslo Název inventární číslo1 mostová váha Gravex concrete 9614/1220100041-02 vrátek na potahov. vagonů NV3 9614/1220100042-0B. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Provodín:a) pozemkyParcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 153 1552 zastavěná plocha a nádvoří 154 364 zastavěná plocha a nádvoří155/1 14293 ostatní plocha manipulační plocha155/2 414 zastavěná plocha a nádvoří155/3 743 zastavěná plocha a nádvoří155/5 140 zastavěná plocha a nádvoří155/6 18 zastavěná plocha a nádvoří155/9 37 zastavěná plocha a nádvoří155/10 236 zastavěná plocha a nádvoří155/11 511 zastavěná plocha a nádvoří155/12 64 vodní plocha vodní nádrž umělá155/13 27 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště155/16 28 ostatní plocha jiná plocha155/18 68 zastavěná plocha a nádvoří156/5 153 ostatní plocha jiná plocha844/1 4351 ostatní plocha dráhab) budovyTyp budovy, část obce,č. budovy Způsob využití Na parcele Názevbez čp/če jiná stavba 153 malé silo včetně ramp, velké silobez čp/če jiná stavba 154 admin.budovabez čp/če zem. stavba 155/2 sušárna novábez čp/če jiná stavba 155/3 hangárový sklad A12bez čp/če zem. stavba 155/5 olejové hospodářstvíbez čp/če jiná stavba 155/6 vážní domekbez čp/če tech. vybavení 155/9 trafostanicebez čp/če zem. stavba 155/10 sušárna malá - prachárnabez čp/če zem. stavba 155/11 zastřešení příjmu pro sušárnubez čp/če jiná stavba 155/18 dílnaC. stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Provodín, a to:- požární nádrž - inventární číslo 9614/1210100008-0, na pozemku parcelní číslo 155/12,- požární zbrojnice (zbořeniště) - inventární číslo 9614/1210100017-0, na pozemku parcelní číslo 155/13,- studna - inventární číslo 9614/1210100019-0, na pozemku parcelní číslo 155/16,- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100011-0 (spodek), inventární číslo 9614/1210100012-0 (svršek) , na pozemku parcelní číslo 844/1, 155/1,- zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100022-0, 9614/1210100023-0, 9614/1210100024-0, 9614/1210100025-0, 9614/1210100026-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- kanalizace - inventární číslo 9614/1210100028-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- mostní váha, inventární číslo 9614/1210100009-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- vodovodní přípojka - inventární číslo 9614/1210100020-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- oplocení - inventární číslo 9614/1210100021-0, po obvodu katastrálního vytýčení, na pozemku parcelní číslo 155/1, 156/5, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 156/6 (list vlastnictví číslo 362), 155/17 (list vlastnictví číslo 362),- septik - inventární číslo 9614/1210100027-0, na pozemku parcelní číslo 155/1.Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad");předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2Nc 5581/2010-12 ze dne 2. 12. 2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 13.12.2010 znalecký posudek č. 277/87/2010 ve výši 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 4,781.000,-- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 4,781.000,-- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti,možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě,upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti ZZN Polabí, a.s., zejména skladování zemědělských komodit.schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy;
od 22. 12. 2010 od 29. 12. 2010

  Na nástupnickou společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547, přešla jedna ze tří odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010,včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů; ostatní dvě odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1538, a na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496.
od 30. 06. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti ZZN Polabí, a.s., konaná dne 3. července 2009, přijala tato usnesení:Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 4.373.803 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653 Kč, 42 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 226.530,- Kč, 6 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653.000,- Kč a 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 11.326.500,- Kč, ve prospěch Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501. Obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 596.404.360 Kč,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s. ve výši 97,83 %.Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ: 451 48 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Společnost Agropol Group, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100,- Kč činí 79,80 Kč. Výše protiplnění za akcie v nominální hodnotě 22.653,- Kč, v nominální hodnotě 226.530,- Kč, v nominální hodnotě 22.653.000,- Kč a v nominální hodnotě 11.326.500,- Kč nebyla stanovena, a to z důvodu toho, že tyto akcie jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1296-86//09 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 44119090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno.
od 13. 07. 2009 od 13. 10. 2009

