Pod písmenem A

1.

Aloise Blachy

Pod písmenem Č

1.

Červená

Pod písmenem D

1.

Do Kopce

2.

Dolní

3.

Domkařská

4.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Hornická

2.

Hraniční

Pod písmenem CH

1.

Chalupnická

Pod písmenem L

1.

Lejskova

2.

Lesní

3.

Ludvíkova

Pod písmenem M

1.

Malá

2.

Marjánka

3.

Mezi Poli

4.

Michálkovická

5.

Modrá

Pod písmenem O

1.

Odborů

2.

Okalová

3.

Okalová

4.

Okrajová

5.

Ostravská

Pod písmenem R

1.

Ráčkova

2.

Radvanická

3.

Rychvaldská

Pod písmenem S

1.

Slezská

2.

Sokolská

Pod písmenem Š

1.

Šachetní

2.

Šenovská

3.

Školní

4.

Šumbarská

Pod písmenem T

1.

Topolová

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Závodní