Pod písmenem A

1.

Angela Kančeva

2.

Arbeiterova

Pod písmenem E

1.

Erbenova

Pod písmenem F

1.

Farského

2.

Fibichova

3.

Filipovská

Pod písmenem O

1.

Odolenova

2.

Ojířova

3.

Okružní

4.

Ovocná

Pod písmenem Ž

1.

Železná

2.

Žižkova