Pod písmenem B

1.

Brněnská

Pod písmenem Č

1.

Čížovky

Pod písmenem H

1.

Horní Zádvoří

Pod písmenem CH

1.

Chlumská

Pod písmenem K

1.

K Větrníkům

2.

K Vodárně

3.

Krajní

Pod písmenem L

1.

Loužky

Pod písmenem R

1.

Rolínkova

Pod písmenem S

1.

Sokolská

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Trávníky

Pod písmenem U

1.

U Mlýna

2.

Úvoz

3.

Úzká

Pod písmenem Z

1.

Zahradní