ZZN Polabí, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ZZN Polabí, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547. Jeho identifikační číslo je 45148210

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ZZN Polabí, a.s.

Datum zápisu: 5. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1547

Identifikační číslo:45148210

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6h6g7cp

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Distribuce pohonných hmot
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba hnojiv
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Zprostředkování obchodu
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Zastupování v celním řízení
Provozování skladovacích služeb
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Balicí činnosti
Testování, měření a analýzy
Opravy silničních vozidel
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Propagační a publikační činnost
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Čištění a moření dodaných obilovin
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Výroba a opravy zemědělských strojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba zemědělských strojů
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Výroba krmiv a krmných směsí
Obchodní činnost
Ostatní činnost - pekařství

Adresa společnosti

Sídlo: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
od 29. 07. 2013
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066
od 25. 04. 1997 do 29. 07. 2013
Nymburk, Zbožská 727
od 05. 05. 1992 do 25. 04. 1997
K Vinici 1304, 28002 Kolín

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 06. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 06. 03. 2014

  Došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti OD Chotětov, a.s., se sídlem Průmyslová 218, 294 28 Chotětov, IČO 47048735.
od 01. 01. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21. června 2013, došlo u společnosti ZZN Polabí, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti AGF Energy, a.s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01.
od 01. 07. 2013

  Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 2.5.2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností:1. ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,2. GEMINI MB, s.r.o., IČ 482 89 868, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01,3. Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., IČ 275 84 984, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02.
od 01. 06. 2011

  Jediný akcionář společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, rozhodl, dne 17. 12. 2010, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u Společnosti, zejména skladování zemědělských komodit;základní kapitál společnosti o částku 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 614,395.060,-- Kč, slovy šest set čtrnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc šedesát korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,781.000,-- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Provodín:A. soubor věcí movitých, a to:Pořadové číslo Název inventární číslo1 mostová váha Gravex concrete 9614/1220100041-02 vrátek na potahov. vagonů NV3 9614/1220100042-0B. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Provodín:a) pozemkyParcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 153 1552 zastavěná plocha a nádvoří 154 364 zastavěná plocha a nádvoří155/1 14293 ostatní plocha manipulační plocha155/2 414 zastavěná plocha a nádvoří155/3 743 zastavěná plocha a nádvoří155/5 140 zastavěná plocha a nádvoří155/6 18 zastavěná plocha a nádvoří155/9 37 zastavěná plocha a nádvoří155/10 236 zastavěná plocha a nádvoří155/11 511 zastavěná plocha a nádvoří155/12 64 vodní plocha vodní nádrž umělá155/13 27 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště155/16 28 ostatní plocha jiná plocha155/18 68 zastavěná plocha a nádvoří156/5 153 ostatní plocha jiná plocha844/1 4351 ostatní plocha dráhab) budovyTyp budovy, část obce,č. budovy Způsob využití Na parcele Názevbez čp/če jiná stavba 153 malé silo včetně ramp, velké silobez čp/če jiná stavba 154 admin.budovabez čp/če zem. stavba 155/2 sušárna novábez čp/če jiná stavba 155/3 hangárový sklad A12bez čp/če zem. stavba 155/5 olejové hospodářstvíbez čp/če jiná stavba 155/6 vážní domekbez čp/če tech. vybavení 155/9 trafostanicebez čp/če zem. stavba 155/10 sušárna malá - prachárnabez čp/če zem. stavba 155/11 zastřešení příjmu pro sušárnubez čp/če jiná stavba 155/18 dílnaC. stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Provodín, a to:- požární nádrž - inventární číslo 9614/1210100008-0, na pozemku parcelní číslo 155/12,- požární zbrojnice (zbořeniště) - inventární číslo 9614/1210100017-0, na pozemku parcelní číslo 155/13,- studna - inventární číslo 9614/1210100019-0, na pozemku parcelní číslo 155/16,- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100011-0 (spodek), inventární číslo 9614/1210100012-0 (svršek) , na pozemku parcelní číslo 844/1, 155/1,- zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100022-0, 9614/1210100023-0, 9614/1210100024-0, 9614/1210100025-0, 9614/1210100026-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- kanalizace - inventární číslo 9614/1210100028-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- mostní váha, inventární číslo 9614/1210100009-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- vodovodní přípojka - inventární číslo 9614/1210100020-0, na pozemku parcelní číslo 155/1,- oplocení - inventární číslo 9614/1210100021-0, po obvodu katastrálního vytýčení, na pozemku parcelní číslo 155/1, 156/5, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 156/6 (list vlastnictví číslo 362), 155/17 (list vlastnictví číslo 362),- septik - inventární číslo 9614/1210100027-0, na pozemku parcelní číslo 155/1.Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad");předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2Nc 5581/2010-12 ze dne 2. 12. 2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 13.12.2010 znalecký posudek č. 277/87/2010 ve výši 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 4,781.000,-- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 4,781.000,-- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti,možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě,upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti ZZN Polabí, a.s., zejména skladování zemědělských komodit.schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy;
od 22. 12. 2010 do 29. 12. 2010

