Pod písmenem B

1.

Borovany

2.

Budějovická

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

2.

Dvorec

Pod písmenem H

1.

Hlubocká

2.

Hluboká u Borovan

Pod písmenem J

1.

Jižní

Pod písmenem K

1.

K Višnici

2.

Ke Střelnici

Pod písmenem L

1.

Lazna

2.

Luční

Pod písmenem O

1.

Okružní

Pod písmenem P

1.

Petra z Lindy

2.

Polní

Pod písmenem R

1.

Radostice

2.

Růžovská

Pod písmenem S

1.

Samota

Pod písmenem V

1.

V Zahrádkách

2.

Vodárenská

3.

Vrcov

Pod písmenem Z

1.

Zahradní