Pod písmenem B

1.

Besednice

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Hlinice

Pod písmenem K

1.

Ke Koupališti

Pod písmenem L

1.

Luční

Pod písmenem M

1.

Malče

Pod písmenem N

1.

Na Hrbě

2.

Na Jamech

3.

Na Kopci

4.

Náměstí

Pod písmenem S

1.

Samoty

2.

Slabošovská

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem V

1.

V Zahrádkách