Pod písmenem B

1.

Baračka

Pod písmenem Č

1.

Čsl. armády

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem H

1.

Hájecká

2.

Hájek

3.

Hliník

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

2.

Jižní svahy

Pod písmenem K

1.

Koliba

2.

Komenského

3.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Legionářská

2.

Lesní

3.

Lipová

4.

Lišky

5.

Luční

Pod písmenem O

1.

Osvobození

Pod písmenem R

1.

Revoluční

2.

Rybničná

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Trávnická

2.

Třešňová

Pod písmenem U

1.

U Dráhy

2.

U Litavy

3.

U Škol

4.

Úlehla

5.

Urbáškova

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Záhumení

3.

Zámecká

4.

Zámek

5.

Ztracená

Pod písmenem Ž

1.

Ždánská