  Na nástupnickou společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547, přešla jedna ze tří odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010,včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů; ostatní dvě odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1538, a na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496.
od 30. 06. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti ZZN Polabí, a.s., konaná dne 3. července 2009, přijala tato usnesení:Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 4.373.803 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653 Kč, 42 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 226.530,- Kč, 6 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653.000,- Kč a 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 11.326.500,- Kč, ve prospěch Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501. Obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 596.404.360 Kč,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s. ve výši 97,83 %.Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ: 451 48 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Společnost Agropol Group, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100,- Kč činí 79,80 Kč. Výše protiplnění za akcie v nominální hodnotě 22.653,- Kč, v nominální hodnotě 226.530,- Kč, v nominální hodnotě 22.653.000,- Kč a v nominální hodnotě 11.326.500,- Kč nebyla stanovena, a to z důvodu toho, že tyto akcie jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1296-86//09 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 44119090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno.
od 13. 07. 2009 do 13. 10. 2009

  Společnost ZZN Polabí, a.s. převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti GA GRANCHEM a.s., IČ 25686330, Nymburk, Pražská 2214, PSČ 288 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5497.
od 31. 12. 2008

  Zakladatel splatil 100% základního kapitálu společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 24. 11. 2001

  Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup v Nymburcea.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Zemědělskézásobování a nákup v Kolíně, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici1304,PSČ 280 66,IČO: 46356452.
od 28. 12. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 05. 05. 1992

  Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatlem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídle v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 , odst.3 zák. č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
od 05. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Nymburk s. p.
od 05. 05. 1992 do 24. 11. 2001

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 614395060 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 10. 2015

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 03. 2014 do 06. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 4781000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 12. 2010 do 29. 12. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 11326500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 6 ks v hodnotě: 22653000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 42 ks v hodnotě: 226530 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 100 ks v hodnotě: 22653 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2008 do 31. 12. 2008

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2003 do 17. 02. 2003

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 12. 1997 do 16. 12. 1997

Počet: 4 505 900 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 25. 04. 1997 do 25. 04. 1997

Počet: 1 126 470 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 25. 04. 1997 do 25. 04. 1997

Počet: 287 605 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 28. 12. 1995 do 28. 12. 1995

Počet: 50 338 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 05. 05. 1992 do 05. 05. 1992

Počet: 117 456 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 05. 1992 do 05. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO:26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 17. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 09. 2010


Název/Jméno: Agropol Group, a.s.

IČO:25100025

Adresa: Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
od 13. 10. 2009 do 17. 09. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2009 do 17. 09. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 65962621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013

Adresa: Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice
od 27. 02. 2016
Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 15. 03. 2013 do 27. 02. 2016


Název/Jméno: KUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 do 14. 04. 2011

Adresa: Arbesova 100, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady
od 01. 02. 2016
Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2016


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 15. 10. 2015
Praha - Kbely, Dalovická 1057/7, PSČ 19700
od 16. 04. 2012 do 15. 10. 2015
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 677/6
od 08. 03. 2011 do 16. 04. 2012


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 21. 12. 2010

Adresa: Zlechovská 192/13, Krasice, 796 04 Prostějov
od 15. 12. 2015
Prostějov - Krasice, Zlechovská 192/13, PSČ 79604
od 14. 04. 2011 do 15. 12. 2015
Prostějov - Krasice, Zlechovská 192/13, PSČ 79604
od 21. 12. 2010 do 21. 12. 2010
Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 79604
od 16. 01. 2006 do 21. 12. 2010


