Pod písmenem B

1.

Bukovanská

Pod písmenem Č

1.

Černého

2.

ČSA

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Dělnická

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

2.

Jiráskova

3.

Josefov

Pod písmenem L

1.

Lítov

2.

Lítov

3.

Luční

Pod písmenem M

1.

Máchova

2.

Mírová

3.

Mírová

Pod písmenem O

1.

Odboje

2.

Okružní

3.

Okružní

4.

Ovocná

Pod písmenem R

1.

Raisova

2.

Raisova

3.

Roubalova

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Sokolovská

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Třešňová

2.

Tylova

Pod písmenem U

1.

Uhelná

2.

ul. ČSA

3.

ul. Raisova

4.

Úžlabí

Pod písmenem V

1.

Vítězná

Pod písmenem Z

1.

Zahradní