Pod písmenem A

1.

A. Bernoláka

2.

A. Hlinku

Pod písmenem B

1.

Bajzova

Pod písmenem Č

1.

Čadečka

Pod písmenem G

1.

Gočárova

Pod písmenem H

1.

Hollého

2.

Horelica

3.

Horná

4.

Hurbanova

5.

Hviezdoslavova

Pod písmenem CH

1.

Chalupkova

Pod písmenem K

1.

Komenského

2.

Kukučínova

Pod písmenem N

1.

Námestie slobody

Pod písmenem O

1.

Okružná

Pod písmenem P

1.

Palárikova

2.

Podzávoz

Pod písmenem R

1.

Rázusova

2.

Rieka

Pod písmenem S

1.

SNP

Pod písmenem Š

1.

Školská