Pod písmenem A

1.

Abertamy

Pod písmenem B

1.

Blatenská

Pod písmenem Č

1.

ČSA

2.

ČSA

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Dělnická

3.

Dlouhá

Pod písmenem F

1.

Farní

2.

Fučíkova

Pod písmenem J

1.

Jáchymovská

2.

Jiráskova

Pod písmenem K

1.

Krátká

Pod písmenem M

1.

Majakovského

Pod písmenem N

1.

Nerudova

Pod písmenem S

1.

Sokolská

2.

Sokolská

3.

Sportovní

4.

Svobodova

Pod písmenem V

1.

Vítězná

2.

Vodárenská