Pod písmenem S

1.

Sabinova

2.

Sadařská

3.

Sadová

4.

Sadovského

5.

Sady

6.

Saidova

7.

Salajní

8.

Samoty

9.

Sámova

10.

Sazenice

Pod písmenem Y

1.

Ypsilantiho