Pod písmenem A

1.

Arnoltov

Pod písmenem B

1.

Bezejmenná

2.

Březová

3.

Budovatelů

4.

Buková

Pod písmenem C

1.

Cínová

Pod písmenem D

1.

Dvořákova

2.

Dvouletky

Pod písmenem E

1.

Elektrárenská

Pod písmenem H

1.

Hamerská

2.

Havířská

3.

Hlavní

Pod písmenem J

1.

Jančí

2.

Jitřní

Pod písmenem L

1.

Leskovec

2.

Lesní

3.

Lesní Albrechtice

4.

Lipová

5.

Lobzy

6.

Luční

Pod písmenem P

1.

Příčná

2.

Příkrá

Pod písmenem R

1.

Rudolec

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tisová

2.

Tovární

Pod písmenem V

1.

V Zahrádkách