  Společnost ZZN Polabí, a.s. převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti GA GRANCHEM a.s., IČ 25686330, Nymburk, Pražská 2214, PSČ 288 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5497.
od 31. 12. 2008

  Zakladatel splatil 100% základního kapitálu společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 24. 11. 2001

  Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup v Nymburcea.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Zemědělskézásobování a nákup v Kolíně, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici1304,PSČ 280 66,IČO: 46356452.
od 28. 12. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatlem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídle v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 , odst.3 zák. č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
od 05. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 05. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 05. 05. 1992 od 24. 11. 2001

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 614395060 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 614395060 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 10. 2015 od 27. 12. 2016

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 od 15. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 12. 2010 od 06. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 06. 03. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 06. 03. 2014

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 06. 03. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 od 06. 03. 2014

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2003 od 06. 03. 2014

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 12. 1997 od 17. 02. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2010


Název/Jméno: Agropol Group, a.s.

IČO: 25100025

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2009 od 17. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RULEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2012


Název/Jméno: KLIČKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2005 od 22. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 od 10. 08. 2005


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2015


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2014


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011 od 18. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2010 od 01. 02. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013 od 15. 03. 2013


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011 od 17. 06. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 03. 2011 od 22. 08. 2011


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2006 od 16. 04. 2012


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011 od 08. 03. 2011


Název/Jméno: ROUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 od 01. 02. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 1997 od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: BOBEK MARTIN

IČO: 46742590

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2010 od 14. 04. 2011


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2009 od 08. 03. 2011


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2009 od 08. 03. 2011


Název/Jméno: PLATIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 od 13. 07. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

IČO: 5281652

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 od 31. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1997 od 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 od 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2006 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: MALYPETR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 11. 2001 od 07. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 24. 11. 2001


Název/Jméno: POLEDNE JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 od 07. 08. 2009


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2005 od 16. 01. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 od 10. 08. 2005


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2001 od 16. 01. 2006


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 2000 od 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 od 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: VAŘEJČKO TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2002 od 10. 08. 2005


Název/Jméno: BRYCHTA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 od 10. 08. 2005


Název/Jméno: PELIKÁNOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 od 13. 09. 2002


Název/Jméno: BAUMRUKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 od 24. 11. 2001


Název/Jméno: JUNGR IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 od 24. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 1997 od 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

IČO: 47067748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 od 10. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 od 22. 11. 1999


Název/Jméno: PÁNEK ZDENĚK

IČO: 60607033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 od 12. 09. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 1996 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 04. 01. 1996


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 16. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: POŘÍZ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: KAFKA JOSEF

IČO: 45522120

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

IČO: 62407686

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: JENÍČEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 od 24. 11. 2001
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: ZÁHORA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 od 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 od 25. 04. 1997


Název/Jméno: TUČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: POLÁČEK JOSEF

IČO: 73386995

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: HOŘÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 28. 12. 1995


Název/Jméno: KETNEROVÁ ZDENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 21. 09. 1994


Název/Jméno: JIZBA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 21. 09. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 61396630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 21. 09. 1994


Název/Jméno: BUREŠ JOSEF

IČO: 61752355

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 21. 09. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 2015

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 04. 01. 2017 od 31. 12. 2027


Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2013


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 2011

Odpovědní zástupci:


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 2011


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 2011

Odpovědní zástupci: 36812


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008

Odpovědní zástupci: 920910


Výroba hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 05. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 06. 2001

Odpovědní zástupci: 1274241

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 1274241

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 132879

Zánik oprávnění:04. 12. 2007


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 05. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 03. 2000

Odpovědní zástupci: 444912

Zánik oprávnění:27. 02. 2001


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 03. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 444912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování skladovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 208824

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 04. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 1274241


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 05. 1996

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 05. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 12. 2007


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 1274241


Čištění a moření dodaných obilovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 132879

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Propagační a publikační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 132879

