Pod písmenem B

1.

Bořice

Pod písmenem C

1.

Cerhonická

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Hořejší Mlýn

Pod písmenem J

1.

Jarotice

Pod písmenem L

1.

Lihovarská

2.

Lipová

3.

Lučkovice

Pod písmenem M

1.

Mirotice

Pod písmenem R

1.

Rakovické Chalupy

2.

Rybárna

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem U

1.

Ulička