Pod písmenem C

1.

Cihelny

Pod písmenem Č

1.

Česká

2.

Českého odboje

Pod písmenem E

1.

Engeho

Pod písmenem I

1.

Ivanovova

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Škvárovna

3.

Štěrbova

Pod písmenem T

1.

Terronská

2.

Trinnerova

3.

Tyršova

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

2.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Zavadilka

2.

Zdeňka Němečka

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova

2.

Žižkova