Název/Jméno: KALUHA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2012

Adresa: Dvořákova 575, 294 01 Bakov nad Jizerou
od 15. 10. 2015
Bakov nad Jizerou, Dvořákova 575, PSČ 29401
od 16. 04. 2012 do 15. 10. 2015


Název/Jméno: KLIČKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2005 do 22. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005

Adresa: Dělnická 802, Kolín II, 280 02 Kolín
od 01. 07. 2015
Kolín II, Dělnická 802, PSČ 28002
od 31. 07. 2006 do 01. 07. 2015
Kolín II, Dělnická 802, PSČ 28000
od 10. 08. 2005 do 31. 07. 2006
Kolín II, Dělnická 802, okres Kolín, PSČ 28000
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 06. 2015

Adresa: Červenohrádecká 238/12b, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň
od 17. 06. 2015


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 18. 06. 2014


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2013 do 18. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011 do 08. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2010 do 01. 02. 2011

Adresa: Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 18. 10. 2013 do 18. 06. 2014
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16000
od 08. 12. 2011 do 08. 12. 2011
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 27. 08. 2010 do 01. 02. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2013 do 15. 03. 2013

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 15. 03. 2013 do 15. 03. 2013


Název/Jméno: RULEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2011

Adresa: Hořín - Brozánky 70, PSČ 27601
od 08. 12. 2011


Název/Jméno: ŠAFROVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2011 do 16. 04. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2006 do 31. 07. 2006

Adresa: Nymburk, Černohorského 1863/13, PSČ 28802
od 22. 08. 2011 do 16. 04. 2012
Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 28802
od 31. 07. 2006 do 31. 07. 2006


Název/Jméno: LNĚNIČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011 do 17. 06. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 03. 2011 do 22. 08. 2011

Adresa: Olomouc - Nová Ulice, Polívkova 980/33, PSČ 77900
od 08. 03. 2011 do 17. 06. 2015


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2011 do 08. 03. 2011

Adresa: Litoměřice, Hrubínova 173/8, PSČ 41201
od 08. 03. 2011 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: ROUBÍČEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2011

Adresa: Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova 100, PSČ 29001
od 01. 02. 2011 do 01. 02. 2011


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 1997 do 14. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995

Adresa: Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 28002
od 16. 01. 2006 do 14. 04. 2011
Kolín IV, Vávrova 811
od 25. 04. 1997 do 16. 01. 2006
Kolín IV, Vávrova 811, okres Kolín
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Kolín, Kutnohorská 42
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: BOBEK MARTIN

IČO: 46075208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 2010 do 14. 04. 2011

Adresa: Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106, Slovenská republika
od 13. 07. 2010 do 14. 04. 2011


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011

Adresa: Louňovice 240, okres Praha-východ, PSČ 25162
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011

Adresa: Odolena Voda - Dolínek, Na Zdolnici 327, okres Praha-východ, PSČ 25070
od 07. 08. 2009 do 08. 03. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 31. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1997 do 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Loučeň - Patřín 113, okres Nymburk, PSČ 28937
od 16. 01. 2006 do 31. 07. 2006
Loučeň - Patřín 113, okres Nymburk
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Loučeň, Patřín 113, okres Nymburk
od 12. 09. 2000 do 10. 08. 2005
Kostomlaty nad Labem 390
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Kostomlaty nad Labem 390
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: PLATIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2006 do 13. 07. 2010

Adresa: Praha 9 - Běchovice, Litožnická 341, PSČ 19011
od 16. 01. 2006 do 13. 07. 2010


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2006 do 27. 08. 2010

Adresa: Prostějov, Winklerova 23, PSČ 79601
od 16. 01. 2006 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: FORMÁČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005

Adresa: Dobrovice - Sýčina 79, okres Mladá Boleslav
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Dobrovice, Sýčina 79, okres Mladá Boleslav, PSČ 29441
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 2000 do 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Úvaly, Dobročovická 836
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Úvaly, Praha - východ, Dobročovická 836
od 25. 04. 1997 do 10. 08. 2005
Úvaly, Praha - východ, Dobročovická 836
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: MALYPETR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 07. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1999 do 24. 11. 2001

