Pod písmenem A

1.

Albína Krejčího

2.

Alšova

Pod písmenem Č

1.

Čapkova

2.

Česká

3.

Českobratrská

Pod písmenem D

1.

Dolní Smržov

2.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Halasova

2.

Havírenská

3.

Havírna

Pod písmenem CH

1.

Chlum

Pod písmenem J

1.

J. Haška

2.

Jasinov

3.

Jevíčská

4.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Lesná

2.

Letovice

3.

Lhota

Pod písmenem O

1.

Okružní

Pod písmenem R

1.

Rekreační

2.

Rybníky

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Slatinka

3.

Smetanova

4.

Střední

Pod písmenem Z

1.

Zábludov

2.

Zámecká

3.

Zámek

4.

Zboněk