Pod písmenem A

1.

Abertamy

Pod písmenem B

1.

Blatenská

Pod písmenem Č

1.

ČSA

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Dlouhá

Pod písmenem F

1.

Farní

2.

Fučíkova

Pod písmenem G

1.

Gen. Svobody

Pod písmenem H

1.

Hornická

2.

Hřbitovní

3.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jáchymovská

2.

Jiráskova

Pod písmenem K

1.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Lidická

Pod písmenem N

1.

Nám. míru

2.

Nerudova

Pod písmenem S

1.

Sokolská

2.

Sportovní

Pod písmenem V

1.

Venkovská

2.

Vítězná

3.

Vodárenská

Pod písmenem Z

1.

Zahradní