Adresa: Praha 4 - Podolí, Na Zvoničce 339/14
od 10. 08. 2005 do 07. 08. 2009
Praha 4 - Podolí, Na Zvoničce 339/14, PSČ 14700
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005
Praha 3, Kubelíkova 15, PSČ 13000
od 22. 11. 1999 do 24. 11. 2001


Název/Jméno: POLEDNE JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 07. 08. 2009

Adresa: Zásmuky, Jižní 503
od 10. 08. 2005 do 07. 08. 2009
Zásmuky, Jižní 503, okres Kolín, PSČ 28144
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: ŠPELDA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2001 do 16. 01. 2006

Adresa: Poděbrady, Havlíčkova 55/4
od 10. 08. 2005 do 16. 01. 2006
Poděbrady, Havlíčkova 55/4, okres Nymburk, PSČ 29001
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: VAŘEJČKO TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2002 do 10. 08. 2005

Adresa: Skuteč, Radčice 39, PSČ 53973
od 24. 08. 2004 do 10. 08. 2005
Skuteč, Radčice 13, okres Chrudim, PSČ 53973
od 13. 09. 2002 do 24. 08. 2004


Název/Jméno: PELIKÁNOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 13. 09. 2002

Adresa: Pardubice, Erno Košťála 1003, PSČ 53012
od 24. 11. 2001 do 13. 09. 2002


Název/Jméno: BRYCHTA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005

Adresa: Sadská 1, Třebestovice 318, PSČ 28912
od 24. 11. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: JUNGR IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 1997 do 12. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Nymburk, Jičínská 855
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Nymburk, Jičínská 855
od 21. 09. 1994 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: BAUMRUKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Starokolínská 155
od 12. 09. 2000 do 24. 11. 2001


Název/Jméno: PÁNEK ZDENĚK

IČO: 60607033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 12. 09. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 1996 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 04. 01. 1996

Adresa: Kolín IV, Prokopa Velikého 542, PSČ 28002
od 22. 11. 1999 do 12. 09. 2000
Kolín IV., Prokopa Velikého 542
od 04. 01. 1996 do 22. 11. 1999
Nymburk IV., Prokopa Velikého 542
od 28. 12. 1995 do 04. 01. 1996


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

IČO: 47067748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1997 do 22. 11. 1999

Adresa: Dolní Bousov, Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav, PSČ 29404
od 22. 11. 1999 do 10. 08. 2005
Dolní Bousov, Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav
od 16. 12. 1997 do 22. 11. 1999


Název/Jméno: KAFKA JOSEF

IČO: 45522120

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Střihov 47
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Střihov 47
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

IČO: 65256450

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Semice 35
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Semice 35
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Nymburk, 2.května 1133
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Nymburk, 2.května 1133
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: JENÍČEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Kolín III, Roháčova 264
od 25. 04. 1997 do 24. 11. 2001
Kolín III, Roháčova 264, okres Kolín
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997
Kolín III, Roháčova 264
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: POŘÍZ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Nymburk, Náměstí Přemyslovců 166
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Nymburk, Náměstí Přemyslovců 166
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Kostelní Lhota 260
od 25. 04. 1997 do 16. 12. 1997
Kostelní Lhota 260
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: ZÁHORA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997

Adresa: Praha 10, Počernická 24
od 25. 04. 1997 do 22. 11. 1999
Praha 10, Počernická 24
od 28. 12. 1995 do 25. 04. 1997


Název/Jméno: TUČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na pískách 943/128
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: HOŘÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Písek, Veyerova 1769
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Praha 10, V dolině 4
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: POLÁČEK JOSEF

IČO: 3138381

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995

Adresa: Zvěřínek 77
od 21. 09. 1994 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: KETNEROVÁ ZDENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Nymburk, Růžová 2126
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: HYBLER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995

Adresa: Kostelní Lhota 20
od 05. 05. 1992 do 28. 12. 1995


Název/Jméno: JIZBA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Choťánky 144
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: BUREŠ JOSEF

IČO: 47786337

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Městec Králové, Zápotockého 337, okres Nymburk
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ MIROSLAV

IČO: 10218955

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994

Adresa: Semice 53
od 05. 05. 1992 do 21. 09. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta


Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Jiří Sochor


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Kubíček


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2011


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jebavý


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta


Výroba hnojiv

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 12. 2007

Obory činnosti: - vápenatá
od 14. 01. 2008 do 30. 06. 2008
- kombinovaných hnojiv
od 14. 01. 2008 do 30. 06. 2008
- organických hnojiv
od 14. 01. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Havránek, předseda předst.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 5. 2004

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 20. 05. 2004 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 20. 05. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 6. 2001

Obory činnosti: mytí a běžná údržba motorových vozidel
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Obory činnosti: - umělých hnojiv
od 11. 07. 2001 do 04. 12. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Dagmar Šafrová

Zánik oprávnění:4. 12. 2007


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 22. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými sstroji a vozidly, hosp. potřebami, pracovními stroji, hnojivy, chemickými výrobky přípravky a látkami, krmnými směsi
od 22. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2001

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Dagmar Šafrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 5. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 3. 2000

Zánik oprávnění:27. 2. 2001


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 3. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování skladovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- provoz nákladních vah
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Malý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1998

Obory činnosti: - balení zboží mechanizovaným způsobem
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- ruční kompletace obalů a balení zboží
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 4. 1997

Obory činnosti: - chemické a mikrobiologické analýzy
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- rozbory půd
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Martin

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jebavý


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Ryšánek

Zánik oprávnění:14. 12. 2007


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kaluha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 5. 1996

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Propagační a publikační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Obory činnosti: - zemědělskou technikou
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Čištění a moření dodaných obilovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:25. 9. 2000


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Martin

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1995

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 13. 10. 2000 do 12. 07. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Dvořáková

Zánik oprávnění:12. 7. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 5. 1994

Přerušení: od 18. 05. 2001 do 15. 01. 2003

Zánik oprávnění:15. 1. 2003


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Přerušení: od 05. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mez

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 06. 11. 2012
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 06. 2011
Výroba hnojiv
od 04. 12. 2007 do 03. 11. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 20. 05. 2004 do 03. 11. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 13. 06. 2001 do 03. 11. 2008
Zprostředkování obchodu
od 22. 05. 2001 do 03. 11. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 05. 2001 do 03. 11. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 05. 2001
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 06. 03. 2000
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 11. 03. 1998 do 03. 11. 2008
Balicí činnosti
od 11. 03. 1998 do 03. 11. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 11. 03. 1998
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 22. 04. 1997
Testování, měření a analýzy
od 22. 04. 1997 do 03. 11. 2008
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 17. 05. 1996 do 03. 11. 2008
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní
od 17. 05. 1996 do 03. 11. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 03. 04. 1996 do 03. 11. 2008
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 03. 04. 1996
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 03. 04. 1996
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
od 03. 04. 1996 do 03. 11. 2008
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 28. 11. 1995 do 03. 11. 2008
Velkoobchod
od 27. 10. 1992 do 03. 11. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 27. 10. 1992 do 03. 11. 2008
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 27. 10. 1992 do 03. 11. 2008
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 27. 10. 1992 do 03. 11. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 10. 1992
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 27. 10. 1992


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Obory činnosti: - textilem, oděvy, obuví
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pracovními stroji, hnojivy
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Obory činnosti: - čtyřkolovými motorovými vozidly
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- dvoukolovými motorovými vozidly
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými sstroji a jejich přísl.
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Jungr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jebavý

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Ostatní činnost - pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Brychta

Zánik oprávnění:12. 10. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45148210

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2819446"AGROTECHNIK, spol. s r.o."60068132Plíškovice 9, 398 04 Mirovice
1667218"JAMCO, spol. s r.o."48025593Praha 3, Husitská 49, PSČ 13000
3495051"MATO v.o.s."48264423Chomutov, Lipská 2100, PSČ 43003
2907243"Nadace 700 let města Plzně"45332657náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1677115"PASVO, s.r.o." v likvidaci25340395Mariánské údolí 2590/1a, Líšeň, 628 00 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
31303"neuvedeno""neuvedeno"
160589ANDRLE JIŘÍStudánka 12, okres Tachov
923296BAJAR JANKněždub č. 79
584452Hasi Stanislav.
5844851.manželé ing. Stanislav Hasil a Jana Hasilová-společný podíl.

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí