Pod písmenem D

1.

Dolní Vinice

Pod písmenem H

1.

Hoření Vinice

Pod písmenem K

1.

Kly

2.

Krauzovna

Pod písmenem L

1.

Lom

Pod písmenem V

1.

Větrušice

Pod písmenem Z

1.

Záboří