Pod písmenem B

1.

Bratislavská

Pod písmenem D

1.

D. Rapanta

2.

Duklianska

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem L

1.

Lesná

2.

Lúčky

Pod písmenem N

1.

Námestie sv. Martina

Pod písmenem R

1.

Rodinné domky

Pod písmenem Š

1.

Športová

Pod písmenem V

1.

Veterná

2.

Vrádištská

3.

Vysoká