Zánik oprávnění:25. 09. 2000


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 132879

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 03. 1995

Zánik oprávnění:12. 07. 2001


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 03. 1995

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 444912

Přerušení: od 18. 05. 2001 od 15. 01. 2003

Zánik oprávnění:15. 01. 2003


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mez

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1274241

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 36812

Přerušení: od 05. 11. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992


Ostatní činnost - pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 80758

Zánik oprávnění:12. 10. 2000


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 132879

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45148210

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2759819AGP beton, s.r.o.27588483Masarykova 523, 34401 Domažlice - vlastník
1652467AGRI SYSTEM, a.s.28802641Na Pile 887, 28504 Uhlířské Janovice - vlastník
1559729AGROTECHNIKA Polabí, a.s.27554546K Vinici 1304, 28002 Kolín - vlastník
1354445AgroZES, spol. s r.o.27588017391, 27001 Kněževes - vlastník
1827508Blata obiloviny s.r.o.27588327Havířská 1059, 58001 Havlíčkův Brod - vlastník
1134557Farma Opolany, a.s.25779885171, 28907 Opolany - vlastník
222638Křečhořská odbytová s.r.o.2759073919, 28002 Křečhoř - vlastník
548122LIPRA PORK, a.s.4635611838, 51263 Rovensko pod Troskami - vlastník
1296123OD Chotětov, a.s.47048735Průmyslová 218, 29428 Chotětov - statutární orgán
562047Poděbradská blata, a.s.25618466347, 29001 Pátek - vlastník
2543046První zemědělská Záhornice, a.s.25064541Hlavní 204, 28903 Záhornice - vlastník
3085814Setba Budiměřice, a.s.470482212, 28933 Křinec - vlastník
1812174ZAS Podchotucí, a.s.616723432, 28933 Křinec - vlastník
2373989ZD Křečhoř a.s.10392619, 28002 Křečhoř - vlastník
2229765ZEAS Mančice, a.s.2511001291, 28504 Rašovice - vlastník
376336Zemědělská odbytová společnost Záhornice s.r.o.27581641Hlavní 204, 28903 Záhornice - vlastník
62565Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o.27584984Kolín, 28002, Kolín V, K Vinici, 1304 - vlastník
371885ZENA - zemědělský nákup a.s.45148163Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav II, Palackého, 863 - vlastník
541707ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.6167231928, 28401 Chlístovice - vlastník
102981Zlatý klas a.s.60192496288, 41186 Bechlín - vlastník
1867077ZOD Zálabí, a.s.62410580Na Františku 358, 28002 Ovčáry - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
294040AGROODBYT, spol. s r.o. v likvidaci4502257791, 39461 Božejov
251529ALDUTONO s.r.o.24132306Křižíkova 345/4, 18600 Praha
165612ALFOBA s.r.o.25429370SNP 2443/8, 40011 Ústí nad Labem
319839AMÁLIE s.r.o.25055984Liliová 247/10, 11000 Praha
141431ANNABELLE DEA, s.r.o.25053205tř. Čsl. legií 1670/20, 37006 České Budějovice
105414Artemis-Moravia, a.s. "v likvidaci"15529622Nádražní 202, 67573 Kralice nad Oslavou
121550ARUN-INVEST, a.s.28200900Zámecká 2, 25090 Jirny
132450ASPO s.r.o. v likvidaci655686Pospíšilova 281/18, 50003 Hradec Králové
29277ASTRA - ALEX, spol. s r.o. v likvidaci45147124Poděbrady, 29001, Velké Zboží, Poděbradská, 10
102757ATC Hradec s.r.o.2542361487, 43201 Rokle
269821AWT BlueTrucks s.r.o.27397386Praha, 10203, Štěrboholy, K Hrušovu, 293/2
89730B E E K R A Import-Export, spol. s r.o.45359504Smíchovská 292, 33008 Zruč-Senec
325064BACAR, spol. s.r.o. v likvidaci60470381Bubenská 106/55, 17000 Praha
211185BÁZE OPTIK plus a.s.63999552Praha, 11800, Malá Strana (Praha 1), Karmelitská, 16
197789BN - stav s.r.o.25201417Kralovice, B. Němcové 44, PSČ 331 41
106056Botanicus,spol.s r.o.451472648, 28922 Ostrá
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
182344BUKOS TRADE s.r.o.26006740Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
159036Bytové družstvo "Pšenčík"62408062Pšenčíkova 682/8, 14200 Praha
282383Bytové družstvo Pod Svahem25685422Pod svahem 1520/14, 14700 Praha
32873C.E.M.A. Production s.r.o.28263391Tábor 2214/2, 61600 Brno
270606C.H.M., spol. s r.o., v likvidaci60717785Husova 200/16, 60200 Brno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí