Pod písmenem Č

1.

Čížovky

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

Pod písmenem CH

1.

Chrudichromská

Pod písmenem J

1.

Janáčkova

2.

Jiráskova

3.

Joštova

Pod písmenem R

1.

Rovná

2.

Růžové náměstí

Pod písmenem T

1.

Tyršova

Pod písmenem V

1.

Velenova

2.

Vinohrádky

3.

Vodní

4.

Vratíkov

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Zástřizlova

3.

Zborovská

Pod písmenem Ž

1.

Žerotínova