Pod písmenem B

1.

Borka

2.

Borová

3.

Brožkova

4.

Břeský vrch

5.

Březina

Pod písmenem Č

1.

Čejkovská

Pod písmenem D

1.

Dlážděná

2.

Družstevní

Pod písmenem F

1.

Fričova

Pod písmenem G

1.

Guthova

Pod písmenem H

1.

Hlavní

2.

Hrušov

Pod písmenem CH

1.

Choceradská

Pod písmenem J

1.

Jižní

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Lipská

3.

Lomená

4.

Luční

Pod písmenem M

1.

Manda

2.

Myšlínská

Pod písmenem O

1.

Ondřejov

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Třemblat

2.

Turkovická

Pod písmenem U

1.

U Pily

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Zvánovická