Pod písmenem Č

1.

Čs. armády

Pod písmenem D

1.

Dukelská

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

Pod písmenem J

1.

Jeremenkova

2.

Jiráskova

Pod písmenem K

1.

Komenského

2.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Labuť

2.

Lhotka

3.

Lubojaty

4.

Luční

Pod písmenem M

1.

Městský kopec

2.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Ohrada

2.

Opavská

3.

Ostravská

Pod písmenem R

1.

Radotínská

Pod písmenem Š

1.

Šmeralova

Pod písmenem T

1.

Tkalcovská

2.

Tovární

Pod písmenem V

1.

Valová

2.

Vrchlického

3.

Výškovice

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Za nemocnicí

2.

Zahradní

3.

Zámecká