Pod písmenem D

1.

Domkářská

Pod písmenem H

1.

Hlavní

Pod písmenem S

1.

Spojovací

Pod písmenem T

1.

Tymákovská

Pod písmenem U

1.

U Sv. Jána

Pod písmenem V

1.

V Brance

2.

V Rákosí

Pod písmenem Z

1.

Za Humny

2.

Zemská